Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


DECEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - DECEMBER - 1. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: KOMPOZÍCIA VIACERÝCH OBRAZOV V JEDNOM CELKU

Kompozícia zjednodušene znamená usporiadanie vecí na obraze. Jeden obraz však môže pozostávať z viacerých obrazov a tie treba tiež vzájomne usporiadať. Ich usporiadanie záleží na rozhodnutí autora, podľa jeho vlastného uváženia sa rozhodne, kam jednotlivé obrazy, z ktorých sa celok skladá, patria.

Vytvoríš obraz, bude sa skladať z viacerých obrazov. Nevytváraj medzi jednotlivými obrazmi rámy, nech plynule prechádzajú jeden do druhého. Všetky obrazy v obraze by nemali byť rovnako veľké. Predstav si, že chceš napríklad naraz zachytiť priebeh tvojho dňa tak, ako ho prežívaš. Činnosť, pri ktorej tráviš najviac času, alebo činnosť, ktorú máš najradšej, by mala zaberať najviac miesta. Menej dôležité časti dňa budú zaznamenané na menších plochách. No nemusí to byť len táto téma, rovnako môžeš vytvoriť kompozíciu z viacerých obrazov usporiadaných do celku z tvojich zážitkov z cestovania počas prázdnin, alebo môžeš takto usporiadať všetky tvoje koníčky a záujmy.PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MESTO - NOVÉ USPORIADANIE

Nebudeš zobrazovať konkrétne mesto tak, ako ho z určitého miesta možno vidieť. Pozbieraj väčšie množstvo obrázkov známych i neznámych miest. Vytvoríš z nich nové usporiadanie, nové mesto, podľa vlastného uváženia budeš jednotlivé budovy umiestňovať vedľa druhých. Rozhodovať bude ich tvar, veľkosť, funkcia a farebnosť. Mesto je zložitý organizmus, nie sú v ňom len obytné domy. Rôznosť budov by mala byť, zvýraznená používaním rôznych výtvarných techník. Výsledkom musí byť usporiadaný celok.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: FARBY A DOBRÝ A ZLÝ POCIT
Najprv si zopakujeme, že podľa teploty farby rozdeľujeme na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Na týchto vlastnostiach bola postavená výtvarná úloha v októbri. Teraz dostávate novú úlohu.

Každá farba na nás aj inak vplýva, preto jednotlivým farbám pripisujeme určité vlastnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, ale farby dokážu meniť naše pocity a dokážu ovplyvniť naše nálady. Nevieme tiež vysvetliť, prečo každý z nás má niektoré farby radšej ako tie druhé. Možno to súvisí s povahou alebo vlastnosťami každého z nás.

Veľmi zjednodušene môžeme teplé farby považovať za tie, ktoré vyvolávajú v nás príjemné pocity a nálady. S týmito pocitmi a náladami súvisí smiech a radosť. Studené farby častejšie spájame s takými náladami a pocitmi ako je smútok, hnev, plač...

Vytvoríš obrázok s dvomi tvárami, ktoré prežívajú opačné nálady a pocity. Prvá tvár sa raduje a druhá smúti, môže aj plakať. Pri ich vyfarbovaní použi farby tak, aby si aj farbami správne zdôraznil to, čo tvár prežíva. Aby tváre vynikli, pozadie vyfarbi opačnými farbami.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PRIESTOR A SÝTE A LOMENÉ FARBY
Farby majú rôzne vlastnosti. Jednou z nich je schopnosť farbami vyjadriť priestor. Priestor vnímame tak, že niektoré veci sú blízko a niektoré ďalej. Na priloženom obrázku je pohľad z vnútra izby cez okno von. V popredí na parapete stoja dva kvetináče a vonku sa nachádza časť sídliska. Kvetináče sa zdajú byť v popredí nielen preto, že prekrývajú budovu a stromy vonku, ale hlavne preto, že sú vymaľované sýtymi farbami. Celé pozadie za oknom je vymaľované lomenými farbami. Sýte farby sú farby čisté, bez miešania s ďalšími farbami. Lomené farby vznikajú vzájomným zmiešaním farieb. V tomto prípade bolo na vytvorenie lomených farieb v pozadí použité navyše ešte veľké množstvo bielej farby v každej z nich. Autor maľby vďaka správnemu použitiu sýtych a lomených farieb vytvoril optický dojem priestoru.

Tvojou úlohou je vytvoriť obrázok s priestorom na princípe sýtych a lomených farieb. Môžeš sa inšpirovať priloženým obrázkom.

Obr.

STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: FARBY A DOBRÝ A ZLÝ POCIT

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.


Najprv si zopakujeme, že podľa teploty farby rozdeľujeme na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Na týchto vlastnostiach bola postavená výtvarná úloha v októbri. Teraz dostávate novú úlohu.

Každá farba na nás aj inak vplýva, preto jednotlivým farbám pripisujeme určité vlastnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, ale farby dokážu meniť naše pocity a dokážu ovplyvniť naše nálady. Nevieme tiež vysvetliť, prečo každý z nás má niektoré farby radšej ako tie druhé. Možno to súvisí s povahou alebo vlastnosťami každého z nás.

Veľmi zjednodušene môžeme teplé farby považovať za tie, ktoré vyvolávajú v nás príjemné pocity a nálady. S týmito pocitmi a náladami súvisí smiech a radosť. Studené farby častejšie spájame s takými náladami a pocitmi ako je smútok, hnev, plač...

Vytvoríš obrázok s dvomi tvárami, ktoré prežívajú opačné nálady a pocity. Prvá tvár sa raduje a druhá smúti, môže aj plakať. Pri ich vyfarbovaní použi farby tak, aby si aj farbami správne zdôraznil to, čo tvár prežíva. Aby tváre vynikli, pozadie vyfarbi opačnými farbami.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: PRIESTOR A SÝTE A LOMENÉ FARBY

Úloha je určená pre Terezku.


Farby majú rôzne vlastnosti. Jednou z nich je schopnosť farbami vyjadriť priestor. Priestor vnímame tak, že niektoré veci sú blízko a niektoré ďalej. Na priloženom obrázku je pohľad z vnútra izby cez okno von. V popredí na parapete stoja dva kvetináče a vonku sa nachádza časť sídliska. Kvetináče sa zdajú byť v popredí nielen preto, že prekrývajú budovu a stromy vonku, ale hlavne preto, že sú vymaľované sýtymi farbami. Celé pozadie za oknom je vymaľované lomenými farbami. Sýte farby sú farby čisté, bez miešania s ďalšími farbami. Lomené farby vznikajú vzájomným zmiešaním farieb. V tomto prípade bolo na vytvorenie lomených farieb v pozadí použité navyše ešte veľké množstvo bielej farby v každej z nich. Autor maľby vďaka správnemu použitiu sýtych a lomených farieb vytvoril optický dojem priestoru.

Tvojou úlohou je vytvoriť obrázok s priestorom na princípe sýtych a lomených farieb. Môžeš sa inšpirovať priloženým obrázkom.

Obr.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: FARBY A DOBRÝ A ZLÝ POCIT

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Najprv si zopakujeme, že podľa teploty farby rozdeľujeme na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Na týchto vlastnostiach bola postavená výtvarná úloha v októbri. Teraz dostávate novú úlohu.

Každá farba na nás aj inak vplýva, preto jednotlivým farbám pripisujeme určité vlastnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, ale farby dokážu meniť naše pocity a dokážu ovplyvniť naše nálady. Nevieme tiež vysvetliť, prečo každý z nás má niektoré farby radšej ako tie druhé. Možno to súvisí s povahou alebo vlastnosťami každého z nás.

Veľmi zjednodušene môžeme teplé farby považovať za tie, ktoré vyvolávajú v nás príjemné pocity a nálady. S týmito pocitmi a náladami súvisí smiech a radosť. Studené farby častejšie spájame s takými náladami a pocitmi ako je smútok, hnev, plač...

Vytvoríš obrázok s dvomi tvárami, ktoré prežívajú opačné nálady a pocity. Prvá tvár sa raduje a druhá smúti, môže aj plakať. Pri ich vyfarbovaní použi farby tak, aby si aj farbami správne zdôraznil to, čo tvár prežíva. Aby tváre vynikli, pozadie vyfarbi opačnými farbami.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: PRIESTOR A SÝTE A LOMENÉ FARBY

Úloha je určená pre Terezku.


