Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


DECEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - DECEMBER - 2. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: ŠTÚDIA HLAVY ZOZADU-LINEÁRNA KRESBA VLASOV

Hlavu človeka najčastejšie zobrazujeme spredu, lebo práve tvár každého človeka je tá časť tela, ktorou sa ako jednotlivci od seba rozpoznateľne líšime. Zaujímavý pohľad môže byť aj zozadu, hlavne vtedy, ak má zobrazovaná osoba zaujímavý alebo zložitý účes. Aj ním sa od seba líšime. Pri tejto úlohe je treba požiadať mamu, sestru, starú mamu o spoluprácu. Pri zobrazovaní účesu netreba kresliť každý vlas, čiary však klaď husto vedľa seba, aby bolo možné rozpoznať druh účesu. Použi tenkú fixku, tuš a pierko alebo technické pero.

Obr.

PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: SÝTE FARBY A SVETLO

Výrobcovia farieb pripravujú v každej základnej sade skupinu farieb, kde sa nachádza okrem bielej a čiernej a základných a odvodených farieb aj niekoľko ich odtieňov- napr. odtiene zelenej, modrej a hnedej farby. Každá farba má v sebe zároveň určitý stupeň svetlosti. Overíš si to v tejto úlohe. Farby budeš v nej miešať na palete minimálne. Vymiešať svetlejšie a tmavšie odtiene farieb budeš len tam, kde výrobca ponúka len jeden odtieň farby. Použiješ farby tak, že svetlé časti vyfarbíš priamo farbou z tuby svetlejším odtieňom a tmavé časti tmavým odtieňom tej istej farby. Napríklad na priloženom obrázku postava stojaca vľavo má takto nohavice namaľované modrou farbou v troch stupňoch svetlosti. Na vytvorenie priestorového dojmu však primiešaj do farieb pozadia väčšie množstvo bielej farby. Objekty, v tomto prípade postavy, sa takto zdajú bližšie, ako priestor za nimi. Pracuj s temperovými farbami. Námetom môžu byť postavy pri nejakej činnosti alebo zátišie.

Obr.

UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: KALENDÁR-CHARAKTERISTIKA MESIACOV

Blíži sa koniec kalendárneho roka, čo je príležitosť na vytvorenie vlastného kalendára na budúci rok. Vyberieš si jeden z mesiacov roka a stvárniš ho tak, aby bolo možné ľahko rozpoznať, o aký mesiac ide. Na priložených obrázkoch sú dva listy z takého kalendára, na každom z nich sa niečo iné deje. Oba vystihujú konkrétne mesiace. Obrázky nie sú vzor na opakovanie, sú na inšpiráciu. Použi pri práci temperové alebo vodové farby.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: RUKA-ŠTÚDIE DRŽANIA PREDMETOV
Ľudská ruka je považovaná za najdokonalejší nástroj človeka. Rukami vykonávame množstvo činností, držíme v nich rozličné predmety a gestami rúk sa dokonca dokážeme dorozumievať. Výtvarníci venujú zobrazovaniu rúk veľkú pozornosť, robia veľa štúdií, na ktorých sa učia ruky správne zobrazovať v najrozličnejších situáciách. Na priložených obrázkoch je vidieť, ako sa schopnosť zobraziť správne držanie rúk vekom vyvíja. Oba obrázky zobrazujú hudobníkov. Prvý obrázok, ktorom je huslista, vytvoril autor v piatich rokoch, druhý obrázok vytvorila autorka staršia o niekoľko rokov.

Tvojou úlohou je vytvoriť tri štúdie, zobraziť tri razy ruku ako drží rôzne predmety pri vykonávaní nejakých činností. Stačí na to ceruzka.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: KALENDÁR-CHARAKTERISTIKA MESIACOV

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Blíži sa koniec kalendárneho roka, čo je príležitosť na vytvorenie vlastného kalendára na budúci rok. Vyberieš si jeden z mesiacov roka a stvárniš ho tak, aby bolo možné ľahko rozpoznať, o aký mesiac ide. Na priložených obrázkoch sú dva listy z takého kalendára, na každom z nich sa niečo iné deje. Oba vystihujú konkrétne mesiace. Obrázky nie sú vzor na opakovanie, sú na inšpiráciu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
2. Úloha: SÝTE FARBY A SVETLO

Úloha je určená pre Terezku.


Táto úloha nadväzuje na predchádzajúcu.

