Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


NOVEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - NOVEMBER - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: SKÚMAME PRÍRODU / SPOJENIE DVOCH TECHNÍK DO CELKU
Zaujímavý obrázok sa dá vytvoriť aj spojením viacerých techník do jedného celku. V tejto úlohe spojíš jednu netradičnú a jednu tradičnú úlohu.

1.krok - 1.technika - Nájdi niekoľko listov zo stromu alebo kríka, špongiou alebo širším štetcom nanes na lisy z druhej strany farbu a listy použi ako pečiatku (postupne ich odtláčaj na prázdny čistý výkres). Vyplň nahusto celú plochu pozadia, listy klaď tesne vedľa seba. Musíš postupne prísť na to, koľko farby je potrebné naniesť na list, aby odtlačok bol zreteľný. Farby prispôsob aktuálnemu ročnému obdobiu.

2.krok - 2.technika - Do vytvoreného pozadia nakresli strom. Nevymýšľaj si ho, ani sa nespoliehaj na svoju pamäť. V tvojom okolí nájdi zaujímavý starší listnatý strom s rozvetvenou korunou. Pozoruj jeho stavbu (na strome s opadanými listami je jeho stavba dobre zreteľná) a snaž sa ho čo najvernejšie nakresliť. Strom kresli cez odtlačené listy fixkou, technickým perom, pierkom a tušom. Priložený obrázok stromu je len príklad, ako by mohol taký strom vyzerať.

Obr.

PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Úloha: KOMPLEXNÁ ŠTÚDIA STROMU

Súčasťou práce mnohých výtvarníkov je štúdium ľudského tela a rôznych predmetov a javov. Výtvarníci vytváraním štúdií získavajú o predmetoch a javoch potrebné informácie, učia sa ako vyzerajú, poznávajú ich charakteristické znaky a zároveň sa zdokonaľujú v ich zobrazovaní. Veľmi často to tiež bývajú predmety v prírode. Tvojou úlohou je vytvoriť štúdiu stromu podľa skutočnosti tak, aby boli zaznamenané všetky dostupné informácie o ňom: Strom ako celok - kmeň s korunou a potom aj listy, plody, vetvičky s púčikmi, kôra. Zobrazené prvky voľne ukladaj po ploche, použi ceruzky, farebné ceruzky, vodové farby, pierko a tuš, fixky. Snaž sa zaznamenať charakteristické znaky konkrétneho druhu stromu.

Priložený obrázok je len návod, vyhľadaj svoj strom a vytvor o ňom štúdiu.

Obr.

UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: MAĽOVANIE PEČIATKOU
Táto úloha súvisí s predchádzajúcou - techniku maľovania pomocou zemiakovej „pečiatky“ už poznáš. Potrebuješ viac farieb a aspoň dva zemiaky, z ktorých si vytvoríš niekoľko rôznych pečiatok. Dopredu si však premysli, čo chceš namaľovať. Postup výroby „pečiatok“ je rovnaký, ako v úlohe na 3. týždeň. Môžeš postupovať aj tak, že budeš postupne po predchádzajúcom odtlačení upravovať tú istú použitú „pečiatku“. Treba tiež myslieť na to, že už raz oddelené časti sa na „pečiatku“ prilepiť nedajú.

Na priloženom obrázku, ktorý nie je vzor na opakovanie, je pečiatkami namaľovaná rozkvitnutá lúka.

Obr.

UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: ŠTÚDIA SEDIACEJ POSTAVY
Výtvarný prejav každého sa postupne vekom vyvíja. Porovnaj najprv dve kresby, ktoré vznikli pri zobrazovaní spolužiačky. Obr.č.1 nakreslila sedemročná žiačka a autorom obr.č.2 je dvanásťročná žiačka. Obidve práce sú veľmi dobré, ale sú medzi nimi veľké rozdiely. Rozdiely sú hlavne v spôsobe, akým obe žiačky nakreslili tvár a ruky postavy. Mladšia žiačka nakreslila tvár postavy ešte viac podľa vlastnej predstavy ako podľa skutočnosti. Staršia žiačka podobu spolužiačky už vystihla. To isté platí o kresbe rúk. Staršia žiačka zároveň dokázala zobraziť omnoho viac detailov, ako sú napríklad zložité záhyby na oblečení. Tvojou úlohou je nakresliť mäkkou ceruzkou kresbu sediacej postavy podľa skutočnosti. Snaž sa o to, aby kresba vyzerala realisticky.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: MAĽOVANIE PEČIATKOU


Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Táto úloha súvisí s predchádzajúcou - techniku maľovania pomocou zemiakovej „pečiatky“ už poznáš. Potrebuješ viac farieb a aspoň dva zemiaky, z ktorých si vytvoríš niekoľko rôznych pečiatok. Dopredu si však premysli, čo chceš namaľovať. Postup výroby „pečiatok“ je rovnaký, ako v úlohe na 3. týždeň. Môžeš postupovať aj tak, že budeš postupne po predchádzajúcom odtlačení upravovať tú istú použitú „pečiatku“. Treba tiež myslieť na to, že už raz oddelené časti sa na „pečiatku“ prilepiť nedajú.

Na priloženom obrázku, ktorý nie je vzor na opakovanie, je pečiatkami namaľovaná rozkvitnutá lúka.

Obr.

Úloha: Úloha: KOMPLEXNÁ ŠTÚDIA STROMU

Úloha je určená pre Terezku.

Súčasťou práce mnohých výtvarníkov je štúdium ľudského tela a rôznych predmetov a javov. Výtvarníci vytváraním štúdií získavajú o predmetoch a javoch potrebné informácie, učia sa ako vyzerajú, poznávajú ich charakteristické znaky a zároveň sa zdokonaľujú v ich zobrazovaní. Veľmi často to tiež bývajú predmety v prírode. Tvojou úlohou je vytvoriť štúdiu stromu podľa skutočnosti tak, aby boli zaznamenané všetky dostupné informácie o ňom: Strom ako celok - kmeň s korunou a potom aj listy, plody, vetvičky s púčikmi, kôra. Zobrazené prvky voľne ukladaj po ploche, použi ceruzky, farebné ceruzky, vodové farby, pierko a tuš, fixky. Snaž sa zaznamenať charakteristické znaky konkrétneho druhu stromu.

Priložený obrázok je len návod, vyhľadaj svoj strom a vytvor o ňom štúdiu.

Obr.
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: SKÚMAME PRÍRODU / SPOJENIE DVOCH TECHNÍK DO CELKU

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.
Zaujímavý obrázok sa dá vytvoriť aj spojením viacerých techník do jedného celku. V tejto úlohe spojíš jednu netradičnú a jednu tradičnú úlohu.

1.krok - 1.technika - Nájdi niekoľko listov zo stromu alebo kríka, špongiou alebo širším štetcom nanes na lisy z druhej strany farbu a listy použi ako pečiatku (postupne ich odtláčaj na prázdny čistý výkres). Vyplň nahusto celú plochu pozadia, listy klaď tesne vedľa seba. Musíš postupne prísť na to, koľko farby je potrebné naniesť na list, aby odtlačok bol zreteľný. Farby prispôsob aktuálnemu ročnému obdobiu.

2.krok - 2.technika - Do vytvoreného pozadia nakresli strom. Nevymýšľaj si ho, ani sa nespoliehaj na svoju pamäť. V tvojom okolí nájdi zaujímavý starší listnatý strom s rozvetvenou korunou. Pozoruj jeho stavbu (na strome s opadanými listami je jeho stavba dobre zreteľná) a snaž sa ho čo najvernejšie nakresliť. Strom kresli cez odtlačené listy fixkou, technickým perom, pierkom a tušom. Priložený obrázok stromu je len príklad, ako by mohol taký strom vyzerať.

Obr.

