Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


FEBRUÁR


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - FEBRUÁR - 2. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: PORTRÉT- ZÁKLADY PROPORČNÉHO ZOBRAZENIA

Niekoľko týždňov za sebou sme sa zaoberali úlohami týkajúcimi sa nejakého spôsobu zobrazovania ľudskej hlavy/portrétu. Túto sériu úloh zakončíme poslednou, kde si ukážeme postup, ako zobrazovať ľudskú tvár podľa nových pravidiel.

História zobrazovania tváre je veľmi dlhá, zo všetkých období si pripomenieme len niektoré. Portrétovanie bolo rozšírené už v starovekom umení Grécka a Ríma. Grécke portréty zobrazené osoby, najmä mytologické, idealizovali, zjednodušene prikrášľovali, ideálom spoločnosti bola dokonalá, harmonicky duševne aj telesne rozvinutá osobnosť. Rimania, ktorí sa od Grékov v umení veľa naučili, boli oproti tomu väčší realisti. Portrétované skutočné osoby rímski umelci zobrazovali tak, ako vyzerali, teda aj so všetkými telesnými chybami. Ďalší rozkvet portrétneho umenia nastal v období renesancie (15.-16.storočie). Umelci, maliari, sochári, sa znova vrátili k zobrazovaniu človeka, teda aj portrétu, podľa skutočnosti. Obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho, jedného z predstaviteľov renesancie, so záhadným úsmevom zobrazenej ženy je dnes považovaný za najznámejší obraz na svete. Umelci tváre zobrazovaných osôb skúmali, merali a vytvorili niekoľko schém/návodov ako zobrazovať tvár človeka. Dodnes všetci výtvarníci čerpajú z ich vedomostí. Jednotlivé časti ľudskej tváre rozdelili do vzájomných pomerov, ktoré nazývame proporcie. Tvorba renesančných umelcov inšpirovala umelcov v nasledujúcich obdobiach. V 19. storočí na krátku dobu portrétne umenie spochybnila fotografia, ktorá omnoho rýchlejšie, lacnejšie a presnejšie dokázala zdokumentovať podobu zobrazovaného človeka. Výtvarní umelci v modernej dobe však vynašli také spôsoby portrétovania, ktoré sú na fotografii nezávislé. O tom niekedy neskôr.

Vašou úlohou bude urobiť portrét pre vás po novom, mal by to byť portrét vytvorený podľa niekoľkých základných pravidiel proporčného zobrazovania tváre. Nemajte obavu, isto to zvládnete, už aj vy, stačí tieto pravidlá dodržiavať Ako pomôcku môžete si na to vybrať osobu vám blízku, ale môžete nakresliť aj sami seba. Portrétovanú osobu najprv dobre skúmajte, pozorujte. Všímajte si tvar jej hlavy ako celku, tvar očí, obočia, nosa a úst. Nájdite niečo charakteristické. Aj keď budete kresliť podľa skutočnosti, nepôjde teraz o to, aby ste vystihli jej presnú podobu. Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Dôležité je, aby ste sa na portrétovanú osobu dívali z čelného pohľadu-spriama. Kreslite na výkres A3.

Postup:

 1. Nakreslite po výške ovál (zúžený kruh). V dolnej časti ovál zúžte, aby ste dostali tvar pripomínajúci vajce.
 2. Urobte zvislú čiaru, ktorou rozdelíte tvár na dve rovnaké polovice. Táto čiara bude prechádzať stredom čela, medzi očami, stredom nosa, úst a brady. Potom nakreslite vodorovnú čiarou presne v polovici výšky hlavy. Na ňu neskôr umiestnite oči, aby boli v polovici výšky hlavy.
 3. Zvislú os rozdeľte na 7 rovnakých dielov. Spodný diel ohraničuje bradu a okraj dolnej pery, nasledujúci diel naznačuje, kde zvyčajne končí nos. Ďalšie dva diely vymedzujú líniu obočia a znova ďalšie dva hranicu vlasov na čele. Posledný siedmy diel je priestor pre vlasy na vrchu hlavy. Podľa účesu a druhu vlasov môžete tento diel zväčšiť.
 4. Umiestnite oči v polovici výšky hlavy od stredovej osi v takej vzdialenosti od seba, akoby sa medzi oči mohlo umiestniť ešte tretie oko.
 5. Uši umiestnite na okraj hlavy na úroveň spodného okraja nosa približne po výšku obočia.
 6. Šírka nosa by mala byť vymedzená pomocou vnútorných kútikov očí.
 7. Ďalšie podrobnosti očí, nosa a úst dokresľujte na základe pozorovania.

