Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


November


Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úplné zrušenie prezenčného vyučovania (od 25. 11. 2021) na základných umeleckých školách, ktoré vyhlásila vláda SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, opätovne prechádzame na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Úlohy znova nájdete na webovej stránke našej školy www.sukromnazuskos.sk na odkaze zadanie.sukromnazuskos.sk. Prosím Vás o spoluprácu  tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach ďalej prebiehať.  

Úlohy, ktoré pripravujem pre každú skupinu, sa ľahko vyhľadajú podľa rozvrhu (od pondelka do piatka) podľa týždňov a mesiacov. Doteraz rozpracované úlohy (grafiky-papierorezy) dokončíme po návrate do školy.

Práce treba kvôli spätnej väzbe nafotiť a pravidelne posielať na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a meno. Prosím, aby mladším žiakom pri posielaní pomohli rodičia alebo starší súrodenci.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

Prajme si všetci pevné zdravie.

A.Stratený


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - November - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: Nad Prievidzou sa objavil..., (objavilo..., objavili...)

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do dolnej časti vášho obrázka prekresliť lineárne (kresbou čiarou, bez tieňovania) kostol-obr. č.1 alebo obr. č.2, ktorý je výraznou dominantou a zároveň významnou kultúrnou pamiatkou. Naše mesto zmenilo svoju tvár, mnohé staré budovy v jeho centre už nestoja. Na ich mieste vzniklo niečo úplne iné a mnohokrát z hľadiska estetického úplne bezcenné. Tento kostol tu stojí už niekoľko storočí, má za sebou bohatú históriu. Je na pôvodnom mieste a aj keď bol viac ráz prestavovaný, stále má estetické kvality. Je pokladnicou niekoľkých historických slohov od gotiky cez renesanciu až po barok. Preto si zaslúži, aby na vašom obrázku zastupoval celé mesto, ktoré je ešte staršie. Dajte si záležať pri kresbe nie len na celku, ale aj na detailoch, snažte sa byť presní. Okolie kostola môžete doplniť o ďalšie stavby.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, má vaša fantázia voľnosť. Nad kostolom, ktorý zastupuje mesto, sa niečo objavilo. Niečo, čo upúta pozornosť. Niečo zaujímavé, atypické, nie každodenné, nie hocičo. Aj na oblohe sa dejú rôzne veci. Môžete zrežírovať zaujímavý prírodný úkaz ( búrka, kométa, meteorit, polárna žiara...), ale rovnako však môžete na túto úlohu využiť svoje vedecko-technické nadanie, tiež svoj zmysel pre humor, záujem o sci fi alebo drámu. V druhej fáze pracujte aj s farbou. Dobre zvolenými farbami zdôraznite to, čo sa zjavilo nad mestom. Celý priestor nad budovou nech je farebný. Použite dostupné pomôcky. Malá ukážka, nie vzor na opakovanie je na obr. č.3. Verím, že ste tvoriví a originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


pondelok-1
Obr. 3


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Netradičná maľba

Prácu na papieroreze, ktorú sme robili v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy. Nasledujúca úloha môže byť inšpirovaná aktuálnym upršaným neskorým jesenným počasím. Vytvoríte portrét, v ktorom zvláštnu atmosféru a navodenie osobitnej atmosféry urobia stekajúce kvapky farby. Nechajte pracovať namiesto štetca vodu. Vopred si to však vyskúšajte, musíte nájsť správny pomer farby a vody tak, aby farba bola dostatočne tekutá a dokázala po ploche výkresu stekať. Použite štetec na prenos tekutej farby, ale kvapky ním nemaľujte. Pokúste sa vytvoriť náladový portrét. Farba nemusí vždy stekať len z vlasov. Pracujte na výkrese A3 s dostupnými pomôckami. Vhodné sú vodové farby alebo zriedené temperové a akrylové farby. Na predstavu máte priložený obrázok. Nie je to vzor na opakovanie. Buďte originálni. (Hanka P. nájde pre seba úlohu v skupine PONDELOK : skupina 14.00-16.15)


pondelok-1
Obr. 1


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: MARTIN PRICHÁDZA NA BIELOM KONI alebo PROTIKLADY DVOCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Úloha je určená pre Miška, Adelku, Riška, Dianku, Tamarku a Terezku.

Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do ľavej hornej časti vášho obrázka nakresliť koňa s jazdcom. Ten symbolizuje príchod zimy, dodnes sa používa pri napadaní prvého snehu príslovie Martin prišiel na bielom koni. Pod jazdca, ktorý rozhadzuje sneh, bolo treba nakresliť krajinu, stromy, domy a ľudí v dvoch ročných obdobiach- jeseni a zime. Pravá polovica výkresu patrí jeseni- stromy majú ešte listy, občas zasvieti slniečko, v záhradách sa zbiera ovocie, hrabe lístie, upratuje... deti sa bicyklujú, púšťajú šarkana... Ľavá polovica patrí už zime- stromy sú bez listov, z oblohy, ktorá je zatiahnutá, padá sneh, deti sa sánkujú, guľujú, stavajú snehuliaka, korčuľujú, lyžujú...

.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, váš obrázok vyfarbíte vhodnými farbami. Farby sa počas ročných období menia. Jeseni patrí zelená, ktorá sa však mení na oranžovú, žltú a hnedú. Zime patrí modrá, sivá a fialová. Nepoužívajte len jeden odtieň konkrétnej farby. Existujú svetlé, stredné a tmavé odtiene tej istej farby, váš obrázok bude zaujímavejší.

Ako inšpiráciu prikladám tri obrázky.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2
pondelok-1
Obr. 3

2. Úloha: Nad Prievidzou sa objavil..., (objavilo..., objavili...)

Úloha je určená pre Nelu, Ester a Leu.


Práca je rozdelená na dva týždne. V prvej fáze, ktorú ste mali urobiť v predchádzajúcom týždni, bolo treba do dolnej časti vášho obrázka prekresliť lineárne (kresbou čiarou, bez tieňovania) kostol-obr. č.1 alebo obr. č.2, ktorý je výraznou dominantou a zároveň významnou kultúrnou pamiatkou. Naše mesto zmenilo svoju tvár, mnohé staré budovy v jeho centre už nestoja. Na ich mieste vzniklo niečo úplne iné a mnohokrát z hľadiska estetického úplne bezcenné. Tento kostol tu stojí už niekoľko storočí, má za sebou bohatú históriu. Je na pôvodnom mieste a aj keď bol viac ráz prestavovaný, stále má estetické kvality. Je pokladnicou niekoľkých historických slohov od gotiky cez renesanciu až po barok. Preto si zaslúži, aby na vašom obrázku zastupoval celé mesto, ktoré je ešte staršie. Dajte si záležať pri kresbe nie len na celku, ale aj na detailoch, snažte sa byť presní. Okolie kostola môžete doplniť o ďalšie stavby.

V druhej fáze, ktorú budete robiť v tomto týždni, má vaša fantázia voľnosť. Nad kostolom, ktorý zastupuje mesto, sa niečo objavilo. Niečo, čo upúta pozornosť. Niečo zaujímavé, atypické, nie každodenné, nie hocičo. Aj na oblohe sa dejú rôzne veci. Môžete zrežírovať zaujímavý prírodný úkaz ( búrka, kométa, meteorit, polárna žiara...), ale rovnako však môžete na túto úlohu využiť svoje vedecko-technické nadanie, tiež svoj zmysel pre humor, záujem o sci fi alebo drámu. V druhej fáze pracujte aj s farbou. Dobre zvolenými farbami zdôraznite to, čo sa zjavilo nad mestom. Celý priestor nad budovou nech je farebný. Použite dostupné pomôcky. Malá ukážka, nie vzor na opakovanie je na obr. č.3. Verím, že ste tvoriví a originálni.


pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 2


pondelok-1
Obr. 3


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: SKUPINOVÝ PORTRÉT
Prácu na papieroreze, ktorú sme začali v predchádzajúcom týždni dokončíme po návrate do školy.

