Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


JANUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - JANUÁR - 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: ŽELEZNÝ MUŽ-ASAMBLÁŽ

Nie, nejde o športovú súťaž. Nebudeš bežať, plávať a bicyklovať. Namiesto toho vyhľadaj doma všetky možné veci, ale zo železa: špendlíky, klince, nožnice, kliešte, skrutky, matice, nožíky, vidličky, lyžičky, kľúče, zatváracie špendlíky, panvice ... všetko možné, musí to však byť všetko železné. Nebudeš kresliť ani maľovať. Namiesto toho budeš tieto veci zostavovať, hromadiť, spájať a montovať do jedného celku. Odpútaš sa od plochy obrazu do reálneho priestoru. Ako treba hromadiť a spájať veci, vidíš na priloženom obraze talianskeho manieristického umelca Giuseppe Arcimbolda, ktorý pospájal ovocie a zeleninu do podobizne muža. Ty namiesto ovocia a zeleniny a maľovania budeš používať reálne veci zo železa, ktoré si dopredu nazhromaždíš. Vytvoríš plastický obraz železného muža. Nahromadené veci musíš vhodne použiť. Takto vzniknutý obraz odfotíš a pošleš. Potom nezabudni použité veci vrátiť na správne miesto.


pondelok-1
Obr. 4


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PLASTOVÝ MUŽ-ASAMBLÁŽ

Vyhľadaj doma všetky možné veci, ale z plastu... všetko možné, rôzne predmety, malé, veľké, oblé, hranaté, všetko plastové. Nebudeš kresliť ani maľovať. Namiesto toho budeš tieto veci zostavovať, hromadiť, spájať a montovať do jedného celku. Odpútaš sa od plochy obrazu do reálneho priestoru. Ako treba hromadiť a spájať veci, vidíš na priloženom obraze talianskeho manieristického umelca Giuseppe Arcimbolda, ktorý pospájal ovocie a zeleninu do podobizne muža. Ty namiesto ovocia a zeleniny a maľovania budeš používať reálne veci z plastu, ktoré si dopredu nazhromaždíš. Vytvoríš priestorový obraz plastového muža. Nahromadené veci musíš vhodne použiť. Takto vzniknutý obraz odfotíš a pošleš. Potom nezabudni použité veci vrátiť na správne miesto.


pondelok-1
Obr. 4


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: ZÁMENA SKUTOČNÝCH FARIEB-VÝTVARNÝ EXPERIMENT
V ďalšej úlohe skúsime experimentovať s farbou. Farba je veľmi dôležitým prvkom výtvarného jazyka. Pri maľovaní sme zvyknutí farby konkrétnych predmetov uplatňovať aj na svojich výkresoch. To znamená vyfarbovať predmety farbami, aké vidíme na predmetoch pred sebou. Experiment bude spočívať v tom, že toto zaužívané pravidlo porušíme. Zrušíme väzbu farieb na konkrétne predmety, na ktorú sme zvyknutí a zmeníme skutočnú farebnosť predmetov. Výsledkom budú neobvyklé kombinácie farieb, ktoré budú pôsobiť inak, ako sme zvyknutí. Prídete na to, že farby majú okrem vlastnosti zobrazovať predmety podľa skutočnosti aj iné vlastnosti. Ako príklad sú priložené dva obrázky.

Vyhľadajte vhodný obrázok niektorej mačkovitej šelmy (nech má škvrny) v encyklopédii: tiger, leopard, gepard, rys, ocelot, jaguár, mačka divá, ale aj mačka domáca-musí mať však škvrny. Najprv ceruzkou hlavu nakreslite ako celok, potom doplňte podrobnosti. Hlavu vymaľujte farebnými ceruzkami, fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Nepoužívajte farby podľa skutočnosti. Priložené obrázky sú návod, nie vzor na opakovanie.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: LÍNIA A PLOCHA-VÝSTAVBA PLOCHY POMOCOU LÍNIÍ
Línia – je základným stavebným prvkom výtvarného diela. Líniu môžeme použiť na vytvorenie okrajov zobrazovaných predmetov, pridávanie tieňov a vytvorenie dojmy trojrozmernosti. Podľa priebehu rozlišujeme dve základné línie: sú priamka a krivka. Môžu byť rovné, zvislé, vodorovné, šikmé, zakrivené, lomené, ohnuté, vlnité, prerušované, hrubé alebo tenké. Obrysové línie, ktoré ohraničujú tvar predmetov, sa nazývajú kontúry.