Pri práci vám pomôže priložený obrázok a krátke video. Všetky pomocné čiary nechajte na výkrese. Negumujte ich, aby som videl, že ste dodržali správny postup.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: POSTAVA-ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZOBRAZOVANIA POHYBU

Výtvarník sa často stretáva s úlohou vystihnúť pohyb postáv pri rôznej činnosti. Základným pravidlom pri tom je zvoliť si na zobrazenie uhol pohľadu, ktorý umožní tento pohyb zobraziť výstižne. Najčastejšie je to pohľad spredu a z boku. Postupovať treba od celku k jednotlivým častiam. V tejto úlohe sa zameriame na zobrazenie pohybu postavy z boku. Môže to byť chôdza alebo beh.

Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Základom je výška hlavy. Pri dospelom človeku hlava predstavuje 1/8 celkovej výšky tela. Veľmi dôležité je správne vystihnúť sklon trupu. Pohyb rúk a nôh usmerňujú body vyznačené na priloženom obrázku červenou farbou. Ramená, lakte, stehná a kolená okolo týchto bodov robia pohyby na dráhach čiastočných kružníc. Prácu na výkres formátu A3 začnite tvrdšou ceruzkou, výslednú fázu pohybu zvýraznite mäkkou ceruzkou. Všetky pomocné čiary nechajte na výkrese. Negumujte ich, aby som videl, že ste dodržali správny postup. Pripájam aj krátke video


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: PORTRÉT MÔJHO OBĽÚBENÉHO ZVIERATKA
Niektoré zvieratká sú našimi častými spoločníkmi. Skúsime si urobiť portrét takéhoto zvieratka. Môžete si vybrať psa, mačku, morča, škrečka, ale pokojne to môže byť váš obľúbený plyšový medvedík alebo iné zvieratko.

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v jednom bode pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja hlavy až znova sa vrátite do východiskového bodu. Nemusí sa to vždy dobre podariť. Lepší postup je tento: Ako vyzerá ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník iste už všetci viete. Pozorujte chvíľu hlavu vybraného zvieratka spredu a skúste zistiť, ktorý geometrický tvar pripomína.. Portrét začnite najprv kresbou tohto tvaru. Potom kruh, lichobežník...rozdeľte zvislou čiarou presne v strede na dve rovnaké polovice. Potom postupne dopĺňajte ďalšie časti tváre, ale vždy najprv pomocou geometrického tvaru, na ktorý sa táto časť podobá. Používajte pri tom ďalšie zvislé a vodorovné čiary, ktoré pomáhajú dosiahnuť, aby ľavá aj pravá časť tváre zvieratka boli rovnaké. Keď budete so základom hlavy hotoví, doplňte podrobnosti a tvár vyfarbite. Priložené video je len návod.UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: ZVIERA-ZÁKLADY ZOBRAZOVANIA POHYBU
Výtvarník sa často stretáva s úlohou vystihnúť pohyb nejakého zvieraťa. Častou chybou je začať kresbu v jednom bode a pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja zobrazeného zvieraťa pokračovať a znova sa vrátiť do východiskového bodu. Výsledok nebýva uspokojivý. Vysvetlíme si niekoľko pravidiel, aby ste zobrazenie urobili správne. Základným pravidlom pri tom je zvoliť si na zobrazenie uhol pohľadu, ktorý umožní tento pohyb zobraziť výstižne. Najčastejšie je to pohľad z boku a z výšky. Postupovať treba od celku k jednotlivým častiam. V tejto úlohe sa zameriame na zobrazenie pohybu z hora.

 1. Na výkres A3 najprv nakreslite uhlopriečku. Tú potom zmeňte na vlnitú čiaru, ktorá vystihuje charakter pohybu. Na tejto čiare, ktorá prechádza stredom tela budúceho zvieraťa , ohraničte celkovú dĺžku zvieraťa, potom vyznačte veľkosť hlavy, trupu a chvosta.
 2. Ďalej pomocou základných geometrických tvarov znázornite tieto časti tela. Môžete použiť ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník alebo ich kombinácie tak, aby pripomínali tvar konkrétneho zvieraťa.
 3. Po dva páry končatiny umiestnite na správnom mieste. Predné končatiny bývajú zvyčajne kratšie. Každú noha má pri pohybe trochu inú polohu. Pri ich zobrazovaní naznačte vždy najprv os, ktorá prechádza stredom nohy, až potom dokreslite hmotu nohy.
 4. Celý základný tvar zvieraťa nakoniec spresnite podľa skutočnosti, doplňte detaily a vymaľujte podľa svojej predstavy.

