Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


NOVEMBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - NOVEMBER - 2. a 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: MALIAR A MODEL - OBRAZ V OBRAZE
Hoci ide o zvláštny námet, spojenie maliar a jeho model sa vo výtvarnom umení často vyskytuje. Prečo je to zvláštny námet? Výsledkom práce maliara by mal byť predsa obraz niečoho, na čo sa maliar pozerá, napríklad zobrazenie zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádza pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje.

Tvojou úlohou je vytvoriť takýto zvláštny obrázok. Namaľuj seba, ako maľuješ seba. Priložený obrázok nie je vzor, vytvor vlastný obrázok.

Obr.

Úloha: SKÚMAME TVARY / ZBIERKA ZAUJÍMAVÝCH PREDMETOV


Mnohí veľkí výtvarníci si v ateliéroch vytvárali vlastné zbierky najpodivnejších predmetov, ktoré ich zaujali svojím tvarom, farbou a štruktúrou. Nachádzali ich na rôznych miestach. Tieto predmety im neskôr poslúžili ako model, stali sa súčasťou nejakého obrazu, ktorý vytvorili.

Vytvor obraz, ktorý bude pozostávať len zo samých rôznych zaujímavých predmetov. Predmety nesmú byť jednoduché, daj si záležať pri ich hľadaní. Preskúmaj svoje okolie, domácnosť, záhradu, pivnicu, park, les...Môžeš siahnuť po knihách, využi internet. Zbierka by mala pozostávať z predmetov prírodného alebo technického charakteru. Tvoju zbierku bude tvoriť aspoň päť predmetov. Kresli na rôzne farebné papiere tenkou fixkou alebo technickým perom. Snaž sa správne vystihnúť tvar predmetov a zaznamenaj čo najviac detailov na nich. Predmety potom opatrne vystrihni, medzi vonkajším obrysom predmetov a okrajom výstrižku nechaj niekoľkomilimetrový okraj. Vystrihnuté predmety vhodne poukladaj do celku a nalep na väčší výkres. Predmety sa môžu aj čiastočne prekrývať, ale dávaj pozor, aby nebol zakrytý zaujímavý detail spodného predmetu.

Priložený obrázok je len návod, nie vzor, ktorý treba zopakovať.

Obr.

PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Úloha: ŠTÚDIA OBUVI
Aj taká obyčajná vec ako obuv, dokáže výtvarníkovi poskytnúť zaujímavé možnosti zobrazovania. Stačí mať zvedavé a všímavé oči.

Vyber vhodnú obuv, je dôležité, aby mala zložitejší strih, mala by byť pozošívaná z mnohých dielov. Najprv ju pozorne preskúmaj z rôznych strán. Vytvor kompozíciu, kde bude obuv zobrazená z viacerých uhlov pohľadu (spredu, z boku, zhora, z nadhľadu – pripomeň si zadanie-NOVEMBER-1.týždeň a  pridaj pohľad zospodu. Obuv zobraz v rôznych mierkach: celok, polocelok, detail a zväčšený detail. Ku kresbe pridaj dva obrázky, ktoré urobíš ako odtlačok (podrážky) a ako frotáž. Odtlačok: hubkou nanesieš na podrážku primerané množstvo hustejšej temperovej farby a topánku použiješ ako pečiatku. Frotáž: prilož papier na povrch obuvi a prechádzaním na plocho položenou mäkkou ceruzkou po papieri vytvoríš odtlačok štruktúry zakrytého reliéfu.

Pomôcky: ceruzky rôznej tvrdosti, tuš, fixky, farebné ceruzky, hubka a temperová farba.

Priložené obrázky neopakuj, sú na inšpiráciu.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2Úloha: VYUŽITIE PRÁZDNEHO OBRYSU – ZDVOJNÁSOBENIE OBJEKTU

Priestor, ktorý vznikne po vystrihnutí určitej kresby z plochy papiera, nemusíme považovať za prázdny. Stačí výkres s prázdnou plochou priložiť na nejaký podklad. Môžu to byť napríklad noviny alebo časopis s farebnými obrázkami alebo pestrá textilná látka. Prázdny vystrihnutý obrys dostane nový obsah. Ten sa bude meniť vždy, keď sa zmení podklad pod ním.