2. Úloha: Úloha: KOMPLEXNÁ ŠTÚDIA STROMU

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Súčasťou práce mnohých výtvarníkov je štúdium ľudského tela a rôznych predmetov a javov. Výtvarníci vytváraním štúdií získavajú o predmetoch a javoch potrebné informácie, učia sa ako vyzerajú, poznávajú ich charakteristické znaky a zároveň sa zdokonaľujú v ich zobrazovaní. Veľmi často to tiež bývajú predmety v prírode. Tvojou úlohou je vytvoriť štúdiu stromu podľa skutočnosti tak, aby boli zaznamenané všetky dostupné informácie o ňom: Strom ako celok - kmeň s korunou a potom aj listy, plody, vetvičky s púčikmi, kôra. Zobrazené prvky voľne ukladaj po ploche, použi ceruzky, farebné ceruzky, vodové farby, pierko a tuš, fixky. Snaž sa zaznamenať charakteristické znaky konkrétneho druhu stromu.

Priložený obrázok je len návod, vyhľadaj svoj strom a vytvor o ňom štúdiu.

Obr.


3. Úloha: ZVÄČŠOVANIE-CESTA K NOVÉMU OBRAZU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

1.úloha- ŠTÚDIE –ZVÄČŠENÝ DETAIL

Zväčšenie na prvý pohľad obyčajných vecí nám prináša nový pohľad na ne. Z prechádzky do prírody si dones rôzne prírodniny a objavuj ich zaujímavé detaily. Použi zväčšovacie sklo. Pri kresbe musíš tieto drobné predmety niekoľko násobne zväčšiť. Takto veľké ich začíname vnímať úplne inak. Pracuj s mäkkými ceruzkami a farebnými ceruzkami.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: MAĽOVANIE PEČIATKOU

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.

Táto úloha seúvisí s predchádzajúcou - techniku maľovania pomocou zemiakovej „pečiatky“ už poznáš. Potrebuješ viac farieb a aspoň dva zemiaky, z ktorých si vytvoríš niekoľko rôznych pečiatok. Dopredu si však premysli, čo chceš namaľovať. Postup výroby „pečiatok“ je rovnaký, ako v úlohe na 3. týždeň. Môžeš postupovať aj tak, že budeš postupne po predchádzajúcom odtlačení upravovať tú istú použitú „pečiatku“. Treba tiež myslieť na to, že už raz oddelené časti sa na „pečiatku“ prilepiť nedajú. Na priloženom obrázku, ktorý nie je vzor na opakovanie, je pečiatkami namaľovaná rozkvitnutá lúka.

Obr. č.1
Obr. č.22. Úloha: OŽIVOVANIE VECÍ
Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.

Ovečku na hornom obrázku nakreslil spamäti asi šesťročný žiak. Celkom prirodzene jej dal ľudské vlastnosti. Tvár ovečky vyzerá ako tvár človeka a namiesto štyroch nôh má len dve nohy, veď aj človek má len dve nohy. Napriek tomu je tento obrázok prekrásny. Mnohí výtvarníci si podobný detský pohľad na svet zachovajú aj do dospelosti. Známy slovenský výtvarník, akademický maliar Martin Kellenberger je jedným z nich. Je známy aj ako úspešný ilustrátor mnohých kníh pre deti a mládež. Na spodnom obrázku nakreslil krajinu s tatranskými štítmi. V popredí sa nachádza štít Kriváň, ktorému dal podobu fúzatého starca. Dokonca aj slnko na obrázku má usmiatu tvár, ako by bolo tiež živé.

Nakresli obrázok, kde oživíš predmety podobným spôsobom.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: ZVÄČŠOVANIE A PRECHOD K ABSTRAKCII
Úloha je určená žiakom štúdia pre dospelých a žiakom druhého stupňa.

