Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


December


Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úplné zrušenie prezenčného vyučovania (od 25. 11. 2021) na základných umeleckých školách, ktoré vyhlásila vláda SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, opätovne prechádzame na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Úlohy znova nájdete na webovej stránke našej školy www.sukromnazuskos.sk na odkaze zadanie.sukromnazuskos.sk. Prosím Vás o spoluprácu  tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach ďalej prebiehať.  

Úlohy, ktoré pripravujem pre každú skupinu, sa ľahko vyhľadajú podľa rozvrhu (od pondelka do piatka) podľa týždňov a mesiacov. Doteraz rozpracované úlohy (grafiky-papierorezy) dokončíme po návrate do školy.

Práce treba kvôli spätnej väzbe nafotiť a pravidelne posielať na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a meno. Prosím, aby mladším žiakom pri posielaní pomohli rodičia alebo starší súrodenci.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

Prajme si všetci pevné zdravie.

A.Stratený


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - December - 2. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: NEZVYČAJNÉ ZOO ALEBO OŽIVENÁ ŠKVRNA

Dobre si prezrite obrázky. Vedeli by ste pomenovať tie tvory? Možno sa na niečo podobajú, majú telo s končatinami, hlavu, na nej jednotlivé orgány, ale nie sú to zobrazenia existujúcich tvorov. Pôsobia pritom celkom presvedčivo napriek tomu, že sú výtvorom fantázie takých výtvarníkov, akými ste aj vy. Je v tom pár trikov, ktoré sa naučíte aj vy.

 1. Najprv na výkrese A4 rozfúkajte škvrnu z farieb, môžete použiť jednu alebo viac farieb. Tvar škvrny sa dopredu nedá celkom odhadnúť, čo je dobre. Potom skúmajte, ktoré časti môžu byť trupom a končatinami. Ten budúci nový tvor pokojne môže mať omnoho viac končatín, prstov, hláv, očí atď. ako je obvyklé.
 2. Technickým perom, ktoré máte doma dopĺňajte , spresňujte jednotlivé časti. Neprerábajte pritom škvrnu na konkrétneho tvora. Malo by vzniknúť niečo originálne. Niektoré časti môžete domaľovať.
 3. Nový výtvor umiestnite do priestoru. Keď má vyzerať presvedčivo, vytvorte priestor s hĺbkou. Zobrazený priestor okolo tvora budeme potom vnímať tak, ako aj v skutočnosti vnímame reálny priestor. Dosiahnete to tak, že popredie, kde stojí tvor (škvrna) bude namaľované sýtymi farbami a smerom do pozadia sa bude farba pridávaním bielej postupne zosvetľovať. Ešte presvedčivejšie bude váš výtvor vyzerať, keď mu k nohám pridáte tieň.
 4. Nakoniec nový živočíšny druh pomenujte ( názov dopíšte do obrázka).pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: ŠTYLIZOVANÝ STROM A FAREBNÉ SPEKTRUM

Stromy v tomto ročnom období nič neskrývajú. Dokonale vynikne ich tvar. To je príležitosť pre výtvarníka, aby ich zobrazil zase iným spôsobom. Nájdi obrázok starého stromu, alebo vyhľadaj podobný strom vo svojom okolí. Telo stromu nakresli na výkres A3 tak, aby kmeň a konáre boli rozložené do všetkých strán. Koruna stromu by nemala byť príliš riedka ani hustá. Potom celú plochu aj strom rozdeľ (pravítkom) aspoň na sedem rovnomerne veľkých častí. Na vyfarbovanie stromu použi mäkké výrazné farebné ceruzky alebo fixky a vodové alebo temperové farby na pozadie. Strom nevyfarbuj realisticky. Pomôž si výberom farieb z priloženého farebného kruhu. Farby na ňom sú usporiadané podľa skutočných zákonitostí. Vyberaj jednu farbu a jej svetelné odtiene (smerujú dovnútra kruhu) alebo dve susediace farby. Strom máš zobraziť štylizovane, nie realisticky, takže teraz sa farby riadia podľa iných pravidiel. Vnútornú plochu stromu husto vyplň čiarami, ktoré majú pripomínať kôru, využi pritom svoju fantáziu a predstavivosť. Dôležité však bude striedať tie dve farby alebo odtiene. Čiary, ktorými je rozdelená plocha sú hranicami, na ktorých sa farby alebo odtiene zmenia. Po tmavej bude nasledovať svetlá a naopak. Keď bude strom hotový, pozadie urob farbami na tom istom princípe: V časti, kde je kôra tmavá, bude pozadie svetlé a naopak. Takto úspornými prostriedkami dosiahneš zladenosť a veľkú vyváženosť celku.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2
(Hanka P. nájde pre seba úlohu v skupine PONDELOK : skupina 14.00-16.15UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: HUDOBNÍK

