Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


JANUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - JANUÁR - 2. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: GRIMASY - INŠPIRÁCIA UMENÍM

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo zvláštneho sochára, ktorého tvorba súvisí aj s naším územím.

Franz Xaver Messerschmidt (narodil sa 6. februára 1736, zomrel 19. augusta 1783 v Bratislave) bol nemecko-rakúsky barokový sochár, jeden z najznámejších v 18. storočí, do dnešných dní sa preslávil najmä vďaka jeho sérii charakterových hláv. V roku odišiel 1777 do Bratislavy, kde pracoval jeho brat Johann Adam ako sochár. Tu strávil posledných šesť rokov života a živil sa predajom svojich diel, pričom sa venoval aj tvorbe známych hláv s grimasami. Ukážka niektorých z nich:


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3

Ľudská tvár je pre výtvarníkov vďačným a častým námetom zobrazenia. A ako vidíš, nemusí to byť iba obyčajné zobrazenie presnej podoby. Ľudská tvár dokáže zároveň vyjadriť aj to, čo prežívame vo svojom vnútri, naše pocity, emócie a duševné rozpoloženie (radosť, strach, bolesť, prekvapenie, zlosť...). Vži sa do rôznych situácií a pozoruj v zrkadle, ako sa v ňom mení tvoja tvár. Všímaj si výrazné zmeny najmä v oblasti očí a úst. Vytvor štyri svoje tváre vždy v inej situácii. Stačí ti ceruzka, zrkadlo a trocha hereckého nadania. Priložená žiacka práca môže byť inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 4


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: VÝTVARNÝ ZNAK-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného slovenského umelca.

Mikuláš Galanda (narodil sa 4. mája 1895 v Turčianskych Tepliciach – zomrel 5. júna 1938 v Bratislave) bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Našiel si svoju vlastnú netradičnú cestu a spôsob a charakteristický výraz. Galanda modernou skratkou, znakom vyjadruje reálnu slovenskú skutočnosť. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Dva priložené obrázky veľmi dobre ilustrujú Galandovu tvorbu. Prvý obraz má názov Matka, druhý sa volá Smutní zbojníci. Pri zobrazení skutočnosti autor vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za zbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Galanda používal jazyk umeleckých smerov 20. storočia. Matku stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne. Obsah obrazu s týmto spôsobom zobrazenia na nás pôsobí veľmi kladne. Druhý obraz Smutní zbojníci je protikladom obrazu Matka. Tiež sú na ňom zobrazené postavy, no autor používa na mužské postavy lomené línie a hranaté formy. Názov obrazu nás nabáda k tomu, aby sme takúto formu zobrazenia tiež dali do súvisu s nejakým nešťastím, strádaním, niečím negatívnym. Tento dojem majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na tomto obraze prevládajú.

Namaľuj obraz, na ktorom necháš vyniknúť kladnej alebo zápornej charakteristike. Môžu to byť postavy, zvieratá, zátišie alebo krajina. Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: FANTASTICKÁ BUDOVA-INŠPIRÁCIA UMENÍM
Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser vlastným menom Friedrich Stowasser (narodil sa 15. decembra 1928, vo Viedni, Rakúsko – zomrel 19. februára 2000) bol rakúsky maliar, sochár a architekt.

Bol jedným z najznámejších a najrozpornejších rakúskych umelcov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venoval výtvarnému umeniu, architektúre, filozofii, ekológii a tiež dizajnu fasád domov, poštových známok, zástav, oblečeniu. Svoje výtvarné umenie vnášal aj do architektúry a zaradil sa tak svojou prácou medzi veľkých odporcov racionálnej, pravouhlej architektúry.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

Domy, ktoré Hundertwasser navrhol, sa veľmi líšia od bežných domov. Nenájdete na nich rovné steny, nemajú všetky okná rovnaké a rovnako veľké a pravidelne rozmiestnené. Hundertwasser domy dopĺňa rôznymi vežičkami, výčnelkami, výbežkami a ich steny pestrofarebne vyfarbuje. Tieto domy akoby prišli z rozprávkovej ríše.

