Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


JANUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - JANUÁR - 1. týždeň


Úloha: SÚŤAŽ O ORIGINÁLNY VIANOČNÝ STROMČEK

Úloha je rovnaká pre všetkých žiakov. Na rozbehnutie sa v novom roku sa vrátime späť do decembra. Úloha môže vyzerať jednoducho, no je dôležité, aby ju každý žiak urobil inak. Záleží na veku, fantázii a pomôckach. Snažte sa jeden z tradičných symbolov Vianoc urobiť originálne a netradične. Vymýšľajte ! Priložené obrázky sú inšpirácia, nie vzor.