Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


DECEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - DECEMBER - 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: RADOSŤ Z POHYBU

Nakresli alebo namaľuj radosť z voľného pohybu. Nie sú žiadne prekážky, môžeme sa znova voľne pohybovať vonku, na ihrisku, v prírode. Beháme, plávame, korčuľujeme, lezieme, tancujeme, bicyklujeme, lyžujeme ... V každom ročnom období sa na to nájde príležitosť.

Vytvor obrázok, kde bude vidieť, že máš z toho radosť.

Obr.

PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: KRAJINA - KONTRAST TEPLÝCH A STUDENÝCH FARIEB

Vytvor obrázok krajiny v zime. Pracuj s hlavne so studenými farbami, odtiene vytváraj ich vzájomným miešaním. Vytváraj rôzne stupne svetlosti modrej farby. Používaj v menšej miere aj teplé farby ako kontrast studených farieb. Jednotlivé časti vecí nechaj oddelené tmavou kontúrou (obrysovou líniou), ktorá pomáha veciam vyniknúť a zároveň bude celú kompozíciu spájať do celku. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: SME V ŠKOLE

Ešte nemôžeme znova chodiť do školy na výtvarnú, sedávať v triede v laviciach, tvoriť a stretávať sa so svojimi spolužiakmi. Ale vieme si predstaviť, že po zimných prázdninách sa do nej vrátime. Dúfajme, že si spomenieš, ako trieda na výtvarnej vyzerá. Vytvor obrázok, na ktorom spamäti nakreslíš a namaľuješ časť triedy a v nej skupinu spolužiakov pri tom, ako kreslia a maľujú. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: TEPLÉ A STUDENÉ FARBY - SMIECH A PLAČ
Jedno z usporiadaní farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z mnoho tisícročnej skúsenosti ľudstva. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame pozitívne, používame ich napríklad na vyjadrovanie kladných pocitov. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene vnímame ako negatívne a používame ich pri vyjadrovaní záporných pocitov.

Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha. Vytvor portrét, kde bude postava jednou polovicou prežívať kladné pocity a druhou záporné. Jednotlivé časti správne farebne zdôrazni. Nie všetky dni sú rovnaké, raz máme dôvod sa radovať, inokedy smútiť. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: SME V ŠKOLE

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Ešte nemôžeme znova chodiť do školy na výtvarnú, sedávať v triede v laviciach, tvoriť a stretávať sa so svojimi spolužiakmi. Ale vieme si predstaviť, že po zimných prázdninách sa do nej vrátime. Dúfajme, že si spomenieš, ako trieda na výtvarnej vyzerá. Vytvor obrázok, na ktorom spamäti nakreslíš a namaľuješ časť triedy a v nej skupinu spolužiakov pri tom, ako kreslia a maľujú. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.


2. Úloha: KRAJINA - KONTRAST TEPLÝCH A STUDENÝCH FARIEB

Úloha je určená pre Terezku.

Vytvor obrázok krajiny v zime. Pracuj s hlavne so studenými farbami, odtiene vytváraj ich vzájomným miešaním. Vytváraj rôzne stupne svetlosti modrej farby. Používaj v menšej miere aj teplé farby ako kontrast studených farieb. Jednotlivé časti vecí nechaj oddelené tmavou kontúrou (obrysovou líniou), ktorá pomáha veciam vyniknúť a zároveň bude celú kompozíciu spájať do celku. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: RADOSŤ Z POHYBU

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Nakresli alebo namaľuj radosť z voľného pohybu. Nie sú žiadne prekážky, môžeme sa znova voľne pohybovať vonku, na ihrisku, v prírode. Beháme, plávame, korčuľujeme, lezieme, tancujeme, bicyklujeme, lyžujeme ... V každom ročnom období sa na to nájde príležitosť.

Vytvor obrázok, kde bude vidieť, že máš z toho radosť.

Obr.


2. Úloha: TEPLÉ A STUDENÉ FARBY - SMIECH A PLAČ

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Jedno z usporiadaní farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z mnoho tisícročnej skúsenosti ľudstva. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame pozitívne, používame ich napríklad na vyjadrovanie kladných pocitov. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene vnímame ako negatívne a používame ich pri vyjadrovaní záporných pocitov.

Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha. Vytvor portrét, kde bude postava jednou polovicou prežívať kladné pocity a druhou záporné. Jednotlivé časti správne farebne zdôrazni. Nie všetky dni sú rovnaké, raz máme dôvod sa radovať, inokedy smútiť. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.


3. Úloha: KRAJINA - KONTRAST TEPLÝCH A STUDENÝCH FARIEB

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Vytvor obrázok krajiny v zime. Pracuj s hlavne so studenými farbami, odtiene vytváraj ich vzájomným miešaním. Vytváraj rôzne stupne svetlosti modrej farby. Používaj v menšej miere aj teplé farby ako kontrast studených farieb. Jednotlivé časti vecí nechaj oddelené tmavou kontúrou (obrysovou líniou), ktorá pomáha veciam vyniknúť a zároveň bude celú kompozíciu spájať do celku. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: SME V ŠKOLE

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.