Na výkres A4 nakresli nejakého živočícha alebo rastlinu. Kresbu detailne vytieňuj, potom objekt vystrihni, aby sa pritom neporušila celistvosť výkresu. Farebný podklad si urob tak, že na výkres A3 pomocou vodových alebo temperových farieb budeš rôznym spôsobom klásť farebné škvrny. Ich farebnosť môžeš prispôsobiť povahe vystrihnutého objektu. Vytvor kompozíciu, ktorá bude obsahovať dva razy zobrazený objekt tak, že spojíš vystrihnutú kresbu s výkresom s vystrihnutým obrysom danej kresby na vzniknutom farebnom podklade. Jednotlivé vrstvy zlep.

Priložený obrázok nie je vzor na opakovanie, vytvor vlastný obrázok.

Obr.

UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: ZASTAVIŤ ČAS
Plynutie času sa zastaviť nedá, jednotlivé ročné obdobia sa striedajú, po lete nezastaviteľne prišla jeseň. No ani ona tu nebude natrvalo. Jedenásty november je deň spojený s príchodom posledného ročného obdobia-zimy. Na tento deň sa viaže známa veta: Martin prichádza na bielom koni. Jedenásteho novembra majú meniny všetci Martinovia, a v tento deň v minulosti často skutočne prvýkrát nasnežilo, preto ten biely kôň. Aj keď tento rok tomu tak nebolo, iste si to dokážete predstaviť.

Jediný, kto vie zastaviť plynutie času, je výtvarník. Jeho práca sa dá prirovnať ku kúzlam čarodejníka, ktorý na jednej ploche výkresu dokáže spojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bude to aj tvoja úloha. Spojíš dve ročné obdobia do jedného celku. Nakreslíš na oblohu bieleho koňa s jazdcom-Martinom. V časti výkresu zobrazíš jeseň, no v časti nad ktorou sa vznáša Martin na bielom koni, už bude zima. Správne rozlíš obe ročné obdobia, ale zároveň by mal obrázok pôsobiť ako jeden celok. K práci použi farebné ceruzky, fixky a vodové farby.

Priložené obrázky sú len návodom, nie sú vzorom, ktorý je treba napodobniť.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
Úloha: ORNAMENT

Ornament je ozdoba na predmetoch , druh okrasy. Podľa pôvodu a povahy výzdobných prvkov ornament môže byť geometrický, rastlinný, živočíšny a figurálny.

Geometrický znamená, že ozdoba má tvar kruhu, štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a podobne.

Rastlinný ornament má tvar kvetu, listu a podobne.

Živočíšny ornament zobrazuje nejaké zvieratko, najčastejšie vtáka.

Figurálny ornament zobrazuje jednoduchým spôsobom ľudské telo a jeho časti.

Na priloženom obrázku je ornament, ktorý má geometrický tvar. Všimni si, ako sa z jednoduchého trojuholníka dajú vytvoriť zložité obrazce.

V tejto úlohe nebudeš kresliť, podľa návodu vľavo si zo zemiaku vyrobíš niečo ako pečiatku. Najmladším žiakom kvôli bezpečnosti pri jej výrobe pomôžu rodičia. Zemiakovú pečiatku potom opatrne namáčaj do farby, ktorú nanesieš na hladkú a nesavú plochu. Pri zdobení pomocou ornamentu je dôležité dodržiavať rytmus, čiže pravidelné opakovanie toho istého obrazca. Najprv si tvorbu ornamentu precvič podľa obrázka. Potom si zo zemiaka urob pečiatku s iným obrazcom a vytvor vlastný ornament. Pri odtáčaní môžeš striedať farby. Dbaj pri práci pravidelnosť a presnosť.

Obr.
UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: OBRAZ V OBRAZE.
Výsledkom práce maliara býva najčastejšie obraz niečoho, na čo sa maliar pozeral, napríklad zobrazenie postavy, zvieraťa, zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádzala pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje. Na priloženom obrázku celú postavu maliara nevidno, maliar nakreslil to, čo pri práci videl. Videl vznikajúci obraz budovy a zároveň svoje vlastné ruky vytvárajúce tento obraz. Obrázok sa skladá z dvoch výkresov, prvý z nich je skutočný výkres, na ktorom je nakreslený výkres s budovou. Vznikol obraz s vloženým obrazom.

