Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


FEBRUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - FEBRUÁR - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: OPRAVA ZRÚCANINY HRADU

Slovensko je hornatá krajina posiata veľkým množstvom kamenných hradov. Iste ste niektoré z nich spolu s triedou na exkurzii alebo rodičmi na výlete navštívili. Hradov máme viac ako dvesto, ale nie všetky sa bezchybne do dnešných čias zachovali. Z kedysi mocných a nedobytných obydlí na vyvýšených miestach slúžiacich na ochranu pred nepriateľom zostalo niekoľko múrov a veľké kopy kamenia. Mnohé hrady zanikli vďaka vojnám a požiarom a niektoré preto, lebo ich majitelia opustili a ďalej neudržiavali. Našťastie už asi pred desiatimi rokmi začala na Slovensku obnova mnohých z nich. Nadšení amatéri združení v občianskych združeniach na záchranu hradov pod dohľadom pamiatkarov opravujú rozpadávajúce sa múry a z pôvodného materiálu starými stavebnými technikami opäť murujú zaniknuté časti hradov. Snažia sa hradom vrátiť ich pôvodnú podobu. Je dobré, že zachraňujú kultúrne dedičstvo vytvorené pred mnohými stáročiami aj pre ďalšie generácie.

Predstavte si, že obnovujete hrad aj vy. Budete obnovovať vymyslený hrad, ktorého zrúcaninu si sami vytvoríte. Mladší žiaci v skupine hrad nakreslia a namaľujú podľa vlastného postupu a predstavy. Starší žiaci robia podľa tohto postupu:

 1. Na výkres urobte najprv sieť z vodorovných a potom zvislých čiar približne jeden centimeter od seba vzdialených.
 2. V dolnej časti výkresu nakreslite kopec a na ňom niekoľko čiar, ktoré predstavujú rozpadnuté múry hradu.
 3. Výraznejšou fixkou, perom začnite tieto múry dopĺňať a dokresľovať rôznymi podrobnosťami-okná, strieľne... môžete si pomôcť pri tom obrázkami zachovaných hradov. Každý hrad mal obranné múry, brány, bašty, malé a veľké paláce, veže, kaplnku. Pri dopĺňaní dodržujte pravidlo násobku. Výška a dĺžka jednotlivých budov nech je násobkom v centimetroch. Na to slúži nakreslená centimetrová sieť.
 4. Po dokreslení všetkých podrobností hrad vymaľujte vodovými farbami, dbajte na to, aby podrobnosti nezanikli.

Priložený obrázok je návod nie vzor.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PORTRÉT- POVRCH A STUPEŇ SVETLOSTI

Najprv si zopakujeme ako nakresliť tvár spredu. Pomôckou môže byť vhodná fotografia z časopisu, ale môžete nakresliť aj sami seba. Portrétovanú osobu najprv dobre skúmajte, pozorujte. Všímajte si tvar jej hlavy ako celku, tvar očí, obočia, nosa a úst. Nájdite niečo charakteristické. Aj keď budete kresliť podľa skutočnosti, nepôjde teraz o to, aby ste vystihli jej presnú podobu. Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Dôležité je, aby sa portrétovaná osoba dívala čelne dopredu. Kreslite na výkres A3.

 1. Nakreslite po výške ovál (zúžený kruh). V dolnej časti ovál zúžte, aby ste dostali tvar pripomínajúci vajce.
 2. Urobte zvislú čiaru, ktorou rozdelíte tvár na dve rovnaké polovice. Táto čiara bude prechádzať stredom čela, medzi očami, stredom nosa, úst a brady. Potom nakreslite vodorovnú čiarou presne v polovici výšky hlavy. Na ňu neskôr umiestnite oči, aby boli v polovici výšky hlavy.
 3. Zvislú os rozdeľte na 7 rovnakých dielov. Spodný diel ohraničuje bradu a okraj dolnej pery, nasledujúci diel naznačuje, kde zvyčajne končí nos. Ďalšie dva diely vymedzujú líniu obočia a znova ďalšie dva hranicu vlasov na čele. Posledný siedmy diel je priestor pre vlasy na vrchu hlavy. Podľa účesu a druhu vlasov môžete tento diel zväčšiť.
 4. Umiestnite oči v polovici výšky hlavy od stredovej osi v takej vzdialenosti od seba, akoby sa medzi oči mohlo umiestniť ešte tretie oko.
 5. Uši umiestnite na okraj hlavy na úroveň spodného okraja nosa približne po výšku obočia.
 6. Šírka nosa by mala byť vymedzená pomocou vnútorných kútikov očí.
 7. Ďalšie podrobnosti očí, nosa a úst dokresľujte na základe pozorovania.

