Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


NOVÉ ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY


Milí žiaci,

stále sme v období mimoriadneho prerušenia vyučovania, ktoré trvá od 30. marca 2020 do odvolania. Mnohí z Vás si našli miesto a čas na tvorenie, úspešne pracovali na zadaniach s tými pomôckami, ktoré našli doma. Svoje práce nafotili mobilom a posielali na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Všetkých, ktorí ste sa zapojili, chválim a samozrejme naďalej platí pre najaktívnejších osobitná odmena. Nie všetci ste tak doteraz urobili. Tí, ktorí ste doteraz nič neposlali, nájdete všetky informácie na webovej stránke našej školy: zadanie.sukromnazuskos.sk. Verím ale, že nikto nesedel doma so založenými rukami a aj keď nič neposlal, vedel si z úloh vybrať a pracoval.

Na ďalšie obdobie posielam nové zadania, v prvej časti zatiaľ dve. Potom pošlem ďalšie dve. Všetko závisí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia.

Viacero nových úloh súvisí s tým, že v mesiaci máji sme mali na pláne znova na celý deň navštíviť mesto Banská Štiavnica, aby sme mohli priamo obdivovať jeho umelecké poklady a tam kresliť, maľovať a fotografovať. Túto akciu budeme môcť uskutočniť, dúfam, v jesenných mesiacoch nového školského roka. Ako malú náhradu a zároveň na inšpiráciu tu nájdete v úvode niekoľko fotografií a krátke video.

Starší žiaci nech hľadajú veku primerané úlohy. Žiaci, ktorí sa pripravujú na talentové prijímacie skúšky, naďalej kreslia a maľujú niekoľko zátiší a pridajú si do nich drapériu. Pracujú podľa pokynov, ktoré dostali ešte počas vyučovania.

Nech sa Vám naďalej darí, buďte všetci tvoriví a hlavne zdraví.


MÁJ - 1. časť
PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Kristína K. nájde úlohy v skupine piatok 16,25-18.40

1.Úloha: MESTO V PODZEMÍ Banská Štiavnica vďačí za svoj vznik a krásu veľkému množstvu drahých kovov (zlato a striebro), ktoré sa nachádzalo pod ním a bolo vydolované na povrch. Pri návšteve Štiavnice si treba uvedomiť, že celé podzemie tohto mesta je preto podkopané hustým bludiskom zvislých a vodorovných chodieb s množstvom križovatiek. Akoby to bolo druhé mesto. S tým súvisí úloha. Zapoj predstavivosť a fantáziu a navrhni svoje vymyslené podzemné mesto, v ktorom by sa dalo žiť. Vymysli rôzne budovy, cesty, dopravné prostriedky, technické zariadenia... Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky, tuš.


2.Úloha: TAJNÉ PÍSMO V Banskej Štiavnici pôsobilo aj mnoho vedcov a vynálezcov. Ich technické patenty a vynálezy boli na svetovej úrovni a výrazne posunuli banskú techniku a dejiny mesta vpred. Predstav si, že si tiež vynálezca a potrebuješ svoje myšlienky chrániť pred konkurenciou. Navrhni preto tajné písmo. Použi k tomu pre každé písmeno abecedy niekoľko základných tvarov: štvorec, trojuholník, kruh a daj ich do rozličných vzťahov. Môžeš ich zmenšovať alebo zväčšovať, opakovať, otáčať, spájať, preklápať...Precvičíš si svoje schopnosti vytvárať kombinácie. Špeciálne si uprav aj podklad, na ktorý písmená umiestniš. Výkres A3 uprav ( môžeš ho pokrkvať, pomaľovať, pofŕkať, natrhnúť okraje...) tak, aby pripomínal starú listinu. Na prácu použi rozličné pomôcky.


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: MAXIPORTRÉT Teraz pôjde o netradičný portrét, nejde o človeka ale o zviera. Vyhľadáš obrázok zaujímavého alebo obľúbeného zvieraťa, no nebudeš zobrazovať celú hlavu, sústredíš sa len na oči, ňufák alebo zobák a pysk, papuľu alebo tlamu. Tieto časti vyplnia celý výkres. Môžeš to pripraviť ako hádanku, pretože nebude vidieť zviera vcelku. Pomôcky: výkres A3, temperové alebo vodové farby, voskové alebo olejové pastely.