Úloha je určená pre Miška, Adelku, Riška, Dianku, Tamarku a Terezku.

Rozveseľme sa. Na pomoc si zoberme jeden z hudobných nástrojov (obr.1). Všetko sú to dychové hudobné nástroje. Nedýchajú, nemajú pľúca, len sa tak volajú, lebo na to, aby nám dali zvuk, musíme do nich my poriadne dýchnuť vzduch z plných pľúc. Nakreslite a potom namaľujte malého hudobníka, ako veselo s nadutými lícami „fúka“ do jedného z nich. Nezobrazujte celú postavu, úplne stačí do polovičky tela. Snažte sa hlavne vystihnúť správne držanie nástroja dvoma rukami (obr.2 a 3) a nástroj nezjednodušujte, dobre si ho najprv prezrite a pokúste sa zachytiť všetky jeho časti. Pracujte na výkrese A3 s vodovými alebo temperovými farbami.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 32. Úloha: NEZVYČAJNÉ ZOO ALEBO OŽIVENÁ ŠKVRNA

Úloha je určená pre Nelu, Ester a Leu.

Dobre si prezrite obrázky. Vedeli by ste pomenovať tie tvory? Možno sa na niečo podobajú, majú telo s končatinami, hlavu, na nej jednotlivé orgány, ale nie sú to zobrazenia existujúcich tvorov. Pôsobia pritom celkom presvedčivo napriek tomu, že sú výtvorom fantázie takých výtvarníkov, akými ste aj vy. Je v tom pár trikov, ktoré sa naučíte aj vy.

 1. Najprv na výkrese A4 rozfúkajte škvrnu z farieb, môžete použiť jednu alebo viac farieb. Tvar škvrny sa dopredu nedá celkom odhadnúť, čo je dobre. Potom skúmajte, ktoré časti môžu byť trupom a končatinami. Ten budúci nový tvor pokojne môže mať omnoho viac končatín, prstov, hláv, očí atď. ako je obvyklé.
 2. Technickým perom, ktoré máte doma dopĺňajte , spresňujte jednotlivé časti. Neprerábajte pritom škvrnu na konkrétneho tvora. Malo by vzniknúť niečo originálne. Niektoré časti môžete domaľovať.
 3. Nový výtvor umiestnite do priestoru. Keď má vyzerať presvedčivo, vytvorte priestor s hĺbkou. Zobrazený priestor okolo tvora budeme potom vnímať tak, ako aj v skutočnosti vnímame reálny priestor. Dosiahnete to tak, že popredie, kde stojí tvor (škvrna) bude namaľované sýtymi farbami a smerom do pozadia sa bude farba pridávaním bielej postupne zosvetľovať. Ešte presvedčivejšie bude váš výtvor vyzerať, keď mu k nohám pridáte tieň.

Nakoniec novému živočíšnemu druhu vymyslite originálne meno a dopíšte ho do obrázka.
pondelok-1
Obr. 1UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: KONŠTRUKCIA SNEHOVEJ VLOČKY