Vyber si vlastný zaujímavý námet a zobraz takúto situáciu. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.Úloha: ZVÄČŠOVANIE-CESTA K NOVÉMU OBRAZU

Bude stačiť veľmi mäkká ceruzka a vhodný námet.

1.krok-Na výkres A4 v 1. časti nakresli vybraný objekt (najvhodnejšie niečo z prírody) vcelku. Dbaj na správne vytieňovanie, od veľmi bledého stupňa postupne až po čierny.

2.krok-Vyber zaujímavý detail z prechádzajúceho celku a výrazne ho zväčši. Znova ho vytieňuj, pri zväčšovaní niektoré detaily dotváraj podľa predstavy.

3.-krok- Z predchádzajúceho zväčšeného detailu vyber časť a postupuj vo zväčšovaní. Zdokonaľuj sa v tieňovaní. Aj na tejto ploche by mali byť miesta z rôznym stupňom svetlosti. Vzniknutá kresba sa stáva samostatným obrázkom.

Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.

STREDA skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ZASTAVIŤ ČAS

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.


Plynutie času sa zastaviť nedá, jednotlivé ročné obdobia sa striedajú, po lete nezastaviteľne prišla jeseň. No ani ona tu nebude natrvalo. Jedenásty november je deň spojený s príchodom posledného ročného obdobia-zimy. Na tento deň sa viaže známa veta: Martin prichádza na bielom koni. Jedenásteho novembra majú meniny všetci Martinovia, a v tento deň v minulosti často skutočne prvýkrát nasnežilo, preto ten biely kôň. Aj keď tento rok tomu tak nebolo, iste si to dokážete predstaviť.

Jediný, kto vie zastaviť plynutie času, je výtvarník. Jeho práca sa dá prirovnať ku kúzlam čarodejníka, ktorý na jednej ploche výkresu dokáže spojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bude to aj tvoja úloha. Spojíš dve ročné obdobia do jedného celku. Nakreslíš na oblohu bieleho koňa s jazdcom-Martinom. V časti výkresu zobrazíš jeseň, no v časti nad ktorou sa vznáša Martin na bielom koni, už bude zima. Správne rozlíš obe ročné obdobia, ale zároveň by mal obrázok pôsobiť ako jeden celok. K práci použi farebné ceruzky, fixky a vodové farby.

Priložené obrázky sú len návodom, nie sú vzorom, ktorý je treba napodobniť.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

2. Úloha: OBRAZ V OBRAZE.

Úloha je určená pre Terezku.

Výsledkom práce maliara býva najčastejšie obraz niečoho, na čo sa maliar pozeral, napríklad zobrazenie postavy, zvieraťa, zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádzala pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje. Na priloženom obrázku celú postavu maliara nevidno, maliar nakreslil to, čo pri práci videl. Videl vznikajúci obraz budovy a zároveň svoje vlastné ruky vytvárajúce tento obraz. Obrázok sa skladá z dvoch výkresov, prvý z nich je skutočný výkres, na ktorom je nakreslený výkres s budovou. Vznikol obraz s vloženým obrazom.

Vyber si vlastný zaujímavý námet a zobraz takúto situáciu. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.3. Úloha: ORNAMENT

Úloha je určené pre Emily, Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Ornament je ozdoba na predmetoch , druh okrasy. Podľa pôvodu a povahy výzdobných prvkov ornament môže byť geometrický, rastlinný, živočíšny a figurálny.

Geometrický znamená, že ozdoba má tvar kruhu, štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a podobne.

Rastlinný ornament má tvar kvetu, listu a podobne.

Živočíšny ornament zobrazuje nejaké zvieratko, najčastejšie vtáka.

Figurálny ornament zobrazuje jednoduchým spôsobom ľudské telo a jeho časti.

Na priloženom obrázku je ornament, ktorý má geometrický tvar. Všimni si, ako sa z jednoduchého trojuholníka dajú vytvoriť zložité obrazce.

