Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


December


Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úplné zrušenie prezenčného vyučovania (od 25. 11. 2021) na základných umeleckých školách, ktoré vyhlásila vláda SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, opätovne prechádzame na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Úlohy znova nájdete na webovej stránke našej školy www.sukromnazuskos.sk na odkaze zadanie.sukromnazuskos.sk. Prosím Vás o spoluprácu  tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach ďalej prebiehať.  

Úlohy, ktoré pripravujem pre každú skupinu, sa ľahko vyhľadajú podľa rozvrhu (od pondelka do piatka) podľa týždňov a mesiacov. Doteraz rozpracované úlohy (grafiky-papierorezy) dokončíme po návrate do školy.

Práce treba kvôli spätnej väzbe nafotiť a pravidelne posielať na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a meno. Prosím, aby mladším žiakom pri posielaní pomohli rodičia alebo starší súrodenci.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

Prajme si všetci pevné zdravie.

A.Stratený


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - December - 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: RYBA - KAPOR

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Najprv si nájdite obrázok kapra. Nakreslite správne na výkres A3 obrys jeho tela. Namiesto bežných šupín vymyslite pre vášho kapra nové „oblečenie“. Plochu trupu rozdeľte voľnou rukou alebo pravítkom na pásy, ktoré môžu byť zvislé, šikmé alebo vodorovné. V týchto pásoch pravidelne, tak ako sú pravidelné skutočné šupiny kapra, umiestňujte menšie základné geometrické tvary ( trojuholníky, kruhy....), dbajte na presnosť a pravidelnosť. Tvary môžete aj kombinovať. Vyfarbujte fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Pozor na oko, nemalo by splývať medzi vzormi. Tak ako ste vymysleli originálny tvar „šupín“, originálne ich aj vyfarbíte. Pri výbere farieb sa ale riaďte rozostavením farieb na farebnom kruhu (obr.2). Na dosiahnutie dobrého účinku striedajte farby podľa niekoľkých pevných pravidiel. Máte možnosť vybrať si: 1. svetelné odtiene jednej farby, 2. vždy presne proti sebe ležiace dvojice farieb (takéto farby sú voči sebe najviac kontrastné), 3. tesne vedľa susediace dvojice alebo trojice farieb (takéto farby sú najviac príbuzné), farby, ktoré sú rozostavené na farebnom kruhu v tvare rovnostranného trojuholníka. Pozadie potom vyfarbite čiernou alebo odtieňom bledej šedej farby, vďaka ktorým farby vášho kapra vyniknú ešte viac. Priložený obrázok kapra (obr.1) je len inšpirácia, neopakujte, buďte originálni.
pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: RYBA-KAPOR

(Hanka P. nájde pre seba úlohu v skupine PONDELOK : skupina 14.00-16.15)

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Stačí vám mäkká ceruza, farebné ceruzky a dobrý nápad. Základ je v správnom zobrazení tela kapra, až na šupiny robte všetko podľa skutočnosti. Namiesto šupín mu na telo nakreslite niečo, s čím sa šupiny dajú ľahko zameniť. Na prvý pohľad to musí vyzerať vierohodne a nenápadne. Váš výsledok môže byť aj vtipný. Tieňujte a nezabúdajte na detaily. Priložený obrázok je inšpirácia, neopakujte, chcete byť originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


1. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená pre Miška, Adelku, Riška, Dianku, Tamarku a Terezku.

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských kresťanských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou úlohou bude urobiť obrázok (na výkres A3) s kaprom. Môžete si vybrať z možností: 1. Ako kapra kupujeme na trhu. 2. Ako kapra lovíme v rybníku alebo jazere. 3. Ako kapra pozorujeme doma vo vani. 4.Kapor na prestretom vianočnom stole, okolo ktorého sedí celá rodina. 5. Ako kapra zachraňujeme- darovali sme mu život a púšťame ho do vody.

Pracujte s dostupnými pomôckami, ale hlavne nech je váš obrázok pestrý a zaujímavý.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

2. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená pre Nelku, Ester a Leiku.