Inšpiráciou môže byť súčasné zimné počasie, ktoré prinieslo už prvý sneh. Snehové vločky na prvý pohľad nemusia upútať, väčšinou ich vnímame ako biele studené chumáčiky vhodné pri veľkom množstve na pestovanie zimných športov alebo stavanie snehuliaka. Možno však neviete, že vločky sú kryštáliky ľadu, ktoré vznikajú, keď je vzduch dostatočne nasýtený vodnými parami. Vločky majú šesťuholníkovú základňu, ich veľkosť a tvar nie sú rovnaké. Veľkosť a tvar snehovej vločky závisí od teploty a nasýtenia vzduchu, ktorým prejde vločka od svojho vzniku až po dopad na zem. Tvarmi snehových kryštálikov sa zaoberá vedný odbor kryštalografia snehu, podľa ktorého sa ľadové kryštáliky delia do desiatich základných skupín: doštičky, hviezdice, stĺpiky, ihlice, jednoduché vločky, stĺpiky s doštičkami, nepravidelné priestorové častice, krúpky – krupica, ľadové zrná, krúpy. Vločky majú veľmi zaujímavú geometrickú stavbu, ktorú môžeme obdivovať, stačí si ich dostatočne priblížiť.

Vašou úlohou bude dodržať reálnu stavbu vločiek a vytvoriť vlastnú originálnu vločku ( primeraná veľkosť na výkres A4). Potrebujete ceruzku, kružidlo a pravítko (nie, nie sme na geometrii, výtvarník by mal mať aj priestorovú predstavivosť), výkres A4, vodové alebo akvarelové farby.

 1. Najprv si pripravte farebný podklad: Výkres nalepte za okraje na pevnú podložku, širokým štetcom naneste naň čistú vodu, počkajte, kým voda trocha uschne a potom nechajte aby sa farby na výkrese rozpíjali do zaujímavých útvarov (obr.1).
 2. Tvar budúcej vločky si dopredu premyslite a nacvičte spôsob jej vytvorenia na samostatný čistý papier: Kružidlom skonštruujte kruh, na jeho obvode vyznačte na ľubovoľnom mieste bod. Zapichnite hrot kružidla (polomer kruhu zostáva v kružidle ten istý) do tohto bodu a naľavo a potom napravo na obvode kruhu vyznačte ďalšie dva body. Postupujte ďalej a kružidlom postupne rozdeľte obvod kruhu na šesť rovnakých častí. Pospájajte pomocou pravítka tieto body navzájom a takto presne dostanete šesťuholníkovú základňu vločky. To ako bude vyzerať vaša vločka, záleží od vašej predstavivosti, nápaditosti a samozrejme, zručnosti. Vystačíte si s kružidlom a pravítkom. Jednotlivé časti nerozdeľujte vymeriavaním pravítkom, aj na to máte kružidlo. Dbajte na symetriu a pravidelnosť opakovania častí. V prílohe je malá ukážka (obr.2)
 3. Keď si tvar vločky precvičíte, skonštruujte ju na pripravený farebný podklad. Hotový tvar originálnej, zaujímavej a zložitej konštrukcie vločky zvýraznite, zbytočné čiary odstráňte gumou. (A nezabudnite svoju prácu poslať.)
pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: HUDOBNÍK

Rozveseľme sa. Na pomoc si zoberme jeden z hudobných nástrojov (obr.1). Všetko sú to dychové hudobné nástroje. Nedýchajú, nemajú pľúca, len sa tak volajú, lebo na to, aby nám dali zvuk, musíme do nich my poriadne dýchnuť vzduch z plných pľúc. Nakreslite a potom namaľujte malého hudobníka, ako veselo s nadutými lícami „fúka“ do jedného z nich. Nezobrazujte celú postavu, úplne stačí do polovičky tela. Snažte sa hlavne vystihnúť správne držanie nástroja dvoma rukami (obr.2 a 3) a nástroj nezjednodušujte, dobre si ho najprv prezrite a pokúste sa zachytiť všetky jeho časti. Pracujte na výkrese A3 s vodovými alebo temperovými farbami.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 32. Úloha: ŠTYLIZOVANÝ STROM A FAREBNÉ SPEKTRUM

