Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


December


Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úplné zrušenie prezenčného vyučovania (od 25. 11. 2021) na základných umeleckých školách, ktoré vyhlásila vláda SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, opätovne prechádzame na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Úlohy znova nájdete na webovej stránke našej školy www.sukromnazuskos.sk na odkaze zadanie.sukromnazuskos.sk. Prosím Vás o spoluprácu  tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach ďalej prebiehať.  

Úlohy, ktoré pripravujem pre každú skupinu, sa ľahko vyhľadajú podľa rozvrhu (od pondelka do piatka) podľa týždňov a mesiacov. Doteraz rozpracované úlohy (grafiky-papierorezy) dokončíme po návrate do školy.

Práce treba kvôli spätnej väzbe nafotiť a pravidelne posielať na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a meno. Prosím, aby mladším žiakom pri posielaní pomohli rodičia alebo starší súrodenci.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

Prajme si všetci pevné zdravie.

A.Stratený


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - December - 1. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: Nad Prievidzou sa objavil..., (objavilo..., objavili...)

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do dolnej časti vášho obrázka prekresliť lineárne (kresbou čiarou, bez tieňovania) kostol-obr. č.1 alebo obr. č.2, ktorý je výraznou dominantou a zároveň významnou kultúrnou pamiatkou. Naše mesto zmenilo svoju tvár, mnohé staré budovy v jeho centre už nestoja. Na ich mieste vzniklo niečo úplne iné a mnohokrát z hľadiska estetického úplne bezcenné. Tento kostol tu stojí už niekoľko storočí, má za sebou bohatú históriu. Je na pôvodnom mieste a aj keď bol viac ráz prestavovaný, stále má estetické kvality. Je pokladnicou niekoľkých historických slohov od gotiky cez renesanciu až po barok. Preto si zaslúži, aby na vašom obrázku zastupoval celé mesto, ktoré je ešte staršie. Dajte si záležať pri kresbe nie len na celku, ale aj na detailoch, snažte sa byť presní. Okolie kostola môžete doplniť o ďalšie stavby.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, má vaša fantázia voľnosť. Nad kostolom, ktorý zastupuje mesto, sa niečo objavilo. Niečo, čo upúta pozornosť. Niečo zaujímavé, atypické, nie každodenné, nie hocičo. Aj na oblohe sa dejú rôzne veci. Môžete zrežírovať zaujímavý prírodný úkaz ( búrka, kométa, meteorit, polárna žiara...), ale rovnako však môžete na túto úlohu využiť svoje vedecko-technické nadanie, tiež svoj zmysel pre humor, záujem o sci fi alebo drámu. V druhej fáze pracujte aj s farbou. Dobre zvolenými farbami zdôraznite to, čo sa zjavilo nad mestom. Celý priestor nad budovou nech je farebný. Použite dostupné pomôcky. Malá ukážka, nie vzor na opakovanie je na obr. č.3. Verím, že ste tvoriví a originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


pondelok-1
Obr. 3


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Netradičná maľba

Prácu na papieroreze, ktorú sme robili v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy. Nasledujúca úloha môže byť inšpirovaná aktuálnym upršaným neskorým jesenným počasím. Vytvoríte portrét, v ktorom zvláštnu atmosféru a navodenie osobitnej atmosféry urobia stekajúce kvapky farby. Nechajte pracovať namiesto štetca vodu. Vopred si to však vyskúšajte, musíte nájsť správny pomer farby a vody tak, aby farba bola dostatočne tekutá a dokázala po ploche výkresu stekať. Použite štetec na prenos tekutej farby, ale kvapky ním nemaľujte. Pokúste sa vytvoriť náladový portrét. Farba nemusí vždy stekať len z vlasov. Pracujte na výkrese A3 s dostupnými pomôckami. Vhodné sú vodové farby alebo zriedené temperové a akrylové farby. Na predstavu máte priložený obrázok. Nie je to vzor na opakovanie. Buďte originálni. (Hanka P. nájde pre seba úlohu v skupine PONDELOK : skupina 14.00-16.15)


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: MARTIN PRICHÁDZA NA BIELOM KONI alebo PROTIKLADY DVOCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Úloha je určená pre Miška, Adelku, Riška, Dianku, Tamarku a Terezku.

