Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Marec


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - Marec - 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: JARNÉ KVETY-NÁVRH NA VITRÁŽ

Slovo vitráž pochádza z francúzskeho jazyka ( vitrage = sklenená stena) a označuje okno z farebných skiel, ktoré vytvárajú obraz. Jednotlivé farebné sklíčka sú pospájané pásikmi z olova a potom vložené do kovového rámu. Sklo bolo v 13. storočí veľmi vzácne a drahé a vedeli ho vyrobiť len v niektorých krajinách. Sklo do vitráží bolo farbené prímesou veľmi drahých farbív. Obrazy na vitrážach slúžili kňazom pri kázňach a veriaci, z ktorých väčšina nevedela čítať, prostredníctvom nich poznávali príbehy zo života svätých a Bibliu.

Vytvorte návrh na sklené okno. Námetom môžu byť jarné kvety. Výkres A3 rozdeľte na väčšie množstvo malých nepravidelných plôch. Do popredia umiestnite skupinu kvetov. Plochy navzájom výrazne súvisle pospájajte, akoby to boli sklíčka. Pásiky z olova, ktoré majú celok držať spolu, nakreslite tmavou fixkou. Celok potom vhodne vyfarbite vodovými, akvarelovými alebo zriedenými temperovými farbami. Farby pozadia laďte v príbuzných farbách alebo v odtieňoch jednej farby. Priložený nedokončený obrázok Samka S. nie je vzor, ale inšpirácia.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: OP-ART-HRA S VIDENÍM

Op-art (optické umenie) pracuje so zdaním (ilúziou) priestoru a tvaru pomocou línií, plôch a geometrických tvarov. Pri pohľade na takúto plochu máme dojem, že sa vlní alebo ohýba smerom von (vypuklý priestor) alebo dovnútra (dutý priestor). Autori op-artových obrazov čerpajú poznatky z geometrie, vedy o tvaroch a vedy o videní. Tento smer výtvarného umenia sa začal rozvíjať na prelome 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia. Najznámejším z nich je Victor Vasarely.

Skúste vytvoriť svoj op-artový obraz. Nakreslite jednoduchý geometrický tvar, rozčleňte ho pomocou línií tak, aby ste vytvorili dojem zakriveného vypuklého priestoru. Na presné rozčlenenie línií používajte kružidlo a pravítko-obr.1.Do takto vytvorenej mriežky vkladajte rytmicky sa opakujúce geometrické tvary (kruh, štvorec) a kombinujte biele a čierne plochy.

Priložený obr.2 je inšpirácia, nie vzor na napodobňovanie.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: VAJCE - SYMBOL NOVÉHO ŽIVOTA
Na jar sa prebúdza príroda, po zimnom období sa predlžujú dni, slniečko viac hreje, ľady na potokoch a riekach sa roztápajú, začínajú sa rozvíjať puky na stromoch, kvitnúť kvety, objavuje sa znova hmyz a vtáky znášajú do hniezd vajíčka. Vtáčie vajce sa stalo celkom prirodzene jedným zo symbolom jari a nového života. Ozdobenými slepačími vajíčkami bývajú tiež obdarovaní aj šibači na Veľkonočný pondelok. V súčasnosti existuje veľa techník ich zdobenia a veľké množstvo námetov.

Vymaľujte jarné vajíčko a na výzdobu použite jednoduché symboly, ktoré súvisia odpradávna s prebúdzaním prírody: slnko ( kruh), tečúca voda (vlnovka), rozmrznuté studničky (sústredné kruhy), zrnká obilia, zelené lístky, kvety... Symboly môžete vhodne doplniť podľa vlastnej predstavivosti. Nesúvisiace symboly nepoužívajte. Nakreslite najprv veľké vajce. Rozdeľte jeho plochu na vodorovné pásy. Do pásov umiestnite symboly jari, ktoré sa budú navzájom kombinovať a pravidelne striedať. Okolie vajíčka potom podľa vlastnej fantázie doplňte jarnou prírodou. Použite výkres A3, fixky, temperové farby. Obrázok Miška K. nie je vzor, ale inšpirácia.

pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: KOHÚT-FAREBNÁ KOMPOZÍCIA
Na jar sa rodia nové mláďatá, preto ovečky, kozľatá ale kurence bývajú často zobrazované ako symboly jari- nového života. Preskočme trocha v čase dopredu a predstavme si, že zo žlto-oranžového kuraťa vyrástol veľký pestrofarebný kohút. To je pre výtvarníkov väčšia výzva. Na obrázkoch nájdete postup, ako správne postupovať pri zobrazovaní dosť zložitej stavby jeho tela.

 1. Nezačíname a nepostupujeme podľa obrysu ale celé telo „zložíme“ pomocou jednotlivých jednoduchých geometrických tvarov. Použijeme tvrdšiu ceruzku.Obr.1.
 2. Farebnými kriedami alebo farebnými ceruzkami urobíme v takto vytvorenej ploche vhodný farebný podklad. Farby môžu presahovať hranice obrysu.Obr.2.
 3. Potom spojíme jednotlivé časti pomocou obrysu do celku a dostaneme výsledný tvar.Obr.3.
 4. Prácu ukončíme mäkkou ceruzou: vytieňujeme tmavšie plochy-okolie oka, spodok brucha, prekrývajúce sa pierka...Obr.4.
pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

pondelok-1 Obr. 3
pondelok-1 Obr. 4


STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: VAJCE - SYMBOL NOVÉHO ŽIVOTA

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

Na jar sa prebúdza príroda, po zimnom období sa predlžujú dni, slniečko viac hreje, ľady na potokoch a riekach sa roztápajú, začínajú sa rozvíjať puky na stromoch, kvitnúť kvety, objavuje sa znova hmyz a vtáky znášajú do hniezd vajíčka. Vtáčie vajce sa stalo celkom prirodzene jedným zo symbolom jari a nového života. Ozdobenými slepačími vajíčkami bývajú tiež obdarovaní aj šibači na Veľkonočný pondelok. V súčasnosti existuje veľa techník ich zdobenia a veľké množstvo námetov.

Vymaľujte jarné vajíčko a na výzdobu použite jednoduché symboly, ktoré súvisia odpradávna s prebúdzaním prírody: slnko ( kruh), tečúca voda (vlnovka), rozmrznuté studničky (sústredné kruhy), zrnká obilia, zelené lístky, kvety... Symboly môžete vhodne doplniť podľa vlastnej predstavivosti. Nesúvisiace symboly nepoužívajte. Nakreslite najprv veľké vajce. Rozdeľte jeho plochu na vodorovné pásy. Do pásov umiestnite symboly jari, ktoré sa budú navzájom kombinovať a pravidelne striedať. Okolie vajíčka potom podľa vlastnej fantázie doplňte jarnou prírodou. Použite výkres A3, fixky, temperové farby. Obrázok Miška K. nie je vzor, ale inšpirácia.

pondelok-1
Obr. 1
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: KOHÚT-FAREBNÁ KOMPOZÍCIA

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Na jar sa rodia nové mláďatá, preto ovečky, kozľatá ale kurence bývajú často zobrazované ako symboly jari- nového života. Preskočme trocha v čase dopredu a predstavme si, že zo žlto-oranžového kuraťa vyrástol veľký pestrofarebný kohút. To je pre výtvarníkov väčšia výzva. Na obrázkoch nájdete postup, ako správne postupovať pri zobrazovaní dosť zložitej stavby jeho tela.