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských kresťanských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Najprv si nájdite obrázok kapra. Nakreslite správne na výkres A3 obrys jeho tela. Namiesto bežných šupín vymyslite pre vášho kapra nové „oblečenie“. Plochu trupu rozdeľte voľnou rukou alebo pravítkom na pásy, ktoré môžu byť zvislé, šikmé alebo vodorovné. V týchto pásoch pravidelne, tak ako sú pravidelné skutočné šupiny kapra, umiestňujte menšie základné geometrické tvary ( trojuholníky, kruhy....), dbajte na presnosť a pravidelnosť. Tvary môžete aj kombinovať. Vyfarbujte fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Pozor na oko, nemalo by splývať medzi vzormi. Tak ako ste vymysleli originálny tvar „šupín“, originálne ich aj vyfarbíte. Pri výbere farieb sa ale riaďte rozostavením farieb na farebnom kruhu (obr.2). Na dosiahnutie dobrého účinku striedajte farby podľa niekoľkých pevných pravidiel. Máte možnosť vybrať si: 1. svetelné odtiene jednej farby, 2. vždy presne proti sebe ležiace dvojice farieb (takéto farby sú voči sebe najviac kontrastné), 3. tesne vedľa susediace dvojice alebo trojice farieb (takéto farby sú najviac príbuzné), farby, ktoré sú rozostavené na farebnom kruhu v tvare rovnostranného trojuholníka. Pozadie potom vyfarbite čiernou alebo odtieňom bledej šedej farby, vďaka ktorým farby vášho kapra vyniknú ešte viac. Priložený obrázok kapra (obr.1) je len inšpirácia, neopakujte, buďte originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: RYBA-KAPOR

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.


Obr. 1

Úloha: 1. Najprv si vytvorte farebné pozadie. Farby môžete naniesť rôznymi spôsobmi: namaľovať širokým štetcom, nafŕkať, naliať, odtlačiť ešte pred zaschnutím z iného predtým pomaľovaného výkresu, naniesť hubkou alebo starou handričkou... Farby pozadia by nemali byť veľmi výrazné, preto ich buď rieďte, alebo zosvetľujte bielou.

2. Potom na zaschnutý povrch dobre nakreslite veľkého kapra (obrázok si vyhľadajte v knihe alebo na internete), najprv ceruzou (dá sa opravovať) a keď budete spokojní, kresbu zvýraznite tmavou farbou, aby tak kapor na ploche vynikol. Vnútro, plochu tela kapra už nevyfarbujte, je daná farbou pozadia (preto ho treba urobiť pestrým).
STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: RYBA - KAPOR

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Najprv si nájdite obrázok kapra. Nakreslite správne na výkres A3 obrys jeho tela. Namiesto bežných šupín vymyslite pre vášho kapra nové „oblečenie“. Plochu trupu rozdeľte voľnou rukou alebo pravítkom na pásy, ktoré môžu byť zvislé, šikmé alebo vodorovné. V týchto pásoch pravidelne, tak ako sú pravidelné skutočné šupiny kapra, umiestňujte menšie základné geometrické tvary ( trojuholníky, kruhy....), dbajte na presnosť a pravidelnosť. Tvary môžete aj kombinovať. Vyfarbujte fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Pozor na oko, nemalo by splývať medzi vzormi. Tak ako ste vymysleli originálny tvar „šupín“, originálne ich aj vyfarbíte. Pri výbere farieb sa ale riaďte rozostavením farieb na farebnom kruhu (obr.2). Na dosiahnutie dobrého účinku striedajte farby podľa niekoľkých pevných pravidiel. Máte možnosť vybrať si: 1. svetelné odtiene jednej farby, 2. vždy presne proti sebe ležiace dvojice farieb (takéto farby sú voči sebe najviac kontrastné), 3. tesne vedľa susediace dvojice alebo trojice farieb (takéto farby sú najviac príbuzné), farby, ktoré sú rozostavené na farebnom kruhu v tvare rovnostranného trojuholníka. Pozadie potom vyfarbite čiernou alebo odtieňom bledej šedej farby, vďaka ktorým farby vášho kapra vyniknú ešte viac. Priložený obrázok kapra (obr.1) je len inšpirácia, neopakujte, buďte originálni.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená pre Terezku

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Tvojou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Stačí ti mäkká ceruza, farebné ceruzky a dobrý nápad. Základ je v správnom zobrazení tela kapra, až na šupiny rob všetko podľa skutočnosti. Namiesto šupín mu na telo nakresli niečo, s čím sa šupiny dajú ľahko zameniť. Na prvý pohľad to musí vyzerať vierohodne a nenápadne. Tvoj výsledok môže byť aj vtipný. Tieňuj a nezabúdaj na detaily. Priložený obrázok je inšpirácia, neopakuj, chceš byť originálna.


Obr. 1STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená Katke, Ivke, Lenke, Aileen, Adrianovi a Natálke.