Nasledujúca úloha je malá hádanka. Koľko osôb sa na priloženom obrázku nachádza ? Je tam skupina ôsmich postáv. Postavy sa prekrývajú a zároveň každú vidno. A každá je iná, tak ako v reálnom svete. Rovnako každý máme oči, nos, ústa... a predsa nie sme rovnakí. Rozpoznateľne sa od seba líšime. V histórii výtvarného umenia vzniklo obrovské množstvo realistických portrétov konkrétnych ľudí. Umelci sa snažili na nich presne vystihnúť výzor zobrazovaných ľudí. Výtvarník však nie vždy musí na rozlíšenie osôb kresliť ich reálne črty. Môže použiť aj zmes abstraktných tvarov.

Postup:

  1. Na Výkres A4 nakresli obrys hlavy s časťou pliec. Obrys vystrihni. Budeš ho používať ako šablónu
  2. Postupne šablónu prikladaj na väčší výkres A3 a ceruzou alebo fixkou znač naň opakovane obrys postavy po obvode šablóny. Vznikne skupina prekrývajúcich sa postáv.
  3. Rozlišuj postupne postavy pomocou jednoduchých geometrických znakov a tvarov, ktorými vyplníš vnútornú plochu obrysu postáv. Pre každú postavu vytvor inú výplň, lebo nie sme rovnakí. Niektoré postavy budú v popredí, z niektorých bude vidno iba časť.
  4. Takto vzniknutý skupinový portrét doplň farebne, aj farba rozlišuje.

Priložený obrázok je inšpirácia, nie vzor na zopakovanie. Buďte originálni.

pondelok-1
Obr. 1STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ILUSTRÁCIA LITERÁRNEHO TEXTU

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

Slovom ilustrácia pomenúvame knižný obraz, obrazovú výzdobu, zobrazenie. Je to výtvarné stvárnenie myšlienok v knihe. Tvorcu ilustrácií nazývame ilustrátor. Tvorbe obrazov v knihách pre deti a mládež na Slovensku sa venovali a venujú veľmi kvalitní ilustrátori, tí najlepší výtvarníci, napríklad: Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, Viera Gergeľová, Viera Bombová, Albín Brunovský, Miroslav Cipár, Dušan Kállay, Martin Kellenberger, Ľuboslav Paľo, Peter Uchnár, Martina Matlovičová-Králová. Pri čítaní si okrem mena spisovateľa nezabudnite vždy vyhľadať aj meno ilustrátora.

Vytvoríte ilustráciu ruskej rozprávky o Zlatej rybke. Je známa a poučná a kto ju ešte nepozná, nech sa s jej obsahom najprv oboznámi. Z textu si vyberte na vytvorenie ilustrácie tú myšlienku (časť), ktorá vás najviac upúta. Pracujte ľubovoľnou technikou, dostupnou v domácich podmienkach.
STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: CHROBÁK NA FAREBNEJ ŠACHOVNICI - TEPLÉ A STUDENÉ FARBY

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Výtvarník sa veľa učí aj od prírody. Jej napodobňovaním získava množstvo vedomostí a zručností. No niekedy si realitu dokáže prispôsobiť aj podľa svojich pravidiel a predstáv. Nasledujúca úloha je zároveň opakovaním o teplých a studených farbách.

Postup:

  1. Nakreslite ceruzou správne symetricky telo chrobáka. Vyznačte na ňom obrysy škvŕn.
  2. Rozdeľte plochu výkresu (A4) na pravidelnú sieť štvorcov alebo obdĺžnikov (minimálne 16)
  3. Vyfarbite jednotlivé plochy striedavo teplými a studenými farbami, rešpektujte hranice plôch vytýčené sieťou a pravidlo, že vedľa studenej farby príde teplá a naopak.

Dokončený obr. Paťky K. môže byť inšpiráciou.

pondelok-1 Obr. 1
pondelok-1 Obr. 22. Úloha: DÔRAZ A CHROMATICKÉ A ACHROMATICKÉ FARBY

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Zopakujme si, že dôraz:1. Používame, keď nejakú vec považujeme za dôležitejšiu ako všetky ostatné. 2. Dôraz vytvárame použitím kontrastných farieb, kontrastnými hodnotami (sýte a lomené farby), stupnicou (svetlé a tmavé farby atď. 3. Dôrazom nasmerujeme pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť tiež o oblasť kompozície, ktorá je vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.