Úloha je určená pre Terezku

Stromy v tomto ročnom období nič neskrývajú. Dokonale vynikne ich tvar. To je príležitosť pre výtvarníka, aby ich zobrazil zase iným spôsobom. Nájdi obrázok starého stromu, alebo vyhľadaj podobný strom vo svojom okolí. Telo stromu nakresli na výkres A3 tak, aby kmeň a konáre boli rozložené do všetkých strán. Koruna stromu by nemala byť príliš riedka ani hustá. Potom celú plochu aj strom rozdeľ (pravítkom) aspoň na sedem rovnomerne veľkých častí. Na vyfarbovanie stromu použi mäkké výrazné farebné ceruzky alebo fixky a vodové alebo temperové farby na pozadie. Strom nevyfarbuj realisticky. Pomôž si výberom farieb z priloženého farebného kruhu. Farby na ňom sú usporiadané podľa skutočných zákonitostí. Vyberaj jednu farbu a jej svetelné odtiene (smerujú dovnútra kruhu) alebo dve susediace farby. Strom máš zobraziť štylizovane, nie realisticky, takže teraz sa farby riadia podľa iných pravidiel. Vnútornú plochu stromu husto vyplň čiarami, ktoré majú pripomínať kôru, využi pritom svoju fantáziu a predstavivosť. Dôležité však bude striedať tie dve farby alebo odtiene. Čiary, ktorými je rozdelená plocha sú hranicami, na ktorých sa farby alebo odtiene zmenia. Po tmavej bude nasledovať svetlá a naopak. Keď bude strom hotový, pozadie urob farbami na tom istom princípe: V časti, kde je kôra tmavá, bude pozadie svetlé a naopak. Takto úspornými prostriedkami dosiahneš zladenosť a veľkú vyváženosť celku.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: HUDOBNÍK

Úloha je určená Katke, Ivke, Lenke, Aileen, Adrianovi a Natálke.

Rozveseľme sa. Na pomoc si zoberme jeden z hudobných nástrojov (obr.1). Všetko sú to dychové hudobné nástroje. Nedýchajú, nemajú pľúca, len sa tak volajú, lebo na to, aby nám dali zvuk, musíme do nich my poriadne dýchnuť vzduch z plných pľúc. Nakreslite a potom namaľujte malého hudobníka, ako veselo s nadutými lícami „fúka“ do jedného z nich. Nezobrazujte celú postavu, úplne stačí do polovičky tela. Snažte sa hlavne vystihnúť správne držanie nástroja dvoma rukami (obr.2 a 3) a nástroj nezjednodušujte, dobre si ho najprv prezrite a pokúste sa zachytiť všetky jeho časti. Pracujte na výkrese A3 s vodovými alebo temperovými farbami.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 32. Úloha: NEZVYČAJNÉ ZOO ALEBO OŽIVENÁ ŠKVRNA

Úloha je určená pre Emku a Emily.

Dobre si prezrite obrázky. Vedeli by ste pomenovať tie tvory? Možno sa na niečo podobajú, majú telo s končatinami, hlavu, na nej jednotlivé orgány, ale nie sú to zobrazenia existujúcich tvorov. Pôsobia pritom celkom presvedčivo napriek tomu, že sú výtvorom fantázie takých výtvarníkov, akými ste aj vy. Je v tom pár trikov, ktoré sa naučíte aj vy.

 1. Najprv na výkrese A4 rozfúkajte škvrnu z farieb, môžete použiť jednu alebo viac farieb. Tvar škvrny sa dopredu nedá celkom odhadnúť, čo je dobre. Potom skúmajte, ktoré časti môžu byť trupom a končatinami. Ten budúci nový tvor pokojne môže mať omnoho viac končatín, prstov, hláv, očí atď. ako je obvyklé.
 2. Technickým perom, ktoré máte doma dopĺňajte , spresňujte jednotlivé časti. Neprerábajte pritom škvrnu na konkrétneho tvora. Malo by vzniknúť niečo originálne. Niektoré časti môžete domaľovať.
 3. Nový výtvor umiestnite do priestoru. Keď má vyzerať presvedčivo, vytvorte priestor s hĺbkou. Zobrazený priestor okolo tvora budeme potom vnímať tak, ako aj v skutočnosti vnímame reálny priestor. Dosiahnete to tak, že popredie, kde stojí tvor (škvrna) bude namaľované sýtymi farbami a smerom do pozadia sa bude farba pridávaním bielej postupne zosvetľovať. Ešte presvedčivejšie bude váš výtvor vyzerať, keď mu k nohám pridáte tieň.
 4. Nakoniec novému živočíšnemu druhu vymyslite originálne meno a dopíšte ho do obrázkapondelok-1
Obr. 13. Úloha: KONŠTRUKCIA SNEHOVEJ VLOČKY

Úloha je určená pre Mišku.

