Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


APRÍL


Milí žiaci, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania. Nečakajme so založenými rukami, až sa budeme môcť opäť vrátiť do školy na výtvarnú. Budova našej školy je momentálne zatvorená, ale vyučovanie môže pokračovať ďalej cez internet. Toto obdobie nie je obdobím prázdnin. Vyhraďte si na tvorenie miesto a čas, pracujte na zadaniach s tými pomôckami, ktoré máte doma. Budete musieť trochu improvizovať, verím, že si budete vedieť poradiť aj v takejto situácii. Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. Postupne budem posielať nové úlohy. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno.

Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia. Zaujíma ma, ako sa Vám bude dariť, najlepšie Vaše práce budem zverejňovať na webovej a facebookovej stránke školy. Osobitne som zvedavý, ako sa budú pripravovať žiaci, ktorých čakajú talentové prijímacie skúšky. Práce na konzultácie posielajte na ten istý email. Pre najaktívnejších z Vás pripravím osobitnú odmenu. Práce, ktoré sme začali a nedokončili v triede, budeme dokončovať po návrate do školy.

Nech sa Vám darí, buďte tvoriví a hlavne zdraví.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - APRÍL

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky, pastely


2.Úloha: ILUSTRÁCIA.Vyber si niektorú povesť alebo báj, v ktorej veľmi dôležitú úlohu má kôň a zaznamenaj napínavú časť deja,kôň musí byť v pohybe. Pomôcky: Výkres A3, pastelky, fixky, vodové alebo temperové farby.


3.Úloha: ZÁTIŠIE. Vytvor vlastné zátišie, kompozícia nech pozostáva zo skutočnej vázy, ktorú nájdeš u vás doma, vázu naplň veľkým množstvom rozličných vymyslených pestrých kvetov. Skombinuj na jednej ploche viac rôznych materiálov: ceruzka, pastelky, tuš, fixky, vodové a temperové farby.


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: FAREBNÝ KONTRAST. Na výkres A4 urob obrysovú kresbu chrobáka alebo motýľa, ktorý má zaujímavé sfarbenie. Líniami zvýrazni obrysy všetkých škvŕn, pásov a pruhov. Potom plochu výkresu pravítkom rozdeľ na pravidelnú sieť obdĺžnikov (minimálne 9). Vodovými farbami a tenkým špicatým štetcom jednotlivé vzniknuté plochy vyfarbi. Nepostupuj podľa skutočnej farebnosti, ale pravidelne striedaj 3 teplé (žltá, oranžová, červená ) a 3 studené (zelená, modrá, fialová) farbyv tesnej blízkosti. Tá istá plocha ale rozdelená sieťou čiar bude vyfarbená kontrastnými teplými a studenými farbami.


3.Úloha: MOJA IZBA. Vyber si miesto na kreslenie, tak aby bolo vidieť aspoň dve steny miestnosti. Najprv nakresli celkovú situáciu- rozhranie podlahy, stien a stropu. Potom do priestoru zakresli všetky predmety pred tebou (stôl, stoličky, skrinky...). Napokon detailne doplň všetky doplnky (knihy, obrazy, kvety, obrus. koberec, parkety, hračky.....) Pomôcky: výkres A3, ceruza, pierko, tuš, tenká čierna fixka


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha:MOJI POMOCNÍCI. Na stôl nepravidelne rozmiestni čo najviac predmetov, ktoré doma nájdeš a ktoré používaš pri tvorení: ceruzky, pastelky, strúhadlo, nožnice, farby, lepidlo, štetce, pierko, tuš, fixky, pravítko... Nakresli všetky predmety so všetkými podrobnosťami a vyfarbi ich. Plochu stola potom vymaľuj vodovými alebo temperovými farbami. Daj pozor, aby si nezatrel niektoré predmety.


3.Úloha: ROZPRÁVKA. Nakresli a namaľuj dom zo známej rozprávky O medovníkovom domčeku. Pri výzdobe strechy a stien domčeka navrhni niekoľko geometrických tvarov (kruh, štvorec, trojuholník, ovál...) a tie potom pravidelne striedaj. Postavy a výzdobu domčeku fixkami vymaľuj. Na pozadie použi tmavé temperové alebo vodové farby, do ktorých primiešaj bielu temperu.


Pre najmladších žiakov skupiny Lenku a Miška je určená ako 3.úloha toto:FAREBNÉ SLNKO. Nakresli na celú plochu výkresu A3 slnko s lúčmi. Plochu rozdeľ na štyri časti. V každej štvrtine použi jednu farbu a jej odtiene, ktoré si vopred vymiešaš. Pomôcky: Výkres A3, ceruza, vodové farby + biela tempera, temperové farby


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: KOLÁŽ. Použi farebné obrázky z rozličných starých časopisov a reklamných letákov a vytvor kompozíciu strihaním a lepením na výkres A4. Námety hľadaj v prírode (hmyz, motýle, kvety..) Jednotlivé časti do celku komponuj tak, aby navzájom vynikli. Súčasťou kompozície môžu byť aj vhodne použité tvary písmen.


3.Úloha:MÔJ DEŇ. Nakresli priebeh svojho dňa doma. Výkres rozdeľ na nepravidelné časti. Kompozícia môže pripomínať komix. Postavy a predmety nakresli guľôčkovým perom. Svoju pozornosť zameraj na dobré vyjadrenie pohybu postáv a množstvo detailov. Na záver môžeš kompozíciu kolorovať vodovými farbami.


