Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


FEBRUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - FEBRUÁR - 1. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: OBRAZ Z PÍSMEN

Nie, nebude to úloha zo slovenčiny. Možno sa vám to nezdá, no písmeno je tiež svojím spôsobom obrázok. Práve o obrázku z písmen bude nasledujúca úloha. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Aj v tejto úlohe budete zoskupovať písmená, ale nie do riadkov ako zvyčajne, ale do takého tvaru, aby vytvárali obraz. Veľkú dôležitosť pri tom budú mať tvary jednotlivých písmen a nie to, s akou hláskou súvisia. Každé písmeno môžete viackrát opakovať, zväčšovať alebo zmenšovať, zrkadlovo obracať podľa potreby zľava doprava a aj dolu hlavou. Z písmen našej abecedy vytvoríte portrét, použite na to čo najviac rôznych tlačených písmen veľkej a malej abecedy. Nezjednodušujte si prácu, dbajte na zachytenie všetkých podrobností ľudskej tváre. (Napríklad oko človeka nezjednodušujte na jedno písmeno o.) Písmená zoskupujte tak, aby ich bolo možné jednotlivo rozoznať. Hodnotiť budem nápaditosť, dômyselnosť riešenia a množstvo rôznych písmen, pomocou ktorých vytvoríte daný obraz. Pracujte na výkres A4, zoskupenie vytvárajte najprv ceruzkou, konečnú podobu zvýraznite tmavou fixkou.
PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PÍSMO A OBRAZ-KALIGRAM

Kaligram alebo tiež ideogram je prepojenie literatury a výtvarného umenia. Kaligram spája písmo a obraz, usporadúva písmená, celé slová, frázy alebo verše do obrazca, ktorý zobrazuje tému slov alebo básne. Text je usporiadaný tak, aby tvoril obraz tematicky príbuzný s daným textom. Keď sa v texte hovorí o kvetine, neukladáme jednotlivé slová do vodorovných riadkov ako zvyčajne ale tak, aby na ploche vytvárali zobrazenie kvetiny. Prvé kaligramy vznikli už v antike. Kaligram je typický aj pre avantgardu 20.storočia, známym autorom kaligramov bol Guillaume Apollinaire. Vytvorte kaligram z textu na tému najlepší dar k narodeninám. Priložený obrázok je len návod.


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: PÍSMENO A OBRÁZOK
Táto úloha je určená pre všetkých žiakov skupiny, pretože aj žiaci prípravného ročníka už poznajú väčšinu písmen a dokážu ich aj napísať. No nie je to úloha o písaní. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Jednotlivé písmená sa od seba líšia a každé písmeno je zároveň aj malý obrázok. Takýto obrázok nebudete čítať, ale zamerajte svoju pozornosť na tvar písmena. Zapojte svoju predstavivosť a snažte sa vybrané písmeno vhodne doplniť. Písmeno je možné hocijako otáčať a tiež ho spájajte podľa potreby s ďalším písmenom. Môže tak vzniknúť zvieratko, hračka, kvetina, ľudská postava... Priložený obrázok je len návod.

pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PÍŠEME A ZÁROVEŇ KRESLÍME
Nebude to úloha zo slovenčiny. Možno sa vám to nezdá, no písmeno a zároveň celé slovo je tiež svojím spôsobom obrázok. Práve o obrázku z písmen usporiadaných trochu inak bude nasledujúca úloha. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Aj v tejto úlohe budete zoskupovať písmená, ale nie do riadkov ako zvyčajne, ale do takého tvaru, aby vytvárali obraz. Veľkú dôležitosť pri tom budú mať tvary jednotlivých písmen a nie to, s akou hláskou súvisia. Z tlačených písmen veľkej abecedy vytvoríte 3 obrázky, podmienkou je, že môžete použiť len písmená tvoriace slovo, ktoré pomenúva daný objekt. Každé písmeno môžete v obrázku viackrát opakovať, zväčšovať alebo zmenšovať, zrkadlovo obracať podľa potreby zľava doprava a aj dolu hlavou. K jednému takémuto obrázku dokreslite realistickú kresbu podľa skutočnosti. Priložené jednoduché náčrty mladších žiakov sú len inšpirácia, prvý bol vytvorený zo slova strom, druhý zo slova mrkva, tretí si viete sami prečítať.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PÍŠEME A ZÁROVEŇ KRESLÍME