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do ľavej hornej časti vášho obrázka nakresliť koňa s jazdcom. Ten symbolizuje príchod zimy, dodnes sa používa pri napadaní prvého snehu príslovie Martin prišiel na bielom koni. Pod jazdca, ktorý rozhadzuje sneh, bolo treba nakresliť krajinu, stromy, domy a ľudí v dvoch ročných obdobiach- jeseni a zime. Pravá polovica výkresu patrí jeseni- stromy majú ešte listy, občas zasvieti slniečko, v záhradách sa zbiera ovocie, hrabe lístie, upratuje... deti sa bicyklujú, púšťajú šarkana... Ľavá polovica patrí už zime- stromy sú bez listov, z oblohy, ktorá je zatiahnutá, padá sneh, deti sa sánkujú, guľujú, stavajú snehuliaka, korčuľujú, lyžujú...

.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, váš obrázok vyfarbíte vhodnými farbami. Farby sa počas ročných období menia. Jeseni patrí zelená, ktorá sa však mení na oranžovú, žltú a hnedú. Zime patrí modrá, sivá a fialová. Nepoužívajte len jeden odtieň konkrétnej farby. Existujú svetlé, stredné a tmavé odtiene tej istej farby, váš obrázok bude zaujímavejší.

Ako inšpiráciu prikladám tri obrázky.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1
Obr. 3

2. Úloha: Nad Prievidzou sa objavil..., (objavilo..., objavili...)

Úloha je určená pre Nelu, Ester a Leu.


Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do dolnej časti vášho obrázka prekresliť lineárne (kresbou čiarou, bez tieňovania) kostol-obr. č.1 alebo obr. č.2, ktorý je výraznou dominantou a zároveň významnou kultúrnou pamiatkou. Naše mesto zmenilo svoju tvár, mnohé staré budovy v jeho centre už nestoja. Na ich mieste vzniklo niečo úplne iné a mnohokrát z hľadiska estetického úplne bezcenné. Tento kostol tu stojí už niekoľko storočí, má za sebou bohatú históriu. Je na pôvodnom mieste a aj keď bol viac ráz prestavovaný, stále má estetické kvality. Je pokladnicou niekoľkých historických slohov od gotiky cez renesanciu až po barok. Preto si zaslúži, aby na vašom obrázku zastupoval celé mesto, ktoré je ešte staršie. Dajte si záležať pri kresbe nie len na celku, ale aj na detailoch, snažte sa byť presní. Okolie kostola môžete doplniť o ďalšie stavby.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, má vaša fantázia voľnosť. Nad kostolom, ktorý zastupuje mesto, sa niečo objavilo. Niečo, čo upúta pozornosť. Niečo zaujímavé, atypické, nie každodenné, nie hocičo. Aj na oblohe sa dejú rôzne veci. Môžete zrežírovať zaujímavý prírodný úkaz ( búrka, kométa, meteorit, polárna žiara...), ale rovnako však môžete na túto úlohu využiť svoje vedecko-technické nadanie, tiež svoj zmysel pre humor, záujem o sci fi alebo drámu. V druhej fáze pracujte aj s farbou. Dobre zvolenými farbami zdôraznite to, čo sa zjavilo nad mestom. Celý priestor nad budovou nech je farebný. Použite dostupné pomôcky. Malá ukážka, nie vzor na opakovanie je na obr. č.3. Verím, že ste tvoriví a originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


pondelok-1
Obr. 3


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: SKUPINOVÝ PORTRÉT
Prácu na papieroreze, ktorú sme začali v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy.

Nasledujúca úloha je malá hádanka. Koľko osôb sa na priloženom obrázku nachádza ? Je tam skupina ôsmich postáv. Postavy sa prekrývajú a zároveň každú vidno. A každá je iná, tak ako v reálnom svete. Rovnako každý máme oči, nos, ústa... a predsa nie sme rovnakí. Rozpoznateľne sa od seba líšime. V histórii výtvarného umenia vzniklo obrovské množstvo realistických portrétov konkrétnych ľudí. Umelci sa snažili na nich presne vystihnúť výzor zobrazovaných ľudí. Výtvarník však nie vždy musí na rozlíšenie osôb kresliť ich reálne črty. Môže použiť aj zmes abstraktných tvarov.

