Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


NOVEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - NOVEMBER - 1. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: NAUČME SA VIDIEŤ
Nakresliť a vystihnúť charakter zobrazovaných vecí nebýva vždy jednoduché. Správne kresliť znamená pracovať pozorne a pomaly. Opadaný strom a rastlina sú vhodnými námetmi na to, aby sme sa cvičili svoje schopnosti.

1.krok -Vyhľadajte vo svojom okolí starý opadaný strom. Rovnako poslúži rastlinka prinesená z vychádzky, na ktorej otužujeme svoju imunitu, alebo izbový kvet. Má to však podmienku, ich tvar nesmie byť veľmi jednoduchý.

2.krok – Nekreslite hneď, pred kreslením vybraný objekt pozorujte, a snažte sa pochopiť jeho hlavné znaky.

3.krok – Kreslenie.

Z množstva úloh, pomocou ktorých by ste si mali zlepšiť schopnosti zobrazovať, som vybral dve. Berte ich ako novú skúsenosť. Súvisia s tým, ako si dobre nacvičiť tvary rastliny a vystihnúť vzťahy medzi jej jednotlivými časťami. Dobre je rastlinu postaviť pred nejakú prázdnu stenu alebo pripnúť list bieleho papiera na nejakú podložku a rastlinu postaviť ňu. Strom by mal stáť osamote, objekty v jeho okolí by nemali brániť vo výhľade.

1.kresba-obr.č.1 Celkový tvar rastliny je jednoduchšie nakresliť, ak tvar berieme len ako siluetu. Kreslite tušom, čiernou fixkou alebo čiernym perom.

Obr. č.1

2.kresba-obr.č.2 Sme zvyknutí vnímať len tvary rastliny a nie tvary priestoru, ktorý zostáva medzi jej jednotlivými časťami. Sústreďte sa teraz práve na pozadie, na svetlom pozadí by ste sa mali naučiť vidieť prázdne plochy so zvláštne vyzerajúcimi tvarmi. Nekreslite obrys rastliny a je častí, ale obrysy prázdnych plôch medzi jednotlivými časťami rastliny. Výsledkom by malo byť zobrazenie tvaru rastliny.

Obr. č.2

PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: POHĽAD NA PREDMETY
Pri kreslení sa rozhodujeme pre správny uhol pohľadu. Kresbové štúdie vecí začíname pomocou niekoľkými rýchlymi skicami (náčrtmi) z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych miest.

1.krok – Vyberte tri predmety z kuchynského riadu a postavte ich vedľa seba na stôl.

2. krok – Vytvorte tri kresby týchto predmetov:

  • z boku - obr.č.1
  • zhora - obr.č.2
  • z nadhľadu - obr.č.3.

UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: SYMETRIA A ASYMETRIA/UČÍME SA VIDIEŤ
Príroda nám ponúka veľa príležitostí k nájdeniu zaujímavých predmetov na kreslenie. Mnohí známi maliari si z nich vytvárali svoje zbierky predmetov, ktoré potom používali. Aj doma však určite nájdete množstvo námetov na kreslenie, veľa zaujímavých predmetov. Rozdeľte tieto predmety na dve skupiny. Do prvej umiestnite tie, ktorých pravá aj ľavá strana bude rovnaká, ktoré môžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Možno si to slovo všetci nezapamätáte, voláme ich symetrické-súmerné. Do druhej skupiny dajte predmety, ktoré majú nepravidelný tvar, preto ich nemôžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Takéto predmety sú asymetrické-nesúmerné. Pre lepšiu predstavu prikladám obrázok s niekoľkými súmernými prírodnými predmetmi.

Úloha: Vytvor svoju zbierku predmetov a na veľký výkres nakresli dve skupiny predmetov (v každej päť) z domácnosti. V prvej skupine budú súmerné a v druhej nesúmerné predmety. Kresli rôznymi pomôckami a materiálmi- ceruzka, farebné ceruzky, fixka, pero, uhlík, technické pero. Predmety najprv preskúmaj a potom sa snaž zachytiť každý ich detail.