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha:MOJA RODINA. Členov tvojej rodiny môžeš zobraziť pri nejakej činnosti, alebo sa môžeš zamerať na zobrazenie podoby jednotlivých členov rodiny. Snaž sa pri tom vystihnúť ich typické znaky. Pomôcky: ceruza, pastelky, fixky, vodové a temperové farby


3.Úloha: VŠETKO ČO MA BAVÍ. Nakresli znova už len seba, hlavnú pozornosť však venuj činnosti a predmetom, ktoré ťa dokážu charakterizovať. Spomeň si, čo ťa najviac baví a zaujíma, čo najčastejšie robievaš. Obklop sa najobľúbenejšími predmetmi. Detaily zobraz pomôckami na kresbu, väčšie plochy môžeš vymaľovať. Použi výkres A3 a rôzne pomôcky, ktoré doma máš.


STREDA skupina 16.25 – 18.40


Nina a Timea nájdu úlohy v PIATKU

1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: ŠPORT – postava v pohybe. Vyber si určitý šport a zobraz postavu športovca v charakteristickom postoji. Postavu nezabudni charakterizovať správnym oblečením a pomôckami. Okrem pohybu zameraj sa aj na vyjadrenie správnych proporcií tela. Pomôcky: výkres A3, ceruza, pastelky, fixky


3.Úloha: ORNAMENT. Na výkres A4 nakresli základný tvar určitého živočícha. Namiesto jeho reálnej farebnosti navrhni sústavu vzorov a prvkov odvodených z ľudového ornamentu. Pravidelne jednotlivé vzory a prvky opakuj. Živočích tak získa novú podobu. Pozadie vymaľuj načierno. Pomôcky: ceruza, farebné fixky, čierny tuš


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: MOJA RODINA. Členov tvojej rodiny môžeš zobraziť pri nejakej činnosti, alebo sa môžeš zamerať na zobrazenie podoby jednotlivých členov rodiny. Snaž sa pri tom vystihnúť ich typické znaky. Pomôcky: ceruza, pastelky, fixky, vodové a temperové farby


3.Úloha: Úloha je určená najmä najmladším žiakom skupiny. FAREBNÉ SLNKO. Nakresli na celú plochu výkresu A3 slnko s lúčmi. Plochu rozdeľ na štyri časti. V každej štvrtine použi jednu farbu a jej odtiene, ktoré si vopred vymiešaš. Pomôcky: Výkres A3, ceruza, vodové farby + biela tempera, temperové farby


Pre Gretku, Vanesu a Veroniku je ako 3. úloha určené toto: MÔJ DEŇ. Nakresli priebeh svojho dňa doma. Výkres rozdeľ na nepravidelné časti. Kompozícia môže pripomínať komix. Postavy a predmety nakresli guľôčkovým perom. Svoju pozornosť zameraj na dobré vyjadrenie pohybu postáv a množstvo detailov. Na záver môžeš kompozíciu kolorovať vodovými farbami.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: Úloha je určená najmä pre žiakov štúdia pre dospelých PRÍRODNÉ DEJE. Na výkres veľkého formátu zobrazte rôzne prírodné úkazy, živly, procesy a deje súvisiace s prebúdzaním prírody. Pri zobrazovaní čerpajte hlavne z vnútorných predstáv. Nejde o vedeckú ilustráciu. Striedajte veľké celky s detailmi, svetlé plochy s tmavými. Kombinujte rozličné materiály.


3.Úloha: ŠTÚDIA – drapéria. Úlohou je nakresliť drapériu, vystihnúť pritom charakter materiálu, svetlo a tieň na povrchu. Látku je treba dobre nastaviť a využiť bočné osvetlenie.

Pomôcky: ceruza, hrudka, baliaci papier alebo výkres


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: ŠTÚDIA – bod, čiara, svetlo a tieň, symetria.Na výkres A3 zobrazte symetricky stavbu tela troch rôznych druhov hmyzu najprv ceruzou. Namiesto hmyzu môžete nakresliť iné symetrické objekty, napr. tváre členov rodiny. Potom pierkom a tušom, čiernou pastelkou alebo tenkou čiernou fixkou dokončite prácu. Najprv používajte len bod. Svetlé a tmavé miesta vyjadrite rôznou hustotou bodov. Na druhom obrázku potom používajte na to isté krátke čiary robené s rôznym tlakom vedľa seba. Na treťom obrázku používajte iba súvislú čiaru.


3.Úloha: Úloha je určená všetkým žiakom skupiny, no najmä Vladimíre, Paulíne, Nine a Timei. ZÁTIŠIE Zostavte minimálne z 5 predmetov v domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, izba) zátišie a nakreslite ho. Žiaci, ktorí sa pripravujú na talentové prijímacie skúšky nakreslia a namaľujú niekoľko zátiší a pridajú si do nich drapériu. Pracujte podľa pokynov, ktoré ste dostali ešte počas vyučovania. Práce priebežne posielajte na konzultáciu. Tí, ktorí to potrebujú, kreslia aj stoličku a ruku.PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: Spoločná téma pre všetky skupiny: AUTOPORTRÉT (Vyjadri mimikou tvojej tváre veľmi pozitívnu náladu.) Pomôcky: výkres A4, A3, ceruzka, pastelky, fixky


2.Úloha: ŠTÚDIA – prírodnina. Na zdravotnej prechádzke do prírody nájsť zaujímavý prírodný predmet a doma nakresliť jeho štúdiu z rôznych strán. Vystriedať pritom tri materiály: mäkká ceruza, pastelka, tuš alebo fixka


3.Úloha: ŠTÚDIA – vlastná ruka. Zobrazte v piatich rôznych pozíciách ruku. Jednu kresbu ruky vytieňujte. Pomôcky: Výkres A3, mäkká ceruzka