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Nebude to úloha zo slovenčiny. Možno sa vám to nezdá, no písmeno a zároveň celé slovo je tiež svojím spôsobom obrázok. Práve o obrázku z písmen usporiadaných trochu inak bude nasledujúca úloha. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Aj v tejto úlohe budete zoskupovať písmená, ale nie do riadkov ako zvyčajne, ale do takého tvaru, aby vytvárali obraz. Veľkú dôležitosť pri tom budú mať tvary jednotlivých písmen a nie to, s akou hláskou súvisia. Z tlačených písmen veľkej abecedy vytvoríte 3 obrázky, podmienkou je, že môžete použiť len písmená tvoriace slovo, ktoré pomenúva daný objekt. Každé písmeno môžete v obrázku viackrát opakovať, zväčšovať alebo zmenšovať, zrkadlovo obracať podľa potreby zľava doprava a aj dolu hlavou. K jednému takémuto obrázku dokreslite realistickú kresbu podľa skutočnosti. Priložené jednoduché náčrty mladších žiakov sú len inšpirácia, prvý bol vytvorený zo slova strom, druhý zo slova mrkva, tretí si viete sami prečítať.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 32. Úloha: PÍSMO A OBRAZ-KALIGRAM

Úloha je určená pre Terezku.


Kaligram alebo tiež ideogram je prepojenie literatury a výtvarného umenia. Kaligram spája písmo a obraz, usporadúva písmená, celé slová, frázy alebo verše do obrazca, ktorý zobrazuje tému slov alebo básne. Text je usporiadaný tak, aby tvoril obraz tematicky príbuzný s daným textom. Keď sa v texte hovorí o kvetine, neukladáme jednotlivé slová do vodorovných riadkov ako zvyčajne ale tak, aby na ploche vytvárali zobrazenie kvetiny. Prvé kaligramy vznikli už v antike. Kaligram je typický aj pre avantgardu 20.storočia, známym autorom kaligramov bol Guillaume Apollinaire. Vytvorte kaligram z textu na tému najlepší dar k narodeninám. Priložený obrázok je len návod.

Obr.


STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: PÍŠEME A ZÁROVEŇ KRESLÍME

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Nebude to úloha zo slovenčiny. Možno sa vám to nezdá, no písmeno a zároveň celé slovo je tiež svojím spôsobom obrázok. Práve o obrázku z písmen usporiadaných trochu inak bude nasledujúca úloha. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Aj v tejto úlohe budete zoskupovať písmená, ale nie do riadkov ako zvyčajne, ale do takého tvaru, aby vytvárali obraz. Veľkú dôležitosť pri tom budú mať tvary jednotlivých písmen a nie to, s akou hláskou súvisia. Z tlačených písmen veľkej abecedy vytvoríte 3 obrázky, podmienkou je, že môžete použiť len písmená tvoriace slovo, ktoré pomenúva daný objekt. Každé písmeno môžete v obrázku viackrát opakovať, zväčšovať alebo zmenšovať, zrkadlovo obracať podľa potreby zľava doprava a aj dolu hlavou. K jednému takémuto obrázku dokreslite realistickú kresbu podľa skutočnosti. Priložené jednoduché náčrty mladších žiakov sú len inšpirácia, prvý bol vytvorený zo slova strom, druhý zo slova mrkva, tretí si viete sami prečítať.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 32. Úloha: PÍSMO A OBRAZ-KALIGRAM

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.