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MIEŠANIE ZÁKLADNÝCH FARIEB/CVIČENIE.
Bez troch základných farieb by sme sa nezaobišli, sú to: žltá, červená a modrá farba. Z nich vymiešame ďalšie-odvodené farby. To už vieme z našej doterajšej výtvarnej skúsenosti. V nasledujúcich výtvarných cvičeniach budeme však pracovať s dvoma rozličnými spôsobmi miešania farieb, pričom z toho vynecháme miešanie farieb na palete. Pracujte s vodovými alebo akvarelovými farbami.

1.cvičenie: Nakreslite plochu listu stromu, kvetu. Plochu vyfarbite pomocou malých husto vedľa seba kladených bodov. Začnite s najsvetlejšou z trojice farieb-žltou. Potom na určené miesta umiestnite k týmto bodom body červenou farbou. Meňte hustotu červených bodov, tak vytvárate škálu novej farby-oranžovej. K žltej farbe neskôr priraďte modrú farbu. Napokon pracujte s dvojicou farieb červená a modrá. To, či ste na určitých miestach dosiahli požadované tri odvodené farby: zelenú, oranžovú a fialovú , kontrolujte tak, že na výkres sa budete dívať z odstupu. Ide o optické miešanie farieb. Obr.č.1 je len ukážka techniky.

2.cvičenie: Nakreslite plochu listu, kvetu. Znova budete pracovať s bodmi, no o niečo väčšími, keď už môžeme hovoriť o ploche. List vyplňte kruhmi s priemerom približne jeden centimeter. Potom kruhy vymaľujte žltou farbou. Neskôr cez žlté kruhy na určitých miestach nakreslite nové kruhy, ktoré vyfarbite červenou farbou. Maľujte tak, aby ste prvú vrstvu farieb nerozotreli, ale len prekryli. Výsledkom prekrytia vrstiev týchto základných farieb by mala byť nová farba odvodená z danej dvojice-oranžová. Overte si to na troch dvojiciach základných farieb. Miešate farby sčítavaním vrstiev. Obr.č.2 je len ukážka techniky.


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: SYMETRIA A ASYMETRIA/UČÍME SA VIDIEŤ

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.


Príroda nám ponúka veľa príležitostí k nájdeniu zaujímavých predmetov na kreslenie. Mnohí známi maliari si z nich vytvárali svoje zbierky predmetov, ktoré potom používali. Aj doma však určite nájdete množstvo námetov na kreslenie, veľa zaujímavých predmetov. Rozdeľte tieto predmety na dve skupiny. Do prvej umiestnite tie, ktorých pravá aj ľavá strana bude rovnaká, ktoré môžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Možno si to slovo všetci nezapamätáte, voláme ich symetrické-súmerné. Do druhej skupiny dajte predmety, ktoré majú nepravidelný tvar, preto ich nemôžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Takéto predmety sú asymetrické-nesúmerné. Pre lepšiu predstavu prikladám obrázok s niekoľkými súmernými prírodnými predmetmi.

Úloha: Vytvor svoju zbierku predmetov a na veľký výkres nakresli dve skupiny predmetov (v každej päť) z domácnosti. V prvej skupine budú súmerné a v druhej nesúmerné predmety. Kresli rôznymi pomôckami a materiálmi- ceruzka, farebné ceruzky, fixka, pero, uhlík, technické pero. Predmety najprv preskúmaj a potom sa snaž zachytiť každý ich detail.


2. Úloha: PORTRÉT / VYUŽITIE FAREBNÉHO PAPIERA

Úloha je určená pre Terezku.

Pri kombinácii troch materiálov: hnedej a červenohnedej ceruzky (môže byť aj sépia), bieleho pastelu (ako náhrada môže byť biela ceruzka) a tónovaného papiera (papier pieskovej alebo pastelovej farby, v podstate nie biely) je možné dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. Tónovaný papier akoby „urobí” veľa práce za autora. V čom to spočíva?

1.krok- Nakresli podľa zásad, ktoré sme si už stihli vysvetliť na tónovaný papier portrét a zvýrazni hnedou a červenohnedou ceruzkou najtmavšie miesta.

2.krok- Bielou ceruzkou pracuj len na najsvetlejších miestach.

3.krok- Vytvor veľmi jemne poltóny, prechody medzi najtmavšími a najsvetlejšími miestami, nechaj „pracovať” aj podklad. Využi to, že je na ňom určitý stupeň tieňa. Tie miesta budú mať farbu podkladu.