Nakresli a namaľuj svoju predstavu fantastickej budovy.


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MASKA-INŠPIRÁCIA UMENÍM
Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného belgického umelca 20. storočia.

James Ensor (plným menom James Frederic Ensor, (narodil sa 13. apríla 1860 v Ostende – zomrel 19. novembra 1949 v Ostende) bol belgický maliar a grafik, predchodca expresionismu a surrealismu, člen umeleckej skupiny Les XX. Ensor sa inšpiroval karnevalovými maskami a kostýmami, ktoré predávali jeho rodičia vo svojom obchode. Ensor tieto masky oživil.

Nosenie (rúšok) masiek, nie karnevalových, sa stalo od určitého obdobia aj našou každodennou povinnosťou. Inšpirujte sa obrazmi J. Ensora a vytvorte masku (rúško), ktorá nebude obyčajným rúškom. Zapojte fantáziu, vytvorte svoju originálnu masku, ktorou by ste chceli upútať, možno šokovať, spestriť si nosenie rúška. Maľujte, kreslite, strihajte, zlepujte, kombinujte materiály.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: FANTASTICKÁ BUDOVA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.


Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser vlastným menom Friedrich Stowasser (narodil sa 15. decembra 1928, vo Viedni, Rakúsko – zomrel 19. februára 2000) bol rakúsky maliar, sochár a architekt.

Bol jedným z najznámejších a najrozpornejších rakúskych umelcov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venoval výtvarnému umeniu, architektúre, filozofii, ekológii a tiež dizajnu fasád domov, poštových známok, zástav, oblečeniu. Svoje výtvarné umenie vnášal aj do architektúry a zaradil sa tak svojou prácou medzi veľkých odporcov racionálnej, pravouhlej architektúry.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

Domy, ktoré Hundertwasser navrhol, sa veľmi líšia od bežných domov. Nenájdete na nich rovné steny, nemajú všetky okná rovnaké a rovnako veľké a pravidelne rozmiestnené. Hundertwasser domy dopĺňa rôznymi vežičkami, výčnelkami, výbežkami a ich steny pestrofarebne vyfarbuje. Tieto domy akoby prišli z rozprávkovej ríše.

Nakresli a namaľuj svoju predstavu fantastickej budovy.
2. Úloha: MASKA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je určená pre Terezku.


Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného belgického umelca 20. storočia.

James Ensor (plným menom James Frederic Ensor, (narodil sa 13. apríla 1860 v Ostende – zomrel 19. novembra 1949 v Ostende) bol belgický maliar a grafik, predchodca expresionismu a surrealismu, člen umeleckej skupiny Les XX. Ensor sa inšpiroval karnevalovými maskami a kostýmami, ktoré predávali jeho rodičia vo svojom obchode. Ensor tieto masky oživil.

Nosenie (rúšok) masiek, nie karnevalových, sa stalo od určitého obdobia aj našou každodennou povinnosťou. Inšpirujte sa obrazmi J. Ensora a vytvorte masku (rúško), ktorá nebude obyčajným rúškom. Zapojte fantáziu, vytvorte svoju originálnu masku, ktorou by ste chceli upútať, možno šokovať, spestriť si nosenie rúška. Maľujte, kreslite, strihajte, zlepujte, kombinujte materiály.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: FANTASTICKÁ BUDOVA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser vlastným menom Friedrich Stowasser (narodil sa 15. decembra 1928, vo Viedni, Rakúsko – zomrel 19. februára 2000) bol rakúsky maliar, sochár a architekt.