Kaligram alebo tiež ideogram je prepojenie literatury a výtvarného umenia. Kaligram spája písmo a obraz, usporadúva písmená, celé slová, frázy alebo verše do obrazca, ktorý zobrazuje tému slov alebo básne. Text je usporiadaný tak, aby tvoril obraz tematicky príbuzný s daným textom. Keď sa v texte hovorí o kvetine, neukladáme jednotlivé slová do vodorovných riadkov ako zvyčajne ale tak, aby na ploche vytvárali zobrazenie kvetiny. Prvé kaligramy vznikli už v antike. Kaligram je typický aj pre avantgardu 20.storočia, známym autorom kaligramov bol Guillaume Apollinaire. Vytvorte kaligram z textu na tému najlepší dar k narodeninám. Priložený obrázok je len návod.

Obr.


3. Úloha: ZÁTIŠIE-PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Zátišie môžeme definovať ako zobrazenie každodenných vecí bez prítomností ľudských postáv. Dlho bolo považované za podradný námet umenia, pretože vyžadovalo len technickú spôsobilosť bez nutnosti predstavivosti tvorcu. Až na konca 19.storočia začalo byť považované za rovnocenný námet umenia ako je napríklad krajina a portrét. V súčasnosti je zátišie veľmi častým námetom umelcov a správne nakresliť každodenné veci pravidelne býva jednou z podmienok úspešného prijatia na umelecké školy s výtvarným zameraním.

Vyberte tri rôzne veľké bežné trojrozmerné veci z domácnosti. Jedna by mala byť hranatá (napríklad škatuľa od mlieka), druhá valcovitá (fľaša, zaváraninový pohár alebo hrnček), tretia oblá (nejaký druh zeleniny alebo ovocia napr. jablko). Usporiadajte tieto veci tak, aby tvorili celok. Najväčšiu umiestnite za menšie a celok doplňte jednofarebnou kuchynskou utierkou. Predmety by sa mali čiastočne prekrývať. Ako príklad môže poslúžiť obr.1.

Obr. 1

Skupinu vecí umiestnite pred prázdnu stenu a osvetlite bočným svetlom z jednej strany šikmo zhora. Kresliť začnite z krátkej vzdialenosti od skupiny vecí. S kreslením zátišia už nejaké skúsenosti máte. Ako postupovať sme si ukázali na hodinách. Teraz vás chcem upozorniť na častú chybu pri kreslení zátišia. Býva ňou to, že medzi predmetmi sa nezobrazí dostatočný odstup. Dá sa tomu vyhnúť, keď budete zobrazovať súčasne aj základne vecí napriek tomu, že ich nevidno. Tak sa presvedčíte, že na vašom zátiší neprenikajú predmety jeden do druhého. Ako príklad môže poslúžiť obr.2. Kresliť začnite tvrdou ceruzkou, viditeľné línie a tiene potom zvýraznite mäkkou ceruzkou.

Obr. 2

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PÍŠEME A ZÁROVEŇ KRESLÍME

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Nebude to úloha zo slovenčiny. Možno sa vám to nezdá, no písmeno a zároveň celé slovo je tiež svojím spôsobom obrázok. Práve o obrázku z písmen usporiadaných trochu inak bude nasledujúca úloha. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Aj v tejto úlohe budete zoskupovať písmená, ale nie do riadkov ako zvyčajne, ale do takého tvaru, aby vytvárali obraz. Veľkú dôležitosť pri tom budú mať tvary jednotlivých písmen a nie to, s akou hláskou súvisia. Z tlačených písmen veľkej abecedy vytvoríte 3 obrázky, podmienkou je, že môžete použiť len písmená tvoriace slovo, ktoré pomenúva daný objekt. Každé písmeno môžete v obrázku viackrát opakovať, zväčšovať alebo zmenšovať, zrkadlovo obracať podľa potreby zľava doprava a aj dolu hlavou. K jednému takémuto obrázku dokreslite realistickú kresbu podľa skutočnosti. Priložené jednoduché náčrty žiakov sú len inšpirácia, prvý bol vytvorený zo slova strom, druhý zo slova mrkva, tretí si viete sami prečítať.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3
2. Úloha: PÍSMENO A OBRÁZOK

