Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


OKTÓBER


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - OKTÓBER - 2. a 3. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


1.Úloha: MONOCHRÓMNA KRESBA
Predmety nezobrazujeme vždy len pomocou ich obrysov, okrem tvaru vnímame aj povrch vecí, a to vďaka svetlu. Vec môže byť otočená k svetlu alebo od neho. Potom vnímame na povrchu vecí najsvetlejšie a najtmavšie miesta a veľké rozpätie hodnôt (tónov) medzi nimi. Hodnota pri farbách je miera svetlosti alebo tmavosti. Monochrómna kresba je tonálna kresba jednou farbou. Obr. č.1 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

1.krok-vyber si vhodné predmety, najlepšie rôzne ovocie alebo zeleninu a jemne nakresli ich základné tvary.

2.krok-vyber farbu, nemusí to byť farba toho ovocia alebo zeleniny. Žltá je na bielom podklade málo kontrastná, preto ju v tomto prípade vynecháme. Pracuj jemne a snaž sa zachytiť rozpätie od svetlých až po najtmavšie miesta. Priamo osvetlené miesta vynechaj, budú mať farbu podkladu, na ktorý kreslíš. Kresba musí po dokončení pôsobiť trojrozmerne.


2.Úloha: FAREBNÉ REŤAZENIE
Druhá úloha súvisí s prvou. Farebný reťazec znamená pridanie k prvej farbe ďalšiu farbu. Zmiešaním dvoch farieb vznikne tretia, ktorá sa dá obmeniť rôznym pomerom farieb, z ktorých sa skladá. Celé sa to nazýva farebný reťazec. Obr. č.2 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod. Na začiatku si daj výtvarnú rozcvičku: Vyskúšaj niekoľko dvojíc farieb- žltá a modrá, modrá a červená, žltá a červená a vytváraj farebné reťazce. Snaž sa vytvoriť čo najväčšie rozpätie a všímaj si, ktorá tretia farba z daných dvojíc vznikne.

1.krok- môžeme zostať pri ovocí alebo zelenine, nakresli jednoduchý obrys napr. červenou ceruzkou.

2. krok- pokračuj tou istou farbou a vytvor tonálnu kresbu (postup poznáš z predchádzajúcej úlohy, keď si robil monochromatickú kresbu).

3. krok- pridaj druhú farbu, napr. modrú a vytváraj zmes farieb, pričom pomer červenej a modrej prispôsobuj podľa osvetlenia tak, aby na povrchu zobrazovaných vecí boli najsvetlejšie miesta vyfarbené červenou a najtmavšie modrou farbou. Prechod medzi nimi bude v rôznych stupňoch fialovej.


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: SYMETRIA (líniová štúdia)
Príroda ponúka výtvarníkovi veľké množstvo námetov, v ktorých nájde veľa poučenia.

1. krok- vyhľadaj obrázok motýľa, včely, vážky.... a nakresli vybraný objekt tak, aby jeho pravá a ľavá polovica boli rovnaké. Vznikne symetrické zobrazenie. Zobrazovanie začni pomocou osi súmernosti a jednotlivé veľkosti postupne prenášaj z jednej polovice na druhú.

2. krok-objekt rozdeľ pozdĺž zvislej osi súmernosti na dve polovice, na jednej z nich objekt zobraz presne podľa skutočnosti tónovanou kresbou. Pracuj ceruzkami rozličnej tvrdosti a využívaj pri tom rôzny tlak. Pri tieňovaní daj dôraz na trojrozmernosť pri trupe a na krídlach si daj záležať na rôzne hodnoty tak, aby bola správne zachytená miera svetlosti alebo tmavosti. Na druhej polovici objektu používaj iba lineárnu kresbu, na trupe a krídlach používaj na vyjadrenie miery svetlosti alebo tmavosti hustejšie alebo redšie zoskupenie čiar, ktoré sa môžu prekrývať v rôznych smeroch. Obr. č.3 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.


2.Úloha: SYMETRIA (farebná štúdia)

1. krok-vytvor znova symetrickú kresbu ďalšieho objektu na rovnakom princípe ako v 1. úlohe

2.krok-v tejto úlohe budeš pracovať s farebnými ceruzkami. Na jednej z polovíc objektu rozdeleného pozdĺž zvislej osi zachytíš všetky farebné odtiene a ich hodnoty podľa skutočnosti. Odtieň je názov konkrétnej farby na farebnom spektre a hodnota vyjadruje mieru jej svetlosti alebo tmavosti. Na tejto polovici bude objekt zobrazený trojrozmerne. Na druhej polovici rozložíš použité farebné odtiene. Obr. č.4 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


1.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB
Táto úloha je určená najmä pre Tamarku M., Terezku H., Miška K. a Adelku. K., ale môžu ju urobiť aj Riško F. a Hanka D. Ostatní žiaci v skupine sa zamerajú hlavne na 2.úlohu.

