Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Milí žiaci, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania. Nečakajme so založenými rukami, až sa budeme môcť opäť vrátiť do školy na výtvarnú. Budova našej školy je momentálne zatvorená, ale vyučovanie môže pokračovať ďalej cez internet. Toto obdobie nie je obdobím prázdnin. Vyhraďte si na tvorenie miesto a čas, pracujte na zadaniach s tými pomôckami, ktoré máte doma. Budete musieť trochu improvizovať, verím, že si budete vedieť poradiť aj v takejto situácii. Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. Postupne budem posielať nové úlohy. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno.

Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia. Zaujíma ma, ako sa Vám bude dariť, najlepšie Vaše práce budem zverejňovať na webovej a facebookovej stránke školy. Osobitne som zvedavý, ako sa budú pripravovať žiaci, ktorých čakajú talentové prijímacie skúšky. Práce na konzultácie posielajte na ten istý email. Pre najaktívnejších z Vás pripravím osobitnú odmenu. Práce, ktoré sme začali a nedokončili v triede, budeme dokončovať po návrate do školy.

Nech sa Vám darí, buďte tvoriví a hlavne zdraví.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY