Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


OKTÓBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - OKTÓBER - 4. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


1.Úloha: SYMBOLICKÝ VÝZNAM FARIEB
Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každá farba na nás inak vplýva. Farby dokážu vplývať na našu psychiku, naše emócie a nálady. Tieto vlastnosti farieb uplatňovali vo svojej tvorbe maliari všetkých období. Najprv si prečítaj charakteristiky jednotlivých farieb a porovnaj ich obsah s obrazom Matka a dieťa, ktorý namaľoval jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia, významný maliar Mikuláš Galanda.

Červená farba: je symbolom života a sebaobetovania, spája sa aj so srdcom ako symbolom centra pre city a emócie: láska, priateľstvo.

Žltá farbab>: má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo. So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť, spravodlivosť.

Oranžová farba: je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb. Neviažu sa k nej žiadne negatívne symboly.

Zelená farba: je farbou prírody. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi kladná a optimistická farba. Symbolizuje prírodu, nádej, hojnosť, vieru.

Modrá farba: symbolizuje spoľahlivosť, zodpovednosť, stabilitu. Spája sa s oblohou alebo s vodnými plochami ako sú jazerá , moria.

Fialová farba: je kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými významami týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Čierna farba: najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu, ale aj farba elegancie. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb.


Všimni si, že obraz nie je realistický. Maliar niektoré veci vynechal alebo zjednodušil, napríklad tváre zobrazených postáv. Zjednodušil aj rozsah farieb a o to viac nechal vyniknúť len niektorým farbám (biela, červené, žltá a oranžová), aby nimi vyjadril veľké vzájomné city matky a dieťaťa.

Pokojne sa inšpiruj týmto obrazom, ale neobkresľuj ho. Namaľuj svoj obrázok, na rozdiel od predlohy, urob ho realisticky. Nezjednodušuj pritom postavy, ich tváre, oblečenie a prostredie. Zmeň aj postavenie postáv, matka môže byť s dieťaťom napr. na prechádzke... Maľuj ale len farbami, ktorými symbolicky vyjadríš čistú vzájomnú lásku matky a dieťaťa, teda podobne ako M. Galanda.


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: ZÁKLADY PERSPEKTÍVY- JEDNOBODOVÁ PERSPEKTÍVA
Iste ste si všimli, že objekty rovnakej výšky vo väčšej vzdialenosti sa nám zdajú nižšie, ako tie, pri ktorých stojíme. Perspektíva nám umožňuje takéto veci zobraziť správne trojrozmerne. V jednoduchej jednobodovej perspektíve existuje len jeden úbežný bod, ktorý leží na horizonte. Horizont je čiara vo veľkej vzdialenosti, kde sa zdanlivo stretá povrch zeme s oblohou, leží vo výške úrovne očí pozorovateľa. Úbežný bod je miesto na horizonte, kde sa čiary zobrazenia zbiehajú do jedného miesta na úrovni očí pozorovateľa.. Jeden úbežný bod (jednobodovú perspektívu) používame vtedy, keď stojí jedna strana veci paralelne s pozorovateľom (osobou, ktorá vytvára zobrazenie).

Na základe priloženého obrázka s jednobodovou perspektívou nakresli vymyslený pohľad do mestskej krajiny, v ktorej budú domy, stromy, cesta, chodníky lampy zobrazené trojrozmerne.


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: ALEGÓRIA A CHARAKTERISTIKA ROČNÉHO OBDOBIA
Úloha je určené pre všetkých žiakov v skupine, každý ju urobí podľa svojich schopností.

Umelci vždy premýšľajú, ako svoje myšlienky vyjadriť zaujímavo a originálne. Sandro Botticelli, taliansky renesančný maliar, často vyjadroval svoje myšlienky pomocou alegórie. Hoci žil a tvoril pred mnohými storočiami, tento spôsob zobrazovania je rovnako zaujímavý aj pre súčasných umelcov. Pozorne si prezri priložený Botticelliho obraz, na ktorom zobrazil príchod jari. Neurobil to však len tak, že by jednoducho namaľoval len kus prebúdzajúcej sa prírody (lúku, kvety, motýliky, včielky...) Alegória na tomto obraze znamená, že prvé ročné obdobie-jar tu stelesňuje mladá ženská postava, Flóra, ktorá bola bohyňa kvetov a jari starovekého Ríma. Flóra rozosieva kvety po záhrade a kvety zároveň zdobia jej šaty.(Pozri detail.)


