Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Marec


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - Marec - 2. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: JARNÉ ZVYKY

V jarnom období vykonávame tradičné zvyky, obyčaje a obrady. Všetky tieto úkony mali v minulosti slúžiť napríklad na zabezpečenie úrody, zdravia, prosperity a sľubného manželstva. V predveľkonočnom pôstnom období sa na Smrtnú nedeľu vynášala Morena, symbol zimy a smrti. Na veľkonočný pondelok zase chlapci a muži šibú a polievajú dievčatá a ženy, aby boli v nasledujúcom období zdravé. Inšpiruj sa priloženým obrázkom, zobraz niektorý z týchto úkonov. Správne rozlíš postoje postáv, môže byť ich aj viac. Používaj veľmi pestré farby na vyjadrenie pohybu, zábavy, smiechu a radosti. Postavy obklop jarnou prírodou.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU 2- téma: MÁM TOHO PLNÚ HLAVU

Vetu Mám (alebo má) toho plnú hlavu. používame často. To vtedy keď na niečo musíme neustále myslieť. Možno na niečo, čo nám (alebo niekomu) robí radosť alebo naopak starosť. Nakreslite znova profil tváre ako obrys, detaily tváre vynechajte a namiesto nich vyplňte vnútro plochy novým obsahom. Ako pomôcku môžete použiť vytvorenú šablónu: Profil hlavy z prvého výkresu najprv opatrne vystrihnite tak, aby ste neporušili celistvosť výkresu. Potom priložte tento výkres s prázdnym otvorom v tvare ľudskej hlavy na nový výkres a zaistite lepiacou páskou. Pri práci šablóna zabráni tomu, aby ste porušili okraj tváre naspodku. Priložený obrázok je len inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: STROM S KŔMIDLOM
V tomto čase, kedy zima už pomaly končí a jar ešte nezačala, sú stromy bez listov a my môžeme nazrieť poriadne aj do ich korún. Keď sa pozriete pozornejšie, iste si všimnete rôznych vtáčikov, ako usilovne hľadajú potravu. Teraz je tej potravy v prírode málo a vtáky, ktoré neodlietavajú do teplých krajín, často hladujú. Pomáhajú im ochrancovia a milovníci prírody, na stromy umiestňujú kŕmidlá a pravidelne v nich dopĺňajú potravu pre vtákov. Na strome s kŕmidlom a okolo neho býva vtákov vždy viac, prilietavajú tam zo širokého okolia. Namaľujte takýto strom, použite farebné ceruzky alebo fixky. Pozadie vymaľujte temperovými (vodovými) farbami, okrem modrej použite aj ďalšie farby. Vždy však do nich pridajte väčšie množstvo bielej tempery. Obrázky Miška K. a Nelky P. môžu byť pre vás inšpirácoiu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: JARNÁ DÚHA - Chromatické a achromatické farby
V tomto čase, kedy zima už pomaly končí a jar ešte nezačala, sú stromy bez listov a my môžeme nazrieť poriadne aj do ich korún. Sneh sa strieda s dažďom, a na oblohe sa môže zjaviť dúha. Spojte korunu stromu s dúhou, ktorá nebude mať tradičný tvar. Farby dúhy usporiadajte v správnom poradí: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Tieto farby nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. Medzi základnými a odvodenými farbami je veľký kontrast. To len na zopakovanie. V práci budete používať však aj achromatické farby. To sú biela, čierna a šedá. Veľmi veľký kontrast je aj medzi chromatickými a achromatickými farbami. Kontrast je v umení veľmi dôležitý, je jedným zo základných princípov pre usporiadanie prvkov v obraze.

Najprv nakreslite siluetu starého stromu, potom cez celú plochu (aj strom) doplňte dúhu v netradičnom tvare. Odtiene konkrétnych farieb dúhy používajte v rozdielnej intenzite: sýte (čisté odtiene farby) a menej intenzívne-lomené (do konkrétneho odtieňa farby pridáte väčšie množstvo bielej farby). Keď uplatníte sýtu farbu dúhy na plochu stromu, pokračujúcu časť dúhy mimo stromu vymaľujete lomenou intenzitou tej istej farby alebo naopak. Kmeň stromu, kde nezasahuje dúha, vymaľujte viacerými stupňami šedej farby. Plochu mimo dúhy a stromu rozdeľte na niekoľko pásov a kontrastne vytieňujte mäkkou ceruzou tak, aby navzájom nesplývali. Priložené obrázky Sofie K. a Patrície K. sú len inšpirácia, vytvorte vlastný obrázok.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: STROM S KŔMIDLOM