Postup:

 1. Na Výkres A4 nakresli obrys hlavy s časťou pliec. Obrys vystrihni. Budeš ho používať ako šablónu
 2. Postupne šablónu prikladaj na väčší výkres A3 a ceruzou alebo fixkou znač naň opakovane obrys postavy po obvode šablóny. Vznikne skupina prekrývajúcich sa postáv.
 3. Rozlišuj postupne postavy pomocou jednoduchých geometrických znakov a tvarov, ktorými vyplníš vnútornú plochu obrysu postáv. Pre každú postavu vytvor inú výplň, lebo nie sme rovnakí. Niektoré postavy budú v popredí, z niektorých bude vidno iba časť.
 4. Takto vzniknutý skupinový portrét doplň farebne, aj farba rozlišuje.

Priložený obrázok je inšpirácia, nie vzor na zopakovanie. Buďte originálni.

pondelok-1
Obr. 1STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: SLNEČNICA-kombinovanie techník

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej časti, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba na čierny výkres bielou alebo žltou pastelkou nakresliť lineárne (čiarami) kvet slnečnice s viacerými listami. Jadro a okvetné lístky ste mali vystrihovať a nalepovať z farebných papierov.

Druhú časť budete robiť v tomto týždni. Najprv listy a stonku vytieňujete viacerými odtieňmi zelenej farby. Použite voskové, olejové alebo obyčajné pastelky. Potom vymaľujete pozadie pomocou temperových alebo vodových farieb. Stačí na to jedna ľubovoľná farba, nezabudnite ju výrazne zosvetliť bielou temperou. Nakoniec fixkou dokreslite v strede kvetu a na okvetných lupeňoch detaily.

Priložený obrázok je len návod pre vašu predstavu, nech vás nepomýli, že nie je dokončený.

pondelok-1
Obr. 12. Úloha: SKUPINOVÝ PORTRÉT

Úloha je určená pre Terezku.

Nasledujúca úloha je malá hádanka. Koľko osôb sa na priloženom obrázku nachádza ? Je tam skupina ôsmich postáv. Postavy sa prekrývajú a zároveň každú vidno. A každá je iná, tak ako v reálnom svete. Rovnako každý máme oči, nos, ústa... a predsa nie sme rovnakí. Rozpoznateľne sa od seba líšime. V histórii výtvarného umenia vzniklo obrovské množstvo realistických portrétov konkrétnych ľudí. Umelci sa snažili na nich presne vystihnúť výzor zobrazovaných ľudí. Výtvarník však nie vždy musí na rozlíšenie osôb kresliť ich reálne črty. Môže použiť aj zmes abstraktných tvarov


Postup:

 1. Na Výkres A4 nakresli obrys hlavy s časťou pliec. Obrys vystrihni. Budeš ho používať ako šablónu.
 2. Postupne šablónu prikladaj na väčší výkres A3 a ceruzou alebo fixkou znač naň opakovane obrys postavy po obvode šablóny. Vznikne skupina prekrývajúcich sa postáv.
 3. Rozlišuj postupne postavy pomocou jednoduchých geometrických znakov a tvarov, ktorými vyplníš vnútornú plochu obrysu postáv. Pre každú postavu vytvor inú výplň, lebo nie sme rovnakí. Niektoré postavy budú v popredí, z niektorých bude vidno iba časť.
 4. Takto vzniknutý skupinový portrét doplň farebne, aj farba rozlišuje

Priložený obrázok je inšpirácia, nie vzor na zopakovanie. Buď originálna.

pondelok-1
Obr. 1


STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: Nad Prievidzou sa objavil..., (objavilo..., objavili...)

Úloha je určená Katke, Ivke, Lenke, Aileen, Adrianovi a Natálke.


Práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti je treba do dolnej časti vášho obrázka prekresliť lineárne (kresbou čiarou, bez tieňovania) kostol-obr. č.1 alebo obr. č.2, ktorý je výraznou dominantou a zároveň významnou kultúrnou pamiatkou. Naše mesto zmenilo svoju tvár, mnohé staré budovy v jeho centre už nestoja. Na ich mieste vzniklo niečo úplne iné a mnohokrát z hľadiska estetického úplne bezcenné. Tento kostol tu stojí už niekoľko storočí, má za sebou bohatú históriu. Je na pôvodnom mieste a aj keď bol viac ráz prestavovaný, stále má estetické kvality. Je pokladnicou niekoľkých historických slohov od gotiky cez renesanciu až po barok. Preto si zaslúži, aby na vašom obrázku zastupoval celé mesto, ktoré je ešte staršie. Dajte si záležať pri kresbe nie len na celku, ale aj na detailoch, snažte sa byť presní. Okolie kostola môžete doplniť o ďalšie stavby.

V druhej časti má vaša fantázia voľnosť. Nad kostolom, ktorý zastupuje mesto, sa niečo objavilo. Niečo, čo upúta pozornosť. Niečo zaujímavé, atypické, nie každodenné, nie hocičo. Aj na oblohe sa dejú rôzne veci. Môžete zrežírovať zaujímavý prírodný úkaz ( búrka, kométa, meteorit, polárna žiara...), ale rovnako však môžete na túto úlohu využiť svoje vedecko-technické nadanie, tiež svoj zmysel pre humor, záujem o sci fi alebo drámu. V druhej fáze pracujte aj s farbou. Dobre zvolenými farbami zdôraznite to, čo sa zjavilo nad mestom. Celý priestor nad budovou nech je farebný. Použite dostupné pomôcky. Malá ukážka, nie vzor na opakovanie je na obr. č.3. Verím, že ste tvoriví a originálni.


pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 2

pondelok-1
Obr. 32. Úloha: SKUPINOVÝ PORTRÉT

Úloha je určená pre Emku a Emily.

Prácu na papieroreze, ktorú sme začali v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy.

Nasledujúca úloha je malá hádanka. Koľko osôb sa na priloženom obrázku nachádza ? Je tam skupina ôsmich postáv. Postavy sa prekrývajú a zároveň každú vidno. A každá je iná, tak ako v reálnom svete. Rovnako každý máme oči, nos, ústa... a predsa nie sme rovnakí. Rozpoznateľne sa od seba líšime. V histórii výtvarného umenia vzniklo obrovské množstvo realistických portrétov konkrétnych ľudí. Umelci sa snažili na nich presne vystihnúť výzor zobrazovaných ľudí. Výtvarník však nie vždy musí na rozlíšenie osôb kresliť ich reálne črty. Môže použiť aj zmes abstraktných tvarov.

Postup:

 1. Na Výkres A4 nakresli obrys hlavy s časťou pliec. Obrys vystrihni. Budeš ho používať ako šablónu.
 2. Postupne šablónu prikladaj na väčší výkres A3 a ceruzou alebo fixkou znač naň opakovane obrys postavy po obvode šablóny. Vznikne skupina prekrývajúcich sa postáv.
 3. Rozlišuj postupne postavy pomocou jednoduchých geometrických znakov a tvarov, ktorými vyplníš vnútornú plochu obrysu postáv. Pre každú postavu vytvor inú výplň, lebo nie sme rovnakí. Niektoré postavy budú v popredí, z niektorých bude vidno iba časť.
 4. Takto vzniknutý skupinový portrét doplň farebne, aj farba rozlišuje.

Priložený obrázok je inšpirácia, nie vzor na zopakovanie. Buďte originálne.

pondelok-1
Obr. 13. Úloha: JESENNÝ STROM TROCHU INAK

Prácu máš rozdelenú na dve fázy. V prvom týždni si mala nakresliť starý strom a vytieňovať kôru na jeho kmeni mäkkou ceruzou. V tomto týždni obrázok dokončíš. Potrebuješ malý kúsok špongie, paletu a temperové alebo akrylové farby. Najprv urobíš na strome listy pomocou špongie namočenej postupne v žltej, oranžovej, hnedej a červenej farbe. Listy umiestňuj na konce najtenších konárikov, niektoré môžu byť aj na zemi. Potom vymaľuj pozadie. Kontrast medzi stromom a listami dosiahneš tak, že do farieb pozadia primiešaš väčšie množstvo bielej. Farbami sa snaž vystihnúť farebnosť jesene.

pondelok-1
Obr. 14. Úloha: Netradičná maľba

Úloha je určená Anetu, Vanesu, a Vanessu.