Farby môžeme usporiadať podľa niektorých ich vlastností. Jednou z nich je svetlosť alebo tmavosť. Najprv usporiadame farby na svetlé a tmavé.

1.krok-nakresli na výkres veľkú špirálu, ktorá môže byť ulitou slimáka. Ulitu rozdeľ na väčšie množstvo menších častí.

2. krok-jednotlivé časti vyfarbi tak, že začneš od stredu najprv tmavými farbami. Farby striedaj, môžeš ich aj opakovať. Postupne smerom k okraju ulity používaj stále svetlejšie farby.

3.krok-špirálu dokresli na slimáka a doplň nejaké prostredie (lúka, záhrada, les).

Obr. č.1 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

2.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB
Úloha je pre všetkých žiakov, v zadaní sa bude mierne líšiť pre mladších a starších žiakov.

Ďalšie usporiadanie farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame tak, že prirodzene vystupujú do popredia. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene ustupujú do pozadia. Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha.

1.krok- nakresli na výkres veľkého motýľa alebo niekoľko menších na lúke. Na motýľovi urob len obrys a plochu krídel namiesto skutočnosti vyplň veľkým množstvom kvetov. Ďalšie kvety dokresli aj do pozadia. Tamarka M., Terezka H., Miško K., Adelka. K., Riško F. a Hanka D. to urobia tak, aby kvety nepresahovali plochu krídel motýľa. Ostatní nakreslia kvety tak, aby ten istý kvet bol čiastočne na ploche krídel a zároveň čiastočne na ploche pozadia.

2.krok-farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami vymaľuj kvety. Kvety a ich časti na motýľovi vymaľuj teplými farbami, na pozadí budú kvety a ich časti v studených farbách.

Obr. č.2 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

UTOROK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: KOMIX-POSTAVA
Komix má veľa spoločných vlastností s filmom. Jednotlivé časti príbehu zachytáva v celku, polocelku, v detaile alebo vo zväčšenom detaile. Komix vnímame, „čítame” ako knihu zľava do prava a súčasne zhora nadol.

1.krok-vytvor vlastnú komixovú postavu, neodkresľuj z cudzieho zdroja. Za základnú mierku pri kresbe postavy zober veľkosť hlavy. Pri dospelom človeku je to približne 1/8 z výšky tela. Komixové postavy tieto proporčné vzťahy zámerne porušujú. Tvoja postava môže mať hlavu vo veľkosti 1/4 alebo 1/6 výšky tela.

2.krok-podobne meň proporcie rúk a nôh a detailov tváre.


2.Úloha: KOMIX-PRÍBEH
Vymysli krátky príbeh, v ktorom tvoja postava vykonáva jednoduchú činnosť. Napr. Vstane, naberie vodu, otvorí okno a polieva kvety.... Jednotlivé políčka (7-9) nech majú rôznu veľkosť. Striedaj jednotlivé obrazy deja: raz sa zameraj na celok (celú postavu s prostredím), potom na polocelok (postava pred oknom), na detail (kvety a vodu) alebo zväčšený detail (úsmev na tvári)....

Obr. č.3 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

STREDA skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB
Úloha je pre všetkých žiakov, v zadaní sa bude mierne líšiť pre mladších (Emily) a starších žiakov. Je dosť zložitá, rozdeľte si prácu na dve časti. Terezka má nasledujúce úlohy.

Jedno z usporiadaní farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame tak, že prirodzene vystupujú do popredia. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene ustupujú do pozadia. Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha.

1.krok- nakresli na výkres veľkú jaštericu na lúke. Na jašterici urob len obrys a plochu jej tela namiesto skutočnosti vyplň veľkým množstvom kvetov. Ďalšie kvety dokresli aj do pozadia. Emily to urobí tak, aby kvety nepresahovali plochu tela jašterice. Ostatní nakreslia kvety tak, aby ten istý kvet bol čiastočne na tela jašterice a zároveň čiastočne na ploche pozadia.

2.krok-farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami vymaľuj kvety. Kvety a ich časti na jašterici vymaľuj teplými farbami, na pozadí budú kvety a ich časti v studených farbách.

3.krok-vyfarbi plochu tela jašterice jednou z teplých farieb, plochu pozadia vyfarbi jednou zo studených farieb. Nezabudni pridať vždy do týchto farieb bielu farbu.