Priložené video je len návod.STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PORTRÉT MÔJHO OBĽÚBENÉHO ZVIERATKA

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Niektoré zvieratká sú našimi častými spoločníkmi. Skúsime si urobiť portrét takéhoto zvieratka. Môžete si vybrať psa, mačku, morča, škrečka, ale pokojne to môže byť váš obľúbený plyšový medvedík alebo iné zvieratko.

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v jednom bode pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja hlavy až znova sa vrátite do východiskového bodu. Nemusí sa to vždy dobre podariť. Lepší postup je tento: Ako vyzerá ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník iste už všetci viete. Pozorujte chvíľu hlavu vybraného zvieratka spredu a skúste zistiť, ktorý geometrický tvar pripomína.. Portrét začnite najprv kresbou tohto tvaru. Potom kruh, lichobežník...rozdeľte zvislou čiarou presne v strede na dve rovnaké polovice. Potom postupne dopĺňajte ďalšie časti tváre, ale vždy najprv pomocou geometrického tvaru, na ktorý sa táto časť podobá. Používajte pri tom ďalšie zvislé a vodorovné čiary, ktoré pomáhajú dosiahnuť, aby ľavá aj pravá časť tváre zvieratka boli rovnaké. Keď budete so základom hlavy hotoví, doplňte podrobnosti a tvár vyfarbite. Priložené video je len návod.

2. Úloha: POSTAVA-ZÁKLADY ZOBRAZOVANIA POHYBU

Úloha je určená pre Terezku.


Výtvarník sa často stretáva s úlohou vystihnúť pohyb postáv pri rôznej činnosti. Základným pravidlom pri tom je zvoliť si na zobrazenie uhol pohľadu, ktorý umožní tento pohyb zobraziť výstižne. Najčastejšie je to pohľad spredu a z boku. Postupovať treba od celku k jednotlivým častiam. V tejto úlohe sa zameriame na zobrazenie pohybu postavy z boku. Môže to byť chôdza alebo beh.

Zameraj sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Základom je výška hlavy. Pri dospelom človeku hlava predstavuje 1/8 celkovej výšky tela.

Veľmi dôležité je správne vystihnúť sklon trupu. Pohyb rúk a nôh usmerňujú body vyznačené na priloženom obrázku červenou farbou. Ramená, lakte, stehná a kolená okolo týchto bodov robia pohyby na dráhach čiastočných kružníc. Prácu na výkres formátu A3 začni tvrdšou ceruzkou, výslednú fázu pohybu zvýrazni mäkkou ceruzkou. Všetky pomocné čiary nechaj na výkrese. Negumuj ich, aby som videl, že si dodržala správny postup. Pripájam aj krátke video


pondelok-1
Obr. 1STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: PORTRÉT MÔJHO OBĽÚBENÉHO ZVIERATKA

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Niektoré zvieratká sú našimi častými spoločníkmi. Skúsime si urobiť portrét takéhoto zvieratka. Môžete si vybrať psa, mačku, morča, škrečka, ale pokojne to môže byť váš obľúbený plyšový medvedík alebo iné zvieratko.

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v jednom bode pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja hlavy až znova sa vrátite do východiskového bodu. Nemusí sa to vždy dobre podariť. Lepší postup je tento: Ako vyzerá ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník iste už všetci viete. Pozorujte chvíľu hlavu vybraného zvieratka spredu a skúste zistiť, ktorý geometrický tvar pripomína.. Portrét začnite najprv kresbou tohto tvaru. Potom kruh, lichobežník...rozdeľte zvislou čiarou presne v strede na dve rovnaké polovice. Potom postupne dopĺňajte ďalšie časti tváre, ale vždy najprv pomocou geometrického tvaru, na ktorý sa táto časť podobá. Používajte pri tom ďalšie zvislé a vodorovné čiary, ktoré pomáhajú dosiahnuť, aby ľavá aj pravá časť tváre zvieratka boli rovnaké. Keď budete so základom hlavy hotoví, doplňte podrobnosti a tvár vyfarbite. Priložené video je len návod.
2. Úloha: ZVIERA-ZÁKLADY ZOBRAZOVANIA POHYBU

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.