Vyberte si námet (výrez prírodného prvku, napr. rastliny), detaily znázornite mnohonásobne zväčšené. Tvary čiastočne zjednodušujte, domýšľajte niektoré detaily. Farebnosť môžete prispôsobiť svojim predstavám. Zväčšený detail by mal zaberať tri štvrtiny formátu. Takto zväčšený ho začíname vnímať v nových súvislostiach. Už to nie je obyčajná ilustrácia ale na skutočnosti nezávislý obraz. Ako materiál použite farebné ceruzky alebo vodové, akvarelové a temperové farby.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: ZVÄČŠOVANIE - CESTA K NOVÉMU OBRAZU-2

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Zväčšenie na prvý pohľad obyčajných vecí nám prináša nový pohľad na ne. Z prechádzky do prírody si dones rôzne prírodniny a objavuj ich zaujímavé detaily. Použi zväčšovacie sklo. Pri kresbe musíš tieto drobné predmety niekoľko násobne zväčšiť. Takto veľké ich začíname vnímať úplne inak. Pracuj s mäkkými ceruzkami a farebnými ceruzkami.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: KOMPLEXNÁ ŠTÚDIA STROMU


Nasledujúca úloha je určená Sama R., Elke Č. a Nine M.

Súčasťou práce mnohých výtvarníkov je štúdium ľudského tela a rôznych predmetov a javov. Výtvarníci vytváraním štúdií získavajú o predmetoch a javoch potrebné informácie, učia sa ako vyzerajú, poznávajú ich charakteristické znaky a zároveň sa zdokonaľujú v ich zobrazovaní. Veľmi často to tiež bývajú predmety v prírode. Tvojou úlohou je vytvoriť štúdiu stromu podľa skutočnosti tak, aby boli zaznamenané všetky dostupné informácie o ňom: Strom ako celok - kmeň s korunou a potom aj listy, plody, vetvičky s púčikmi, kôra. Zobrazené prvky voľne ukladaj po ploche, použi ceruzky, farebné ceruzky, vodové farby, pierko a tuš, fixky. Snaž sa zaznamenať charakteristické znaky konkrétneho druhu stromu.

Priložený obrázok je len návod, vyhľadaj svoj strom a vytvor o ňom štúdiu.

Obr.


3. Úloha: SKÚMAME PRÍRODU / SPOJENIE DVOCH TECHNÍK DO CELKU

Úloha je pre Izabelku K.

Zaujímavý obrázok sa dá vytvoriť aj spojením viacerých techník do jedného celku. V tejto úlohe spojíš jednu netradičnú a jednu tradičnú úlohu.

1.krok - 1.technika - Nájdi niekoľko listov zo stromu alebo kríka, špongiou alebo širším štetcom nanes na lisy z druhej strany farbu a listy použi ako pečiatku (postupne ich odtláčaj na prázdny čistý výkres). Vyplň nahusto celú plochu pozadia, listy klaď tesne vedľa seba. Musíš postupne prísť na to, koľko farby je potrebné naniesť na list, aby odtlačok bol zreteľný. Farby prispôsob aktuálnemu ročnému obdobiu.

2.krok - 2.technika - Do vytvoreného pozadia nakresli strom. Nevymýšľaj si ho, ani sa nespoliehaj na svoju pamäť. V tvojom okolí nájdi zaujímavý starší listnatý strom s rozvetvenou korunou. Pozoruj jeho stavbu (na strome s opadanými listami je jeho stavba dobre zreteľná) a snaž sa ho čo najvernejšie nakresliť. Strom kresli cez odtlačené listy fixkou, technickým perom, pierkom a tušom. Priložený obrázok stromu je len príklad, ako by mohol taký strom vyzerať.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: SPÔSOBY ŠRAFOVANIA

Šrafovanie využíva nakreslené paralelné línie na vytvorenie dojmu tónovania. Použitím vhodného štýlu šrafovania môžeme pri kresbe dosiahnuť variácie svetla a tieňa, tvaru a textúry. Skúšajte si vypĺňanie priestorov dôsledným šrafovaním, obmieňajte tlak a hustotu ťahov, čím vytvoríte stupňovanie tónu. Od jednoduchého štýlu šrafovania (línie kladené jedným smerom) prejdite na štýly krížového šrafovania, kde uplatníte dva alebo tri smery kladenia línií. Priložený kresba je inšpirácia.


Obr.