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Najprv si nájdite obrázok kapra. Nakreslite správne na výkres A3 obrys jeho tela. Namiesto bežných šupín vymyslite pre vášho kapra nové „oblečenie“. Plochu trupu rozdeľte voľnou rukou alebo pravítkom na pásy, ktoré môžu byť zvislé, šikmé alebo vodorovné. V týchto pásoch pravidelne, tak ako sú pravidelné skutočné šupiny kapra, umiestňujte menšie základné geometrické tvary ( trojuholníky, kruhy....), dbajte na presnosť a pravidelnosť. Tvary môžete aj kombinovať. Vyfarbujte fixkami, vodovými alebo temperovými farbami. Pozor na oko, nemalo by splývať medzi vzormi. Tak ako ste vymysleli originálny tvar „šupín“, originálne ich aj vyfarbíte. Pri výbere farieb sa ale riaďte rozostavením farieb na farebnom kruhu (obr.2). Na dosiahnutie dobrého účinku striedajte farby podľa niekoľkých pevných pravidiel. Máte možnosť vybrať si: 1. svetelné odtiene jednej farby, 2. vždy presne proti sebe ležiace dvojice farieb (takéto farby sú voči sebe najviac kontrastné), 3. tesne vedľa susediace dvojice alebo trojice farieb (takéto farby sú najviac príbuzné), farby, ktoré sú rozostavené na farebnom kruhu v tvare rovnostranného trojuholníka. Pozadie potom vyfarbite čiernou alebo odtieňom bledej šedej farby, vďaka ktorým farby vášho kapra vyniknú ešte viac. Priložený obrázok kapra (obr.1) je len inšpirácia, neopakujte, buďte originálni.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená pre Emku, Emily a Mišku.

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov kresťanských slovenských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však tradičné zobrazenie kapra. Stačí vám mäkká ceruza, farebné ceruzky a dobrý nápad. Základ je v správnom zobrazení tela kapra, až na šupiny robte všetko podľa skutočnosti. Namiesto šupín mu na telo nakreslite niečo, s čím sa šupiny dajú ľahko zameniť. Na prvý pohľad to musí vyzerať vierohodne a nenápadne. Váš výsledok môže byť aj vtipný. Tieňujte a nezabúdajte na detaily. Priložený obrázok je inšpirácia, neopakujte, chcete byť originálni.
Obr. 13. Úloha: RYBA-KAPOR

Úloha je určená pre Anetu, Vanesu, a Vanessu

Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských kresťanských Vianoc. Stalo sa tak preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a v nich prevažoval chov kapra. Tak sa stal dostal kapor na väčšinu vianočných stolov. V súčasnosti je mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však zobrazenie tradičného vianočného kapra. Túto rybu zobrazíte v jej prirodzenom prostredí a využijete na to väčšie množstvo dostupných výtvarných pomôcok. Skombinujete viac materiálov do jedného celku: obyčajná ceruzka, farebné ceruzku, tuš fixky, vodové, temperové a akrylové farby. Do pozadia dajte motív vody, vodných rastlín alebo kaprích šupín. Jednotlivé pomôcky striedajte a vhodne kombinujte. Nezabudnite tieňovať. Na inšpiráciu prikladám obrázok.

Práca je zložitejšia, rozdeľte si ju na tento a budúci týždeň. Nezabudnite ju poslať na domacauloha@sukromnazuskos.sk


Obr. 1Úloha pre: Filipa, Martina, Sama a Sama bola zverejnená v skupine-piatok-16.25-18.40-2.týždeň.


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: RYBA-KAPOR

Pred rokom bolo úlohou pre všetkých vymyslieť a zobraziť netradičný vianočný stromček. Teraz to bude ryba. Každá skupina to bude robiť inak. Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských kresťanských Vianoc. Bolo to preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a keďže v nich prevažoval chov kapra, dostal sa kapor skoro na každý štedrovečerný stôl. V súčasnosti je síce mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou úlohou bude urobiť obrázok (na výkres A3) s kaprom. Môžete si vybrať z týchto možností:

1. Kapra kupujeme na trhu.
2. Kapra lovíme v rybníku alebo jazere.
3. Kapra pozorujeme doma vo vani.
4.Kapor na prestretom vianočnom stole, okolo ktorého sedí celá rodina.
5. Kapra zachraňujeme- darovali sme mu život a púšťame ho do vody.