Výsledkom by malo byť, že telo jašterice vnímame tak, že vystupuje na pozadí lúky.

Obr. č.1 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

2.Úloha: ĽUDSKÉ TELO/HLAVA SPREDU
Hlava je jedným z najvýraznejších častí tela. Pri jej kreslení z rôznych uhlov používame čiary, ktoré pomáhajú zachytiť rysy tváre v správnej polohe.

Nakresli základnú sieť pomocných čiar. Všímaj si, ako tá istá čiara mení svoje miesto. Vždy to závisí od uhla pohľadu. Nakresli najprv tvár pri priamom pohľade spredu, potom spredu s miernym sklonom. Všímaj si, ako jednotlivé časti menia svoju dĺžku.


3.Úloha: ĽUDSKÉ TELO/HLAVA ZBOKU
Potom nakresli tvár zboku. Znova nakresli základnú sieť pomocných čiar. Všímaj si, ako tá istá čiara mení svoje miesto. Vždy to závisí od uhla pohľadu. Všímaj si, ako jednotlivé časti menia svoju dĺžku.

Obr. č.2 použi ako návod.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB
Úloha je pre všetkých žiakov, v zadaní sa bude mierne líšiť pre mladších (Natália a Kristína) a starších žiakov. Je dosť zložitá, rozdeľte si prácu na dve časti. Ema, Vanessa, Vanesa, Aneta a Michaela má nasledujúce úlohy.

Jedno z usporiadaní farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame tak, že prirodzene vystupujú do popredia. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene ustupujú do pozadia. Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha.

1.krok- nakresli na výkres veľkú jaštericu na lúke. Na jašterici urob len obrys a plochu jej tela namiesto skutočnosti vyplň veľkým množstvom kvetov. Ďalšie kvety dokresli aj do pozadia. Emily to urobí tak, aby kvety nepresahovali plochu tela jašterice. Ostatní nakreslia kvety tak, aby ten istý kvet bol čiastočne na tela jašterice a zároveň čiastočne na ploche pozadia.

2.krok-farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami vymaľuj kvety. Kvety a ich časti na jašterici vymaľuj teplými farbami, na pozadí budú kvety a ich časti v studených farbách.

3.krok-vyfarbi plochu tela jašterice jednou z teplých farieb, plochu pozadia vyfarbi jednou zo studených farieb. Nezabudni pridať vždy do týchto farieb bielu farbu.

Výsledkom by malo byť, že telo jašterice vnímame tak, že vystupuje na pozadí lúky.

Obr. č.1 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

2.Úloha: ĽUDSKÉ TELO/HLAVA SPREDU
Hlava je jedným z najvýraznejších častí tela. Pri jej kreslení z rôznych uhlov používame čiary, ktoré pomáhajú zachytiť rysy tváre v správnej polohe.

Nakresli základnú sieť pomocných čiar. Všímaj si, ako tá istá čiara mení svoje miesto. Vždy to závisí od uhla pohľadu. Nakresli najprv tvár pri priamom pohľade spredu, potom spredu s miernym sklonom. Všímaj si, ako jednotlivé časti menia svoju dĺžku.


3.Úloha: ĽUDSKÉ TELO/HLAVA ZBOKU
Potom nakresli tvár zboku. Znova nakresli základnú sieť pomocných čiar. Všímaj si, ako tá istá čiara mení svoje miesto. Vždy to závisí od uhla pohľadu. Všímaj si, ako jednotlivé časti menia svoju dĺžku.

Obr. č.2 použi ako návod.

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB -1
(Táto úloha je určená najmä pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š. Ostatní žiaci v skupine sa zamerajú hlavne na 2.úlohu.)

Farby môžeme usporiadať podľa niektorých ich vlastností. Jednou z nich je svetlosť alebo tmavosť. Najprv usporiadame farby na svetlé a tmavé.

1.krok-nakresli na výkres veľkú špirálu, ktorá môže byť ulitou slimáka. Ulitu rozdeľ na väčšie množstvo menších častí.

2. krok-jednotlivé časti vyfarbi tak, že začneš od stredu najprv tmavými farbami. Farby striedaj, môžeš ich aj opakovať. Postupne smerom k okraju ulity používaj stále svetlejšie farby.

3.krok-špirálu dokresli na slimáka a doplň nejaké prostredie (lúka, záhrada, les).

Obr. č.1 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

2.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB - 2
(Úloha je pre všetkých žiakov, v zadaní sa bude mierne líšiť pre mladších a starších žiakov.)