V tejto úlohe nebudeš kresliť, podľa návodu vľavo si zo zemiaku vyrobíš niečo ako pečiatku. Najmladším žiakom kvôli bezpečnosti pri jej výrobe pomôžu rodičia. Zemiakovú pečiatku potom opatrne namáčaj do farby, ktorú nanesieš na hladkú a nesavú plochu. Pri zdobení pomocou ornamentu je dôležité dodržiavať rytmus, čiže pravidelné opakovanie toho istého obrazca. Najprv si tvorbu ornamentu precvič podľa obrázka. Potom si zo zemiaka urob pečiatku s iným obrazcom a vytvor vlastný ornament. Pri odtáčaní môžeš striedať farby. Dbaj pri práci pravidelnosť a presnosť.

Obr.4. Úloha: ZVÄČŠOVANIE-CESTA K NOVÉMU OBRAZU

Úloha je určená pre Terezku.

Bude stačiť veľmi mäkká ceruzka a vhodný námet.

1.krok-Na výkres A4 v 1. časti nakresli vybraný objekt (najvhodnejšie niečo z prírody) vcelku. Dbaj na správne vytieňovanie, od veľmi bledého stupňa postupne až po čierny.

2.krok-Vyber zaujímavý detail z prechádzajúceho celku a výrazne ho zväčši. Znova ho vytieňuj, pri zväčšovaní niektoré detaily dotváraj podľa predstavy.

3.-krok- Z predchádzajúceho zväčšeného detailu vyber časť a postupuj vo zväčšovaní. Zdokonaľuj sa v tieňovaní. Aj na tejto ploche by mali byť miesta z rôznym stupňom svetlosti. Vzniknutá kresba sa stáva samostatným obrázkom.

Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: ZASTAVIŤ ČAS

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.


Plynutie času sa zastaviť nedá, jednotlivé ročné obdobia sa striedajú, po lete nezastaviteľne prišla jeseň. No ani ona tu nebude natrvalo. Jedenásty november je deň spojený s príchodom posledného ročného obdobia-zimy. Na tento deň sa viaže známa veta: Martin prichádza na bielom koni. Jedenásteho novembra majú meniny všetci Martinovia, a v tento deň v minulosti často skutočne prvýkrát nasnežilo, preto ten biely kôň. Aj keď tento rok tomu tak nebolo, iste si to dokážete predstaviť.

Jediný, kto vie zastaviť plynutie času, je výtvarník. Jeho práca sa dá prirovnať ku kúzlam čarodejníka, ktorý na jednej ploche výkresu dokáže spojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bude to aj tvoja úloha. Spojíš dve ročné obdobia do jedného celku. Nakreslíš na oblohu bieleho koňa s jazdcom-Martinom. V časti výkresu zobrazíš jeseň, no v časti nad ktorou sa vznáša Martin na bielom koni, už bude zima. Správne rozlíš obe ročné obdobia, ale zároveň by mal obrázok pôsobiť ako jeden celok. K práci použi farebné ceruzky, fixky a vodové farby.

Priložené obrázky sú len návodom, nie sú vzorom, ktorý je treba napodobniť.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

2. Úloha: OBRAZ V OBRAZE.

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Výsledkom práce maliara býva najčastejšie obraz niečoho, na čo sa maliar pozeral, napríklad zobrazenie postavy, zvieraťa, zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádzala pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje. Na priloženom obrázku celú postavu maliara nevidno, maliar nakreslil to, čo pri práci videl. Videl vznikajúci obraz budovy a zároveň svoje vlastné ruky vytvárajúce tento obraz. Obrázok sa skladá z dvoch výkresov, prvý z nich je skutočný výkres, na ktorom je nakreslený výkres s budovou. Vznikol obraz s vloženým obrazom.

Vyber si vlastný zaujímavý námet a zobraz takúto situáciu. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.3. Úloha: PORTRÉT / VYUŽITIE FAREBNÉHO PAPIERA

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Pri kombinácii troch materiálov: hnedej a červenohnedej ceruzky (môže byť aj sépia), bieleho pastelu (ako náhrada môže byť biela ceruzka) a tónovaného papiera (papier pieskovej alebo pastelovej farby, v podstate nie biely) je možné dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. Tónovaný papier akoby „urobí” veľa práce za autora. V čom to spočíva?