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

V tomto čase, kedy zima už pomaly končí a jar ešte nezačala, sú stromy bez listov a my môžeme nazrieť poriadne aj do ich korún. Keď sa pozriete pozornejšie, iste si všimnete rôznych vtáčikov, ako usilovne hľadajú potravu. Teraz je tej potravy v prírode málo a vtáky, ktoré neodlietavajú do teplých krajín, často hladujú. Pomáhajú im ochrancovia a milovníci prírody, na stromy umiestňujú kŕmidlá a pravidelne v nich dopĺňajú potravu pre vtákov. Na strome s kŕmidlom a okolo neho býva vtákov vždy viac, prilietavajú tam zo širokého okolia. Namaľujte takýto strom, použite farebné ceruzky alebo fixky. Pozadie vymaľujte temperovými (vodovými) farbami, okrem modrej použite aj ďalšie farby. Vždy však do nich pridajte väčšie množstvo bielej tempery. Obrázky Miška K. a Nelky P. môžu byť pre vás inšpirácoiu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: JARNÉ ZVYKY

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

V jarnom období vykonávame tradičné zvyky, obyčaje a obrady. Všetky tieto úkony mali v minulosti slúžiť napríklad na zabezpečenie úrody, zdravia, prosperity a sľubného manželstva. V predveľkonočnom pôstnom období sa na Smrtnú nedeľu vynášala Morena, symbol zimy a smrti. Na veľkonočný pondelok zase chlapci a muži šibú a polievajú dievčatá a ženy, aby boli v nasledujúcom období zdravé. Inšpiruj sa priloženým obrázkom, zobraz niektorý z týchto úkonov. Správne rozlíš postoje postáv, môže byť ich aj viac. Používaj veľmi pestré farby na vyjadrenie pohybu, zábavy, smiechu a radosti. Postavy obklop jarnou prírodou.

pondelok-1
Obr. 1


2. Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU 2- téma: MÁM TOHO PLNÚ HLAVU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Vetu Mám (alebo má) toho plnú hlavu. používame často. To vtedy keď na niečo musíme neustále myslieť. Možno na niečo, čo nám (alebo niekomu) robí radosť alebo naopak starosť. Nakreslite znova profil tváre ako obrys, detaily tváre vynechajte a namiesto nich vyplňte vnútro plochy novým obsahom. Ako pomôcku môžete použiť vytvorenú šablónu: Profil hlavy z prvého výkresu najprv opatrne vystrihnite tak, aby ste neporušili celistvosť výkresu. Potom priložte tento výkres s prázdnym otvorom v tvare ľudskej hlavy na nový výkres a zaistite lepiacou páskou. Pri práci šablóna zabráni tomu, aby ste porušili okraj tváre naspodku. Priložený obrázok je len inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: JARNÉ ZVYKY

Úloha je pre Rebeku H.

V jarnom období vykonávame tradičné zvyky, obyčaje a obrady. Všetky tieto úkony mali v minulosti slúžiť napríklad na zabezpečenie úrody, zdravia, prosperity a sľubného manželstva. V predveľkonočnom pôstnom období sa na Smrtnú nedeľu vynášala Morena, symbol zimy a smrti. Na veľkonočný pondelok zase chlapci a muži šibú a polievajú dievčatá a ženy, aby boli v nasledujúcom období zdravé. Inšpiruj sa priloženým obrázkom, zobraz niektorý z týchto úkonov. Správne rozlíš postoje postáv, môže byť ich aj viac. Používaj veľmi pestré farby na vyjadrenie pohybu, zábavy, smiechu a radosti. Postavy obklop jarnou prírodou.