Potom tvár rozdeľte na niekoľko častí sústavou nepravidelných plôch pomocou rovných alebo rôzne zakrivených čiar. Nakoniec ju vyfarbite jednotlivými farbami, ale nie podľa skutočnosti. Spoznáte a porovnáte vlastnosti rôznych farieb. Jednou z vlastností farieb je svetlosť. Rôznymi stupňami svetlosti sa dajú zachytiť vlastnosti povrchu objektov. Povrch tváre- vyvýšené a znížené časti rozlišujte rôznymi stupňami. Tmavšie plochy na znížených a odvrátených častiach od svetla vytvárajte postupným zväčšovaním prítlaku ceruzky na plochu a tiež tak, že na už nanesenú vrstvu nanesiete ďalšie vrstvy ťahov. Čím viac vrstiev na jednom mieste, tým viac bude tmavšie. Pri práci dokončené miesta prekrývajte papierom, zabránite ich rozmazávaniu.

Priložený náčrt je návod, nie vzor.


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: NAJZNÁMEJŠÍ OBRAZ NA SVETE-ROZOSMEJ MONU LÍZU
Leonardo da Vinci bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy ako Posledná večera a Mona Líza. Preslávil sa aj ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočne skonštruované počas jeho života. Rozvinul anatómiu, astronómiu a stavebníctvo. Jeho obraz Mona Líza (používa sa aj názov Gioconda)-obr.1 je považovaný za najznámejší obraz sveta. Poznajú ho aj tí ľudia, ktorí sa o výtvarné umenie príliš nezaujímajú. Je vystavený vo Francúzsku v najnavštevovanejšom múzeu sveta Luvri. Každý návštevník tohto múzea ho chce vidieť, pred obrazom sú vždy dlhé rady. Toto dielo má dokonca svojho osobného strážcu.

pondelok-1
Obr. 1

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v Pozornosť návševníkov púta najmä pohľad, ale hlavne záhadný úsmev zobrazenej ženy. Budeš mať za úlohu rozosmiať túto postavu. Nebude to len náznak smiechu, ale poriadne rozveselená tvár. Zachovaj usporiadanie obrazu, do popredia umiestni portrét ženy alebo dievčaťa a do pozadia umiestni prírodnú krajinu. Postave môžeš dať súčasné oblečenie. Priložený obr.2 je len návod na úsmev.

pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA-ODTIENE ŠEDEJ
Úloha je zameraná na vytvorenie kompozície a ovládanie ruky pri tvorbe odtieňov šedej pomocou prítlaku a vrstvenia ťahov. Najprv si nakresli na malý výkres obrys nejakého predmetu, zvieraťa, ľudskej postavy. Tvar obrysu by mal byť aj bez vnútorných detailov zrozumiteľný, malo by poznať, čo zobrazuje. Vhodný je pohľad na daný objekt zboku alebo výšky. Objekt po obrysovej čiare opatrne vystrihni, aby si získal šablónu. Na väčší výkres budeš vytvárať kompozíciu na princípe obrysu tejto šablóny. Šablónu posúvaj, nakláňaj, otáčaj tak, aby sa obrysy násobili a čiastočne prekrývali. Zhluk obrysov by mal byť usporiadaný na ploche rovnomerne. Na vytvorenie takejto kompozície môžeš použiť aj písmená. Pracuj so všetkými písmenami svojho mena alebo na to použi iba začiatočné písmená mena a priezviska. Môžu to však byť iné písmená, ktoré sú však zaujímavé svojím tvarom.