Výrobcovia farieb pripravujú v každej základnej sade skupinu farieb, kde sa nachádza okrem bielej a čiernej a základných a odvodených farieb aj niekoľko ich odtieňov- napr. odtiene zelenej, modrej a hnedej farby. Každá farba má v sebe zároveň určitý stupeň svetlosti. Overíš si to v tejto úlohe. Farby budeš v nej miešať na palete minimálne. Vymiešať svetlejšie a tmavšie odtiene farieb budeš len tam, kde výrobca ponúka len jeden odtieň farby. Použiješ farby tak, že svetlé časti vyfarbíš priamo farbou z tuby svetlejším odtieňom a tmavé časti tmavým odtieňom tej istej farby. Napríklad na priloženom obrázku postava stojaca vľavo má takto nohavice namaľované modrou farbou v troch stupňoch svetlosti. Na vytvorenie priestorového dojmu však primiešaj do farieb pozadia väčšie množstvo bielej farby. Objekty, v tomto prípade postavy, sa takto zdajú bližšie, ako priestor za nimi. Pracuj s temperovými farbami. Námetom môžu byť postavy pri nejakej činnosti alebo zátišie.

Obr.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: KALENDÁR-CHARAKTERISTIKA MESIACOV

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Blíži sa koniec kalendárneho roka, čo je príležitosť na vytvorenie vlastného kalendára na budúci rok. Vyberieš si jeden z mesiacov roka a stvárniš ho tak, aby bolo možné ľahko rozpoznať, o aký mesiac ide. Na priložených obrázkoch sú dva listy z takého kalendára, na každom z nich sa niečo iné deje. Oba vystihujú konkrétne mesiace. Obrázky nie sú vzor na opakovanie, sú na inšpiráciu. Použi pri práci temperové alebo vodové farby.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: ŠTÚDIA HLAVY ZOZADU-LINEÁRNA KRESBA VLASOV

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Hlavu človeka najčastejšie zobrazujeme spredu, lebo práve tvár každého človeka je tá časť tela, ktorou sa ako jednotlivci od seba rozpoznateľne líšime. Zaujímavý pohľad môže byť aj zozadu, hlavne vtedy, ak má zobrazovaná osoba zaujímavý alebo zložitý účes. Aj ním sa od seba líšime. Pri tejto úlohe je treba požiadať mamu, sestru, starú mamu o spoluprácu. Pri zobrazovaní účesu netreba kresliť každý vlas, čiary však klaď husto vedľa seba, aby bolo možné rozpoznať druh účesu. Použi tenkú fixku, tuš a pierko alebo technické pero.

Obr.


3. Úloha: FOTOGRAFIA A VÝTVARNÉ OPERÁCIE

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Fotografia môže byť zaujímavým a podnetným východiskom k výtvarnej práci. Nejde pritom len o mechanické prekreslenie obsahu fotografie.

Nájdi zaujímavú fotografiu, ktorá sa stane súčasťou celej kompozície. Môže to byť aj čierno-biela fotografia. Pri práci sa zameraj na celok, polocelok a detail na fotografii. Striedaj lineárnu kresbu s valérovou. Najprv začni s realistickou štúdiou, potom si vyber zaujímavú časť celku a zobraz ju ako pozitív a negatív. Striedaj jednofarebné zobrazenie s plnofarebným. Jednotlivé obrázky ukladaj do zaujímavého celku.


Obr.

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: KALENDÁR-CHARAKTERISTIKA MESIACOV

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Blíži sa koniec kalendárneho roka, čo je príležitosť na vytvorenie vlastného kalendára na budúci rok. Vyberieš si jeden z mesiacov roka a stvárniš ho tak, aby bolo možné ľahko rozpoznať, o aký mesiac ide. Na priložených obrázkoch sú dva listy z takého kalendára, na každom z nich sa niečo iné deje. Oba vystihujú konkrétne mesiace. Obrázky nie sú vzor na opakovanie, sú na inšpiráciu. Použi pri práci temperové alebo vodové farby.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

2. Úloha: RADI KRESLÍME A MAĽUJEME

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.

Skús teraz nakresliť a namaľovať seba pri tom ako kreslíš alebo maľuješ. Nezabudni na všetky pomôcky, ktoré k tejto práci potrebuješ. Na výkrese by zároveň malo byť vidieť aj to, čo kreslíš a maľuješ.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


2. Úloha: SPOMIENKA-KOMPOZÍCIA Z FOTOGRAFIE

Na nasledujúcu úlohu treba vyhľadať vhodnú fotografiu, najlepšie vlastnú z návštevy nejakého zaujímavého miesta. Fotografia, ktorú ste si urobili, by mala zachytávať väčší celok. Z tohto celku vyberiete na výtvarnú činnosť len časť. Na to, aby vám nakreslený alebo namaľovaný obrázok tejto časti pripomínal miesto, ktoré ste navštívili, to bude stačiť. Priložené obrázky 1-3 vznikli rovnakým spôsobom.