Úloha môže byť inšpirovaná aktuálnym upršaným neskorým jesenným počasím. Vytvoríte portrét, v ktorom zvláštnu atmosféru a navodenie osobitnej atmosféry urobia stekajúce kvapky farby. Nechajte pracovať namiesto štetca vodu. Vopred si to však vyskúšajte, musíte nájsť správny pomer farby a vody tak, aby farba bola dostatočne tekutá a dokázala po ploche výkresu stekať. Použite štetec na prenos tekutej farby, ale kvapky ním nemaľujte. Pokúste sa vytvoriť náladový portrét. Farba nemusí vždy stekať len z vlasov. Pracujte na výkrese A3 s dostupnými pomôckami. Vhodné sú vodové farby alebo zriedené temperové a akrylové farby. Na predstavu máte priložený obrázok. Nie je to vzor na opakovanie. Buďte originálni.

pondelok-1
Obr. 1Úloha pre: Filipa, Martina a Sama bude zverejnená v skupine-piatok-16.25-18.40


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: MARTIN PRICHÁDZA NA BIELOM KONI alebo PROTIKLADY DVOCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Včera krásne nasnežilo, aj keď trocha neskôr, ale Martin na bielom koni predsa prišiel. Vaša práca je rozdelená na dva týždne. V prvej časti, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do ľavej hornej časti vášho obrázka nakresliť koňa s jazdcom. Ten symbolizuje príchod zimy, dodnes sa používa pri napadaní prvého snehu príslovie Martin prišiel na bielom koni. Pod jazdca, ktorý rozhadzuje sneh, bolo treba nakresliť krajinu, stromy, domy a ľudí v dvoch ročných obdobiach- jeseni a zime. Pravá polovica výkresu patrí jeseni- stromy majú ešte listy, občas zasvieti slniečko, v záhradách sa zbiera ovocie, hrabe lístie, upratuje... deti sa bicyklujú, púšťajú šarkana... Ľavá polovica patrí už zime- stromy sú bez listov, z oblohy, ktorá je zatiahnutá, padá sneh, deti sa sánkujú, guľujú, stavajú snehuliaka, korčuľujú, lyžujú...

V druhej časti, ktorú budete robiť v tomto týždni, váš obrázok vyfarbíte vhodnými farbami. Farby sa počas ročných období menia. Jeseni patrí zelená, ktorá sa však mení na oranžovú, žltú a hnedú. Zime patrí modrá, sivá a fialová. Nepoužívajte len jeden odtieň konkrétnej farby. Existujú svetlé, stredné a tmavé odtiene tej istej farby, váš obrázok bude zaujímavejší.

Ako inšpiráciu prikladám tri obrázky.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 2
pondelok-1
Obr. 3


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: IMPRESIA ZIMNEJ OBLOHY

Inšpirujme sa aktuálnym ročným obdobím. Pracujte hlavne s farbou, priestor oblohy je nato ideálny. Maľujte širokými štetcami, môžete použiť špongiu. Farbu je možné rozfukovať alebo striekať a rozprašovať. Tieto spôsoby kombinujte. Snažte sa dosiahnuť dojem oblačných más, ktoré neustále menia svoje miesto, formu a farby zachytených v určitom okamihu. Použite akrylové, akvarelové alebo temperové farby.

Prácu na olejomaľbách dokončíme po návrate do školy. Tí, ktorí si vyzdvihli plátno a farby, na nich pokračujú. Kto by tiež chcel pokračovať v olejomaľbe v tomto období doma, nech ma kontaktuje.


Obr.1

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: Netradičná maľba

Úloha je určená pre Elku, Emku, Sofiu, Zuzku, Kristínu a Máriu.

Prácu na papieroreze, ktorú sme robili v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy. Nasledujúca úloha môže byť inšpirovaná aktuálnym upršaným počasím. Vytvoríte portrét, v ktorom zvláštnu atmosféru a navodenie osobitnej atmosféry urobia stekajúce kvapky farby. Nechajte pracovať namiesto štetca vodu. Vopred si to však vyskúšajte, musíte nájsť správny pomer farby a vody tak, aby farba bola dostatočne tekutá a dokázala po ploche výkresu stekať. Použite štetec na prenos tekutej farby, ale kvapky ním nemaľujte. Pokúste sa vytvoriť náladový portrét. Farba nemusí vždy stekať len z vlasov. Pracujte na výkrese A3 s dostupnými pomôckami. Vhodné sú vodové farby alebo zriedené temperové a akrylové farby. Na predstavu máte priložený obrázok. Nie je to vzor na opakovanie. Buďte originálne.


pondelok-1
Obr. 12. Úloha: Netradičná maľba

Úloha je určená pre Sama a Alexa.