1.krok- Nakreslite podľa zásad, ktoré sme si už stihli vysvetliť na tónovaný papier portrét a zvýraznite hnedou a červenohnedou ceruzkou najtmavšie miesta.

2.krok- Bielou ceruzkou pracujte len na najsvetlejších miestach.

3.krok- Vytvorte veľmi jemne poltóny, prechody medzi najtmavšími a najsvetlejšími miestami, nechajte „pracovať” aj podklad. Využite to, že je na ňom určitý stupeň tieňa. Tie miesta budú mať farbu podkladu.

Priložený obr. je len návod.

Obr.4. Úloha: ORNAMENT

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Ornament je ozdoba na predmetoch , druh okrasy. Podľa pôvodu a povahy výzdobných prvkov ornament môže byť geometrický, rastlinný, živočíšny a figurálny.

Geometrický znamená, že ozdoba má tvar kruhu, štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a podobne.

Rastlinný ornament má tvar kvetu, listu a podobne.

Živočíšny ornament zobrazuje nejaké zvieratko, najčastejšie vtáka.

Figurálny ornament zobrazuje jednoduchým spôsobom ľudské telo a jeho časti.

Na priloženom obrázku je ornament, ktorý má geometrický tvar. Všimni si, ako sa z jednoduchého trojuholníka dajú vytvoriť zložité obrazce.

V tejto úlohe nebudeš kresliť, podľa návodu vľavo si zo zemiaku vyrobíš niečo ako pečiatku. Najmladším žiakom kvôli bezpečnosti pri jej výrobe pomôžu rodičia. Zemiakovú pečiatku potom opatrne namáčaj do farby, ktorú nanesieš na hladkú a nesavú plochu. Pri zdobení pomocou ornamentu je dôležité dodržiavať rytmus, čiže pravidelné opakovanie toho istého obrazca. Najprv si tvorbu ornamentu precvič podľa obrázka. Potom si zo zemiaka urob pečiatku s iným obrazcom a vytvor vlastný ornament. Pri odtáčaní môžeš striedať farby. Dbaj pri práci pravidelnosť a presnosť.

Obr.5. Úloha: VYUŽITIE PRÁZDNEHO OBRYSU – ZDVOJNÁSOBENIE OBJEKTU

Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Priestor, ktorý vznikne po vystrihnutí určitej kresby z plochy papiera, nemusíme považovať za prázdny. Stačí výkres s prázdnou plochou priložiť na nejaký podklad. Môžu to byť napríklad noviny alebo časopis s farebnými obrázkami alebo pestrá textilná látka. Prázdny vystrihnutý obrys dostane nový obsah. Ten sa bude meniť vždy, keď sa zmení podklad pod ním.

Na výkres A4 nakresli nejakého živočícha alebo rastlinu. Kresbu detailne vytieňuj, potom objekt vystrihni, aby sa pritom neporušila celistvosť výkresu. Farebný podklad si urob tak, že na výkres A3 pomocou vodových alebo temperových farieb budeš rôznym spôsobom klásť farebné škvrny. Ich farebnosť môžeš prispôsobiť povahe vystrihnutého objektu. Vytvor kompozíciu, ktorá bude obsahovať dva razy zobrazený objekt tak, že spojíš vystrihnutú kresbu s výkresom s vystrihnutým obrysom danej kresby na vzniknutom farebnom podklade. Jednotlivé vrstvy zlep.

Priložený obrázok nie je vzor na opakovanie, vytvor vlastný obrázok.

Obr.6. Úloha: ZVÄČŠOVANIE-CESTA K NOVÉMU OBRAZU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Bude stačiť veľmi mäkká ceruzka a vhodný námet.

1.krok-Na výkres A4 v 1. časti nakresli vybraný objekt (najvhodnejšie niečo z prírody) vcelku. Dbaj na správne vytieňovanie, od veľmi bledého stupňa postupne až po čierny.

2.krok-Vyber zaujímavý detail z prechádzajúceho celku a výrazne ho zväčši. Znova ho vytieňuj, pri zväčšovaní niektoré detaily dotváraj podľa predstavy.