Inšpiráciou môže byť súčasné zimné počasie, ktoré prinieslo už prvý sneh. Snehové vločky na prvý pohľad nemusia upútať, väčšinou ich vnímame ako biele studené chumáčiky vhodné pri veľkom množstve na pestovanie zimných športov alebo stavanie snehuliaka. Možno však neviete, že vločky sú kryštáliky ľadu, ktoré vznikajú, keď je vzduch dostatočne nasýtený vodnými parami. Vločky majú šesťuholníkovú základňu, ich veľkosť a tvar nie sú rovnaké. Veľkosť a tvar snehovej vločky závisí od teploty a nasýtenia vzduchu, ktorým prejde vločka od svojho vzniku až po dopad na zem. Tvarmi snehových kryštálikov sa zaoberá vedný odbor kryštalografia snehu, podľa ktorého sa ľadové kryštáliky delia do desiatich základných skupín: doštičky, hviezdice, stĺpiky, ihlice, jednoduché vločky, stĺpiky s doštičkami, nepravidelné priestorové častice, krúpky – krupica, ľadové zrná, krúpy. Vločky majú veľmi zaujímavú geometrickú stavbu, ktorú môžeme obdivovať, stačí si ich dostatočne priblížiť.

Tvojou úlohou bude dodržať reálnu stavbu vločiek a vytvoriť vlastnú originálnu vločku ( primeraná veľkosť na výkres A4). Potrebuješ ceruzku, kružidlo a pravítko (nie, nie sme na geometrii, výtvarník by mal mať aj priestorovú predstavivosť), výkres A4, vodové alebo akvarelové farby.

 1. Najprv si priprav farebný podklad: Výkres nalep za okraje na pevnú podložku, širokým štetcom nanes naň čistú vodu, počkaj, kým voda trocha uschne a potom nechaj aby sa farby na výkrese rozpíjali do zaujímavých útvarov (obr.1).
 2. Tvar budúcej vločky si dopredu premysli a nacvič spôsob jej vytvorenia na samostatný čistý papier: Kružidlom skonštruuj kruh, na jeho obvode vyznač na ľubovoľnom mieste bod. Zapichni hrot kružidla (polomer kruhu zostáva v kružidle ten istý) do tohto bodu a naľavo a potom napravo na obvode kruhu vyznač ďalšie dva body. Postupuj ďalej a kružidlom postupne rozdeľ obvod kruhu na šesť rovnakých častí. Pospájaj pomocou pravítka tieto body navzájom a takto presne dostaneš šesťuholníkovú základňu vločky. To ako bude vyzerať tvoja vločka, záleží od tvojej predstavivosti, nápaditosti a samozrejme, zručnosti. Vystačíš si s kružidlom a pravítkom. Jednotlivé časti nerozdeľuj vymeriavaním pravítkom, aj na to máš kružidlo. Dbaj na symetriu a pravidelnosť opakovania častí. V prílohe je malá ukážka (obr.2)
 3. Keď si tvar vločky precvičíš, skonštruuj ju na pripravený farebný podklad. Hotový tvar originálnej, zaujímavej a zložitej konštrukcie vločky zvýrazni, zbytočné čiary odstráň gumou. (A nezabudni svoju prácu poslať.)
pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 24. Úloha: ŠTYLIZOVANÝ STROM A FAREBNÉ SPEKTRUM

Úloha je určená Anetu, Vanesu, a Vanessu.