Bol jedným z najznámejších a najrozpornejších rakúskych umelcov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venoval výtvarnému umeniu, architektúre, filozofii, ekológii a tiež dizajnu fasád domov, poštových známok, zástav, oblečeniu. Svoje výtvarné umenie vnášal aj do architektúry a zaradil sa tak svojou prácou medzi veľkých odporcov racionálnej, pravouhlej architektúry.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

Domy, ktoré Hundertwasser navrhol, sa veľmi líšia od bežných domov. Nenájdete na nich rovné steny, nemajú všetky okná rovnaké a rovnako veľké a pravidelne rozmiestnené. Hundertwasser domy dopĺňa rôznymi vežičkami, výčnelkami, výbežkami a ich steny pestrofarebne vyfarbuje. Tieto domy akoby prišli z rozprávkovej ríše.

Nakresli a namaľuj svoju predstavu fantastickej budovy.
2. Úloha: MASKA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.


Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného belgického umelca 20. storočia.

James Ensor (plným menom James Frederic Ensor, (narodil sa 13. apríla 1860 v Ostende – zomrel 19. novembra 1949 v Ostende) bol belgický maliar a grafik, predchodca expresionismu a surrealismu, člen umeleckej skupiny Les XX. Ensor sa inšpiroval karnevalovými maskami a kostýmami, ktoré predávali jeho rodičia vo svojom obchode. Ensor tieto masky oživil.

Nosenie (rúšok) masiek, nie karnevalových, sa stalo od určitého obdobia aj našou každodennou povinnosťou. Inšpirujte sa obrazmi J. Ensora a vytvorte masku (rúško), ktorá nebude obyčajným rúškom. Zapojte fantáziu, vytvorte svoju originálnu masku, ktorou by ste chceli upútať, možno šokovať, spestriť si nosenie rúška. Maľujte, kreslite, strihajte, zlepujte, kombinujte materiály.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 23. Úloha: VÝTVARNÝ ZNAK-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Mikuláš Galanda (narodil sa 4. mája 1895 v Turčianskych Tepliciach – zomrel 5. júna 1938 v Bratislave) bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Našiel si svoju vlastnú netradičnú cestu a spôsob a charakteristický výraz. Galanda modernou skratkou, znakom vyjadruje reálnu slovenskú skutočnosť. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Dva priložené obrázky veľmi dobre ilustrujú Galandovu tvorbu. Prvý obraz má názov Matka, druhý sa volá Smutní zbojníci. Pri zobrazení skutočnosti autor vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za zbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Galanda používal jazyk umeleckých smerov 20. storočia. Matku stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne. Obsah obrazu s týmto spôsobom zobrazenia na nás pôsobí veľmi kladne. Druhý obraz Smutní zbojníci je protikladom obrazu Matka. Tiež sú na ňom zobrazené postavy, no autor používa na mužské postavy lomené línie a hranaté formy. Názov obrazu nás nabáda k tomu, aby sme takúto formu zobrazenia tiež dali do súvisu s nejakým nešťastím, strádaním, niečím negatívnym. Tento dojem majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na tomto obraze prevládajú.

Namaľuj obraz, na ktorom necháš vyniknúť kladnej alebo zápornej charakteristike. Môžu to byť postavy, zvieratá, zátišie alebo krajina. Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PORTÉT Z OVOCIA A ZELENINY-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo umelca:

Giuseppe Arcimboldo (narodil sa 5. apríla 1526 v Miláne – zomrel 11. júla 1593 v Miláne) bol taliansky manieristický maliar, návrhár kostýmov a inžinier.

V rokoch 1562-1587 pôsobil na dvore cisára Rudolfa II., ktorý mu udelil za jeho fantastické obrazy zostavené z rastlín, živočíchov a vecí šľachtický titul a erb.

Vynašiel typ podobizne, poskladanej z maľovaných zvierat, kvetín, ovocia a predmetov komponovaných do podoby ľudskej hlavy.

Obr.

Vždy zimnom chladnom období je dôležité jesť veľa ovocia a zeleniny, prijímať tak množstvo vitamínov potrebných, aby sme boli imúnni voči chorobám. Zvlášť je to dôležité v terajšej dobe ovplyvnenej epidémiou koronavírusu. Inšpirujte sa obrazom Arcimbolda a vytvorte podobný portrét zostavený z ovocia a zeleniny. Pritom si pripomeňte a pomenujte všetky druhy ovocia a zeleniny, ktoré poznáte. Použite fixky, vodové farby a farebné ceruzky.2. Úloha: FANTASTICKÁ BUDOVA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser vlastným menom Friedrich Stowasser (narodil sa 15. decembra 1928, vo Viedni, Rakúsko – zomrel 19. februára 2000) bol rakúsky maliar, sochár a architekt.