Súčasťou mnohých nádob bývajú uši. Ako správne zobraziť valcovité nádoby sme sa už naučili. Dobrý dojem z vašej kresby však môžu pokaziť detaily a práve uši na nádobách sú nimi. Správne nakresliť uši na nádobách nie je síce jednoduché ale pri dodržaní správneho postupu to zvládnete. Postup si najprv precvičte podľa priloženého obrázka, aby ste prišli na princíp zobrazovania uší. Potom urobte kresbu nádoby s ušami podľa skutočnosti.

pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: MARTIN PRICHÁDZA NA BIELOM KONI alebo PROTIKLADY DVOCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Táto úloha je určená pre Kristínku.

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze do ľavej hornej časti tvojho obrázka nakresli koňa s jazdcom. Ten symbolizuje príchod zimy, dodnes sa používa pri napadaní prvého snehu príslovie Martin prišiel na bielom koni. Pod jazdca, ktorý rozhadzuje sneh, treba nakresliť krajinu, stromy, domy a ľudí v dvoch ročných obdobiach- jeseni a zime. Pravá polovica výkresu patrí jeseni- stromy majú ešte listy, občas zasvieti slniečko, v záhradách sa zbiera ovocie, hrabe lístie, upratuje... deti sa bicyklujú, púšťajú šarkana... Ľavá polovica patrí už zime- stromy sú bez listov, z oblohy, ktorá je zatiahnutá, padá sneh, deti sa sánkujú, guľujú, stavajú snehuliaka, korčuľujú, lyžujú...

V druhej fáze obrázok vyfarbi vhodnými farbami. Farby sa počas ročných období menia. Jeseni patrí zelená, ktorá sa však mení na oranžovú, žltú a hnedú. Zime patrí modrá, sivá a fialová. Nepoužívaj len jeden odtieň konkrétnej farby. Existujú svetlé, stredné a tmavé odtiene tej istej farby, tvoj obrázok bude zaujímavejší.

Ako inšpiráciu prikladám tri obrázky.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 2
pondelok-1
Obr. 32. Úloha: Uši na nádobách

Úloha je určená pre Filipa, Martina a Sama.

Súčasťou mnohých nádob bývajú uši. Ako správne zobraziť valcovité nádoby sme sa už naučili. Dobrý dojem z vašej kresby však môžu pokaziť detaily a práve uši na nádobách sú nimi. Správne nakresliť uši na nádobách nie je síce jednoduché ale pri dodržaní správneho postupu to zvládnete. Postup si najprv precvičte podľa priloženého obrázka, aby ste prišli na princíp zobrazovania uší. Potom urobte kresbu nádoby s ušami podľa skutočnosti.

pondelok-1
Obr. 13. Úloha: Netradičná maľba

Ostatní pracujú na tejto úlohe.

Prácu na papieroreze, ktorú sme robili v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy. Nasledujúca úloha môže byť inšpirovaná aktuálnym upršaným počasím. Vytvoríte portrét, v ktorom zvláštnu atmosféru a navodenie osobitnej atmosféry urobia stekajúce kvapky farby. Nechajte pracovať namiesto štetca vodu. Vopred si to však vyskúšajte, musíte nájsť správny pomer farby a vody tak, aby farba bola dostatočne tekutá a dokázala po ploche výkresu stekať. Použite štetec na prenos tekutej farby, ale kvapky ním nemaľujte. Pokúste sa vytvoriť náladový portrét. Farba nemusí vždy stekať len z vlasov. Pracujte na výkrese A3 s dostupnými pomôckami. Vhodné sú vodové farby alebo zriedené temperové a akrylové farby. Na predstavu máte priložený obrázok. Nie je to vzor na opakovanie. Buďte originálni.


pondelok-1
Obr. 1