Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Marec


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - Marec - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: ZÁTIŠIE-ZÁKLADY TROJROZMERNÉHO ZOBRAZOVANIA

Slovo zátišie pomenúva zobrazenie obyčajných predmetov (napr. vecí z domácnosti) bez prítomnosti ľudí. Umelci veci vyberali s určitým zámerom a potom starostlivo usporiadali. Veľké množstvo a pestrosť predmetov na obraze malo vyjadrovať pestrosť a bohatstvo života. Zátišie, v ktorom bola umiestnená lebka zase upozorňovalo na pominuteľnosť života. Zátišia by sme mohli jednoducho podľa obsahu rozdeliť na kuchynské, lovecké, zeleninové, kvetinové, ovocné a zmiešané. Zátišia boli zároveň ukážkou technickej zručnosti autorov, ich schopnosti zobraziť veci a zároveň vystihnúť aj podstatu materiálu, z ktorého boli: sklo, keramika, rôzne kovy, perleť, rôzne druhy drahých látok, kožušina, drevo...

V predchádzajúcej úlohe (návrh na vitráž) ste kvety a priestor zobrazovali plošne. Teraz vytvorte jednoduché zátišie, vázu s kvetmi, ale tak aby vzbudzovalo dojem priestoru a objemu. Priložené skice sú len návod na postup, tvar vázy a kvety urobte samostatne.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: TRANSFORMÁCIA- LIENKA SEDEMBODKOVÁ INAK

Transformácia všeobecne je premena, zmena formy (tvaru). Vnútorný obsah (kvalita) zostáva bez zásadnej zmeny. Vo výtvarnom umení je to umelecká metóda, ktorej cieľom je premena nejakej formy na inú, tvarovo alebo farebne zmenenú prvotnú formu.

Transformujte usporiadanie a podobu škvŕn bežného chrobáka-lienky do novej podoby. Využite pri tom umelecké smery 20. storočia. Počet (sedem) škvŕn zachovajte. Priložený náčrt nie je vzor, len inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: ULICA PLNÁ DÁŽDNIKOV

Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Ak nechceme zmoknúť, je dobré nosiť so sebou všade dáždnik. Tak ako ľudia na priloženom obrázku. Starí, mladí, veľkí aj malí, všetci majú nad hlavou dáždnik. Namaľuj ulicu s kráčajúcimi postavami (dospelí, deti, muži, ženy, chlapci, dievčatá niekam idú). Tak ako budú pestré postavy, pestré budú mať aj dáždniky, pod ktorými sa schovávajú. Použi výkres A3, pastelky a vodové alebo temperové farby. Priložené obrázky (jeden z nich urobil Miško K.) sú inšpirácia nie vzor.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: NOVÁ PODOBA HISTORICKÉMU OBRAZU-PREMENA
Mnohí slávni autori pre svoju tvorbu nachádzali inšpiráciu aj v obrazoch vytvorených v predchádzajúcich storočiach inými maliarmi. Nenapodobňovali ich, nerobili kópie týchto obrazov, len si „vypožičali“ ich obsah a dali mu novú formu podľa seba. Tento proces sa nazýva transformácia (premena). Nie sú to kópie, ale celkom originálne diela. Veľmi známym v tomto bol španielsky umelec Pablo Picasso. Pokúste sa o niečo podobné a pretvorte starý obraz namaľovaný jednou technikou (napr. temperovými farbami). Použite na to všetky dostupné pomôcky: ceruzky, pastelky, fixky, gélové perá, zvýrazňovače, voskové a olejové pastely.... kombinujte, spájajte ich do zaujímavého celku. Farebnosť neprispôsobujte podľa skutočnosti. Priložené obrázky nie sú vzor, len návod. Môžete si vyhľadať svoju predlohu na premenu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ULICA PLNÁ DÁŽDNIKOV

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Ak nechceme zmoknúť, je dobré nosiť so sebou všade dáždnik. Tak ako ľudia na priloženom obrázku. Starí, mladí, veľkí aj malí, všetci majú nad hlavou dáždnik. Namaľuj ulicu s kráčajúcimi postavami (dospelí, deti, muži, ženy, chlapci, dievčatá niekam idú). Tak ako budú pestré postavy, pestré budú mať aj dáždniky, pod ktorými sa schovávajú. Použi výkres A3, pastelky a vodové alebo temperové farby. Priložené obrázky (jeden z nich urobil Miško K.) sú inšpirácia nie vzor.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: NOVÁ PODOBA HISTORICKÉMU OBRAZU-PREMENA