3.-krok- Z predchádzajúceho zväčšeného detailu vyber časť a postupuj vo zväčšovaní. Zdokonaľuj sa v tieňovaní. Aj na tejto ploche by mali byť miesta z rôznym stupňom svetlosti. Vzniknutá kresba sa stáva samostatným obrázkom.

Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: VSTUPNE JEDNEJ FARBY
Úloha je pre všetkých žiakov skupiny.

Okrem troch základných farieb: žltá, červená, modrá a troch odvodených farieb: oranžová, zelená, fialová by sme mali používať množstvo ďalších farieb. To preto, lebo svet okolo nás je omnoho farebnejší. Aj v tomto ročnom období sa o tom môžeš presvedčiť. Keď sa pozorne zadívaš napríklad na stromy, ľahko zistíš, že nie všetky listy na nich sú rovnako zelené. Nájdeš medzi nimi hneď niekoľko zelených farieb. Hovoríme tomu stupne jednej farby. Farba je odstupňovaná od najbledšieho stupňa po najtmavší. Keď otvoríš škatuľu s farebnými ceruzkami, tiež tam nájdeš niektoré farby v rôznych stupňoch. Na priloženom obrázku je napríklad obloha vyfarbená v rôznych stupňoch modrej farby.

Urob si prechádzku a všímaj si farby na lúke, v záhrade, v sade, v lese, na oblohe, na vode. Svoje dojmy potom nakresli, používaj pritom svetlé aj tmavé stupne jednotlivých farieb.

Obr.

2. Úloha: ČÍSLA V OBRAZOCH
Úloha je pre všetkých žiakov skupiny.

Iste poznáš veľa rozprávok. Často sa v nich vystupujú postavy, s ktorými súvisia čísla, najčastejšie číslo tri. Napríklad: Popoluška dostala tri zázračné oriešky, v ktorých sa skrývali slávnostné šaty, v rozprávke O troch prasiatkach si prasiatka postavili tri rôzne domy, v mnohých rozprávkach hlavná musí vykonať tri úlohy alebo princ musí poraziť draka, ktorý má tri hlavy.

Nakresli alebo namaľuj dej rozprávky, v ktorej sa vyskytuje číslo tri v nejakých súvislostiach.

Priložený obrázok je len návod, nie vzor, ktorý je treba napodobniť.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: DODKOVANIE / VYPRACOVANIE TÓNU A TEXTÚRY
Úloha je určená žiakom štúdia pre dospelých a žiakom druhého stupňa.

Bodkovanie sa tvorí z bodiek alebo stôp rovnakej veľkosti rozmiestnených bližšie alebo ďalej od seba podľa variácie tónu. Spôsobom umiestnenia stôp môžeme vytvárať postupné prechodu tónu. Škála tónov začína od tmavého tónu (husto natlačené stopy) cez stredné tóny rôznej svetlosti s pravidelnými stopami až po najsvetlejší tón (biely papier bez stôp)-obr.č.1. Prechody na postupný presun od tmy po svetlo môžu byť hladké aj ohraničené-obr.č.2.

1.krok-Vyberte si vhodný objekt a zľahka tvrdou ceruzkou si ho nakreslite. Vyznačte si na ňom oblasti rôznych tónov.

2.krok-Vybodkujte obrys objektu a urobte bodky okolo svetlých miest.

3.krok-Urobte prechody medzi najhustejšou koncentráciou bodiek a bielymi miestami, vytvárajte škály tónov.

Priložený obrázok č.3 je inšpirácia.

Obr.1

Obr.2


Obr.3

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: ŠTÚDIA OBUVI
Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Aj taká obyčajná vec ako obuv, dokáže výtvarníkovi poskytnúť zaujímavé možnosti zobrazovania. Stačí mať zvedavé a všímavé oči.