Ešte nemôžeme znova chodiť do školy na výtvarnú, sedávať v triede v laviciach, tvoriť a stretávať sa so svojimi spolužiakmi. Ale vieme si predstaviť, že po zimných prázdninách sa do nej vrátime. Dúfajme, že si spomenieš, ako trieda na výtvarnej vyzerá. Vytvor obrázok, na ktorom spamäti nakreslíš a namaľuješ časť triedy a v nej skupinu spolužiakov pri tom, ako kreslia a maľujú. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.


Úloha: RADOSŤ Z POHYBU

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.

Nakresli alebo namaľuj radosť z voľného pohybu. Nie sú žiadne prekážky, môžeme sa znova voľne pohybovať vonku, na ihrisku, v prírode. Beháme, plávame, korčuľujeme, lezieme, tancujeme, bicyklujeme, lyžujeme ... V každom ročnom období sa na to nájde príležitosť.

Vytvor obrázok, kde bude vidieť, že máš z toho radosť.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: KONTRAST SÝTYCH A LOMENÝCH FARIEB

Zima ponúka veľkú príležitosť na nahliadnutie do odkrytých korún stromov, inšpirovať sa tvarom vetví a konárov a nachádzať zaujímavé kompozície. Kombinujte kresbu s maľbou. Najprv si urobte podklad temperovými alebo akrylovými farbami pomocou špachtle. Improvizujte, ako špachtľu použite starú plastovú kartičku. Farebnosť prispôsobte aktuálnemu ročnému obdobiu alebo svojej predstave a fantázii. Po zaschnutí farieb nakreslite do plochy korunu alebo koruny niekoľkých stromov. Zaujímavý je pohľad do korún stromov zospodu. Následne znova špachtľou premaľujte pozadie bielou farbou, môžete na to použiť aj štetec. Hustota bielej farby by mala byť taká, aby umožnila stromom z pozadia vystúpiť a zároveň by farby podkladu mali cez bielu farbu presvitať.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: KOMPOZÍCIA - ČIARA A HĹBKA PRIESTORU

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Čiara môže mať rôznu funkciu. Jednou z nich je vytváranie dojmu tretieho rozmeru. Vytvorte tvrdšou ceruzkou kresbu zátišia, nemusí byť také obsažné ako na priloženom obrázku č.1., no malo by obsahovať aspoň tri rôzne trojrozmerné predmety. Po vytvorení kompozície ako celku potom mäkkou ceruzkou postupne zvýraznite na predmetoch tie časti , ktoré sú k divákovi bližšie (Tá istá čiara jedného predmetu smerom do hĺbky priestoru by mala postupne blednúť obr.č.2.) pričom predmety nachádzajúce sa v popredí by mali byť celkove nakreslené výraznejšími čiarami. Takto vytvoríte dojem ustupovania predmetov do hĺbky priestoru, odborne sa to nazýva vzdušná perspektíva.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2
2. Úloha: ZIMNÁ KRAJINA - KONTRAST TEPLÝCH A STUDENÝCH FARIEB

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Vytvor obrázok krajiny v zime. Pracuj s hlavne so studenými farbami, odtiene vytváraj ich vzájomným miešaním. Vytváraj rôzne stupne svetlosti modrej farby. Používaj v menšej miere aj teplé farby ako kontrast studených farieb. Jednotlivé časti vecí nechaj oddelené tmavou kontúrou (obrysovou líniou), ktorá pomáha veciam vyniknúť a zároveň bude celú kompozíciu spájať do celku. Priložený obrázok je len inšpirácia.

Obr.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: KOMPOZÍCIA - NÁSOBENIE JEDNÉHO PRVKU V RÔZNEJ MIERKE

Zaujímavá kompozícia sa dá vytvoriť aj násobením rovnakého prvku zobrazeného v rôznych mierkach. Na obrázku je zväzok kľúčov. Aj keď sa stále na ňom opakuje rovnaký predmet, obrázok nepôsobí nudne. Skupine kľúčov kontrastuje kľúč niekoľko násobne zväčšený. Ďalší kontrast spočíva v tom, že menšie kľúče sú vytieňované a veľký kľúč nie. Celé to vyzerá ako voľne rozhodená skupina kľúčov, no autor nad ich usporiadaním premýšľal a výsledkom je vyvážená kompozícia. Usporiadanie kľúčov navodzuje dojem rotácie a vrstvenia okolo jedného bodu. Vyber si nejaký bežný predmet a vytvor podobnú kompozíciu.

Žiaci pripravujúci sa na talentové skúšky vytvoria zvlášť kompozíciu vrstvenia a zvlášť kompozíciu rotácie z trojrozmerných geometrických telies. V kompozícii sa budú nachádzať telesá nakreslené v perspektívnom zobrazení na dva ubežníky z nadhľadu a z podhľadu zároveň.

Obr.