Obrysy rob tvrdšou ceruzkou. Mäkkú ceruzku použiješ neskôr na tvorbu rôznych odtieňov šedej. Susediace plochy rozlišuj rôznymi odtieňmi šedej, tmavšie plochy vytváraj postupným zväčšovaním prítlaku ceruzky na plochu a tiež tak, že na už nanesenú vrstvu nanesieš ďalšie vrstvy ťahov. Čím viac vrstiev na jednom mieste, tým viac bude tmavšie. Pri práci dokončené miesta prekrývaj papierom, zabrániš ich rozmazávaniu.

Priložený náčrt je návod, nie vzor.

pondelok-1
Obr. 1


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: NAJZNÁMEJŠÍ OBRAZ NA SVETE-ROZOSMEJ MONU LÍZU

Leonardo da Vinci bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy ako Posledná večera a Mona Líza. Preslávil sa aj ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočne skonštruované počas jeho života. Rozvinul anatómiu, astronómiu a stavebníctvo. Jeho obraz Mona Líza (používa sa aj názov Gioconda)-obr.1 je považovaný za najznámejší obraz sveta. Poznajú ho aj tí ľudia, ktorí sa o výtvarné umenie príliš nezaujímajú. Je vystavený vo Francúzsku v najnavštevovanejšom múzeu sveta Luvri. Každý návštevník tohto múzea ho chce vidieť, pred obrazom sú vždy dlhé rady. Toto dielo má dokonca svojho osobného strážcu.

pondelok-1
Obr. 1

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v Pozornosť návševníkov púta najmä pohľad, ale hlavne záhadný úsmev zobrazenej ženy. Budeš mať za úlohu rozosmiať túto postavu. Nebude to len náznak smiechu, ale poriadne rozveselená tvár. Zachovaj usporiadanie obrazu, do popredia umiestni portrét ženy alebo dievčaťa a do pozadia umiestni prírodnú krajinu. Postave môžeš dať súčasné oblečenie. Priložený obr.2 je len návod na úsmev.

pondelok-1
Obr. 12. Úloha: PORTRÉT- POVRCH A STUPEŇ SVETLOSTI

Najprv si zopakujeme ako nakresliť tvár spredu. Pomôckou môže byť vhodná fotografia z časopisu, ale môžete nakresliť aj sami seba. Portrétovanú osobu najprv dobre skúmajte, pozorujte. Všímajte si tvar jej hlavy ako celku, tvar očí, obočia, nosa a úst. Nájdite niečo charakteristické. Aj keď budete kresliť podľa skutočnosti, nepôjde teraz o to, aby ste vystihli jej presnú podobu. Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Dôležité je, aby sa portrétovaná osoba dívala čelne dopredu. Kreslite na výkres A3.

 1. Nakreslite po výške ovál (zúžený kruh). V dolnej časti ovál zúžte, aby ste dostali tvar pripomínajúci vajce.
 2. Urobte zvislú čiaru, ktorou rozdelíte tvár na dve rovnaké polovice. Táto čiara bude prechádzať stredom čela, medzi očami, stredom nosa, úst a brady. Potom nakreslite vodorovnú čiarou presne v polovici výšky hlavy. Na ňu neskôr umiestnite oči, aby boli v polovici výšky hlavy.
 3. Zvislú os rozdeľte na 7 rovnakých dielov. Spodný diel ohraničuje bradu a okraj dolnej pery, nasledujúci diel naznačuje, kde zvyčajne končí nos. Ďalšie dva diely vymedzujú líniu obočia a znova ďalšie dva hranicu vlasov na čele. Posledný siedmy diel je priestor pre vlasy na vrchu hlavy. Podľa účesu a druhu vlasov môžete tento diel zväčšiť.
 4. Umiestnite oči v polovici výšky hlavy od stredovej osi v takej vzdialenosti od seba, akoby sa medzi oči mohlo umiestniť ešte tretie oko.
 5. Uši umiestnite na okraj hlavy na úroveň spodného okraja nosa približne po výšku obočia.
 6. Šírka nosa by mala byť vymedzená pomocou vnútorných kútikov očí.
 7. Ďalšie podrobnosti očí, nosa a úst dokresľujte na základe pozorovania.