Pracujte s dostupnými pomôckami, ale hlavne nech je váš obrázok pestrý a zaujímavý.ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: MRÁZ PÁLI

Aj posledná práca v decembri je inšpirovaná aktuálnym ročným obdobím. V prírode a záhradách mráz stihol poznačiť farby a tvary vegetácie. Predtým vzpriamené a rozvinuté kvety do krásy stratili farby a sú teraz skrútené a zhrbené. Mínusové teploty sa podieľali na tvorbe nových foriem, ktoré tiež môžu byť pre výtvarníka inšpiráciou. Zredukujte farebnosť, nie je podstatné dodržiavať popisne reálne farby. Farby vyberajte podľa toho, aké vo vás vyvoláva pocit chladu. Nech je vaša práca subjektívna, využívajte tiež symboliku farieb. Je možné pridať šedú alebo čiernu ako symboly smrti. Kombinujte akrylové alebo akvarelové farby s mäkkou ceruzkou. Pozadie by malo súvisieť s procesom spaľovania, ktoré sa deje s vegetáciou. Podľa toho vyberajte jeho farbu.


Obr. 1


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: RYBA

Úloha je určená pre Elku, Emku, Sofiu, Zuzku, Kristínu a Máriu, Sama a Alexa.

Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských Vianoc. Stalo sa tak preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a prevažoval chov kapra. Tak sa stal kapor typickým symbolom kresťanských Vianoc. V súčasnosti je mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však zobrazenie tradičného vianočného kapra. Túto rybu zobrazíte v jej prirodzenom prostredí a využijete na to väčšie množstvo dostupných výtvarných pomôcok. Skombinujete viac materiálov do jedného celku: obyčajná ceruzka, farebné ceruzku, tuš fixky, vodové, temperové a akrylové farby. Do pozadia dajte motív vody, vodných rastlín alebo kaprích šupín. Jednotlivé pomôcky striedajte a vhodne kombinujte. Nezabudnite tieňovať. Na inšpiráciu prikladám obrázok.

Práca je zložitejšia, rozdeľte si ju na tento a budúci týždeň. Nezabudnite ju poslať na domacauloha@sukromnazuskos.sk

pondelok-1
Obr. 1
PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: HUDOBNÍK

Táto úloha je určená pre Kristínku.

Rozveseľme sa. Na pomoc si zoberme jeden z hudobných nástrojov (obr.1). Všetko sú to dychové hudobné nástroje. Nedýchajú, nemajú pľúca, len sa tak volajú, lebo na to, aby nám dali zvuk, musíme do nich my poriadne dýchnuť vzduch z plných pľúc. Nakreslite a potom namaľujte malého hudobníka, ako veselo s nadutými lícami „fúka“ do jedného z nich. Nezobrazujte celú postavu, úplne stačí do polovičky tela. Snažte sa hlavne vystihnúť správne držanie nástroja dvoma rukami (obr.2 a 3) a nástroj nezjednodušujte, dobre si ho najprv prezrite a pokúste sa zachytiť všetky jeho časti. Pracujte na výkrese A3 s vodovými alebo temperovými farbami.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1 Obr. 3

2. Úloha: RYBA

Úloha je určená pre Martina, Adama a všetkých žiakov druhého stupňa-Karin, Ivku, Dariu, Sama, Simonu, Andreu Š., Kláru, Ondreja, Radku, Tomáša, Veroniku, Adama, Andreu V.(stredoškolákov).

Prečo som vybral túto úlohu? Na Štedrý večer vo väčšine domácností nechýba na stole ryba, najčastejšie kapor. Stal sa jedným zo symbolov slovenských Vianoc. Stalo sa tak preto, lebo v minulosti jeden z pápežov na zmiernenie pôstov vyhlásil, že mäso z rýb nie je mäso. Mohlo sa konzumovať aj počas kresťanských sviatkov, kedy sa musel dodržiavať pôst a jedenie mäsa bolo zakázané. Aby bolo rýb dosť, cirkevní hodnostári sa starali o to, aby sa budovali vnútrozemské rybníky na umelý chov rýb a prevažoval chov kapra. Tak sa stal kapor typickým symbolom kresťanských Vianoc. V súčasnosti je mäso kapra čoraz viac nahrádzané inými druhmi, ale kapor stále vedie.

Vašou prácou nebude však zobrazenie tradičného vianočného kapra. Túto rybu zobrazíte v jej prirodzenom prostredí a využijete na to väčšie množstvo dostupných výtvarných pomôcok. Skombinujete viac materiálov do jedného celku: obyčajná ceruzka, farebné ceruzku, tuš fixky, vodové, temperové a akrylové farby. Do pozadia dajte motív vody, vodných rastlín alebo kaprích šupín. Jednotlivé pomôcky striedajte a vhodne kombinujte. Nezabudnite tieňovať. Na inšpiráciu prikladám obrázok.

Práca je zložitejšia, rozdeľte si ju na tento a budúci týždeň. Nezabudnite ju poslať na domacauloha@sukromnazuskos.sk

pondelok-1
Obr. 1