Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Marec


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - Marec - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: JEDNODUCHÝ POKUS O ANIMOVANIE VYMYSLENEJ POSTAVY

Slovo animácia pochádza z latinčiny a znamená oživovanie. Vo filme je to napríklad zdanlivé oživovanie kreslených postavičiek alebo bábok. Poznáme niekoľko druhov animácie a všetky sú založené na tom istom princípe. Princípom animácie je zaznamenanie sledu obrázkov, ktoré zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri prehrávaní takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne, samostatné statické obrázky splynú do pohyblivého obrazu. V tejto úlohe nebudete ešte vytvárať podklady na súvislý film. Oživíte už existujúci jednoduchý predmet (vec bežnej potreby, pracovný nástroj, ovocie, hračka, rastlina, zviera) alebo vlastnú postavu. Základom jej oživenia bude pridanie končatín, očí a úst. Pomocou nich oživíte postavu v dvoch polohách: V prvej bude postava prežívať radosť, v druhej opak. Mimika tváre a gestikulácia končatín musí byť rozdielna a výstižná pre obe polohy. Rozdielnosť zvýraznite navyše aj farebne. Použite výkres A3 a prostriedky dostupné v domácom prostredí.
PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MALÁ HÁDANKA-ZÁMENA SÚVISEJÚCICH VECÍ

Spojiť dve nesúvisiace alebo nespojiteľné veci do jedného celku je dosť náročné. Výtvarník je však kúzelník, ktorý to na plátne dokáže. Vytvorený celok sa stáva novou realitou, ktorá prekvapí a niekedy aj pobaví. Nový celok sa dá vytvoriť aj inak. V tejto úlohe ho budete vytvárať spájaním prvkov, ktoré spolu súvisia. Vyberajte také, ktoré patria k sebe významovo. Ako pomôcka poslúži priložená skica stromu. K slovu strom patria aj slová kmeň, koruna, list. Došlo však k zámene: miesto koruny zaberá jeden veľký list. Kmeň zostal bez zmeny, konáre a vetvičky sa stali cievami v liste, ktorý svojím charakteristickým obrysom dal nový tvar korune. Nová realita vzniknutá touto zámenou je nenápadná a pôsobí prirodzene. Vytvorte vlastný obrázok na princípe zámeny dvoch súvisiacich vecí alebo častí celku. Inšpiráciu hľadajte v prírodnom prostredí.


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: CESTUJEME PO ZEMI

V dobe potrebných opatrení, ktoré zo známych dôvodov bránia voľnému pohybu, cestujme v predstavách a fantázii. Vyberte sa takto na výlet. Napríklad starým historickým vláčikom. Nech je táto jazda veselá a plná farieb ako na obrázkoch od Tonka K. a Miška K. Kto nechce na vláčik, môže veselo cestovať autobusom alebo autom.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: CHROBÁK NA FAREBNEJ ŠACHOVNICI - TEPLÉ A STUDENÉ FARBY
Výtvarník sa veľa učí aj od prírody. Jej napodobňovaním získava množstvo vedomostí a zručností. No niekedy si realitu dokáže prispôsobiť aj podľa svojich pravidiel a predstáv. Nasledujúca úloha je zároveň opakovaním o teplých a studených farbách.

Postup:

  1. Nakreslite ceruzou správne symetricky telo chrobáka. Vyznačte na ňom obrysy škvŕn.
  2. Rozdeľte plochu výkresu (A4) na pravidelnú sieť štvorcov alebo obdĺžnikov (minimálne 16)
  3. Vyfarbite jednotlivé plochy striedavo teplými a studenými farbami, rešpektujte hranice plôch vytýčené sieťou a pravidlo, že vedľa studenej farby príde teplá a naopak.

Dokončený obr. Paťky K. môže byť inšpiráciou.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ILUSTRÁCIA LITERÁRNEHO TEXTU

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

Slovom ilustrácia pomenúvame knižný obraz, obrazovú výzdobu, zobrazenie. Je to výtvarné stvárnenie myšlienok v knihe. Tvorcu ilustrácií nazývame ilustrátor. Tvorbe obrazov v knihách pre deti a mládež na Slovensku sa venovali a venujú veľmi kvalitní ilustrátori, tí najlepší výtvarníci, napríklad: Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, Viera Gergeľová, Viera Bombová, Albín Brunovský, Miroslav Cipár, Dušan Kállay, Martin Kellenberger, Ľuboslav Paľo, Peter Uchnár, Martina Matlovičová-Králová. Pri čítaní si okrem mena spisovateľa nezabudnite vždy vyhľadať aj meno ilustrátora.

Vytvoríte ilustráciu ruskej rozprávky o Zlatej rybke. Je známa a poučná a kto ju ešte nepozná, nech sa s jej obsahom najprv oboznámi. Z textu si vyberte na vytvorenie ilustrácie tú myšlienku (časť), ktorá vás najviac upúta. Pracujte ľubovoľnou technikou, dostupnou v domácich podmienkach.
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: CHROBÁK NA FAREBNEJ ŠACHOVNICI - TEPLÉ A STUDENÉ FARBY

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Výtvarník sa veľa učí aj od prírody. Jej napodobňovaním získava množstvo vedomostí a zručností. No niekedy si realitu dokáže prispôsobiť aj podľa svojich pravidiel a predstáv. Nasledujúca úloha je zároveň opakovaním o teplých a studených farbách.