Potom tvár rozdeľte na niekoľko častí sústavou nepravidelných plôch pomocou rovných alebo rôzne zakrivených čiar. Nakoniec ju vyfarbite jednotlivými farbami, ale nie podľa skutočnosti. Spoznáte a porovnáte vlastnosti rôznych farieb. Jednou z vlastností farieb je svetlosť. Rôznymi stupňami svetlosti sa dajú zachytiť vlastnosti povrchu objektov. Povrch tváre- vyvýšené a znížené časti rozlišujte rôznymi stupňami. Tmavšie plochy na znížených a odvrátených častiach od svetla vytvárajte postupným zväčšovaním prítlaku ceruzky na plochu a tiež tak, že na už nanesenú vrstvu nanesiete ďalšie vrstvy ťahov. Čím viac vrstiev na jednom mieste, tým viac bude tmavšie. Pri práci dokončené miesta prekrývajte papierom, zabránite ich rozmazávaniu.

Priložený náčrt je návod, nie vzor.


pondelok-1
Obr. 1

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: NAJZNÁMEJŠÍ OBRAZ NA SVETE-ROZOSMEJ MONU LÍZU

Leonardo da Vinci bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy ako Posledná večera a Mona Líza. Preslávil sa aj ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočne skonštruované počas jeho života. Rozvinul anatómiu, astronómiu a stavebníctvo. Jeho obraz Mona Líza (používa sa aj názov Gioconda)-obr.1 je považovaný za najznámejší obraz sveta. Poznajú ho aj tí ľudia, ktorí sa o výtvarné umenie príliš nezaujímajú. Je vystavený vo Francúzsku v najnavštevovanejšom múzeu sveta Luvri. Každý návštevník tohto múzea ho chce vidieť, pred obrazom sú vždy dlhé rady. Toto dielo má dokonca svojho osobného strážcu.

pondelok-1
Obr. 1

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v Pozornosť návševníkov púta najmä pohľad, ale hlavne záhadný úsmev zobrazenej ženy. Budeš mať za úlohu rozosmiať túto postavu. Nebude to len náznak smiechu, ale poriadne rozveselená tvár. Zachovaj usporiadanie obrazu, do popredia umiestni portrét ženy alebo dievčaťa a do pozadia umiestni prírodnú krajinu. Postave môžeš dať súčasné oblečenie. Priložený obr.2 je len návod na úsmev.

pondelok-1
Obr. 12. Úloha: PORTRÉT- POVRCH A STUPEŇ SVETLOSTI

Najprv si zopakujeme ako nakresliť tvár spredu. Pomôckou môže byť vhodná fotografia z časopisu, ale môžete nakresliť aj sami seba. Portrétovanú osobu najprv dobre skúmajte, pozorujte. Všímajte si tvar jej hlavy ako celku, tvar očí, obočia, nosa a úst. Nájdite niečo charakteristické. Aj keď budete kresliť podľa skutočnosti, nepôjde teraz o to, aby ste vystihli jej presnú podobu. Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Dôležité je, aby sa portrétovaná osoba dívala čelne dopredu. Kreslite na výkres A3.

 1. Nakreslite po výške ovál (zúžený kruh). V dolnej časti ovál zúžte, aby ste dostali tvar pripomínajúci vajce.
 2. Urobte zvislú čiaru, ktorou rozdelíte tvár na dve rovnaké polovice. Táto čiara bude prechádzať stredom čela, medzi očami, stredom nosa, úst a brady. Potom nakreslite vodorovnú čiarou presne v polovici výšky hlavy. Na ňu neskôr umiestnite oči, aby boli v polovici výšky hlavy.
 3. Zvislú os rozdeľte na 7 rovnakých dielov. Spodný diel ohraničuje bradu a okraj dolnej pery, nasledujúci diel naznačuje, kde zvyčajne končí nos. Ďalšie dva diely vymedzujú líniu obočia a znova ďalšie dva hranicu vlasov na čele. Posledný siedmy diel je priestor pre vlasy na vrchu hlavy. Podľa účesu a druhu vlasov môžete tento diel zväčšiť.
 4. Umiestnite oči v polovici výšky hlavy od stredovej osi v takej vzdialenosti od seba, akoby sa medzi oči mohlo umiestniť ešte tretie oko.
 5. Uši umiestnite na okraj hlavy na úroveň spodného okraja nosa približne po výšku obočia.
 6. Šírka nosa by mala byť vymedzená pomocou vnútorných kútikov očí.
 7. Ďalšie podrobnosti očí, nosa a úst dokresľujte na základe pozorovania.