pondelok-1
Obr. 1

2. Úloha: SLIMÁK MÁ DOMČEK, ALE NIE JE TO ULITA

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Zima postupne končí a iste ste si všimli, že v prírode začína všetko ožívať. Slnko svieti dlhšie a hreje viac. Skúste vymenovať všetky zmeny v prírode, ktoré ste zbadali na prechádzke vonku. Slnečné lúče priťahujú čoraz viac rôznych zvieratiek, medzi nimi aj slimákov. Slimák je zvláštny živočích vďaka tomu, že si nemusí robiť brloh ani stavať hniezdo. Miestečko, kde sa môže schovať a prespať, nosí stále so sebou. Predstavte si, že by ste to museli robiť aj vy, nosiť všade váš byt, dom či len svoju izbu alebo aspoň posteľ. Ale slimákovi to vyhovuje, nesťažuje sa. Je to pre neho veľmi rozumné a praktické. Odborne sa to, čo nosí slimák na svojom tele, nazýva ulita, no všetci to voláme domček. S týmto súvisí úloha. Vašou úlohou bude nakresliť a namaľovať slimáka, ako na chrbte nenesie ulitu, ale skutočný dom. Domy, ktoré staviame my ľudia, sú rôzne, nízke, vysoké, prízemné, viacposchodové, s balkónom, bez balkóna, s rovnou alebo špicatou strechou, kamenné, tehlové, z dreva, moderné, starodávne... Veselý obrázok vyfarbi pestrými farbami.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Pastel 2. – KRESLENIE HROTOM PASTELU - NITKOVANIE

Techniky pastelu poskytujú rôzne vizuálne možnosti na rozšírenie svojho repertoáru. Ďalšou technikou môže byť kreslenie hrotom pastelu-nitkovanie.

Nitkovaním:

  1. zmäkčujeme okraje (hranice) dvoch susedných plôch-obr.1,
  2. oživujeme súvislú jednoduchú plochu, ktorej chýbala živosť-obr.2,
  3. vyrovnávame rozdiely medzi teplými (žltá, oranžová, červená) a studenými (modrá, zelená, fialová) farbami-obr.3,
  4. tlmíme jasné farby-obr.4,
  5. harmonizujeme – prenášame farbu z jednej časti kresby na inú-obr.5.

Nitkovanie sa robí ľahkými, paralelnými a rýchlymi ťahmi hrotom pastelu na základnú farbu. Spracujte touto technikou ľubovoľný námet.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: JARNÁ DÚHA - Chromatické a achromatické farby
V tomto čase, kedy zima už pomaly končí a jar ešte nezačala, sú stromy bez listov a my môžeme nazrieť poriadne aj do ich korún. Sneh sa strieda s dažďom, a na oblohe sa môže zjaviť dúha. Spojte korunu stromu s dúhou, ktorá nebude mať tradičný tvar. Farby dúhy usporiadajte v správnom poradí: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Tieto farby nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. Medzi základnými a odvodenými farbami je veľký kontrast. To len na zopakovanie. V práci budete používať však aj achromatické farby. To sú biela, čierna a šedá. Veľmi veľký kontrast je aj medzi chromatickými a achromatickými farbami. Kontrast je v umení veľmi dôležitý, je jedným zo základných princípov pre usporiadanie prvkov v obraze.

Najprv nakreslite siluetu starého stromu, potom cez celú plochu (aj strom) doplňte dúhu v netradičnom tvare. Odtiene konkrétnych farieb dúhy používajte v rozdielnej intenzite: sýte (čisté odtiene farby) a menej intenzívne-lomené (do konkrétneho odtieňa farby pridáte väčšie množstvo bielej farby). Keď uplatníte sýtu farbu dúhy na plochu stromu, pokračujúcu časť dúhy mimo stromu vymaľujete lomenou intenzitou tej istej farby alebo naopak. Kmeň stromu, kde nezasahuje dúha, vymaľujte viacerými stupňami šedej farby. Plochu mimo dúhy a stromu rozdeľte na niekoľko pásov a kontrastne vytieňujte mäkkou ceruzou tak, aby navzájom nesplývali. Priložené obrázky Sofie K. a Patrície K. sú len inšpirácia, vytvorte vlastný obrázok.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU 2- téma: MÁM TOHO PLNÚ HLAVU

Vetu Mám (alebo má) toho plnú hlavu. používame často. To vtedy keď na niečo musíme neustále myslieť. Možno na niečo, čo nám (alebo niekomu) robí radosť alebo naopak starosť. Nakreslite znova profil tváre ako obrys, detaily tváre vynechajte a namiesto nich vyplňte vnútro plochy novým obsahom. Ako pomôcku môžete použiť vytvorenú šablónu: Profil hlavy z prvého výkresu najprv opatrne vystrihnite tak, aby ste neporušili celistvosť výkresu. Potom priložte tento výkres s prázdnym otvorom v tvare ľudskej hlavy na nový výkres a zaistite lepiacou páskou. Pri práci šablóna zabráni tomu, aby ste porušili okraj tváre naspodku. Priložený obrázok je len inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 1