Vyber vhodnú obuv, je dôležité, aby mala zložitejší strih, mala by byť pozošívaná z mnohých dielov. Najprv ju pozorne preskúmaj z rôznych strán. Vytvor kompozíciu, kde bude obuv zobrazená z viacerých uhlov pohľadu (spredu, z boku, zhora, z nadhľadu – pripomeň si zadanie-NOVEMBER-1.týždeň a pridaj pohľad zospodu. Obuv zobraz v rôznych mierkach: celok, polocelok, detail a zväčšený detail. Ku kresbe pridaj dva obrázky, ktoré urobíš ako odtlačok (podrážky) a ako frotáž. Odtlačok: hubkou nanesieš na podrážku primerané množstvo hustejšej temperovej farby a topánku použiješ ako pečiatku. Frotáž: prilož papier na povrch obuvi a prechádzaním na plocho položenou mäkkou ceruzkou po papieri vytvoríš odtlačok štruktúry zakrytého reliéfu.

Pomôcky: ceruzky rôznej tvrdosti, tuš, fixky, farebné ceruzky, hubka a temperová farba. Priložené obrázky neopakuj, sú na inšpiráciu

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: SKÚMAME TVARY / ZBIERKA ZAUJÍMAVÝCH PREDMETOV


Nasledujúca úloha je určená Sama R., Elke Č. a Nine M.

Mnohí veľkí výtvarníci si v ateliéroch vytvárali vlastné zbierky najpodivnejších predmetov, ktoré ich zaujali svojím tvarom, farbou a štruktúrou. Nachádzali ich na rôznych miestach. Tieto predmety im neskôr poslúžili ako model, stali sa súčasťou nejakého obrazu, ktorý vytvorili.

Vytvor obraz, ktorý bude pozostávať len zo samých rôznych zaujímavých predmetov. Predmety nesmú byť jednoduché, daj si záležať pri ich hľadaní. Preskúmaj svoje okolie, domácnosť, záhradu, pivnicu, park, les...Môžeš siahnuť po knihách, využi internet. Zbierka by mala pozostávať z predmetov prírodného alebo technického charakteru. Tvoju zbierku bude tvoriť aspoň päť predmetov. Kresli na rôzne farebné papiere tenkou fixkou alebo technickým perom. Snaž sa správne vystihnúť tvar predmetov a zaznamenaj čo najviac detailov na nich. Predmety potom opatrne vystrihni, medzi vonkajším obrysom predmetov a okrajom výstrižku nechaj niekoľkomilimetrový okraj. Vystrihnuté predmety vhodne poukladaj do celku a nalep na väčší výkres. Predmety sa môžu aj čiastočne prekrývať, ale dávaj pozor, aby nebol zakrytý zaujímavý detail spodného predmetu.

Priložený obrázok je len návod, nie vzor, ktorý treba zopakovať.

Obr.


3. Úloha: MALIAR A MODEL - OBRAZ V OBRAZE

Úloha je pre Izabelku K.

Hoci ide o zvláštny námet, spojenie maliar a jeho model sa vo výtvarnom umení často vyskytuje. Prečo je to zvláštny námet? Výsledkom práce maliara by mal byť predsa obraz niečoho, na čo sa maliar pozerá, napríklad zobrazenie zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádza pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje.

Tvojou úlohou je vytvoriť takýto zvláštny obrázok. Namaľuj seba, ako maľuješ seba. Priložený obrázok nie je vzor, vytvor vlastný obrázok.

Obr.

4. Úloha: ZVÄČŠOVANIE-CESTA K NOVÉMU OBRAZU

Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P.

Bude stačiť veľmi mäkká ceruzka a vhodný námet.

1.krok-Na výkres A4 v 1. časti nakresli vybraný objekt (najvhodnejšie niečo z prírody) vcelku. Dbaj na správne vytieňovanie, od veľmi bledého stupňa postupne až po čierny.

2.krok-Vyber zaujímavý detail z prechádzajúceho celku a výrazne ho zväčši. Znova ho vytieňuj, pri zväčšovaní niektoré detaily dotváraj podľa predstavy.

3.-krok- Z predchádzajúceho zväčšeného detailu vyber časť a postupuj vo zväčšovaní. Zdokonaľuj sa v tieňovaní. Aj na tejto ploche by mali byť miesta z rôznym stupňom svetlosti. Vzniknutá kresba sa stáva samostatným obrázkom.

Priložený obrázok je návod, nie vzor.