Vytvorte obrázok krajiny, kde budete používať na rozlíšenie predmetov a plôch len línie rôzneho druhu. Najprv v ploche urobte obrysy jednotlivých predmetov a častí. Potom vzniknuté menšie uzatvorené plochy riešte pomocou rôznych variantov línií tak, aby všetky časti zobrazenia boli jasne rozlíšené. Priložená skica je návod, vytvorte vlastný obrázok. Pracujte tenkou fixkou, čiernym perom, tušom a pierkom.

Obr.

STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ŽELEZNÝ MUŽ-ASAMBLÁŽ

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Nie, nejde o športovú súťaž. Nebudeš bežať, plávať a bicyklovať. Namiesto toho vyhľadaj doma všetky možné veci, ale zo železa: špendlíky, klince, nožnice, kliešte, skrutky, matice, nožíky, vidličky, lyžičky, kľúče, zatváracie špendlíky, panvice ... všetko možné, musí to však byť všetko železné. Nebudeš kresliť ani maľovať. Namiesto toho budeš tieto veci zostavovať, hromadiť, spájať a montovať do jedného celku. Odpútaš sa od plochy obrazu do reálneho priestoru. Ako treba hromadiť a spájať veci, vidíš na priloženom obraze talianskeho manieristického umelca Giuseppe Arcimbolda, ktorý pospájal ovocie a zeleninu do podobizne muža. Ty namiesto ovocia a zeleniny a maľovania budeš používať reálne veci zo železa, ktoré si dopredu nazhromaždíš. Vytvoríš plastický obraz železného muža. Nahromadené veci musíš vhodne použiť. Táto technika tvorby sa volá asambláž. Takto vzniknutý obraz odfotíš a pošleš. Potom nezabudni použité veci vrátiť na správne miesto.


pondelok-1
Obr. 42. Úloha: LÍNIA A PLOCHA-VÝSTAVBA PLOCHY POMOCOU LÍNIÍ

Úloha je určená pre Terezku.


Línia – je základným stavebným prvkom výtvarného diela. Líniu môžeme použiť na vytvorenie okrajov zobrazovaných predmetov, pridávanie tieňov a vytvorenie dojmy trojrozmernosti. Podľa priebehu rozlišujeme dve základné línie: sú priamka a krivka. Môžu byť rovné, zvislé, vodorovné, šikmé, zakrivené, lomené, ohnuté, vlnité, prerušované, hrubé alebo tenké. Obrysové línie, ktoré ohraničujú tvar predmetov, sa nazývajú kontúry.

Vytvor obrázok krajiny, kde budeš používať na rozlíšenie predmetov a plôch len línie rôzneho druhu. Najprv v ploche urob obrysy jednotlivých predmetov a častí. Potom vzniknuté menšie uzatvorené plochy rieš pomocou rôznych variantov línií tak, aby všetky časti zobrazenia boli jasne rozlíšené. Priložená skica je návod, vytvor vlastný obrázok. Pracuj tenkou fixkou, čiernym perom, tušom a pierkom.