Ďalšie usporiadanie farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame tak, že prirodzene vystupujú do popredia. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene ustupujú do pozadia. Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha.

1.krok- nakresli na výkres veľkého motýľa alebo niekoľko menších na lúke. Na motýľovi urob len obrys a plochu krídel namiesto skutočnosti vyplň veľkým množstvom kvetov. Ďalšie kvety dokresli aj do pozadia. Paťko G., Tomáško P., Jožko G., Miško S. a Nikolka Š. to urobia tak, aby kvety nepresahovali plochu krídel motýľa. Ostatní nakreslia kvety tak, aby ten istý kvet bol čiastočne na ploche krídel a zároveň čiastočne na ploche pozadia.

2.krok-farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami vymaľuj kvety. Kvety a ich časti na motýľovi vymaľuj teplými farbami, na pozadí budú kvety a ich časti v studených farbách.

Obr. č.2 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


1.Úloha: HODNOTA FARBY - FAREBNÉ OSLOBODENIE
(Úloha je určená žiakom štúdia pre dospelých a žiakom druhého stupňa.)

Nastavte si zrkadlo, natočte sa tak, aby svetlo osvetľovalo vašu tvár iba čiastočne. Pozerajte sa na seba prižmúrenými očami, čo je najlepší spôsob ako videný obraz v zrkadle zjednodušiť (vidíme viac čiernobielo ako farebne) na tri hodnoty: svetlú, strednú a tmavú plochu vašej tváre. Pod pojmom hodnota si predstavujeme svetlosť alebo tmavosť farby. Roztrieďte si farby-ceruzky, vodové, temperové alebo akrylové farby do troch hodnôt: tmavé, stredné a svetlé. Zjednodušte svoju paletu na tri farby, ale tak, aby ste vždy pracovali s troma hodnotami: svetlou, strednou a tmavou. Pracujte najprv so škálou bielej, cez šedú až po čiernu.

Potom maľujte jednou farbou, ktorá bude mať tiež tri hodnoty (napr. svetlá modrá, stredná modrá, tmavá modrá). Najsvetlejšia modrá zodpovedá na predchádzajúcej maľbe bielej a najtmavšia modrá zodpovedá čiernej.

Robte portrét tiež v škále rôznych teplých farieb, stále však dbajte na to, aby v tej skupine troch farieb bola svetlá, stredná a tmavá farba. Vznikne mäkký svetlý portrét.

Nakoniec si zvoľte úplne rôzne farby (teplé aj studené), stále dodržujte princíp škály, hodnoty týchto farieb musia byť rôzne- prvá z nich bude v škále predstavovať svetlú, druhá strednú a tretia tmavú hodnotu. Mal by vzniknúť veľmi expresívny portrét.

Cieľom tejto úlohy je pochopiť a vnímať hodnotu farieb nezávisle od lokálnej farby a zároveň sa oslobodiť v používaní farieb a osvojiť ďalšie výrazové možnosti portrétu.


PIATOK skupina 13.30 – 15.45


1.Úloha: ZÁTIŠIE- ZLATÝ REZ
(Táto úloha je určená najmä pre Sofiu. G., Filipa P., Sama R., ale môžu ju robiť aj iní členovia skupiny.)

Vytvor z viacerých (minimálne 3) vecí z domácnosti, rôznych nádob a pomôcok z kuchyne, kompozíciu. Usporiadaj tieto veci svojho zátišia podľa zásad ideálnej kompozície.

Menšie veci umiestni pred väčšie a vyber jednu najvýraznejšiu vec, ktorá bude z celej skupiny najvýznamnejšia. V ideálnej kompozícii má táto vec miesto v oblasti zlatého rezu. Nemá to nič spoločné so zlatou farbou. Pojem zlatá vyjadruje ideál harmónie a vyváženosti. Tento princíp kompozície používajú umelci už od dôb starých Grékov.

Postup, ako rozdeliť plochu na princípe zlatého rezu:

  1. Nakresli štvorec
  2. Rozdeľ ho na polovice a v jednom obdĺžniku nakresli uhlopriečku(diagonálu).
  3. Zo stredu rozpolenej strany štvorca urob kružnicu s polomerom ako je dĺžka uhlopriečky. Vznikne obdĺžnik, ktorého strany sú v ideálnom (zlatom) pomere.