Potom tvár rozdeľte na niekoľko častí sústavou nepravidelných plôch pomocou rovných alebo rôzne zakrivených čiar. Nakoniec ju vyfarbite jednotlivými farbami, ale nie podľa skutočnosti. Spoznáte a porovnáte vlastnosti rôznych farieb. Jednou z vlastností farieb je svetlosť. Rôznymi stupňami svetlosti sa dajú zachytiť vlastnosti povrchu objektov. Povrch tváre- vyvýšené a znížené časti rozlišujte rôznymi stupňami. Tmavšie plochy na znížených a odvrátených častiach od svetla vytvárajte postupným zväčšovaním prítlaku ceruzky na plochu a tiež tak, že na už nanesenú vrstvu nanesiete ďalšie vrstvy ťahov. Čím viac vrstiev na jednom mieste, tým viac bude tmavšie. Pri práci dokončené miesta prekrývajte papierom, zabránite ich rozmazávaniu.

Priložený náčrt je návod, nie vzor.


pondelok-1
Obr. 1


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: OPRAVA ZRÚCANINY HRADU

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Slovensko je hornatá krajina posiata veľkým množstvom kamenných hradov. Iste ste niektoré z nich spolu s triedou na exkurzii alebo rodičmi na výlete navštívili. Hradov máme viac ako dvesto, ale nie všetky sa bezchybne do dnešných čias zachovali. Z kedysi mocných a nedobytných obydlí na vyvýšených miestach slúžiacich na ochranu pred nepriateľom zostalo niekoľko múrov a veľké kopy kamenia. Mnohé hrady zanikli vďaka vojnám a požiarom a niektoré preto, lebo ich majitelia opustili a ďalej neudržiavali. Našťastie už asi pred desiatimi rokmi začala na Slovensku obnova mnohých z nich. Nadšení amatéri združení v občianskych združeniach na záchranu hradov pod dohľadom pamiatkarov opravujú rozpadávajúce sa múry a z pôvodného materiálu starými stavebnými technikami opäť murujú zaniknuté časti hradov. Snažia sa hradom vrátiť ich pôvodnú podobu. Je dobré, že zachraňujú kultúrne dedičstvo vytvorené pred mnohými stáročiami aj pre ďalšie generácie.

Predstavte si, že obnovujete hrad aj vy. Budete obnovovať vymyslený hrad, ktorého zrúcaninu si sami vytvoríte. Mladší žiaci v skupine hrad nakreslia a namaľujú podľa vlastného postupu a predstavy. Starší žiaci robia podľa tohto postupu:

 1. Na výkres urobte najprv sieť z vodorovných a potom zvislých čiar približne jeden centimeter od seba vzdialených.
 2. V dolnej časti výkresu nakreslite kopec a na ňom niekoľko čiar, ktoré predstavujú rozpadnuté múry hradu.
 3. Výraznejšou fixkou, perom začnite tieto múry dopĺňať a dokresľovať rôznymi podrobnosťami-okná, strieľne... môžete si pomôcť pri tom obrázkami zachovaných hradov. Každý hrad mal obranné múry, brány, bašty, malé a veľké paláce, veže, kaplnku. Pri dopĺňaní dodržujte pravidlo násobku. Výška a dĺžka jednotlivých budov nech je násobkom v centimetroch. Na to slúži nakreslená centimetrová sieť.
 4. Po dokreslení všetkých podrobností hrad vymaľujte vodovými farbami, dbajte na to, aby podrobnosti nezanikli.

Priložený obrázok je návod nie vzor.


pondelok-1
Obr. 1
2. Úloha: FAREBNÝ SVET-FARBY DÚHY-TAJOMSTVO MIEŠANIA FARIEB

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Svet okolo nás je plný farieb. Poznáš všetky farby a vieš ich aj pomenovať? Vymenuj čo najviac červených, zelených a modrých vecí okolo seba.

Poznáš farby dúhy a vieš aj v akom poradí idú za sebou? Farby dúhy sú: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová a vždy idú presne v tomto poradí. Dúhu môžeme vidieť len vtedy, keď po daždi zasvieti slniečko. Vzniká totiž, keď svetlo dopadá na vodu.