Bol jedným z najznámejších a najrozpornejších rakúskych umelcov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venoval výtvarnému umeniu, architektúre, filozofii, ekológii a tiež dizajnu fasád domov, poštových známok, zástav, oblečeniu. Svoje výtvarné umenie vnášal aj do architektúry a zaradil sa tak svojou prácou medzi veľkých odporcov racionálnej, pravouhlej architektúry.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

Domy, ktoré Hundertwasser navrhol, sa veľmi líšia od bežných domov. Nenájdete na nich rovné steny, nemajú všetky okná rovnaké a rovnako veľké a pravidelne rozmiestnené. Hundertwasser domy dopĺňa rôznymi vežičkami, výčnelkami, výbežkami a ich steny pestrofarebne vyfarbuje. Tieto domy akoby prišli z rozprávkovej ríše.

Nakresli a namaľuj svoju predstavu fantastickej budovy.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: VARIANT-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Gustav Klimt (narodil sa 14. júla 1862 v Baumgartene, Rakúsko – zomrel 6. februára 1918 vo Viedni) bol rakúsky maliar a grafik, symbolista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov secesie, vedúca osobnosť viedenského modernizmu.

Obr.

Klimt vytvoril svojbytný štýl charakteristický spojením symbolických motívov s impresionizmom a odvážnymi dekoratívnymi geometrickými vzormi. Na jeho portrétnom obraze ženy dominujú opakované ozdobné motívy hraničiace s abstrakciou.

Urobte variant na tento obraz-nahraďte Klimtove vzory vlastnými, pokojne čerpajte vo vzoroch ľudových výšiviek, zmeňte aj farebnosť, ktorú môžete prispôsobiť aj farebnosti jednotlivých ročných období.


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


3. Úloha: ZNAK-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného slovenského umelca.

Mikuláš Galanda (narodil sa 4. mája 1895 v Turčianskych Tepliciach – zomrel 5. júna 1938 v Bratislave) bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Našiel si svoju vlastnú netradičnú cestu a spôsob a charakteristický výraz. Galanda modernou skratkou, znakom vyjadruje reálnu slovenskú skutočnosť. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Dva priložené obrázky veľmi dobre ilustrujú Galandovu tvorbu. Prvý obraz má názov Matka, druhý sa volá Smutní zbojníci. Pri zobrazení skutočnosti autor vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za zbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Galanda používal jazyk umeleckých smerov 20. storočia. Matku stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne. Obsah obrazu s týmto spôsobom zobrazenia na nás pôsobí veľmi kladne. Druhý obraz Smutní zbojníci je protikladom obrazu Matka. Tiež sú na ňom zobrazené postavy, no autor používa na mužské postavy lomené línie a hranaté formy. Názov obrazu nás nabáda k tomu, aby sme takúto formu zobrazenia tiež dali do súvisu s nejakým nešťastím, strádaním, niečím negatívnym. Tento dojem majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na tomto obraze prevládajú.

Namaľuj obraz, na ktorom necháš vyniknúť kladnej alebo zápornej charakteristike. Môžu to byť postavy, zvieratá, zátišie alebo krajina. Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3

Galanda poučený v jazyku európskej umeleckej avantgardy 20. storočia novátorsky našiel vlastný umelecký výraz.. Niekoľko priložených obrázkov dobre ilustruje Galandove princípy tvorby. Pri zobrazení skutočnosti vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za nadbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Matku s dieťaťom stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne.

Obraz je plný ženskej materinskej nehy a citu. Protikladom sú obrazy mužské postavy, kde autor používa lomené línie a hranaté formy.