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Táto úloha je určená pre všetkých žiakov skupiny, pretože aj žiaci prípravného ročníka už poznajú väčšinu písmen a dokážu ich aj napísať. No nie je to úloha o písaní. Naša abeceda obsahuje 46 písmen, z toho je 14 samohlások a 32 spoluhlások. Písmená nám slúžia na zapísanie našej reči a každé písmeno súvisí s inou hláskou. Písmená zvyčajne zoskupujeme do slov a zo slov vytvárame vety. Jednotlivé písmená sa od seba líšia a každé písmeno je zároveň aj malý obrázok. Takýto obrázok nebudete čítať, ale zamerajte svoju pozornosť na tvar písmena. Zapojte svoju predstavivosť a snažte sa vybrané písmeno vhodne doplniť. Písmeno je možné hocijako otáčať a tiež ho spájajte podľa potreby s ďalším písmenom. Môže tak vzniknúť zvieratko, hračka, kvetina, ľudská postava... Priložený obrázok je len návod.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MONOCHROMATICKÁ MAĽBA

Monochromatická maľba je druh maľby zredukovanej na jeden farebný tón alebo na rôzne valéry ( svetlostné stupne) jednej farby. Medzi jednotlivými monochromatickými plochami môžu byť mäkké alebo ostro ohraničené prechody (obr.3). Medzi prvými, kto na začiatku 20. storočia uplatňoval výrazovú silu monochromatickej maľby, bol Pablo Picasso v období svojho ružového a modrého obdobia (obr.1). Predstaviteľ suprematizmu, Kazimir Malevič, najradikálnejšie zredukoval farbu v dielach Čierny štvorec na bielom pozadí (obr.2) a Biely štvorec na bielom pozadí. Podľa výrazu monochromatická maľba môže byť lyrická, melancholická, abstraktno-gestická alebo abstraktno-metafyzická. Monochromatickú maľbu vytvárame chromatickými (jednotlivými farbami farebného spektra) alebo achromatickými (nefarebnými-biela, čierna a ich odtiene) tónmi.

Vyberte si ľubovoľný námet a vytvorte monochromatickú maľbu. Farbu vyberajte podľa podkladu, svetlé tóny farebného spektra budú na svetlom podklade slabo vynikať.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
Obr. 3

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PERSPEKTÍVA ĽUDSKÝCH POSTÁV V PRIESTORE

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Veľmi často riešime otázku, ako správne začleniť postavu do priestoru prírodnej alebo mestskej krajiny tak, aby postava vyzerala ako súčasť tejto scény. Postáv môže byť na kresbe či maľbe rozptýlených viac a je dobré vedieť pre ich správne zobrazenie niekoľko pravidiel.

1.Ľudské telo rovnako ako ktorékoľvek objekty (budovy, stromy, komunikácie...) na ploche podliehajú zákonom perspektívy.

2.Veľkosť postavy určuje horizont. Horizont je pomyselná čiara, ktorá prebieha vo výške pohľadu postavy smerujúceho do priestoru. Hlava (oči) sa nachádza vo výške horizontu, ale v prednom pláne je človek väčší a smerom z zadnému plánu sa zmenšuje.