Obr.


5. Úloha: OBRAZ V OBRAZE.

Nasledujúca úloha je určená Sama R., Elke Č. a Nine M.

Výsledkom práce maliara býva najčastejšie obraz niečoho, na čo sa maliar pozeral, napríklad zobrazenie postavy, zvieraťa, zaujímavej budovy alebo krajiny, ktorá sa nachádzala pred ním. Na takom obraze maliara nevidno, vidno priamo zobrazený objekt jeho záujmu. Lenže aj maliar pri práci môže byť pre niekoho zaujímavým objektom vhodným pre zobrazenie. Mnoho maliarov z rôznych dôvodov zobrazilo dokonca seba ako maľujú samých seba. Na takomto obraze sa potom maliar vyskytuje tri razy. Raz ako autor, nevidno ho síce, ale vďaka nemu obraz vznikol. Druhý raz sa maliar nachádza priamo na obraze zobrazený pri práci ako maľuje a tretí raz ho vidieť zobrazeného na obraze, ktorý na obraze zobrazený maliar maľuje. Na priloženom obrázku celú postavu maliara nevidno, maliar nakreslil to, čo pri práci videl. Videl vznikajúci obraz budovy a zároveň svoje vlastné ruky vytvárajúce tento obraz. Obrázok sa skladá z dvoch výkresov, prvý z nich je skutočný výkres, na ktorom je nakreslený výkres s budovou. Vznikol obraz s vloženým obrazom.

Vyber si vlastný zaujímavý námet a zobraz takúto situáciu. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.

Obr.


6. Úloha: ZASTAVIŤ ČAS

Úloha je pre Izabelku K.


Plynutie času sa zastaviť nedá, jednotlivé ročné obdobia sa striedajú, po lete nezastaviteľne prišla jeseň. No ani ona tu nebude natrvalo. Jedenásty november je deň spojený s príchodom posledného ročného obdobia-zimy. Na tento deň sa viaže známa veta: Martin prichádza na bielom koni. Jedenásteho novembra majú meniny všetci Martinovia, a v tento deň v minulosti často skutočne prvýkrát nasnežilo, preto ten biely kôň. Aj keď tento rok tomu tak nebolo, iste si to dokážete predstaviť.

Jediný, kto vie zastaviť plynutie času, je výtvarník. Jeho práca sa dá prirovnať ku kúzlam čarodejníka, ktorý na jednej ploche výkresu dokáže spojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bude to aj tvoja úloha. Spojíš dve ročné obdobia do jedného celku. Nakreslíš na oblohu bieleho koňa s jazdcom-Martinom. V časti výkresu zobrazíš jeseň, no v časti nad ktorou sa vznáša Martin na bielom koni, už bude zima. Správne rozlíš obe ročné obdobia, ale zároveň by mal obrázok pôsobiť ako jeden celok. K práci použi farebné ceruzky, fixky a vodové farby.

Priložené obrázky sú len návodom, nie sú vzorom, ktorý je treba napodobniť.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1. Úloha: ŠTÚDIE –ZVÄČŠENÝ DETAIL

Zväčšenie na prvý pohľad obyčajných vecí nám prináša nový pohľad na ne. Z prechádzky do prírody si dones rôzne prírodniny a objavuj ich zaujímavé detaily. Použi zväčšovacie sklo. Pri kresbe musíš tieto drobné predmety niekoľko násobne zväčšiť. Takto veľké ich začíname vnímať úplne inak. Pracuj s mäkkými ceruzkami a farebnými ceruzkami.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.22. Úloha: ZVÄČŠENÝ DETAIL – FAREBNÁ KOMPOZÍCIA

Táto úloha súvisí s predchádzajúcou, využi svoje skúsenosti so zväčšenými detailmi prírodných prvkov a vytvor z jednej štúdie farebnú kompozíciu. Nevytváraj farebnú štúdiu presne podľa skutočnosti, predchádzajúca štúdia je pomôcka na to, aby vďaka tvojej predstavivosti a fantázii vznikol samostatný obraz, ktorý sa ani farebne nemusí presne držať reality. Pracuj s farebnými pastelmi, ceruzkami a vodovými farbami.


pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2