Výtvarník sa často stretáva s úlohou vystihnúť pohyb nejakého zvieraťa. Častou chybou je začať kresbu v jednom bode a pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja zobrazeného zvieraťa pokračovať a znova sa vrátiť do východiskového bodu. Výsledok nebýva uspokojivý. Vysvetlíme si niekoľko pravidiel, aby ste zobrazenie urobili správne. Základným pravidlom pri tom je zvoliť si na zobrazenie uhol pohľadu, ktorý umožní tento pohyb zobraziť výstižne. Najčastejšie je to pohľad z boku a z výšky. Postupovať treba od celku k jednotlivým častiam. V tejto úlohe sa zameriame na zobrazenie pohybu z hora.

 1. Na výkres A3 najprv nakreslite uhlopriečku. Tú potom zmeňte na vlnitú čiaru, ktorá vystihuje charakter pohybu. Na tejto čiare, ktorá prechádza stredom tela budúceho zvieraťa , ohraničte celkovú dĺžku zvieraťa, potom vyznačte veľkosť hlavy, trupu a chvosta.
 2. Ďalej pomocou základných geometrických tvarov znázornite tieto časti tela. Môžete použiť ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník alebo ich kombinácie tak, aby pripomínali tvar konkrétneho zvieraťa.
 3. Po dva páry končatiny umiestnite na správnom mieste. Predné končatiny bývajú zvyčajne kratšie. Každú noha má pri pohybe trochu inú polohu. Pri ich zobrazovaní naznačte vždy najprv os, ktorá prechádza stredom nohy, až potom dokreslite hmotu nohy.
 4. Celý základný tvar zvieraťa nakoniec spresnite podľa skutočnosti, doplňte detaily a vymaľujte podľa svojej predstavy.

Priložené video je len návod.
3. Úloha: POSTAVA-ZÁKLADY ZOBRAZOVANIA POHYBU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Výtvarník sa často stretáva s úlohou vystihnúť pohyb postáv pri rôznej činnosti. Základným pravidlom pri tom je zvoliť si na zobrazenie uhol pohľadu, ktorý umožní tento pohyb zobraziť výstižne. Najčastejšie je to pohľad spredu a z boku. Postupovať treba od celku k jednotlivým častiam. V tejto úlohe sa zameriame na zobrazenie pohybu postavy z boku. Môže to byť chôdza alebo beh.

Zamerajte sa v tejto úlohe najmä na dodržaní správneho postupu proporčného zobrazovania. Základom je výška hlavy. Pri dospelom človeku hlava predstavuje 1/8 celkovej výšky tela. Veľmi dôležité je správne vystihnúť sklon trupu. Pohyb rúk a nôh usmerňujú body vyznačené na priloženom obrázku červenou farbou. Ramená, lakte, stehná a kolená okolo týchto bodov robia pohyby na dráhach čiastočných kružníc. Prácu na výkres formátu A3 začnite tvrdšou ceruzkou, výslednú fázu pohybu zvýraznite mäkkou ceruzkou. Všetky pomocné čiary nechajte na výkrese. Negumujte ich, aby som videl, že ste dodržali správny postup. Pripájam aj krátke video


pondelok-1
Obr. 1


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: PORTRÉT MÔJHO OBĽÚBENÉHO ZVIERATKA

Úloha je pre Lea S. a Rebeku H.


Niektoré zvieratká sú našimi častými spoločníkmi. Skúsime si urobiť portrét takéhoto zvieratka. Môžete si vybrať psa, mačku, morča, škrečka, ale pokojne to môže byť váš obľúbený plyšový medvedík alebo iné zvieratko.

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v jednom bode pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja hlavy až znova sa vrátite do východiskového bodu. Nemusí sa to vždy dobre podariť. Lepší postup je tento: Ako vyzerá ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník iste už všetci viete. Pozorujte chvíľu hlavu vybraného zvieratka spredu a skúste zistiť, ktorý geometrický tvar pripomína.. Portrét začnite najprv kresbou tohto tvaru. Potom kruh, lichobežník...rozdeľte zvislou čiarou presne v strede na dve rovnaké polovice. Potom postupne dopĺňajte ďalšie časti tváre, ale vždy najprv pomocou geometrického tvaru, na ktorý sa táto časť podobá. Používajte pri tom ďalšie zvislé a vodorovné čiary, ktoré pomáhajú dosiahnuť, aby ľavá aj pravá časť tváre zvieratka boli rovnaké. Keď budete so základom hlavy hotoví, doplňte podrobnosti a tvár vyfarbite. Priložené video je len návod.