Poznáš veľké tajomstvo miešania farieb? Postačia ti na to vodové farby so základnými farbami: žltá, červená a modrá. Skúšaj, čo vznikne zmiešaním modrej a červenej, modrej so žltou alebo červenej so žltou farbou. Vytvor si svoj vzorkovník farieb, kde si zaznačíš, čo vznikne miešaním týchto farieb.

Tvojou úlohou bude nakresliť kúsok sveta okolo seba. Môže to byť dedina, dom, byt, záhrada alebo izba, kde žiješ. Rovnako to môže byť tvoja rodina na výlete, kamaráti v škôlke a škole pri nejakej hre. Najprv nakresli na oblohu dúhu a vyfarbi ju farbami dúhy usporiadanými v správnom poradí. Potom dokresli do obrázka ďalšie veci. Nakoniec celý obrázok vyfarbi všetkými farbami, ktoré tvoria dúhu.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MUŽ A ŽENA-ZÁKLADY PROPORČNÉHO ZOBRAZOVANIA

Dejiny zobrazovania ľudského tela sú veľmi staré, rovnako staré ako staré je výtvarné umenie. Spôsob zobrazovania ľudského tela sa v priebehu vývoja ľudskej kultúry menil, ale znaky, pomocou ktorých sa v zobrazení rozlišovali postavy na ženské a mužské, zostávali rovnaké. Škála zobrazovania sa môže pohybovať od prísnej redukcie na základy siluety až k realistickému zobrazeniu, tvorcovia však vždy rešpektujú základné proporcie tela, spoločné znaky a rozdiely medzi ženským a mužským telom. Ešte pred tým, než začnete ľudské telo zobrazovať podľa živého modelu, je dobré sa oboznámiť so zásadami proporčného zobrazovania, ktorého základy boli položené v antike a rozvinuté v období renesancie. Treba si ale stále uvedomovať, že ide o ideálnu schému, ktorej sa v skutočnosti približuje len malé percento ľudskej populácie.

Rozdeľte si zvislú os na osem rovnakých dielov a potom vytvorte sieť pozostávajúcu z dvoch stĺpcov štvorcov. Základom proporcie dospelého človeka je výška hlavy, ktorá v schéme tvorí jednu osminu výšky tela. Rozdiely medzi mužským a ženským telom sú najmä v pomere šírky pliec a bokov. Rozdiely vyniknú aj stvárnením obrysových línií, zjednodušene sa to dá vyjadriť tak, že mužské budú hranatejšie a ženské oblejšie.

Obr. 1 Obr. 2

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PORTRÉT- POVRCH A STUPEŇ SVETLOSTI

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Najprv si zopakujeme ako nakresliť tvár spredu. Pomôckou môže byť vhodná fotografia z časopisu, ale môžete nakresliť aj sami seba. Portrétovanú osobu najprv dobre skúmajte, pozorujte. Všímajte si tvar jej hlavy ako celku, tvar očí, obočia, nosa a úst. Nájdite niečo charakteristické. Aj keď budete kresliť podľa skutočnosti, nepôjde teraz o to, aby ste vystihli jej presnú podobu. Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Dôležité je, aby sa portrétovaná osoba dívala čelne dopredu. Kreslite na výkres A3.

 1. Nakreslite po výške ovál (zúžený kruh). V dolnej časti ovál zúžte, aby ste dostali tvar pripomínajúci vajce.
 2. Urobte zvislú čiaru, ktorou rozdelíte tvár na dve rovnaké polovice. Táto čiara bude prechádzať stredom čela, medzi očami, stredom nosa, úst a brady. Potom nakreslite vodorovnú čiarou presne v polovici výšky hlavy. Na ňu neskôr umiestnite oči, aby boli v polovici výšky hlavy.
 3. Zvislú os rozdeľte na 7 rovnakých dielov. Spodný diel ohraničuje bradu a okraj dolnej pery, nasledujúci diel naznačuje, kde zvyčajne končí nos. Ďalšie dva diely vymedzujú líniu obočia a znova ďalšie dva hranicu vlasov na čele. Posledný siedmy diel je priestor pre vlasy na vrchu hlavy. Podľa účesu a druhu vlasov môžete tento diel zväčšiť.
 4. Umiestnite oči v polovici výšky hlavy od stredovej osi v takej vzdialenosti od seba, akoby sa medzi oči mohlo umiestniť ešte tretie oko.
 5. Uši umiestnite na okraj hlavy na úroveň spodného okraja nosa približne po výšku obočia.
 6. Šírka nosa by mala byť vymedzená pomocou vnútorných kútikov očí.
 7. Ďalšie podrobnosti očí, nosa a úst dokresľujte na základe pozorovania.