2.Úloha: EX LIBRIS. Banská Štiavnica je známa aj bohatou históriou škôl. V meste bolo lýceum, na ktorom študovali žiaci, z ktorých sa neskôr mnohí preslávili. Jedným z nich bol Andrej Braxatoris, ktorého pozná celé Slovensko ako Andreja Sládkoviča. Ako študent si privyrábal doučovaním Márie, dcéry bohatého mešťana, ktorému záležalo na vzdelaní jeho detí. Cez vrelý vzťah ku knihám a literatúre sa obaja mladí ľudia do seba zaľúbili, no nikdy sa nestali manželmi. Mária sa na naliehanie jej matky vydala za bohatého cukrára a medovnikára a zo Sládkoviča sa stal významný štúrovský básnik. Svoj vzťah k Márii vyjadril v najdlhšej ľúbostnej básni na svete s názvom Marína, kde sa okrem lásky k dievčine vyspieval aj ku prírodným krásam Slovenska. Známe sú aj iné jeho básnické skladby. Tvojou úlohou bude navrhnúť ex libris (ex libris je malá grafika,odtlačok,ktorý sa vlepoval na začiatok kníh na označenie vlastníka knihy),v ktorom bude vyjadrený tento príbeh. Súčasťou obrázka musí byť okrem postáv aj príroda a text ex libris a meno.Pomôcky: výkres A4, tuš alebo čierna fixka.


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


1.Úloha: APRÍLOVÉ POČASIE. Táto úloha je pre všetkých žiakov skupiny, ale každý z nich podľa svojho veku a vďaka rôznym skúsenostiam túto prácu vyrieši podľa seba. Hoci je už máj, o aprílovom počasí môžeme hovoriť celý rok. Takto voláme neustálené počasie, keď sa môže počasie meniť aj v priebehu dňa. Rovnaké počasie zažívame aj teraz. Tvojou úlohou je nakresliť a namaľovať seba a svoju rodinu na vychádzke v prírode. Súčasne bude svietiť slnko, bude padať dážď alebo sneh a zároveň sa zjaví dúha. Pomôcky: výkres A3, vodové alebo temperové farby, pastelky, fixky.


2.Úloha: VYMYSLENÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK. Vojdeme do podzemia Banskej Štiavnice. Úloha je hlavne pre chlapcov v skupine, ale môžu ju robiť aj dievčatá. Banská Štiavnica vďačí za svoj vznik a krásu množstvu drahých kovov (zlato a striebro), ktoré sa nachádzalo pod ním a bolo vydolované na povrch. Pri návšteve Štiavnice si treba uvedomiť, že celé podzemie tohto mesta je preto podkopané hustým bludiskom zvislých a vodorovných chodieb s množstvom križovatiek. Akoby to bolo druhé mesto. S tým súvisí úloha. Zapoj svoju fantáziu a vymysli viacúčelový dopravný prostriedok určený na dlhodobý pobyt do podzemia. Zameraj sa na jeho rôzne funkcie a technické podrobnosti. Pomôcky: výkres A3, pastelky, fixky, vodové farby, tuš.

VYMYSLENÉ BYTOSTI. Úloha je určená hlavne pre dievčatá, ale môžu sa zapojiť aj chlapci. Vytvor dve tajomné postavičky, ktoré obývajú podzemné banské chodby. Pri ich vytváraní zabudni na už známe spôsoby zobrazovania škriatkov a trpaslíkov. Vytvor vlastné postavičky. Pomôcky: výkres A4, pastelky, fixky, vodové farby.


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: BICYKLOVANIE. Urobíme si výlet na bicykloch, možno aj do Banskej Štiavnice. Nakresli a namaľuj aspoň tri postavy na bicykloch tak, aby sa čiastočne prekrývali. Na výkrese A3 použi rôzny materiál, od ceruzky po temperové farby alebo voskové pastely. Farebné postavy budú vyzerať tak, akoby boli v popredí. Do farieb v pozadí pridaj veľa bielej farby.


2.Úloha: BLUDISKO. V uličkách historického jadra Banskej Štiavnice sa môže niekto cítiť ako v bludisku. Navrhni na výkres A3 pôdorys bludiska ako počítačovú hru. Vymysli štart a cieľ a medzi nimi rôzne prekážky a nástrahy. Vytvor kladné a záporné postavičky a do plochy môžeš umiestniť reálne prvky mesta. Dbaj aj na výtvarnú stránku bludiska.


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: ASAMBLÁŽ Vyhľadaj v domácnosti množstvo rozličných predmetov ako gombíky, nožnice, štipce, kuchynský riad, pomôcky na šitie, tvoje školské pomôcky... a zostav z nich celok, ktorý by mal pripomínať najprv tvár človeka so všetkými podrobnosťami a potom nejaké zviera. Obidva takto vzniknuté obrázky nafoť mobilom a pošli.