Postup:

  1. Nakreslite ceruzou správne symetricky telo chrobáka. Vyznačte na ňom obrysy škvŕn.
  2. Rozdeľte plochu výkresu (A4) na pravidelnú sieť štvorcov alebo obdĺžnikov (minimálne 16)
  3. Vyfarbite jednotlivé plochy striedavo teplými a studenými farbami, rešpektujte hranice plôch vytýčené sieťou a pravidlo, že vedľa studenej farby príde teplá a naopak.

Dokončený obr. Paťky K. môže byť inšpiráciou.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: DÔRAZ A CHROMATICKÉ A ACHROMATICKÉ FARBY

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Zopakujme si, že dôraz:1. Používame, keď nejakú vec považujeme za dôležitejšiu ako všetky ostatné. 2. Dôraz vytvárame použitím kontrastných farieb, kontrastnými hodnotami (sýte a lomené farby), stupnicou (svetlé a tmavé farby atď. 3. Dôrazom nasmerujeme pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť tiež o oblasť kompozície, ktorá je vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.

Farby červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. To tiež len na zopakovanie. Achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej. Medzi chromatickými a achromatickými farbami je veľmi veľký kontrast. Miesto v chromatickej farbe v achromatickom prostredí vizuálne dominuje a viac priťahuje pozornosť diváka. Vytvorte zobrazenie, v ktorom použijete tento kontrast. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ULICA PLNÁ DÁŽDNIKOV

Úloha je pre Rebeku H.

Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Ak nechceme zmoknúť, je dobré nosiť so sebou všade dáždnik. Tak ako ľudia na priloženom obrázku. Starí, mladí, veľkí aj malí, všetci majú nad hlavou dáždnik. Namaľuj ulicu s kráčajúcimi postavami (dospelí, deti, muži, ženy, chlapci, dievčatá niekam idú). Tak ako budú pestré postavy, pestré budú mať aj dáždniky, pod ktorými sa schovávajú. Použi výkres A3, pastelky a vodové alebo temperové farby. Priložené obrázky (jeden z nich urobil Miško K.) sú inšpirácia nie vzor.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 1

2. Úloha: SKORO APRÍLOVÉ POČASIE

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Nakreslite a namaľujte všetko do jedného obrázka: tmavý búrkový mrak, dážď, slnko, dúhu, vietor. Pridajte k tomu postavy na prechádzke. Používajte ceruzky, pastelky, fixky, vodové a temperové farby.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PARAFRÁZA NA STARÝ STROM

V tomto čase nám stromy umožňujú nazrieť do ich korún. Pomôžte si stavbou stromu a dajte jeho kmeňu a korune s konármi novú podobu. Vychádzajte z toho, čo môže strom bez listov pri troche predstavivosti pripomínať. Na priloženom obrázku sú to vlasy. Pracujte ľubovoľnou technikou.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ZÁTIŠIE-ZÁKLADY TROJROZMERNÉHO ZOBRAZOVANIA

Slovo zátišie pomenúva zobrazenie obyčajných predmetov (napr. vecí z domácnosti) bez prítomnosti ľudí. Umelci veci vyberali s určitým zámerom a potom starostlivo usporiadali. Veľké množstvo a pestrosť predmetov na obraze malo vyjadrovať pestrosť a bohatstvo života. Zátišie, v ktorom bola umiestnená lebka zase upozorňovalo na pominuteľnosť života. Zátišia by sme mohli jednoducho podľa obsahu rozdeliť na kuchynské, lovecké, zeleninové, kvetinové, ovocné a zmiešané. Zátišia boli zároveň ukážkou technickej zručnosti autorov, ich schopnosti zobraziť veci a zároveň vystihnúť aj podstatu materiálu, z ktorého boli: sklo, keramika, rôzne kovy, perleť, rôzne druhy drahých látok, kožušina, drevo...

V predchádzajúcej úlohe (návrh na vitráž) ste kvety a priestor zobrazovali plošne. Teraz vytvorte jednoduché zátišie, vázu s kvetmi, ale tak aby vzbudzovalo dojem priestoru a objemu. Priložené skice sú len návod na postup, tvar vázy a kvety urobte samostatne.


pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: DÔRAZ A CHROMATICKÉ A ACHROMATICKÉ FARBY

Zopakujme si, že dôraz:1. Používame, keď nejakú vec považujeme za dôležitejšiu ako všetky ostatné. 2. Dôraz vytvárame použitím kontrastných farieb, kontrastnými hodnotami (sýte a lomené farby), stupnicou (svetlé a tmavé farby atď. 3. Dôrazom nasmerujeme pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť tiež o oblasť kompozície, ktorá je vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.

Farby červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. To tiež len na zopakovanie. Achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej. Medzi chromatickými a achromatickými farbami je veľmi veľký kontrast. Miesto v chromatickej farbe v achromatickom prostredí vizuálne dominuje a viac priťahuje pozornosť diváka. Vytvorte zobrazenie, v ktorom použijete tento kontrast. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.


pondelok-1
Obr. 1