Farby majú rôzne vlastnosti. Jednou z nich je schopnosť farbami vyjadriť priestor. Priestor vnímame tak, že niektoré veci sú blízko a niektoré ďalej. Na priloženom obrázku je pohľad z vnútra izby cez okno von. V popredí na parapete stoja dva kvetináče a vonku sa nachádza časť sídliska. Kvetináče sa zdajú byť v popredí nielen preto, že prekrývajú budovu a stromy vonku, ale hlavne preto, že sú vymaľované sýtymi farbami. Celé pozadie za oknom je vymaľované lomenými farbami. Sýte farby sú farby čisté, bez miešania s ďalšími farbami. Lomené farby vznikajú vzájomným zmiešaním farieb. V tomto prípade bolo na vytvorenie lomených farieb v pozadí použité navyše ešte veľké množstvo bielej farby v každej z nich. Autor maľby vďaka správnemu použitiu sýtych a lomených farieb vytvoril optický dojem priestoru.

Tvojou úlohou je vytvoriť obrázok s priestorom na princípe sýtych a lomených farieb. Môžeš sa inšpirovať priloženým obrázkom.

Obr.


3. Úloha: ZVÄČŠENÝ DETAIL – FAREBNÁ KOMPOZÍCIA

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Táto úloha súvisí s predchádzajúcou, využi svoje skúsenosti so zväčšenými detailmi prírodných prvkov a vytvor z jednej štúdie farebnú kompozíciu. Nevytváraj farebnú štúdiu presne podľa skutočnosti, predchádzajúca štúdia je pomôcka na to, aby vďaka tvojej predstavivosti a fantázii vznikol samostatný obraz, ktorý sa ani farebne nemusí presne držať reality. Pracuj s farebnými pastelmi, ceruzkami a vodovými farbami.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: FARBY A DOBRÝ A ZLÝ POCIT

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Najprv si zopakujeme, že podľa teploty farby rozdeľujeme na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Na týchto vlastnostiach bola postavená výtvarná úloha v októbri. Teraz dostávate novú úlohu.

Každá farba na nás aj inak vplýva, preto jednotlivým farbám pripisujeme určité vlastnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, ale farby dokážu meniť naše pocity a dokážu ovplyvniť naše nálady. Nevieme tiež vysvetliť, prečo každý z nás má niektoré farby radšej ako tie druhé. Možno to súvisí s povahou alebo vlastnosťami každého z nás.

Veľmi zjednodušene môžeme teplé farby považovať za tie, ktoré vyvolávajú v nás príjemné pocity a nálady. S týmito pocitmi a náladami súvisí smiech a radosť. Studené farby častejšie spájame s takými náladami a pocitmi ako je smútok, hnev, plač...

Vytvoríš obrázok s dvomi tvárami, ktoré prežívajú opačné nálady a pocity. Prvá tvár sa raduje a druhá smúti, môže aj plakať. Pri ich vyfarbovaní použi farby tak, aby si aj farbami správne zdôraznil to, čo tvár prežíva. Aby tváre vynikli, pozadie vyfarbi opačnými farbami.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: AJ PRSTAMI SA DÁ MAĽOVAŤ

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.

Ruka je pre výtvarníka veľkým pomocníkom, nie len že v nej držíme potrebné náradie, ale využiť sa dajú aj samotné prsty. Na priloženom obrázku dolnú časť žiak urobil obvyklým spôsobom. Nakreslil a vymaľoval domy štetcom. V hornej časti obrázka z oblohy padajú snehové vločky. Tie sú namaľované prstami namočenými vo farbe. Vytvor obrázok so zimnou krajinou, potom odlož štetec a vyskúšaj si tento spôsob maľby.

Nakresli obrázok, kde oživíš predmety podobným spôsobom.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: NÁLADOVÁ POHĽADNICA

Aj veľmi úspornými prostriedkami sa dá dosiahnuť efektný výsledok. Stačí vhodný podklad- modrý alebo šedý papier, modrý tuš, modrá ceruzka a biela tempera. Farebnosť vystihuje blížiace sa ročné obdobie.