Tento dojem sily a energie majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na týchto obrazoch prevládajú. Obsah determinuje farbu a formu umeleckého diela.

Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu. Vyber námet zo športovej oblasti, zobraz postavy (ženské alebo mužské) v pohybe. Vynechaj v primeranej miere detaily a dôraz daj na charakteristické postoje postáv.
2. Úloha: MASKA-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného belgického umelca 20. storočia.

James Ensor (plným menom James Frederic Ensor, (narodil sa 13. apríla 1860 v Ostende – zomrel 19. novembra 1949 v Ostende) bol belgický maliar a grafik, predchodca expresionismu a surrealismu, člen umeleckej skupiny Les XX. Ensor sa inšpiroval karnevalovými maskami a kostýmami, ktoré predávali jeho rodičia vo svojom obchode. Ensor tieto masky oživil.

Nosenie (rúšok) masiek, nie karnevalových, sa stalo od určitého obdobia aj našou každodennou povinnosťou. Inšpirujte sa obrazmi J. Ensora a vytvorte masku (rúško), ktorá nebude obyčajným rúškom. Zapojte fantáziu, vytvorte svoju originálnu masku, ktorou by ste chceli upútať, možno šokovať, spestriť si nosenie rúška. Maľujte, kreslite, strihajte, zlepujte, kombinujte materiály.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ZNAK-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo významného slovenského umelca.
Mikuláš Galanda (narodil sa 4. mája 1895 v Turčianskych Tepliciach – zomrel 5. júna 1938 v Bratislave) bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Našiel si svoju vlastnú netradičnú cestu a spôsob a charakteristický výraz. Galanda modernou skratkou, znakom vyjadruje reálnu slovenskú skutočnosť. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Dva priložené obrázky veľmi dobre ilustrujú Galandovu tvorbu. Prvý obraz má názov Matka, druhý sa volá Smutní zbojníci. Pri zobrazení skutočnosti autor vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za zbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Galanda používal jazyk umeleckých smerov 20. storočia. Matku stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne. Obsah obrazu s týmto spôsobom zobrazenia na nás pôsobí veľmi kladne. Druhý obraz Smutní zbojníci je protikladom obrazu Matka. Tiež sú na ňom zobrazené postavy, no autor používa na mužské postavy lomené línie a hranaté formy. Názov obrazu nás nabáda k tomu, aby sme takúto formu zobrazenia tiež dali do súvisu s nejakým nešťastím, strádaním, niečím negatívnym. Tento dojem majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na tomto obraze prevládajú.

Namaľuj obraz, na ktorom necháš vyniknúť kladnej alebo zápornej charakteristike. Môžu to byť postavy, zvieratá, zátišie alebo krajina. Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3

Galanda poučený v jazyku európskej umeleckej avantgardy 20. storočia novátorsky našiel vlastný umelecký výraz.. Niekoľko priložených obrázkov dobre ilustruje Galandove princípy tvorby. Pri zobrazení skutočnosti vynechal mnohé detaily, ktoré považoval za nadbytočné, zjednodušil zobrazenie až na skratku a ponechal len to podstatné. Napriek tomu nemáme dojem, že obrazom niečo chýba. Matku s dieťaťom stvárňuje teplými farbami v mäkkých líniach a formách. Ním stvárnená matka s dieťaťom nie je zobrazením konkrétnej matky a dieťaťa, ale je symbolom, znakom materstva, materinskej lásky všeobecne.

Obraz je plný ženskej materinskej nehy a citu. Protikladom sú obrazy mužské postavy, kde autor používa lomené línie a hranaté formy.

Tento dojem sily a energie majú v nás vzbudiť aj tóny studených farieb, ktoré na týchto obrazoch prevládajú. Obsah determinuje farbu a formu umeleckého diela.

Inšpiruj sa výtvarným jazykom Mikuláša Galandu. Vyber námet zo športovej oblasti, zobraz postavy (ženské alebo mužské) v pohybe. Vynechaj v primeranej miere detaily a dôraz daj na charakteristické postoje postáv.