Priložený obr. je len návod.


STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: SYMETRIA A ASYMETRIA/UČÍME SA VIDIEŤ

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Príroda nám ponúka veľa príležitostí k nájdeniu zaujímavých predmetov na kreslenie. Mnohí známi maliari si z nich vytvárali svoje zbierky predmetov, ktoré potom používali. Aj doma však určite nájdete množstvo námetov na kreslenie, veľa zaujímavých predmetov. Rozdeľte tieto predmety na dve skupiny. Do prvej umiestnite tie, ktorých pravá aj ľavá strana bude rovnaká, ktoré môžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Možno si to slovo všetci nezapamätáte, voláme ich symetrické-súmerné. Do druhej skupiny dajte predmety, ktoré majú nepravidelný tvar, preto ich nemôžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Takéto predmety sú asymetrické-nesúmerné. Pre lepšiu predstavu prikladám obrázok s niekoľkými súmernými prírodnými predmetmi.

Úloha: Vytvor svoju zbierku predmetov a na veľký výkres nakresli dve skupiny predmetov (v každej päť) z domácnosti. V prvej skupine budú súmerné a v druhej nesúmerné predmety. Kresli rôznymi pomôckami a materiálmi- ceruzka, farebné ceruzky, fixka, pero, uhlík, technické pero. Predmety najprv preskúmaj a potom sa snaž zachytiť každý ich detail.


Kresli rôznymi pomôckami a materiálmi- ceruzka, farebné ceruzky, fixka, pero, uhlík, technické pero. Predmety najprv preskúmaj a potom sa snaž zachytiť každý ich detail.


2. Úloha: MIEŠANIE ZÁKLADNÝCH FARIEB/CVIČENIE.

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Bez troch základných farieb by sme sa nezaobišli, sú to: žltá, červená a modrá farba. Z nich vymiešame ďalšie-odvodené farby. To už vieme z našej doterajšej výtvarnej skúsenosti. V nasledujúcich výtvarných cvičeniach budeme však pracovať s dvoma rozličnými spôsobmi miešania farieb, pričom z toho vynecháme miešanie farieb na palete. Pracujte s vodovými alebo akvarelovými farbami.

1.cvičenie: Nakreslite plochu listu stromu, kvetu. Plochu vyfarbite pomocou malých husto vedľa seba kladených bodov. Začnite s najsvetlejšou z trojice farieb-žltou. Potom na určené miesta umiestnite k týmto bodom body červenou farbou. Meňte hustotu červených bodov, tak vytvárate škálu novej farby-oranžovej. K žltej farbe neskôr priraďte modrú farbu. Napokon pracujte s dvojicou farieb červená a modrá. To, či ste na určitých miestach dosiahli požadované tri odvodené farby: zelenú, oranžovú a fialovú , kontrolujte tak, že na výkres sa budete dívať z odstupu. Ide o optické miešanie farieb. Obr.č.1 je len ukážka techniky.

2.cvičenie: Nakreslite plochu listu, kvetu. Znova budete pracovať s bodmi, no o niečo väčšími, keď už môžeme hovoriť o ploche. List vyplňte kruhmi s priemerom približne jeden centimeter. Potom kruhy vymaľujte žltou farbou. Neskôr cez žlté kruhy na určitých miestach nakreslite nové kruhy, ktoré vyfarbite červenou farbou. Maľujte tak, aby ste prvú vrstvu farieb nerozotreli, ale len prekryli. Výsledkom prekrytia vrstiev týchto základných farieb by mala byť nová farba odvodená z danej dvojice-oranžová. Overte si to na troch dvojiciach základných farieb. Miešate farby sčítavaním vrstiev. Obr.č.2 je len ukážka techniky.


3. Úloha: ZÁTIŠIE- ZLATÝ REZ
Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Vytvor z viacerých (minimálne 3) vecí z domácnosti, rôznych nádob a pomôcok z kuchyne, kompozíciu. Usporiadaj tieto veci svojho zátišia podľa zásad ideálnej kompozície.