Úloha:Inšpirujte sa slávnym obrazom, ale neopakujte. Nakreslite a namaľujte, ako si predstavujete svoju alegorickú postavu, ktorá súvisí s aktuálnym ročným obdobím-jeseňou. Blíži sa koniec kalendárneho roka, v prírode sa dejú veľké zmeny, ktoré ste si iste všimli. Postava, ktorú vytvoríte už nemôže byť rovnako mladá ako Botticelliho Flóra. Nezabudnite na svojom obraze prispôsobiť aj farby farbám jesennej prírody.


UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: Mimika
Táto úloha súvisí s predchádzajúcou. V jednotlivých častiach komixového príbehu hlavná postava prežíva rôzne situácie. Nemala by sa tváriť stále rovnako. To, čo prežíva, sa musí odzrkadľovať na jej tvári.

Úloha Pozeraj do zrkadla a nakresli realistické štúdie tváre pri prežívaní týchto pocitov a situácií: smiech, prekvapenie, plač, smútok, strach. Pri práci buď pred zrkadlom hercom a výtvarníkom zároveň, dobre si všímaj zmeny na tvojej tvári a snaž sa ich dobre vystihnúť. Neboj sa pri kresbe zveličenia tak, aby daný výraz viac vynikol.


STREDA skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: SYMBOLICKÝ VÝZNAM FARIEB
Úloha je pre Emily.

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každá farba na nás inak vplýva. Farby dokážu vplývať na našu psychiku, naše emócie a nálady. Tieto vlastnosti farieb uplatňovali vo svojej tvorbe maliari všetkých období. Najprv si prečítaj charakteristiky jednotlivých farieb a porovnaj ich obsah s obrazom Matka a dieťa, ktorý namaľoval jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia, významný maliar Mikuláš Galanda.

Biela farba: symbolizuje vysoké hodnoty a ideály, je symbolom čistoty, porozumenia, dobra a spravodlivosti.

Červená farba: je symbolom života a sebaobetovania, spája sa aj so srdcom ako symbolom centra pre city a emócie: láska, priateľstvo.

Žltá farba: má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo. So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť, spravodlivosť.

Oranžová farba: je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb. Neviažu sa k nej žiadne negatívne symboly.

Zelená farba: je farbou prírody. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi kladná a optimistická farba. Symbolizuje prírodu, nádej, hojnosť, vieru.

Modrá farba: symbolizuje spoľahlivosť, zodpovednosť, stabilitu. Spája sa s oblohou alebo s vodnými plochami ako sú jazerá , moria.

Fialová farba: je kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými významami týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Čierna farba: najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu, ale aj farba elegancie. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb.

Všimni si, že obraz nie je realistický. Maliar niektoré veci vynechal alebo zjednodušil, napríklad tváre zobrazených postáv. Zjednodušil aj rozsah farieb a o to viac nechal vyniknúť len niektorým farbám (biela, červené, žltá a oranžová), aby nimi vyjadril veľké vzájomné city matky a dieťaťa.

Pokojne sa inšpiruj týmto obrazom, ale neobkresľuj ho. Namaľuj svoj obrázok, na rozdiel od predlohy, urob ho realisticky. Nezjednodušuj pritom postavy, ich tváre, oblečenie a prostredie. Zmeň aj postavenie postáv, matka môže byť s dieťaťom napr. na prechádzke... Maľuj ale len farbami, ktorými symbolicky vyjadríš čistú vzájomnú lásku matky a dieťaťa, teda podobne ako M. Galanda.


2.Úloha: ALEGÓRIA A CHARAKTERISTIKA ROČNÉHO OBDOBIA
Úloha je určené pre Vanesku, Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku, Líviu a Elišku.