Postup: Vytvorte si z papiera rámik z dvoch častí. Položte ho na fotografiu, posúvaním, zväčšovaním alebo zmenšovaním otvoru rámika hľadajte a vyberte na fotografii vhodnú kompozíciu. Možno to chvíľu potrvá, hľadajte výstižné znaky. Širšie okraje rámika pomôžu zamerať sa len na vybranú kompozíciu (obr.4-6). Tú niekoľko násobne zväčšenú prekreslite na výkres, pritom vynechajte zbytočné detaily a rušivé prvky. Zjednodušte aj farebnosť. Použite prachové pastely alebo pastelky. Kompozíciu dotvorte mäkkou ceruzkou.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2
pondelok-1 Obr. č.1pondelok-1 Obr. č.4
pondelok-1 Obr. č.5
pondelok-1 Obr. č.6


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


3. Úloha: KOMPOZÍCIA - NÁSOBENIE JEDNÉHO PRVKU V RÔZNEJ MIERKE

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Zaujímavá kompozícia sa dá vytvoriť aj násobením rovnakého prvku zobrazeného v rôznych mierkach. Na obrázku je zväzok kľúčov. Aj keď sa stále na ňom opakuje rovnaký predmet, obrázok nepôsobí nudne. Skupine kľúčov kontrastuje kľúč niekoľko násobne zväčšený. Ďalší kontrast spočíva v tom, že menšie kľúče sú vytieňované a veľký kľúč nie. Celé to vyzerá ako voľne rozhodená skupina kľúčov, no autor nad ich usporiadaním premýšľal a výsledkom je vyvážená kompozícia.

Vyber si nejaký bežný predmet a vytvor podobnú kompozíciu.


Obr.2. Úloha: FAREBNÝ AKORD

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Farby na priloženom obrázku pôsobia harmonicky, autor to dosiahol ich správnym použitím. Medzi farbami na obrázku platí príbuznosť. Ladia spolu tak, ako hudobné tóny vytvárajúce akord.

Je to jednoduché. Sú tu len tri farby: žltá, zelená a modrá a rôzne stupne ich svetlosti. Čo ich spája ? Príbuznosť. Všetky tri môžeme prirovnať k rodine. Rodičmi sú dvojica farieb žltá a modrá. Zmiešajme ich a dieťaťom je v tomto prípade farba zelená. Pri rôznom pomere žltej a modrej farby vymiešame niekoľko zelených podľa stupňa svetlosti. Na obrázku je príroda v jarnom období. Na to autor použil hneď niekoľko stupňov modrej a zelenej farby. Veci, ktoré sú reálne inak farebné, nechal biele.

Zopakuj si miešanie ešte dvojíc farieb: červená a žltá, červená a modrá. Vyber si jednu z dvojíc, miešaj a vytvor obrázok len s touto rodinou farieb - akordom.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ČIARA – POCITY A PREDSTAVY

Táto úloha súvisí čiastočne s predchádzajúcou. Znova je o čiare, no úplne z iného uhla.

Čiary môžeme použiť aj na vyjadrenie určitého stavu, pocitu alebo charakteru. Základným vyjadrovacím prvkom pri zobrazení stromov na priložených obrázkoch je čiara, raz rovná, potom rôzne zalomená, neskôr kľukatá, najprv hrubá potom tenká. Stromy na obrázkoch 1-3 na prvý pohľad pôsobia realistickým dojmom. Majú realistický základ, pri ich stvárnení autori síce vychádzali zo skutočnosti, ale konečnú podobu im dali v duchu svojich pocitov a predstáv. Stromy takto stvárnené sú subjektmi, ktoré niečo prežívajú a môžu byť dokonca aj symbolom niektorých vlastností alebo situácií. Strom na obr.č.1 je symbolom prepojenia a splynutia pozemských a vesmírnych sfér. Na obr.č.2 strom symbolizuje vitalitu a radosť zo života, pôsobí veľmi pozitívne. Tretí strom na poslednom obrázku je predstaviteľom kladných síl, ktoré zápasia so silami zla. Súčasťou každej kompozície je pozadie, nie je to v tomto prípade dekorácia, ale rovnocenná zložka obrazu. Pozadia spolu so stromami tvoria jeden významový celok.

Tvojou úlohou je vybrať prírodný objekt, možno aj strom, a stvárniť ho ako príbeh, pocit, stav alebo charakter. Používaj pritom čiary, môžeš kombinovať výtvarné materiály.

pondelok-1 Obr. č.4
pondelok-1 Obr. č.5
pondelok-1 Obr. č.6