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Mnohí slávni autori pre svoju tvorbu nachádzali inšpiráciu aj v obrazoch vytvorených v predchádzajúcich storočiach inými maliarmi. Nenapodobňovali ich, nerobili kópie týchto obrazov, len si „vypožičali“ ich obsah a dali mu novú formu podľa seba. Tento proces sa nazýva transformácia (premena). Nie sú to kópie, ale celkom originálne diela. Veľmi známym v tomto bol španielsky umelec Pablo Picasso. Pokúste sa o niečo podobné a pretvorte starý obraz namaľovaný jednou technikou (napr. temperovými farbami). Použite na to všetky dostupné pomôcky: ceruzky, pastelky, fixky, gélové perá, zvýrazňovače, voskové a olejové pastely.... kombinujte, spájajte ich do zaujímavého celku. Farebnosť neprispôsobujte podľa skutočnosti. Priložené obrázky nie sú vzor, len návod. Môžete si vyhľadať svoju predlohu na premenu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: OP-ART 2

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Skúste znova vytvoriť svoj nový farebný op-artový obraz. Podľa návodu z predchádzajúcej hodiny nakreslite jednoduchý geometrický tvar, rozčleňte ho pomocou línií tak, aby ste vytvorili dojem zakriveného vypuklého priestoru. Na presné rozčlenenie línií používajte kružidlo a pravítko-obr.1.Do takto vytvorenej mriežky vkladajte rytmicky sa opakujúce geometrické tvary (kruh, štvorec) a kombinujte teraz farebné plochy.

Priložený obr.2 je inšpirácia, nie vzor na napodobňovanie.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ULICA PLNÁ DÁŽDNIKOV

Úloha je pre Rebeku H.

Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Ak nechceme zmoknúť, je dobré nosiť so sebou všade dáždnik. Tak ako ľudia na priloženom obrázku. Starí, mladí, veľkí aj malí, všetci majú nad hlavou dáždnik. Namaľuj ulicu s kráčajúcimi postavami (dospelí, deti, muži, ženy, chlapci, dievčatá niekam idú). Tak ako budú pestré postavy, pestré budú mať aj dáždniky, pod ktorými sa schovávajú. Použi výkres A3, pastelky a vodové alebo temperové farby. Priložené obrázky (jeden z nich urobil Miško K.) sú inšpirácia nie vzor.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 1

2. Úloha: SKORO APRÍLOVÉ POČASIE

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Nakreslite a namaľujte všetko do jedného obrázka: tmavý búrkový mrak, dážď, slnko, dúhu, vietor. Pridajte k tomu postavy na prechádzke. Používajte ceruzky, pastelky, fixky, vodové a temperové farby.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PARAFRÁZA NA STARÝ STROM

V tomto čase nám stromy umožňujú nazrieť do ich korún. Pomôžte si stavbou stromu a dajte jeho kmeňu a korune s konármi novú podobu. Vychádzajte z toho, čo môže strom bez listov pri troche predstavivosti pripomínať. Na priloženom obrázku sú to vlasy. Pracujte ľubovoľnou technikou.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ZÁTIŠIE-ZÁKLADY TROJROZMERNÉHO ZOBRAZOVANIA

Slovo zátišie pomenúva zobrazenie obyčajných predmetov (napr. vecí z domácnosti) bez prítomnosti ľudí. Umelci veci vyberali s určitým zámerom a potom starostlivo usporiadali. Veľké množstvo a pestrosť predmetov na obraze malo vyjadrovať pestrosť a bohatstvo života. Zátišie, v ktorom bola umiestnená lebka zase upozorňovalo na pominuteľnosť života. Zátišia by sme mohli jednoducho podľa obsahu rozdeliť na kuchynské, lovecké, zeleninové, kvetinové, ovocné a zmiešané. Zátišia boli zároveň ukážkou technickej zručnosti autorov, ich schopnosti zobraziť veci a zároveň vystihnúť aj podstatu materiálu, z ktorého boli: sklo, keramika, rôzne kovy, perleť, rôzne druhy drahých látok, kožušina, drevo...

V predchádzajúcej úlohe (návrh na vitráž) ste kvety a priestor zobrazovali plošne. Teraz vytvorte jednoduché zátišie, vázu s kvetmi, ale tak aby vzbudzovalo dojem priestoru a objemu. Priložené skice sú len návod na postup, tvar vázy a kvety urobte samostatne.


pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: DÔRAZ A CHROMATICKÉ A ACHROMATICKÉ FARBY

Zopakujme si, že dôraz:1. Používame, keď nejakú vec považujeme za dôležitejšiu ako všetky ostatné. 2. Dôraz vytvárame použitím kontrastných farieb, kontrastnými hodnotami (sýte a lomené farby), stupnicou (svetlé a tmavé farby atď. 3. Dôrazom nasmerujeme pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť tiež o oblasť kompozície, ktorá je vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.

Farby červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. To tiež len na zopakovanie. Achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej. Medzi chromatickými a achromatickými farbami je veľmi veľký kontrast. Miesto v chromatickej farbe v achromatickom prostredí vizuálne dominuje a viac priťahuje pozornosť diváka. Vytvorte zobrazenie, v ktorom použijete tento kontrast. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.


pondelok-1
Obr. 1