Umelci vždy premýšľajú, ako svoje myšlienky vyjadriť zaujímavo a originálne. Sandro Botticelli, taliansky renesančný maliar, často vyjadroval svoje myšlienky pomocou alegórie. Hoci žil a tvoril pred mnohými storočiami, tento spôsob zobrazovania je rovnako zaujímavý aj pre súčasných umelcov. Pozorne si prezri priložený Botticelliho obraz, na ktorom zobrazil príchod jari. Neurobil to však len tak, že by jednoducho namaľoval len kus prebúdzajúcej sa prírody (lúku, kvety, motýliky, včielky...) Alegória na tomto obraze znamená, že prvé ročné obdobie-jar tu stelesňuje mladá ženská postava, Flóra, ktorá bola bohyňa kvetov a jari starovekého Ríma. Flóra rozosieva kvety po záhrade a kvety zároveň zdobia jej šaty.(Pozri detail.)


Úloha: Inšpirujte sa slávnym obrazom, ale neopakujte. Nakreslite a namaľujte, ako si predstavujete svoju alegorickú postavu, ktorá súvisí s aktuálnym ročným obdobím-jeseňou. Blíži sa koniec kalendárneho roka, v prírode sa dejú veľké zmeny, ktoré ste si iste všimli. Postava, ktorú vytvoríte už nemôže byť rovnako mladá ako Botticelliho Flóra. Nezabudnite na svojom obraze prispôsobiť aj farby farbám jesennej prírody.


3.Úloha: PROPORCIE ĽUDSKÉHO TELA PODĽA VEKU
Úloha je určená pre Terezku.

Ľudské telo sa od narodenia vyvíja a v závislosti od obdobia života nevyzerá rovnako. Od určitého veku výtvarník musí brať túto skutočnosť do úvahy a mal by sa tieto pravidlá zobrazovania naučiť, aby zobrazenie bolo presvedčivé.

Základom proporcií ľudského tela je výška hlavy. Proporcia znamená určitý násobok výšky hlavy v celkovej výške celej postavy, napríklad:

  1. Výška hlavy malého štvorročného dieťaťa predstavuje štvrtinu až pätinu výšky celej postavy.
  2. Výška hlavy desaťročného žiaka je šestina výšky celej postavy.
  3. Približne od dvanásteho roku veku a u dospelého človeka výška hlavy predstavuje najčastejšie sedminu alebo osminu výšky celej postavy.

Priložené schémy naštuduj, vráť sa znova k téme rodiny, ale už poučenejšia. Na tejto práci dodržuj proporcie ľudských tiel podľa veku. Skombinuj rôzne techniky.


STREDA skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: SYMBOLICKÝ VÝZNAM FARIEB
Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každá farba na nás inak vplýva. Farby dokážu vplývať na našu psychiku, naše emócie a nálady. Tieto vlastnosti farieb uplatňovali vo svojej tvorbe maliari všetkých období. Najprv si prečítaj charakteristiky jednotlivých farieb a porovnaj ich obsah s obrazom Matka a dieťa, ktorý namaľoval jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia, významný maliar Mikuláš Galanda.

Biela farba: symbolizuje vysoké hodnoty a ideály, je symbolom čistoty, porozumenia, dobra a spravodlivosti.

Červená farba: je symbolom života a sebaobetovania, spája sa aj so srdcom ako symbolom centra pre city a emócie: láska, priateľstvo.

Žltá farba: má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo. So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť, spravodlivosť.

Oranžová farba: je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb. Neviažu sa k nej žiadne negatívne symboly.

Zelená farba: je farbou prírody. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi kladná a optimistická farba. Symbolizuje prírodu, nádej, hojnosť, vieru.

Modrá farba: symbolizuje spoľahlivosť, zodpovednosť, stabilitu. Spája sa s oblohou alebo s vodnými plochami ako sú jazerá , moria.

Fialová farba: je kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými významami týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Čierna farba: najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu, ale aj farba elegancie. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb.

Všimni si, že obraz nie je realistický. Maliar niektoré veci vynechal alebo zjednodušil, napríklad tváre zobrazených postáv. Zjednodušil aj rozsah farieb a o to viac nechal vyniknúť len niektorým farbám (biela, červené, žltá a oranžová), aby nimi vyjadril veľké vzájomné city matky a dieťaťa.