Potom tvár rozdeľte na niekoľko častí sústavou nepravidelných plôch pomocou rovných alebo rôzne zakrivených čiar. Nakoniec ju vyfarbite jednotlivými farbami, ale nie podľa skutočnosti. Spoznáte a porovnáte vlastnosti rôznych farieb. Jednou z vlastností farieb je svetlosť. Rôznymi stupňami svetlosti sa dajú zachytiť vlastnosti povrchu objektov. Povrch tváre- vyvýšené a znížené časti rozlišujte rôznymi stupňami. Tmavšie plochy na znížených a odvrátených častiach od svetla vytvárajte postupným zväčšovaním prítlaku ceruzky na plochu a tiež tak, že na už nanesenú vrstvu nanesiete ďalšie vrstvy ťahov. Čím viac vrstiev na jednom mieste, tým viac bude tmavšie. Pri práci dokončené miesta prekrývajte papierom, zabránite ich rozmazávaniu.

Priložený náčrt je návod, nie vzor.

Obr. 12. Úloha: NAJZNÁMEJŠÍ OBRAZ NA SVETE-ROZOSMEJ MONU LÍZU

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Leonardo da Vinci bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy ako Posledná večera a Mona Líza. Preslávil sa aj ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočne skonštruované počas jeho života. Rozvinul anatómiu, astronómiu a stavebníctvo. Jeho obraz Mona Líza (používa sa aj názov Gioconda)-obr.1 je považovaný za najznámejší obraz sveta. Poznajú ho aj tí ľudia, ktorí sa o výtvarné umenie príliš nezaujímajú. Je vystavený vo Francúzsku v najnavštevovanejšom múzeu sveta Luvri. Každý návštevník tohto múzea ho chce vidieť, pred obrazom sú vždy dlhé rady. Toto dielo má dokonca svojho osobného strážcu.

pondelok-1
Obr. 1

Pozornosť návševníkov púta najmä pohľad, ale hlavne záhadný úsmev zobrazenej ženy. Budeš mať za úlohu rozosmiať túto postavu. Nebude to len náznak smiechu, ale poriadne rozveselená tvár. Zachovaj usporiadanie obrazu, do popredia umiestni portrét ženy alebo dievčaťa a do pozadia umiestni prírodnú krajinu. Postave môžeš dať súčasné oblečenie.PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: ZÁTIŠIE- FARBY A HĹBKA PRIESTORU

Definíciu zátišia sme si povedali v 3. januárovom zadaní. V tejto úlohe sa k zátišiu vrátime maľbou. Najprv usporiadajte podobným spôsobom päť vecí (hranatých a valcovitých) tak, aby tvorili celok. Predmety sa musia čiastočne prekrývať, najmenšie umiestnite za väčšie. Priložená fotofrafia ilustruje, ako ľudské oko vníma vzdialenosti. Hory v popredí vidíme v prirodzenej farebnosti celkom jasne a aj s podrobnosťami. Vzdialenejšie hory sa postupne zmenšujú, obmedzene vnímame ich detaily a najmä mení sa aj ich farebnosť. Zelená farba sa postupne mení na šedo-modrú a postupne sa mení aj sýtosť a jas farieb. Tento jav sa stupňuje podľa vzdialenosti tak, že najvzdialenejšie hrebene hôr sú najbledšie a nerozoznávame na nich žiadne detaily. Princíp tohto videnia uplatňujeme aj vo výtvarnom umení. Predmety v popredí zobrazujeme sýtejšími farbami, vzdialenejšie lomenými. Lomené farby vymiešame vzájomným miešaním farieb, pridávaním bielej alebo čiernej farby do sýtych farieb. Takto získame na dvojrozmernej ploche dojem hĺbky priestoru, teda tretí rozmer. Doma zostavené zátišie namaľuj týmto spôsobom.

Obr. 1