Farby červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. To tiež len na zopakovanie. Achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej. Medzi chromatickými a achromatickými farbami je veľmi veľký kontrast. Miesto v chromatickej farbe v achromatickom prostredí vizuálne dominuje a viac priťahuje pozornosť diváka. Vytvorte zobrazenie, v ktorom použijete tento kontrast. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: ULICA PLNÁ DÁŽDNIKOV

Úloha je pre Rebeku H.

Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Ak nechceme zmoknúť, je dobré nosiť so sebou všade dáždnik. Tak ako ľudia na priloženom obrázku. Starí, mladí, veľkí aj malí, všetci majú nad hlavou dáždnik. Namaľuj ulicu s kráčajúcimi postavami (dospelí, deti, muži, ženy, chlapci, dievčatá niekam idú). Tak ako budú pestré postavy, pestré budú mať aj dáždniky, pod ktorými sa schovávajú. Použi výkres A3, pastelky a vodové alebo temperové farby. Priložené obrázky (jeden z nich urobil Miško K.) sú inšpirácia nie vzor.

pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 1

2. Úloha: SKORO APRÍLOVÉ POČASIE

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


Počasie sa v tejto dobe stále mení. Slnečné a teplé dni sa striedajú nepredvídateľne s daždivými a chladnými. Nakreslite a namaľujte všetko do jedného obrázka: tmavý búrkový mrak, dážď, slnko, dúhu, vietor. Pridajte k tomu postavy na prechádzke. Používajte ceruzky, pastelky, fixky, vodové a temperové farby.


pondelok-1
Obr. 1

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PARAFRÁZA NA STARÝ STROM

V tomto čase nám stromy umožňujú nazrieť do ich korún. Pomôžte si stavbou stromu a dajte jeho kmeňu a korune s konármi novú podobu. Vychádzajte z toho, čo môže strom bez listov pri troche predstavivosti pripomínať. Na priloženom obrázku sú to vlasy. Pracujte ľubovoľnou technikou.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: ZÁTIŠIE-ZÁKLADY TROJROZMERNÉHO ZOBRAZOVANIA

Slovo zátišie pomenúva zobrazenie obyčajných predmetov (napr. vecí z domácnosti) bez prítomnosti ľudí. Umelci veci vyberali s určitým zámerom a potom starostlivo usporiadali. Veľké množstvo a pestrosť predmetov na obraze malo vyjadrovať pestrosť a bohatstvo života. Zátišie, v ktorom bola umiestnená lebka zase upozorňovalo na pominuteľnosť života. Zátišia by sme mohli jednoducho podľa obsahu rozdeliť na kuchynské, lovecké, zeleninové, kvetinové, ovocné a zmiešané. Zátišia boli zároveň ukážkou technickej zručnosti autorov, ich schopnosti zobraziť veci a zároveň vystihnúť aj podstatu materiálu, z ktorého boli: sklo, keramika, rôzne kovy, perleť, rôzne druhy drahých látok, kožušina, drevo...

V predchádzajúcej úlohe (návrh na vitráž) ste kvety a priestor zobrazovali plošne. Teraz vytvorte jednoduché zátišie, vázu s kvetmi, ale tak aby vzbudzovalo dojem priestoru a objemu. Priložené skice sú len návod na postup, tvar vázy a kvety urobte samostatne.


pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: DÔRAZ A CHROMATICKÉ A ACHROMATICKÉ FARBY

Zopakujme si, že dôraz:1. Používame, keď nejakú vec považujeme za dôležitejšiu ako všetky ostatné. 2. Dôraz vytvárame použitím kontrastných farieb, kontrastnými hodnotami (sýte a lomené farby), stupnicou (svetlé a tmavé farby atď. 3. Dôrazom nasmerujeme pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť tiež o oblasť kompozície, ktorá je vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.

Farby červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová nazývame chromatické, prvé tri z nich sú základné farby, druhé tri sú z nich odvodené ich vzájomným miešaním. To tiež len na zopakovanie. Achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej. Medzi chromatickými a achromatickými farbami je veľmi veľký kontrast. Miesto v chromatickej farbe v achromatickom prostredí vizuálne dominuje a viac priťahuje pozornosť diváka. Vytvorte zobrazenie, v ktorom použijete tento kontrast. Priložený obrázok je návod, nie vzor na opakovanie.


pondelok-1
Obr. 1