 1. Nezačíname a nepostupujeme podľa obrysu ale celé telo „zložíme“ pomocou jednotlivých jednoduchých geometrických tvarov. Použijeme tvrdšiu ceruzku.Obr.1.
 2. Farebnými kriedami alebo farebnými ceruzkami urobíme v takto vytvorenej ploche vhodný farebný podklad. Farby môžu presahovať hranice obrysu.Obr.2.
 3. Potom spojíme jednotlivé časti pomocou obrysu do celku a dostaneme výsledný tvar.Obr.3.
 4. Prácu ukončíme mäkkou ceruzou: vytieňujeme tmavšie plochy-okolie oka, spodok brucha, prekrývajúce sa pierka...Obr.4.
pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2

pondelok-1 Obr. 3
pondelok-1 Obr. 4


2. Úloha: OP-ART – HRA S VIDENÍM

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Op-art (optické umenie) pracuje so zdaním (ilúziou) priestoru a tvaru pomocou línií, plôch a geometrických tvarov. Pri pohľade na takúto plochu máme dojem, že sa vlní alebo ohýba smerom von (vypuklý priestor) alebo dovnútra (dutý priestor). Autori op-artových obrazov čerpajú poznatky z geometrie, vedy o tvaroch a vedy o videní. Tento smer výtvarného umenia sa začal rozvíjať na prelome 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia. Najznámejším z nich je Victor Vasarely.

Skúste vytvoriť svoj op-artový obraz. Nakreslite jednoduchý geometrický tvar, rozčleňte ho pomocou línií tak, aby ste vytvorili dojem zakriveného vypuklého priestoru. Na presné rozčlenenie línií používajte kružidlo a pravítko-obr.1.Do takto vytvorenej mriežky vkladajte rytmicky sa opakujúce geometrické tvary (kruh, štvorec) a kombinujte biele a čierne plochy.

Priložený obr.2 je inšpirácia, nie vzor na napodobňovanie.


pondelok-1 Obr. 1
< pondelok-1 Obr. 2

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: VAJCE - SYMBOL NOVÉHO ŽIVOTA

Úloha je pre Rebeku H.

Na jar sa prebúdza príroda, po zimnom období sa predlžujú dni, slniečko viac hreje, ľady na potokoch a riekach sa roztápajú, začínajú sa rozvíjať puky na stromoch, kvitnúť kvety, objavuje sa znova hmyz a vtáky znášajú do hniezd vajíčka. Vtáčie vajce sa stalo celkom prirodzene jedným zo symbolom jari a nového života. Ozdobenými slepačími vajíčkami bývajú tiež obdarovaní aj šibači na Veľkonočný pondelok. V súčasnosti existuje veľa techník ich zdobenia a veľké množstvo námetov.

Vymaľujte jarné vajíčko a na výzdobu použite jednoduché symboly, ktoré súvisia odpradávna s prebúdzaním prírody: slnko ( kruh), tečúca voda (vlnovka), rozmrznuté studničky (sústredné kruhy), zrnká obilia, zelené lístky, kvety... Symboly môžete vhodne doplniť podľa vlastnej predstavivosti. Nesúvisiace symboly nepoužívajte. Nakreslite najprv veľké vajce. Rozdeľte jeho plochu na vodorovné pásy. Do pásov umiestnite symboly jari, ktoré sa budú navzájom kombinovať a pravidelne striedať. Okolie vajíčka potom podľa vlastnej fantázie doplňte jarnou prírodou. Použite výkres A3, fixky, temperové farby. Obrázok Miška K. nie je vzor, ale inšpirácia.

pondelok-1
Obr. 1

2. Úloha: SLNKO HRÁ VŠETKÝMI FARBAMI

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Počasie je v tejto dobe nestále. Teplé a slnečné dni sa striedajú s chladnými a zamračenými. Raz je sucho, inokedy prší a niekedy ešte z oblohy padajú snehové vločky. Namaľujte nový obrázok, na ktorom bude známe slniečko v rôznych farbách podľa počasia. Teplé dni dajú slniečku žltú, oranžovú a červenú farbu. Studené dni zafarbia niekde slniečko fialovou farbou a dážď mu dá aj odtiene modrej farby. Farby na slniečku striedajte tak, ako sa striedajú dni a počasie v nich.