Menšie veci umiestni pred väčšie a vyber jednu najvýraznejšiu vec, ktorá bude z celej skupiny najvýznamnejšia. V ideálnej kompozícii má táto vec miesto v oblasti zlatého rezu. Nemá to nič spoločné so zlatou farbou. Pojem zlatá vyjadruje ideál harmónie a vyváženosti. Tento princíp kompozície používajú umelci už od dôb starých Grékov.

Postup, ako rozdeliť plochu na princípe zlatého rezu:

  1. Nakresli štvorec
  2. Rozdeľ ho na polovice a v jednom obdĺžniku nakresli uhlopriečku(diagonálu).
  3. Zo stredu rozpolenej strany štvorca urob kružnicu s polomerom ako je dĺžka uhlopriečky. Vznikne obdĺžnik, ktorého strany sú v ideálnom (zlatom) pomere.

Postup, ako vytvoriť zátišie, ktoré vychádza z princípu zlatého rezu:

  1. Načrtnite si základné obrysy všetkých predmetov, odhadnite vzájomné proporcie a veľkosti predmetov. Prvé čiary nekreslite príliš výrazne, aby ste mohli umiestnenie a veľkosť vecí upravovať. V ďalšej fáze postupujte od celku k častiam, dokresľujte všetky detaily. Pomocou ceruzky v natiahnutej ruke merajte presne vzájomné proporcie tvarov a veľkosť predmetov. Potom preskúmajte smer a intenzitu dopadajúceho svetla. Vytieňujte časti najviac vzdialené od zdroja svetla. Najtmavšie plochy budú tie, na ktoré nedopadá žiadne svetlo. Miesta, ktoré sú najsvetlejšie (svetlo sa na týchto miestach odráža od povrchu vecí), nechajte biele.

Obr. použi len ako návod.


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: VYTVOR SVOJU ZBIERKU LISTOV / UČÍME VIDIEŤ POZORNEJŠIE
Úloha je pre všetkých žiakov skupiny.

Nakresliť spamäti list zo stromu asi dokáže každý. Teraz sa však nebudete spoliehať na to, ako si listy stromov pamätáte. Na vychádzke do blízkeho okolia nájdite aspoň päť listov z rôznych stromov. V tomto ročnom období to nie je ťažké, stačí sa po ne zohnúť.

Nekreslite hneď, pred kreslením listy dobre preskúmajte a všímajte si, prečo je každý z nich iný. Pri ich kreslení sa snažte vystihnúť čím sa od seba líšia. Všímajte si ich veľkosť a tvar, preskúmajte, či majú okraje hladké alebo zúbkované. Ešte preskúmajte, ako majú rôzne listy rôzne usporiadané žilky. Kresby listov urobené čiernou fixkou alebo mäkkou ceruzkou rovnomerne rozmiestnite na ploche výkresu. Vyfarbovať ich nebudete, mohli by ste zamaľovať na nich ich podrobnosti, čo by bola škoda. Vymaľujte vodovými alebo temperovými farbami pozadie, vyberte na to farby charakteristické pre jeseň.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: DRAPÉRIA
Úloha je určená žiakom štúdia pre dospelých a žiakom druhého stupňa.

Vo výtvarnom umení sa zobrazovanie drapérie považuje za povinný predmet. Ide o kresbu látky, pri ktorej študujeme jej vzhľad, štruktúru záhybov a zároveň je to ideálne cvičenie pre štúdium valérov, účinkov svetla a tieňov.

Budete potrebovať látku (najlepšie bielu) veľkú približne v 40x60 centimetrov, ktorú pripnete na stenu alebo dosku. Naaranžujte látku tak, aby tvorila záhyby a osvetlite z jednej strany.

Začnite s obrysom (ceruzka HB alebo B) na zrnitom svetlom papieri, porovnávajte proporcie a veľkosti. Pracujte ľahko a na všetkom naraz. Potom začnite postupne tieňovať (ceruzka 4B až 6B), pri porovnávaní valérov si pomáhajte prižmúrenými očami. Kreslite pomocou šikmých čiar. V poslednej fáze použite plastickú gumu a zvýraznite svetlé miesta.

Priložené obr. ilustrujú fázy valérovania.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2
pondelok-1 Obr. č.3


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: DRAPÉRIA
Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Vo výtvarnom umení sa zobrazovanie drapérie považuje za povinný predmet. Ide o kresbu látky, pri ktorej študujeme jej vzhľad, štruktúru záhybov a zároveň je to ideálne cvičenie pre štúdium valérov, účinkov svetla a tieňov.