Stromy v tomto ročnom období nič neskrývajú. Dokonale vynikne ich tvar. To je príležitosť pre výtvarníka, aby ich zobrazil zase iným spôsobom. Nájdite obrázok starého stromu, alebo vyhľadajte podobný strom vo svojom okolí. Telo stromu nakreslite na výkres A3 tak, aby kmeň a konáre boli rozložené do všetkých strán. Koruna stromu by nemala byť príliš riedka ani hustá. Potom celú plochu aj strom rozdeľte (pravítkom) aspoň na sedem rovnomerne veľkých častí. Na vyfarbovanie stromu použite mäkké výrazné farebné ceruzky alebo fixky a vodové alebo temperové farby na pozadie. Strom nevyfarbujte realisticky. Pomôžte si výberom farieb z priloženého farebného kruhu. Farby na ňom sú usporiadané podľa skutočných zákonitostí. Vyberajte jednu farbu a jej svetelné odtiene (smerujú dovnútra kruhu) alebo dve susediace farby. Strom máte zobraziť štylizovane, nie realisticky, takže teraz sa farby riadia podľa iných pravidiel. Vnútornú plochu stromu husto vyplňte čiarami, ktoré majú pripomínať kôru, využite pritom svoju fantáziu a predstavivosť. Dôležité však bude striedať tie dve farby alebo odtiene. Čiary, ktorými je rozdelená plocha, sú hranicami, na ktorých sa farby alebo odtiene zmenia. Po tmavej bude nasledovať svetlá a naopak. Keď bude strom hotový, pozadie urobte farbami na tom istom princípe: V časti, kde je kôra tmavá, bude pozadie svetlé a naopak. Takto úspornými prostriedkami dosiahnete zladenosť a veľkú vyváženosť celku.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2Úloha pre: Filipa, Martina a Sama bude zverejnená v skupine-piatok-16.25-18.40


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: CESTUJEME VLÁČIKOM- KRESLÍME A POTOM MAĽUJEME PRSTAMI

Pocestujeme vláčikom, nie obyčajným ale historickým. Takým, akým sa kedysi bežne cestovalo. Dnes sú tieto vláčiky v múzeách dopravy a len občas sa dá na nich previezť. Historický vláčik poháňala para, vo vláčiku sa muselo kúriť uhlím alebo drevom a z komína sa valil hustý dym.

1.Najprv nakreslite vláčik na menší výkres-A4 fixkou alebo mäkkou ceruzou. Môžete sa inšpirovať priloženým obrázkom ( obr.1), podobný obrázok sa dá vyhľadať v knihe alebo na internete.

Ak nemáte doma väčší-A3 čierny (tmavý) výkres vláčik nakreslite hneď na biely väčší-A3 výkres. Kto čierny výkres má, vláčik vystrihne z bieleho výkresu a nalepí ho čierny výkres.

2.Dym namaľujete priamo prstami. Na paletu si vytlačte najprv farby, namáčajte postupne prsty do farieb a potom husto odtláčajte smerom od komína smerom hore ( obr.2). Dym pri komíne by mal byť hustý a smerom hore sa bude postupne rozptyľovať a rozširovať. Ten, kto robí na čiernom výkrese, použije na to svetlé farby, aby dym bolo dobre vidieť Ten, kto má vláčik na bielom výkrese, si na dym vyberie čiernu. Aj pri maľovaní prstami sa dajú farby miešať, použite aj bielu farbu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: ŠTYLIZOVANÝ STROM

Zimné počasie ponúka listami nezakrytý pohľad na telo stromu. Na prechádzkach prírodou sa dá objaviť, že aj stromy majú svoju individualitu. Každý strom, aj hoci toho istého druhu, je jedinečný. Ich jedinečnosť je im daná snahou predrať sa z tmy do svetla. Na ceste za dostatkom svetla je strom schopný urobiť čokoľvek, prispôsobiť sa, meniť a tvárniť svoju podobu. Mnohé stromy dokážu zaujať, prekvapiť (obr.1). V zimnom období viac ako farba dokáže výtvarníka zaujať tvar stromu. Ten sa dá vyjadriť líniami, ktoré sú základom jeho výtvarnej kompozície. V takejto kompozícii sú línie nadradené farbe ( obr.2).