Priložený obrázok je návod, nie vzor na napodobňovanie.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Pastel 3. – ZOSVETLOVANIE FARIEB BIELYM PASTELOM

Technika zosvetlovania bielym pastelom je vhodná pri použití obmedzeného množstva a nedostatku svetlých stupňov jednotlivých farieb. Tento nedostatok sa dá vyriešiť nanesením konkrétnej farby a jej zosvetlením bielym pastelom.

Postup:

 1. Urobte svetlým pastelom obrysovú kresbu ľubovoľného motívu.
 2. Naneste širokou stranou pastelu na plochy súvislé základné vrstvy farby.
 3. Podľa svojich predstáv naneste zľahka vrstvu bieleho pastelu na základné vrstvy na miesta, ktoré chcete zosvetliť. Pastely používajte ľahko, dosiahnete veľkú škálu svetlých tónov použitých farieb.
 4. Správnu farbu podľa skutočnosti alebo podľa svojich predstáv dosahujete opätovným pridaním pôvodnej farby v prípade, ak niečo s bielou preženiete.PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: JARNÉ KVETY-NÁVRH NA VITRÁŽ
Slovo vitráž pochádza z francúzskeho jazyka ( vitrage = sklenená stena) a označuje okno z farebných skiel, ktoré vytvárajú obraz. Jednotlivé farebné sklíčka sú pospájané pásikmi z olova a potom vložené do kovového rámu. Sklo bolo v 13. storočí veľmi vzácne a drahé a vedeli ho vyrobiť len v niektorých krajinách. Sklo do vitráží bolo farbené prímesou veľmi drahých farbív. Obrazy na vitrážach slúžili kňazom pri kázňach a veriaci, z ktorých väčšina nevedela čítať, prostredníctvom nich poznávali príbehy zo života svätých a Bibliu.

Vytvorte návrh na sklené okno. Námetom môžu byť jarné kvety. Výkres A3 rozdeľte na väčšie množstvo malých nepravidelných plôch. Do popredia umiestnite skupinu kvetov. Plochy navzájom výrazne súvisle pospájajte, akoby to boli sklíčka. Pásiky z olova, ktoré majú celok držať spolu, nakreslite tmavou fixkou. Celok potom vhodne vyfarbite vodovými, akvarelovými alebo zriedenými temperovými farbami. Farby pozadia laďte v príbuzných farbách alebo v odtieňoch jednej farby. Priložený obrázok Samka S. nie je vzor, ale inšpirácia.

pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: DÔRAZ

Obraz sa tvorí z množstva vecí, všetky majú na ňom svoju dôležitosť, ale nie všetky sú rovnako dôležité. Výtvarník chce, aby divák svoj pohľad nasmeroval na vec, ktorú on považuje za najdôležitejšiu. To, že vec pritiahne pozornosť diváka, ktorý túto tiež začne považovať za dôležitejšiu ako všetky ostatné veci, dosahuje výtvarník kontrastom farieb, tvarov, svetlosti, textúr, veľkostí a vizuálne dominantným umiestnením takejto veci v kompozícii.

Na priloženom obrázku je veľmi jednoduchý príklad, ako pritiahnuť pozornosť diváka na určitú vec. Všetky jablká majú na ňom rovnakú veľkosť, sú rovnako obrátené, ale divák si ako prvé všimne to z nich, ktoré sa líši farbou. Zelená a červená farba je jednou z dvojíc komplementárnych (doplnkových v najväčšom kontraste) farieb. Platí to aj opačne: v skupine červených jabĺk by pozornosť diváka pritiahlo zelené jablko.


pondelok-1
Obr. 1

Vytvorte vlastnú predmetnú (zátišie, prírodná alebo mestská krajina) alebo abstraktná kompozíciu, kde na princípe kontrastu upriamite pozornosť diváka na jednu vec. Nejde o nič zložité: Veľká vec vynikne medzi menšími, svetlá vec vynikne medzi tmavými a naopak, hranatá vec vynikne medzi oblými a naopak... Pracujte aj s farebným kontrastom.