Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY


Milí žiaci,

pretože očakávaný návrat do školy sa zatiaľ nekoná, (podľa neoficiálnych správ sa povoľuje v ZUŠ len individuálna výučba-hudobný odbor) pokračujeme v učení na diaľku aj v mesiaci júni. Začneme úlohami, pri ktorých si budeme rozvíjať hravosť, predstavivosť a schopnosť hľadať a nachádzať nové riešenia. Tentoraz si sami vyberáte z desiatich úloh podľa záujmu, primeranosti a výtvarných pomôcok, ktoré máte doma. Úlohy sú o tom, že obraz sa dá vytvoriť rozličnými spôsobmi. Základným prvkom každej úlohy je vždy škvrna. Nevyberajte pre seba tú najľahšiu úlohu, ale takú, ktorá je pre vás nová a zaujímavá. Nemusíte zostať pri jednej úlohe. Úlohy nezabudnite posielať na odkaz uvedený v úvode.

Nech sa Vám naďalej darí, buďte všetci tvoriví a hlavne zdraví.


JÚN

1.Úloha: Vyhľadaj obrázok postavy, zvieraťa alebo veci v pohybe a podľa neho obkresli jeho obrys. Ten vystrihni a prilož na plochu väčšieho výkresu. Hubku na riad namočenú postupne v rôznych farbách pritláčaj po celej ploche výkresu tak, aby si nepohýbal obrysom. Nakoniec obrys opatrne z plochy odstráň. Výsledkom bude tvar postavy, zvieraťa alebo veci, ktorý vynikne na farebnom pozadí.


2.Úloha: Opatrne vylej zriedenú farbu alebo tuš na výkres A3 a rozfúkaj rôznymi smermi po celej ploche. Predstav si, že vzniknuté čiary sú cesty a chodníky. Doplň obrázok dokreslením perom, fixkou alebo pierkom a tušom tak, aby cesty a chodníky niekam smerovali a niečo spájali. Môže vzniknúť napr. krajina, mesto, dedina, ale aj ZOO s výbehmi plnými rozličných zvierat...


3.Úloha: Rozfúkaj niekoľko rozličných zriedených farieb v strede výkresu A3. Maľovať môžeš aj fŕkaním, kvapkaním, stekaním alebo liatím farieb. Farby sa môžu aj pomiešať. Po ich zaschnutí dokresli pierkom alebo tenkou čiernou fixkou do takto pripravenej plochy zátišie s prírodným motívom- kvety, rozličné druhy ovocia...


4.Úloha: Do stredu výkresu A4 nanes rôzne redšie farby. Pracuj rýchlo, farby nesmú zaschnúť. Prelož výkres presne na polovicu tak, aby sa vo vnútri vytvorila symetrická farebná škvrna. Výkres znova roztvor a po zaschnutí farieb škvrnu dotvor kresbou na exotického motýľa. Nezabudni na jednotlivé články jeho tela.


5.Úloha: Vyhľadaj v knihe alebo časopise obrázok postavy, zvieraťa alebo veci v pohybe a podľa neho obkresli jeho obrys. Ten vystrihni a prilož vzniknutú šablónu (výkres s prázdnym otvorom po obryse) na nový výkres. Maľuj do otvoru odtláčaním handričky, prstov, alebo hubky namočenej do farieb. Rovnako môžeš farbu do otvoru fŕkať, kvapkať alebo liať. Šablónou nesmieš pohnúť. Výsledkom bude farebný tvar postavy, zvieraťa alebo veci, ktorý vynikne na bielom pozadí. Šablónu môžeš opakovane použiť na nový výkres a zmeniť farby a spôsob maľby.


6.Úloha:Na spodný okraj výkresu A3 postaveného na výšku vylej trocha tušu, ktorý rozfúkaš smerom do plochy rôznymi smermi. Predstav si, že je to krík alebo strom. Dokresli do jeho koruny kvety, vtáky alebo rozličný hmyz. Pozadie vymaľuj temperovými alebo vodovými farbami s pridaním väčšieho množstva bielej tempery.


7.Úloha: Na výkres A3, (A2) rozotri niekoľko odtieňov suchého pastelu. Spodný okraj výkresu namáčaj v zriedenej farbe alebo v zriedenom farebnom tuši opakovane tak, že ho ponáraš opakovane postupne hlbšie. Vznikne niekoľko priestorových plánov, ten najsýtejší by mal byť opticky najbližšie. Plochu pofŕkaj, poklapkaj alebo polej farbami. Výkres nechaj vyschnúť a pokračuj do takto vytvoreného podkladu, v kompozícii  objav priestor pre krajinu, zátišie .... v ktorom vystihnutá hĺbka priestoru.


8.Úloha: Výkres A3 namoč do vody a nadbytočnú vodu nechaj z výkresu odtiecť. Potom pomocou štetca a farieb nakvapkaj do mokrého podkladu primerané množstvo škvŕn. Farby sa budú rozpíjať a môžu sa navzájom miešať. Môžeš použiť aj tuš. Po zaschnutí výkres vhodne doplň kresbou, predstav si, že farebný podklad by mal byť rôznym prostredím, napr. oblohou, vesmírom, morskou hladinou alebo hlbinou...


9.Úloha: Výkres A3 v rukách skrč a namoč do redšej farby. Potom ho vyrovnaj. Na výkrese by sa mali objaviť čiary, pričom v  zlomoch by mali byť viditeľnejšie. Pozorne výkres pozoruj a nájdi tvary, ktoré ti niečo pripomínajú. Obtiahni ich fixkou, perom alebo tušom a vymaľuj.


10.Úloha: Postav pred seba farebné ovocie alebo zeleninu. Na výkres nakresli obrysy jednotlivých vecí. Pomocou troch primárnych farieb (žltá, červená, modrá) namaľuj ovocie tak, že farby nebudeš miešať na palete, ale jednotlivé základné farby ukladaj tesne husto vedľa seba, aby si dosiahol rôzne odtiene týchto farieb a ďalšie sekundárne farby ( oranžovú a zelenú). Odtiene zelenej sa napríklad snaž dosiahnuť pomocou rôzneho množstva žltej a  modrej farby. Maľuj temperovými alebo akrylovými farbami.