Obr.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: ZÁMENA SKUTOČNÝCH FARIEB-VÝTVARNÝ EXPERIMENT

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


V ďalšej úlohe skúsime experimentovať s farbou. Farba je veľmi dôležitým prvkom výtvarného jazyka. Pri maľovaní sme zvyknutí farby konkrétnych predmetov uplatňovať aj na svojich výkresoch. To znamená vyfarbovať predmety farbami, aké vidíme na predmetoch pred sebou. Experiment bude spočívať v tom, že toto zaužívané pravidlo porušíme. Zrušíme väzbu farieb na konkrétne predmety, na ktorú sme zvyknutí a zmeníme skutočnú farebnosť predmetov. Výsledkom budú neobvyklé kombinácie farieb, ktoré budú pôsobiť inak, ako sme zvyknutí. Prídete na to, že farby majú okrem vlastnosti zobrazovať predmety podľa skutočnosti aj iné vlastnosti. Ako príklad sú priložené dva obrázky.

Vyhľadajte vhodný obrázok niektorej mačkovitej šelmy (nech má škvrny) v encyklopédii: tiger, leopard, gepard, rys, ocelot, jaguár, mačka divá, ale aj mačka domáca-musí mať však škvrny. Najprv ceruzkou hlavu nakreslite ako celok, potom doplňte podrobnosti. Hlavu vymaľujte farebnými ceruzkami, fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Nepoužívajte farby podľa skutočnosti. Priložené obrázky sú návod, nie vzor na opakovanie.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: LÍNIA A PLOCHA-VÝSTAVBA PLOCHY POMOCOU LÍNIÍ

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.


Línia – je základným stavebným prvkom výtvarného diela. Líniu môžeme použiť na vytvorenie okrajov zobrazovaných predmetov, pridávanie tieňov a vytvorenie dojmy trojrozmernosti. Podľa priebehu rozlišujeme dve základné línie: sú priamka a krivka. Môžu byť rovné, zvislé, vodorovné, šikmé, zakrivené, lomené, ohnuté, vlnité, prerušované, hrubé alebo tenké. Obrysové línie, ktoré ohraničujú tvar predmetov, sa nazývajú kontúry.

Vytvor obrázok krajiny, kde budeš používať na rozlíšenie predmetov a plôch len línie rôzneho druhu. Najprv v ploche urob obrysy jednotlivých predmetov a častí. Potom vzniknuté menšie uzatvorené plochy rieš pomocou rôznych variantov línií tak, aby všetky časti zobrazenia boli jasne rozlíšené. Priložená skica je návod, vytvor vlastný obrázok. Pracuj tenkou fixkou, čiernym perom, tušom a pierkom.

Obr.


3. Úloha: ŠTYRI TECHNIKY DO JEDNÉHO CELKU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Zaujímavý celok sadá vytvoriť, keď použiješ niekoľko výtvarných techník tak, aby na seba plynule nadväzovali. Na priloženom obrázku je to kresba mäkkou ceruzkou, maľba temperovými farbami, kresba farebnými ceruzkami a mozaika z nalepených kúskov farebných papierov. Vyberte vhodný námet (kvetina, strom, motýľ... dôležitý ja správny uhol pohľadu, malo by vidieť charakteristické znaky zobrazovaného objektu). Nakreslite obrysovú kresbu celku a jednotlivých detailov. Potom celú plochu výkresu rovnomerne rozdeľte na štyri časti, deliť môžete na zvislé alebo vodorovné pravidelné pásy, na stredy strán alebo šikmými čiarami na nepravidelné plochy. Medzi jednotlivými časťami nenechávajte medzery. Dodržiavajte jednotnú farebnosť a stupne svetlosti v každej časti tak, aby výsledný objekt tvoril jeden celok.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ZÁMENA SKUTOČNÝCH FARIEB-VÝTVARNÝ EXPERIMENT

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


V ďalšej úlohe skúsime experimentovať s farbou. Farba je veľmi dôležitým prvkom výtvarného jazyka. Pri maľovaní sme zvyknutí farby konkrétnych predmetov uplatňovať aj na svojich výkresoch. To znamená vyfarbovať predmety farbami, aké vidíme na predmetoch pred sebou. Experiment bude spočívať v tom, že toto zaužívané pravidlo porušíme. Zrušíme väzbu farieb na konkrétne predmety, na ktorú sme zvyknutí a zmeníme skutočnú farebnosť predmetov. Výsledkom budú neobvyklé kombinácie farieb, ktoré budú pôsobiť inak, ako sme zvyknutí. Prídete na to, že farby majú okrem vlastnosti zobrazovať predmety podľa skutočnosti aj iné vlastnosti. Ako príklad sú priložené dva obrázky.