2.Úloha: ČO VIDÍM Z OKNA. Aj keď isto nesedíme stále doma, tvojou úlohou bude nakresliť časť miestnosti zvnútra s pohľadom na krajinu vonku. Reálny pohľad môžeš nahradiť fantáziou, alebo tam môžeš umiestniť pohľad do niektorej uličky v Banskej Štiavnici. Pomôcky: Výkres A3, ceruza, tuš, fixky, vodové alebo temperové farby, voskové pastely.


STREDA skupina 16.25 – 18.40


Nina a Timea robia práce na skúšky, Ivka s Miškou nájdu úlohy v skupine Pondelok 16,25-18,40, Emka a Sofia nájdu úlohy v skupine Utorok 16,25-18,40

1.Úloha: KRAJINA INAK Vypýtaj si doma rôzne pestrofarebné zbytočné látky s rozličnými vzormi. Povystrihuj z nich vhodne potrebné tvary a nalep na výkres A3. Ten si predtým farebne podmaľuj. Môžeš tvoriť lúku, les, jazero... Môžeš pridať oblaky, budovy, kvety.


2.Úloha: ČO VIDÍM Z OKNA. Aj keď isto nesedíme stále doma, tvojou úlohou bude nakresliť časť miestnosti zvnútra s pohľadom na krajinu vonku. Reálny pohľad von môžeš nahradiť fantáziou, alebo tam môžeš umiestniť aj pohľad do niektorej uličky v Banskej Štiavnici. Pomôcky: Výkres A3, ceruza, tuš, fixky, vodové alebo temperové farby, voskové pastely.


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: KRAJINA INAK Vypýtaj si doma rôzne pestrofarebné zbytočné látky s rozličnými vzormi. Povystrihuj z nich vhodne potrebné tvary a nalep na výkres A3. Ten si predtým farebne podmaľuj. Môžeš tvoriť lúku, les, jazero... Môžeš pridať oblaky, budovy, kvety.


2.Úloha: ŠATY PRE POPOLUŠKU Rozprávka o Popoluške, ktorá sa často prezliekala a prezúvala, je známa. Postupne nakresli a namaľuj na jeden výkres Popolušku v troch rozličných šatách. Pomôcky: Výkres A3, fixky, vodové alebo temperové farby.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: STARÉ OMIETKY Aj historické budovy Banskej prechádzali časom rôznymi úpravami, pri ktorých sa menila aj ich vonkajšia farebnosť. Vyberte si pohľad na zaujímavý architektonický detail-portál alebo okno historickej budovy a na jednej ploche zachyťte túto časť naraz v jednotlivých časových obdobiach na jednej ploche. Každá ďalšia farba predstavuje nové obdobie.Výkres predtým rozdeľte na viac častí. Použite najmenej desať farieb a ich odtieňov a dbajte na zladenosť kompozície a rešpektujte tvary jednotlivých častí.


2.Úloha: ARCHITEKTÚRA INŠPIROVANÁ PRÍRODOU Inšpirujte sa vhodnou prírodninou: šiška, rastlina, list s výraznou kresbou ciev, rôzne plody...rešpektujte usporiadanie jednotlivých častí a navrhnite podľa toho byt, dom alebo časť mesta.


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: POZITÍV A NEGATÍV Vyber si niektorú z fotografií v skupine štvrtok 16,25-18,40 a spracuj v jednom celku časť toho istého architektonického prvku ako pozitív a potom druhú časť ako negatív. Na priloženom obrázku nájdeš návod. Pomôcky: výkres A4,čierna fixka alebo tuš.


2.Úloha: VITRÁŽ Predstav si, že si architekt, ktorý obnovuje historickú budovu v Banskej Štiavnici. Do prázdneho otvoru na reálnej fotografii treba vložiť okno, inšpiruj sa obrázkami barokových okien vedľa. Na internete zisti podstatu výtvarnej techniky vitráž. Navrhni do skiel v okne vitráž s prírodnými motívmi. Kresbu urob čierno-bielu, ale vitráž koloruj vodovými farbami.


PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ŠTÚDIA – súčasti oblečenia Vyber štyri rôzne súčasti oblečenia a zameraj sa na ich zaujímavé detaily. Na jednej ploche vytvor jeden celok. Pomôcky: výkres A3, mäkká ceruza


2.Úloha: VITRÁŽ Predstav si, že si architekt, ktorý obnovuje historickú budovu v Banskej Štiavnici. Do prázdneho otvoru na reálnej fotografii treba vložiť okno, inšpiruj sa obrázkami barokových okien vedľa. Na internete zisti podstatu výtvarnej techniky vitráž. Navrhni do skiel v okne vitráž s prírodnými motívmi. Kresbu urob čierno-bielu, ale vitráž koloruj vodovými farbami.