Pokojne sa inšpiruj týmto obrazom, ale neobkresľuj ho. Namaľuj svoj obrázok, na rozdiel od predlohy, urob ho realisticky. Nezjednodušuj pritom postavy, ich tváre, oblečenie a prostredie. Zmeň aj postavenie postáv, matka môže byť s dieťaťom napr. na prechádzke... Maľuj ale len farbami, ktorými symbolicky vyjadríš čistú vzájomnú lásku matky a dieťaťa, teda podobne ako M. Galanda.


2.Úloha: ALEGÓRIA A CHARAKTERISTIKA ROČNÉHO OBDOBIA
Úloha je určené pre Emu P. a Michaelu Š.

Umelci vždy premýšľajú, ako svoje myšlienky vyjadriť zaujímavo a originálne. Sandro Botticelli, taliansky renesančný maliar, často vyjadroval svoje myšlienky pomocou alegórie. Hoci žil a tvoril pred mnohými storočiami, tento spôsob zobrazovania je rovnako zaujímavý aj pre súčasných umelcov. Pozorne si prezri priložený Botticelliho obraz, na ktorom zobrazil príchod jari. Neurobil to však len tak, že by jednoducho namaľoval len kus prebúdzajúcej sa prírody (lúku, kvety, motýliky, včielky...) Alegória na tomto obraze znamená, že prvé ročné obdobie-jar tu stelesňuje mladá ženská postava, Flóra, ktorá bola bohyňa kvetov a jari starovekého Ríma. Flóra rozosieva kvety po záhrade a kvety zároveň zdobia jej šaty.(Pozri detail.)


Úloha: Inšpirujte sa slávnym obrazom, ale neopakujte. Nakreslite a namaľujte, ako si predstavujete svoju alegorickú postavu, ktorá súvisí s aktuálnym ročným obdobím-jeseňou. Blíži sa koniec kalendárneho roka, v prírode sa dejú veľké zmeny, ktoré ste si iste všimli. Postava, ktorú vytvoríte už nemôže byť rovnako mladá ako Botticelliho Flóra. Nezabudnite na svojom obraze prispôsobiť aj farby farbám jesennej prírody.


3.Úloha: PROPORCIE ĽUDSKÉHO TELA PODĽA VEKU
Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.

Ľudské telo sa od narodenia vyvíja a v závislosti od obdobia života nevyzerá rovnako. Od určitého veku výtvarník musí brať túto skutočnosť do úvahy a mal by sa tieto pravidlá zobrazovania naučiť, aby zobrazenie bolo presvedčivé.

Základom proporcií ľudského tela je výška hlavy. Proporcia znamená určitý násobok výšky hlavy v celkovej výške celej postavy, napríklad:

  1. Výška hlavy malého štvorročného dieťaťa predstavuje štvrtinu až pätinu výšky celej postavy.
  2. Výška hlavy desaťročného žiaka je šestina výšky celej postavy.
  3. Približne od dvanásteho roku veku a u dospelého človeka výška hlavy predstavuje najčastejšie sedminu alebo osminu výšky celej postavy.

Priložené schémy naštuduj, vráť sa znova k téme rodiny, ale už poučenejšia. Na tejto práci dodržuj proporcie ľudských tiel podľa veku. Skombinuj rôzne techniky.


ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: SYMBOLICKÝ VÝZNAM FARIEB
Úloha je pre všetkých žiakov skupiny.

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každá farba na nás inak vplýva. Farby dokážu vplývať na našu psychiku, naše emócie a nálady. Tieto vlastnosti farieb uplatňovali vo svojej tvorbe maliari všetkých období. Najprv si prečítaj charakteristiky jednotlivých farieb a porovnaj ich obsah s obrazom Matka a dieťa, ktorý namaľoval jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia, významný maliar Mikuláš Galanda.

Biela farba: symbolizuje vysoké hodnoty a ideály, je symbolom čistoty, porozumenia, dobra a spravodlivosti.

Červená farba: je symbolom života a sebaobetovania, spája sa aj so srdcom ako symbolom centra pre city a emócie: láska, priateľstvo.

Žltá farba: má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo. So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť, spravodlivosť.

Oranžová farba: je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb. Neviažu sa k nej žiadne negatívne symboly.