Vyhľadajte vhodný obrázok niektorej mačkovitej šelmy (nech má škvrny) v encyklopédii: tiger, leopard, gepard, rys, ocelot, jaguár, mačka divá, ale aj mačka domáca-musí mať však škvrny. Najprv ceruzkou hlavu nakreslite ako celok, potom doplňte podrobnosti. Hlavu vymaľujte farebnými ceruzkami, fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Nepoužívajte farby podľa skutočnosti. Priložené obrázky sú návod, nie vzor na opakovanie.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
2. Úloha: VESELÁ ZIMA

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Príroda je túto zimu na sneh trochu skúpa. Iste by ste boli radi, keby ho napadlo viac a aby aj dlhšie vydržal. K zime a snehu vždy patrí aj stavanie snehuliakov. Neviem, či ste stihli postaviť skutočného snehuliaka, ale iste ho dokážete nakresliť a namaľovať. No nech to nie je obyčajný výkres so snehuliakom. Pridajte k snehuliakovi niečo, čo je pre toto ročné obdobie vonku nezvyklé. Napríklad pestrofarebné kvety. Takýto obrázok je hneď veselší a urobí každému dobrú náladu.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: VARIANT-INŠPIRÁCIA UMENÍM

Múzeá a galérie sú v tejto dobe síce zatvorené, ale to nie je dôvod na to, aby sme nespoznávali tvorbu niektorých významných umelcov a neinšpirovali sa ich dielom. V tejto zvláštnej dobe, kedy všeličo prežívame a veľa času trávime v domácnosti, som vybral dielo moderného rakúskeho umelca.

Gustav Klimt (narodil sa 14. júla 1862 v Baumgartene, Rakúsko – zomrel 6. februára 1918 vo Viedni) bol rakúsky maliar a grafik, symbolista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov secesie, vedúca osobnosť viedenského modernizmu.

Obr.

Klimt vytvoril svojbytný štýl charakteristický spojením symbolických motívov s impresionizmom a odvážnymi dekoratívnymi geometrickými vzormi. Na jeho portrétnom obraze ženy dominujú opakované ozdobné motívy hraničiace s abstrakciou.

Urobte variant na tento obraz-nahraďte Klimtove vzory vlastnými, pokojne čerpajte vo vzoroch ľudových výšiviek, zmeňte aj farebnosť, ktorú môžete prispôsobiť aj farebnosti jednotlivých ročných období.


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ZÁTIŠIE-PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Zátišie môžeme definovať ako zobrazenie každodenných vecí bez prítomností ľudských postáv. Dlho bolo považované za podradný námet umenia, pretože vyžadovalo len technickú spôsobilosť bez nutnosti predstavivosti tvorcu. Až na konca 19.storočia začalo byť považované za rovnocenný námet umenia ako je napríklad krajina a portrét. V súčasnosti je zátišie veľmi častým námetom umelcov a správne nakresliť každodenné veci pravidelne býva jednou z podmienok úspešného prijatia na umelecké školy s výtvarným zameraním.

Vyberte tri rôzne veľké bežné trojrozmerné veci z domácnosti. Jedna by mala byť hranatá (napríklad škatuľa od mlieka), druhá valcovitá (fľaša, zaváraninový pohár alebo hrnček), tretia oblá (nejaký druh zeleniny alebo ovocia napr. jablko). Usporiadajte tieto veci tak, aby tvorili celok. Najväčšiu umiestni za menšie a celok doplňte jednofarebnou kuchynskou utierkou. Predmety by sa mali čiastočne prekrývať. Ako príklad môže poslúžiť obr.1.