1.krok-obrysová kresba ceruzkou (zjednodušená kresba, vynechanie prílišných detailov).

2.krok- prekreslenie línií modrým tušom a priestorové usporiadanie- celok popredia s budovami oddeliť od pozadia tieňovaním modrou ceruzkou.

3.krok-, vymaľovanie plôch striech bielou temperou, doplnenie krajiny sústavou bielych a modrých bodov (vločiek).

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


3. Úloha: FOTOGRAFIA A VÝTVARNÉ OPERÁCIE

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Fotografia môže byť zaujímavým a podnetným východiskom k výtvarnej práci. Nejde pritom len o mechanické prekreslenie obsahu fotografie.

Nájdi zaujímavú fotografiu, ktorá sa stane súčasťou celej kompozície. Môže to byť aj čierno-biela fotografia. Pri práci sa zameraj na celok, polocelok a detail na fotografii. Striedaj lineárnu kresbu s valérovou. Najprv začni s realistickou štúdiou, potom si vyber zaujímavú časť celku a zobraz ju ako pozitív a negatív. Striedaj jednofarebné zobrazenie s plnofarebným. Jednotlivé obrázky ukladaj do zaujímavého celku.


Obr.2. Úloha: ŠTÚDIA HLAVY ZOZADU-LINEÁRNA KRESBA VLASOV

Nasledujúca úloha je určená Sama R., Elke Č. a Nine M.

Hlavu človeka najčastejšie zobrazujeme spredu, lebo práve tvár každého človeka je tá časť tela, ktorou sa ako jednotlivci od seba rozpoznateľne líšime. Zaujímavý pohľad môže byť aj zozadu, hlavne vtedy, ak má zobrazovaná osoba zaujímavý alebo zložitý účes. Aj ním sa od seba líšime. Pri tejto úlohe je treba požiadať mamu, sestru, starú mamu o spoluprácu. Pri zobrazovaní účesu netreba kresliť každý vlas, čiary však klaď husto vedľa seba, aby bolo možné rozpoznať druh účesu. Použi tenkú fixku, tuš a pierko alebo technické pero.

Obr.


3. Úloha: FARBY A DOBRÝ A ZLÝ POCIT

Úloha je pre Izabelku K.

Najprv si zopakujeme, že podľa teploty farby rozdeľujeme na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Na týchto vlastnostiach bola postavená výtvarná úloha v októbri. Teraz dostávaš novú úlohu.

Každá farba na nás aj inak vplýva, preto jednotlivým farbám pripisujeme určité vlastnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, ale farby dokážu meniť naše pocity a dokážu ovplyvniť naše nálady. Nevieme tiež vysvetliť, prečo každý z nás má niektoré farby radšej ako tie druhé. Možno to súvisí s povahou alebo vlastnosťami každého z nás.

Veľmi zjednodušene môžeme teplé farby považovať za tie, ktoré vyvolávajú v nás príjemné pocity a nálady. S týmito pocitmi a náladami súvisí smiech a radosť. Studené farby častejšie spájame s takými náladami a pocitmi ako je smútok, hnev, plač...

Vytvoríš obrázok s dvomi tvárami, ktoré prežívajú opačné nálady a pocity. Prvá tvár sa raduje a druhá smúti, môže aj plakať. Pri ich vyfarbovaní použi farby tak, aby si aj farbami správne zdôraznila to, čo tvár prežíva.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ČIARA A HĹBKA PRIESTORU

Čiara môže mať rôznu funkciu. Jednou z nich je vytváranie dojmu tretieho rozmeru. Vytvorte tvrdšou ceruzkou kresbu zátišia, nemusí byť také obsažné ako na priloženom obrázku č.1. Mäkkou ceruzkou postupne zvýraznite na predmetoch tie časti, ktoré sú bližšie. Predmety nachádzajúce sa v popredí by mali byť nakreslené tmavšími čiarami. Tá istá čiara jedného predmetu smerom do hĺbky priestoru by mala postupne blednúť, obr.č.2. Takto vytvoríte dojem ustupovania predmetov do hĺbky priestoru, odborne sa to nazýva vzdušná perspektíva.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2