Zelená farba: je farbou prírody. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi kladná a optimistická farba. Symbolizuje prírodu, nádej, hojnosť, vieru.

Modrá farba: symbolizuje spoľahlivosť, zodpovednosť, stabilitu. Spája sa s oblohou alebo s vodnými plochami ako sú jazerá , moria.

Fialová farba: je kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými významami týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Čierna farba: najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu, ale aj farba elegancie. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb.


Všimni si, že obraz nie je realistický. Maliar niektoré veci vynechal alebo zjednodušil, napríklad tváre zobrazených postáv. Zjednodušil aj rozsah farieb a o to viac nechal vyniknúť len niektorým farbám (biela, červené, žltá a oranžová), aby nimi vyjadril veľké vzájomné city matky a dieťaťa.

Pokojne sa inšpiruj týmto obrazom, ale neobkresľuj ho. Namaľuj svoj obrázok, na rozdiel od predlohy, urob ho realisticky. Nezjednodušuj pritom postavy, ich tváre, oblečenie a prostredie. Zmeň aj postavenie postáv, matka môže byť s dieťaťom napr. na prechádzke... Maľuj ale len farbami, ktorými symbolicky vyjadríš čistú vzájomnú lásku matky a dieťaťa, teda podobne ako M. Galanda.


ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: ZJEDNODUŠENIE A PRECHOD K ABSTRAKCII
(Úloha je určená žiakom štúdia pre dospelých a žiakom druhého stupňa.)

Vyberte si námet (výrez jesennej krajiny), tonálne (zodpovedajúce skutočným tvarom a farbám) detaily znázornite zjednodušenými tvarmi. Zanechajte realizmus, eliminujte detaily, zjednodušujte tvary a objavujte základné formy.

1.krok-Vyberte si paletu a naznačte farby. Zľahka vytvorte základnú vrstvu. Zjednoťte a stlmte farby rozotretím papierovou vreckovkou. Obr.č.1.

2.krok-Na základnú vrstvu pridajte sýte farby, použite rovnaké farby ako na úvodnú vrstvu, smerom k spodnému okraju výraznejšie prekrývajte stlmené farby. Obr.č.2.

3.krok-Pridajte rýchlymi ťahmi vertikály stromov tak, aby ste hrúbkou línií naznačili podstatu perspektívneho videnia. Obr.č.3.

4.krok-Niekoľkými drobnými ťahmi pomocou svetlých sýtych farieb po celej ploche dotvorte priestorový a svetelný kontrast. Obr.č.4.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2

pondelok-1 Obr. č.3
pondelok-1 Obr. č.4


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: ZÁTIŠIE- DETAIL
(Táto úloha je určená pre Sofiu. G., Filipa P., Sama R.

Úloha súvisí s predchádzajúcou. Kompozíciu zátišia pravidelne tvoríme aj z nádob, ktorých súčasťou bývajú uši. Celé zátišie môže byť nakreslené správne, ale celkový dojem z neho často pokazí nedokonale nakreslený tento detail. V priložených obrázkoch nájdete postup práce.

Začnite správne nakreslenou nádobou a zvýraznenou osou súmernosti ucha, ktoré sa pripája k nádobe pod určitým uhlom. Uhol odmerajte pomocou ceruzky vo vystretej ruke. Potom využívajte sieť kolmíc a rovnobežiek. Nezabúdajte, že kreslíte okrúhlu nádobu, preto súvisiace body ležia na dráhe elíps. Priložená schéma zobrazuje ucho všeobecne, pomôže vám tento detail naštudovať tak, aby ste potom dokázali správne kresliť uši na konkrétnych nádobách.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2

pondelok-1 Obr. č.3
pondelok-1 Obr. č.4


2.Úloha: PROPORCIE ĽUDSKÉHO TELA PODĽA VEKU
Nasledujúca úloha je určená Elke Č. a Nine M.

Ľudské telo sa od narodenia vyvíja a v závislosti od obdobia života nevyzerá rovnako. Od určitého veku výtvarník musí brať túto skutočnosť do úvahy a mal by sa tieto pravidlá zobrazovania naučiť, aby zobrazenie bolo presvedčivé.