Obr. 1

Skupinu vecí umiestnite pred prázdnu stenu a osvetlite bočným svetlom z jednej strany šikmo zhora. Kresliť začnite z krátkej vzdialenosti od skupiny vecí. S kreslením zátišia už nejaké skúsenosti máte. Ako postupovať sme si ukázali na hodinách. Teraz vás chcem upozorniť na častú chybu pri kreslení zátišia. Býva ňou to, že medzi predmetmi sa nezobrazí dostatočný odstup. Dá sa tomu vyhnúť, keď budete zobrazovať súčasne aj základne vecí napriek tomu, že ich nevidno. Tak sa presvedčíte, že na vašom zátiší neprenikajú predmety jeden do druhého. Ako príklad môže poslúžiť obr.2. Kresliť začnite tvrdou ceruzkou, viditeľné línie a tiene potom zvýraznite mäkkou ceruzkou.

Obr. 2


2. Úloha: LÍNIA A PLOCHA-VÝSTAVBA PLOCHY POMOCOU LÍNIÍ

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Línia – je základným stavebným prvkom výtvarného diela. Líniu môžeme použiť na vytvorenie okrajov zobrazovaných predmetov, pridávanie tieňov a vytvorenie dojmy trojrozmernosti. Podľa priebehu rozlišujeme dve základné línie: sú priamka a krivka. Môžu byť rovné, zvislé, vodorovné, šikmé, zakrivené, lomené, ohnuté, vlnité, prerušované, hrubé alebo tenké. Obrysové línie, ktoré ohraničujú tvar predmetov, sa nazývajú kontúry.

Vytvorte obrázok krajiny, kde budete používať na rozlíšenie predmetov a plôch len línie rôzneho druhu. Najprv v ploche urobte obrysy jednotlivých predmetov a častí. Potom vzniknuté menšie uzatvorené plochy riešte pomocou rôznych variantov línií tak, aby všetky časti zobrazenia boli jasne rozlíšené. Priložená skica je návod, vytvorte vlastný obrázok. Pracujte tenkou fixkou, čiernym perom, tušom a pierkom.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: ZÁTIŠIE-PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

Zátišie môžeme definovať ako zobrazenie každodenných vecí bez prítomností ľudských postáv. Dlho bolo považované za podradný námet umenia, pretože vyžadovalo len technickú spôsobilosť bez nutnosti predstavivosti tvorcu. Až na konca 19.storočia začalo byť považované za rovnocenný námet umenia ako je napríklad krajina a portrét. V súčasnosti je zátišie veľmi častým námetom umelcov a správne nakresliť každodenné veci pravidelne býva jednou z podmienok úspešného prijatia na umelecké školy s výtvarným zameraním.

Vyberte tri rôzne veľké bežné trojrozmerné veci z domácnosti. Jedna by mala byť hranatá (napríklad škatuľa od mlieka), druhá valcovitá (fľaša, zaváraninový pohár alebo hrnček), tretia oblá (nejaký druh zeleniny alebo ovocia napr. jablko). Usporiadajte tieto veci tak, aby tvorili celok. Najväčšiu umiestni za menšie a celok doplňte jednofarebnou kuchynskou utierkou. Predmety by sa mali čiastočne prekrývať. Ako príklad môže poslúžiť obr.1.

Obr. 1

Skupinu vecí umiestnite pred prázdnu stenu a osvetlite bočným svetlom z jednej strany šikmo zhora. Kresliť začnite z krátkej vzdialenosti od skupiny vecí. S kreslením zátišia už nejaké skúsenosti máte. Ako postupovať sme si ukázali na hodinách. Teraz vás chcem upozorniť na častú chybu pri kreslení zátišia. Býva ňou to, že medzi predmetmi sa nezobrazí dostatočný odstup. Dá sa tomu vyhnúť, keď budete zobrazovať súčasne aj základne vecí napriek tomu, že ich nevidno. Tak sa presvedčíte, že na vašom zátiší neprenikajú predmety jeden do druhého. Ako príklad môže poslúžiť obr.2. Kresliť začnite tvrdou ceruzkou, viditeľné línie a tiene potom zvýraznite mäkkou ceruzkou.

Obr. 2