Postupne do plochy začleňte dve postavy a dodržiavajte nasledujúci postup:

  1. V prednom pláne na bode A postavte prvú postavu a vo výške jej očí vyznačte v priestore horizont. (obr.1)
  2. Urobte priamku (uhlopriečku) z bodu A v ľubovoľnom bode na úrovni horizontu a v ich priesečníku vyznačte bod U1. Druhou priamkou spojte bod U1 s vrcholom hlavy postavy. (obr.2)
  3. Vyznačte v popredí na bode B umiestnenie druhej postavy a v tomto bode zostrojte kolmicu. Potom spojte bod B uhlopriečkou s úrovňou horizontu na opačnej strane. V priesečníku vyznačte bod U2. Miestom, kde sa pretína priamka A-U1 s priamkou B-U2 veďte kolmicu. (obr.3)
  4. V mieste, kde táto kolmica pretne priamku vedenú z úrovne hlavy prvej postavy do bodu U1, vyznačte bod C. Predĺžená spojnica bodu U2 s bodom C určí na kolmici zostrojenej v bode B celkovú výšku postavy v popredí. (obr.4) Proporcie tejto postavy preneste z postavy A. Všeobecne platí, že výška hlavy dospelého človeka je 1/8 z výšky celej postavy.

Keď sa naučíte tieto pravidlá, môžete pokračovať ďalšími postavami.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4


2. Úloha: PÍSMO A OBRAZ-KALIGRAM

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Kaligram alebo tiež ideogram je prepojenie literatury a výtvarného umenia. Kaligram spája písmo a obraz, usporadúva písmená, celé slová, frázy alebo verše do obrazca, ktorý zobrazuje tému slov alebo básne. Text je usporiadaný tak, aby tvoril obraz tematicky príbuzný s daným textom. Keď sa v texte hovorí o kvetine, neukladáme jednotlivé slová do vodorovných riadkov ako zvyčajne ale tak, aby na ploche vytvárali zobrazenie kvetiny. Prvé kaligramy vznikli už v antike. Kaligram je typický aj pre avantgardu 20.storočia, známym autorom kaligramov bol Guillaume Apollinaire. Vytvorte kaligram z textu na tému najlepší dar k narodeninám. Priložený obrázok je len návod.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: PERSPEKTÍVA ĽUDSKÝCH POSTÁV V PRIESTORE

Veľmi často riešime otázku, ako správne začleniť postavu do priestoru prírodnej alebo mestskej krajiny tak, aby postava vyzerala ako súčasť tejto scény. Postáv môže byť na kresbe či maľbe rozptýlených viac a je dobré vedieť pre ich správne zobrazenie niekoľko pravidiel.

1.Ľudské telo rovnako ako ktorékoľvek objekty (budovy, stromy, komunikácie...) na ploche podliehajú zákonom perspektívy.

2.Veľkosť postavy určuje horizont. Horizont je pomyselná čiara, ktorá prebieha vo výške pohľadu postavy smerujúceho do priestoru. Hlava (oči) sa nachádza vo výške horizontu, ale v prednom pláne je človek väčší a smerom z zadnému plánu sa zmenšuje.

Postupne do plochy začleňte dve postavy a dodržiavajte nasledujúci postup:

  1. V prednom pláne na bode A postavte prvú postavu a vo výške jej očí vyznačte v priestore horizont. (obr.1)
  2. Urobte priamku (uhlopriečku) z bodu A v ľubovoľnom bode na úrovni horizontu a v ich priesečníku vyznačte bod U1. Druhou priamkou spojte bod U1 s vrcholom hlavy postavy. (obr.2)
  3. Vyznačte v popredí na bode B umiestnenie druhej postavy a v tomto bode zostrojte kolmicu. Potom spojte bod B uhlopriečkou s úrovňou horizontu na opačnej strane. V priesečníku vyznačte bod U2. Miestom, kde sa pretína priamka A-U1 s priamkou B-U2 veďte kolmicu. (obr.3)
  4. V mieste, kde táto kolmica pretne priamku vedenú z úrovne hlavy prvej postavy do bodu U1, vyznačte bod C. Predĺžená spojnica bodu U2 s bodom C určí na kolmici zostrojenej v bode B celkovú výšku postavy v popredí. (obr.4) Proporcie tejto postavy preneste z postavy A. Všeobecne platí, že výška hlavy dospelého človeka je 1/8 z výšky celej postavy.

Keď sa naučíte tieto pravidlá, môžete pokračovať ďalšími postavami.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4