Budete potrebovať látku (najlepšie bielu) veľkú približne v 40x60 centimetrov, ktorú pripnete na stenu alebo dosku. Naaranžujte látku tak, aby tvorila záhyby a osvetlite z jednej strany.

Začnite s obrysom (ceruzka HB alebo B) na zrnitom svetlom papieri, porovnávajte proporcie a veľkosti. Pracujte ľahko a na všetkom naraz. Potom začnite postupne tieňovať (ceruzka 4B až 6B), pri porovnávaní valérov si pomáhajte prižmúrenými očami. Kreslite pomocou šikmých čiar. V poslednej fáze použite plastickú gumu a zvýraznite svetlé miesta.

Priložené obr. ilustrujú fázy valérovania.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2
pondelok-1 Obr. č.3


2. Úloha: POHĽAD NA PREDMETY

Nasledujúca úloha je určená Sama R., Elke Č. a Nine M.

Pri kreslení sa rozhodujeme pre správny uhol pohľadu. Kresbové štúdie vecí začíname pomocou niekoľkými rýchlymi skicami (náčrtmi) z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych miest.

1.krok – Vyberte tri predmety z kuchynského riadu a postavte ich vedľa seba na stôl.

2. krok – Vytvorte tri kresby týchto predmetov:

  • z boku - obr.č.1
  • zhora - obr.č.2
  • z nadhľadu - obr.č.3.


3. Úloha: SYMETRIA A ASYMETRIA/UČÍME SA VIDIEŤ

Úloha je pre Izabelku K.

Príroda nám ponúka veľa príležitostí k nájdeniu zaujímavých predmetov na kreslenie. Mnohí známi maliari si z nich vytvárali svoje zbierky predmetov, ktoré potom používali. Aj doma však určite nájdete množstvo námetov na kreslenie, veľa zaujímavých predmetov. Rozdeľte tieto predmety na dve skupiny. Do prvej umiestnite tie, ktorých pravá aj ľavá strana bude rovnaká, ktoré môžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Možno si to slovo všetci nezapamätáte, voláme ich symetrické-súmerné. Do druhej skupiny dajte predmety, ktoré majú nepravidelný tvar, preto ich nemôžeme rozdeliť na rovnaké polovice. Takéto predmety sú asymetrické-nesúmerné. Pre lepšiu predstavu prikladám obrázok s niekoľkými súmernými prírodnými predmetmi.

Úloha: Vytvor svoju zbierku predmetov a na veľký výkres nakresli dve skupiny predmetov (v každej päť) z domácnosti. V prvej skupine budú súmerné a v druhej nesúmerné predmety. Kresli rôznymi pomôckami a materiálmi- ceruzka, farebné ceruzky, fixka, pero, uhlík, technické pero. Predmety najprv preskúmaj a potom sa snaž zachytiť každý ich detail.


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: KRUŽNICA V PERSPEKTÍVE
Táto úloha je určená pre všetkých žiakov druhého stupňa.

Súčasťou zátišia pravidelne bývajú predmety valcovitého tvaru, ich základne tvoria kružnice s rôznym priemerom. Hranaté predmety, ktorých základne tvoria štvorce alebo obdĺžniky, v perspektíve nakresliť dokážeme. Valcovité predmety v zátiší musíme zobraziť podľa tých istých princípov. Aký je rozdiel medzi „obyčajnou” kružnicou a kružnicou videnou v perspektíve? Na obr.č.1 je kružnica nakreslená bez perspektívneho videnia. Hlavná os elipsy sa kryje s priemerom kružnice. Na obr.č.2 je kružnica nakreslená tak, že valcovitý predmet stojí pred pozorovateľom priamo v jeho zornom poli. Takto pozorovateľ vidí predmet v jednobodovej perspektíve. Priemer kružnice (najširšia časť kružnice) je potom vždy menej vzdialenejší od úbežného bodu než je od neho vzdialená hlavná os (stredová čiara) elipsy. Na obr.č.3 stojí pozorovateľ na boku a valcovitý predmet vidí v dvojbodovej perspektíve.

Nakreslite všetky situácie.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2

utorok-3 Obr. č.3