Vytvorte originálny štylizovaný strom, nie presne podľa skutočnosti. Majte len predstavu. Pri tvorbe kompozície sa držte pravidla, že vertikálne línie vychádzajúce zo spodného okraja výkresu musia pokračovať smerom hore a postupne sa z úzkeho pruhu budú od seba vzďaľovať. Tak je to aj so stromom, ktorý vyrástol z jedného bodu, postupne nabral na šírke a každá jeho vetva a vetvička už nemohla opakovať dráhu predchádzajúcej alebo susednej, ale hľadala si svoju cestu. Aj Vaša kresba sa rozkošatí ako koruna stromu. Prepletené línie v spodnej časti budú pripomínať kôru stromu a osamostatnené línie budú konármi a vetvami. Farebné riešenie nebude spočívať v napodobňovaní skutočnej farebnosti stromu. Vyberte tri ľubovoľné farby, zoraďte ich od najsvetlejšej po najtmavšiu. Pri maľovaní sa snažte najmä kmeň tieňovať. Na vypuklé časti použite najsvetlejšiu farbu. V pozadí striedajte všetky tri farby, pridajte však do každej väčšie množstvo bielej.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: RYBA

Úloha je určená pre Elku, Emku, Sofiu, Zuzku, Kristínu a Máriu, Sama a Alexa.

Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských Vianoc. Stalo sa tak preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a prevažoval chov kapra. Tak sa stal kapor typickým symbolom kresťanských Vianoc. V súčasnosti je mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však zobrazenie tradičného vianočného kapra. Túto rybu zobrazíte v jej prirodzenom prostredí a využijete na to väčšie množstvo dostupných výtvarných pomôcok. Skombinujete viac materiálov do jedného celku: obyčajná ceruzka, farebné ceruzku, tuš fixky, vodové, temperové a akrylové farby. Do pozadia dajte motív vody, vodných rastlín alebo kaprích šupín. Jednotlivé pomôcky striedajte a vhodne kombinujte. Nezabudnite tieňovať. Na inšpiráciu prikladám obrázok.

Práca je zložitejšia, rozdeľte si ju na tento a budúci týždeň. Nezabudnite ju poslať na domacauloha@sukromnazuskos.sk

pondelok-1
Obr. 1
PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: HUDOBNÍK

Táto úloha je určená pre Kristínku.

Rozveseľme sa. Na pomoc si zoberme jeden z hudobných nástrojov (obr.1). Všetko sú to dychové hudobné nástroje. Nedýchajú, nemajú pľúca, len sa tak volajú, lebo na to, aby nám dali zvuk, musíme do nich my poriadne dýchnuť vzduch z plných pľúc. Nakreslite a potom namaľujte malého hudobníka, ako veselo s nadutými lícami „fúka“ do jedného z nich. Nezobrazujte celú postavu, úplne stačí do polovičky tela. Snažte sa hlavne vystihnúť správne držanie nástroja dvoma rukami (obr.2 a 3) a nástroj nezjednodušujte, dobre si ho najprv prezrite a pokúste sa zachytiť všetky jeho časti. Pracujte na výkrese A3 s vodovými alebo temperovými farbami.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3

2. Úloha: RYBA

Úloha je určená pre Martina, Adama a všetkých žiakov druhého stupňa-Karin, Ivku, Dariu, Sama, Simonu, Andreu Š., Kláru, Ondreja, Radku, Tomáša, Veroniku, Adama, Andreu V.(stredoškolákov).

Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských Vianoc. Stalo sa tak preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a prevažoval chov kapra. Tak sa stal kapor typickým symbolom kresťanských Vianoc. V súčasnosti je mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však zobrazenie tradičného vianočného kapra. Túto rybu zobrazíte v jej prirodzenom prostredí a využijete na to väčšie množstvo dostupných výtvarných pomôcok. Skombinujete viac materiálov do jedného celku: obyčajná ceruzka, farebné ceruzku, tuš fixky, vodové, temperové a akrylové farby. Do pozadia dajte motív vody, vodných rastlín alebo kaprích šupín. Jednotlivé pomôcky striedajte a vhodne kombinujte. Nezabudnite tieňovať. Na inšpiráciu prikladám obrázok.

Práca je zložitejšia, rozdeľte si ju na tento a budúci týždeň. Nezabudnite ju poslať na domacauloha@sukromnazuskos.sk

pondelok-1
Obr. 1