2. Úloha: MÔJ DOMÁCI MILÁČIK

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Miláčik môže byť pes, mačka, morča, škrečok.... Ak aj doma alebo u starých rodičov takéto obľúbené zvieratko nemáš, nakresli alebo namaľuj obrázok, na ktorom má niekto, môžeš to byť aj ty, stará o nejaké domáce zvieratko. Použi ceruzky, fixky, vodové farby. Priložený obrázok je len návod, tvoj obrázok môže byť omnoho farebnejší.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: SPOJENIE DIELA ČLOVEKA A PRÍRODY - FOTOGRAFIA

Krajina dokáže niekedy veľmi prekvapiť, stačí sa pozorne dívať. Na obrázku napodobňovala dielo človeka príroda. Na danom mieste stála ako prvá drobná stavba, kaplnka, postavená v období baroka. Jej architektonická ozdoba vo forme špirály v priebehu desaťročí akoby potom inšpirovala do podobných kriviek pri raste korene stromu vysadeného v susedstve kaplnky. Spojenie prírody a diela človeka tu nepôsobia rušivo. Hľadajte podobné situácie, skúmajte svoje okolie, samozrejme, záleží aj na uhle pohľadu. Urobte fotografiu a pošlite.

Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: POSTAVA A HĹBKA PRIESTORU

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Chvíľu treba postavu pozorovať a nájsť v pozícii postavy základné perspektívne pravidlá. Snažte sa predstaviť si kubický tvar (najčastejšie hranol), v ktorom postava spočíva alebo postavu obklopuje. Vnímajte postavu spočiatku viac geometricky. Pomocou ceruzky merajte a prenášajte uhly. V prípade veľkého perspektívneho skrátenia postavy základné pravidlá o proporciách ľudského tela uplatňujeme v obmedzenej miere, viac sa spoliehame na to, čo vidíme. Keď budete mať konštrukciu postavy správne vytvorenú, začnite geometrické rozkreslenie premieňať na mäkké krivky tela podľa skutočnosti. Postup nájdete na priložených obrázkoch.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3


2. Úloha: PORTRÉT MÔJHO OBĽÚBENÉHO ZVIERATKA

Nasledujúca úloha je určená pre Sama R., Elku Č. a Ninu M. a Izabelku K.

Niektoré zvieratká sú našimi častými spoločníkmi. Skúsime si urobiť portrét takéhoto zvieratka. Môžete si vybrať psa, mačku, morča, škrečka, ale pokojne to môže byť váš obľúbený plyšový medvedík alebo iné zvieratko.

Hlavu zvieratka nezačínajte kresliť v jednom bode pomocou obrysovej čiary/čiary okolo vonkajšieho okraja hlavy až znova sa vrátite do východiskového bodu. Nemusí sa to vždy dobre podariť. Lepší postup je tento: Ako vyzerá ovál, kruh, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, trojuholník iste už všetci viete. Pozorujte chvíľu hlavu vybraného zvieratka spredu a skúste zistiť, ktorý geometrický tvar pripomína.. Portrét začnite najprv kresbou tohto tvaru. Potom kruh, lichobežník...rozdeľte zvislou čiarou presne v strede na dve rovnaké polovice. Potom postupne dopĺňajte ďalšie časti tváre, ale vždy najprv pomocou geometrického tvaru, na ktorý sa táto časť podobá. Používajte pri tom ďalšie zvislé a vodorovné čiary, ktoré pomáhajú dosiahnuť, aby ľavá aj pravá časť tváre zvieratka boli rovnaké. Keď budete so základom hlavy hotoví, doplňte podrobnosti a tvár vyfarbite. Priložené video je len návod.PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: POSTAVA A HĹBKA PRIESTORU

Chvíľu treba postavu pozorovať a nájsť v pozícii postavy základné perspektívne pravidlá. Snažte sa predstaviť si kubický tvar (najčastejšie hranol), v ktorom postava spočíva alebo postavu obklopuje. Vnímajte postavu spočiatku viac geometricky. Pomocou ceruzky merajte a prenášajte uhly. V prípade veľkého perspektívneho skrátenia postavy základné pravidlá o proporciách ľudského tela uplatňujeme v obmedzenej miere, viac sa spoliehame na to, čo vidíme. Keď budete mať konštrukciu postavy správne vytvorenú, začnite geometrické rozkreslenie premieňať na mäkké krivky tela podľa skutočnosti. Postup nájdete na priložených obrázkoch.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3