Základom proporcií ľudského tela je výška hlavy. Proporcia znamená určitý násobok výšky hlavy v celkovej výške celej postavy, napríklad:

1.Výška hlavy malého štvorročného dieťaťa predstavuje štvrtinu až pätinu výšky celej postavy.

2.Výška hlavy desaťročného žiaka je šestina výšky celej postavy.

3. Približne od dvanásteho roku veku a u dospelého človeka výška hlavy predstavuje najčastejšie sedminu alebo osminu výšky celej postavy.

Priložené schémy naštudujte, vráťte sa znova k téme rodiny, ale už poučenejšie. Na tejto práci dodržujte proporcie ľudských tiel podľa veku. Skombinujte rôzne techniky.


3.Úloha: SYMBOLICKÝ VÝZNAM FARIEB
Úloha je pre Izabelku K.

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, každá farba na nás inak vplýva. Farby dokážu vplývať na našu psychiku, naše emócie a nálady. Tieto vlastnosti farieb uplatňovali vo svojej tvorbe maliari všetkých období. Najprv si prečítaj charakteristiky jednotlivých farieb a porovnaj ich obsah s obrazom Matka a dieťa, ktorý namaľoval jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia, významný maliar Mikuláš Galanda.

Biela farba: symbolizuje vysoké hodnoty a ideály, je symbolom čistoty, porozumenia, dobra a spravodlivosti.

Červená farba: je symbolom života a sebaobetovania, spája sa aj so srdcom ako symbolom centra pre city a emócie: láska, priateľstvo.

Žltá farba: má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo. So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť, spravodlivosť.

Oranžová farba: je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb. Neviažu sa k nej žiadne negatívne symboly.

Zelená farba: je farbou prírody. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi kladná a optimistická farba. Symbolizuje prírodu, nádej, hojnosť, vieru.

Modrá farba: symbolizuje spoľahlivosť, zodpovednosť, stabilitu. Spája sa s oblohou alebo s vodnými plochami ako sú jazerá , moria.

Fialová farba: je kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými významami týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Čierna farba: najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu, ale aj farba elegancie. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb.


Všimni si, že obraz nie je realistický. Maliar niektoré veci vynechal alebo zjednodušil, napríklad tváre zobrazených postáv. Zjednodušil aj rozsah farieb a o to viac nechal vyniknúť len niektorým farbám (biela, červené, žltá a oranžová), aby nimi vyjadril veľké vzájomné city matky a dieťaťa.

Pokojne sa inšpiruj týmto obrazom, ale neobkresľuj ho. Namaľuj svoj obrázok, na rozdiel od predlohy, urob ho realisticky. Nezjednodušuj pritom postavy, ich tváre, oblečenie a prostredie. Zmeň aj postavenie postáv, matka môže byť s dieťaťom napr. na prechádzke... Maľuj ale len farbami, ktorými symbolicky vyjadríš čistú vzájomnú lásku matky a dieťaťa, teda podobne ako M. Galanda.


PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ZÁTIŠIE- DETAIL
Táto úloha je určená pre všetkých žiakov druhého stupňa..

Úloha súvisí s predchádzajúcou. Kompozíciu zátišia pravidelne tvoríme aj z nádob, ktorých súčasťou bývajú uši. Celé zátišie môže byť nakreslené správne, ale celkový dojem z neho často pokazí nedokonale nakreslený tento detail. V priložených obrázkoch nájdete postup práce.

Začnite správne nakreslenou nádobou a zvýraznenou osou súmernosti ucha, ktoré sa pripája k nádobe pod určitým uhlom. Uhol odmerajte pomocou ceruzky vo vystretej ruke. Potom využívajte sieť kolmíc a rovnobežiek. Nezabúdajte, že kreslíte okrúhlu nádobu, preto súvisiace body ležia na dráhe elíps. Priložená schéma zobrazuje ucho všeobecne, pomôže vám tento detail naštudovať tak, aby ste potom dokázali správne kresliť uši na konkrétnych nádobách.

pondelok-1 Obr. č.1
pondelok-1 Obr. č.2

pondelok-1 Obr. č.3
pondelok-1 Obr. č.4