Postup, ako vytvoriť zátišie, ktoré vychádza z princípu zlatého rezu:

  1. Načrtnite si základné obrysy všetkých predmetov, odhadnite vzájomné proporcie a veľkosti predmetov. Prvé čiary nekreslite príliš výrazne, aby ste mohli umiestnenie a veľkosť vecí upravovať. V ďalšej fáze postupujte od celku k častiam, dokresľujte všetky detaily. Pomocou ceruzky v natiahnutej ruke merajte presne vzájomné proporcie tvarov a veľkosť predmetov. Potom preskúmajte smer a intenzitu dopadajúceho svetla. Vytieňujte časti najviac vzdialené od zdroja svetla. Najtmavšie plochy budú tie, na ktoré nedopadá žiadne svetlo. Miesta, ktoré sú najsvetlejšie (svetlo sa na týchto miestach odráža od povrchu vecí), nechajte biele.
Obr. č. 1 použi ako návod.

2.Úloha: MONOCHRÓMNA KRESBA
(Nasledujúce úlohy sú určená Elke Č. a Nine M.)

Predmety nezobrazujeme vždy len pomocou ich obrysov, okrem tvaru vnímame aj povrch vecí, a to vďaka svetlu. Vec môže byť otočená k svetlu alebo od neho. Potom vnímame na povrchu vecí najsvetlejšie a najtmavšie miesta a veľké rozpätie hodnôt (tónov) medzi nimi. Hodnota pri farbách je miera svetlosti alebo tmavosti. Monochrómna kresba je tonálna kresba jednou farbou. Obr. č.2 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

1.krok - vyber si vhodné predmety, najlepšie rôzne ovocie alebo zeleninu a jemne nakresli ich základné tvary.

2.krok - vyber farbu, nemusí to byť farba toho ovocia alebo zeleniny. Žltá je na bielom podklade málo kontrastná, preto ju v tomto prípade vynecháme. Pracuj jemne a snaž sa zachytiť rozpätie od svetlých až po najtmavšie miesta. Priamo osvetlené miesta vynechaj, budú mať farbu podkladu, na ktorý kreslíš. Kresba musí po dokončení pôsobiť trojrozmerne.


3.Úloha: FAREBNÉ REŤAZENIE
Druhá úloha súvisí s prvou. Farebný reťazec znamená pridanie k prvej farbe ďalšiu farbu. Zmiešaním dvoch farieb vznikne tretia, ktorá sa dá obmeniť rôznym pomerom farieb, z ktorých sa skladá. Celé sa to nazýva farebný reťazec. Obr. č.3 nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod. Na začiatku si daj výtvarnú rozcvičku: Vyskúšaj niekoľko dvojíc farieb- žltá a modrá, modrá a červená, žltá a červená a vytváraj farebné reťazce. Snaž sa vytvoriť čo najväčšie rozpätie a všímaj si, ktorá tretia farba z daných dvojíc vznikne.

1.krok- môžeme zostať pri ovocí alebo zelenine, nakresli jednoduchý obrys napr. červenou ceruzkou.

2. krok- pokračuj tou istou farbou a vytvor tonálnu kresbu (postup poznáš z predchádzajúcej úlohy, keď si robil monochromatickú kresbu).

3. krok- pridaj druhú farbu, napr. modrú a vytváraj zmes farieb, pričom pomer červenej a modrej prispôsobuj podľa osvetlenia tak, aby na povrchu zobrazovaných vecí boli najsvetlejšie miesta vyfarbené červenou a najtmavšie modrou farbou. Prechod medzi nimi bude v rôznych stupňoch fialovej.


4.Úloha: POZNÁVAME VLASTNOSTI FARIEB
(Úloha je pre Izabelku K.)

Jedno z usporiadaní farieb rozdeľuje farby podľa teploty na teplé a studené. Toto rozdelenie vyplýva z našej skúsenosti. Slnko a oheň nás hreje, preto farby žltú, červenú a oranžovú považujeme za teplé. Tieto farby zároveň vnímame tak, že prirodzene vystupujú do popredia. Ľad a voda nás chladí, preto farby modrú, zelenú a fialovú vnímame ako studené. Tieto farby prirodzene ustupujú do pozadia. Na týchto vlastnostiach je postavená táto výtvarná úloha.

1.krok- nakresli na výkres veľkého motýľa alebo niekoľko menších na lúke. Na motýľovi urob len obrys a plochu krídel namiesto skutočnosti vyplň veľkým množstvom kvetov. Ďalšie kvety dokresli aj do pozadia. Niektoré kvety nakresli tak, aby ten istý kvet bol čiastočne na ploche krídel a zároveň čiastočne na ploche pozadia.

2.krok-farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami vymaľuj kvety. Kvety a ich časti na motýľovi vymaľuj teplými farbami, na pozadí budú kvety a ich časti v studených farbách.

Obr. nie je vzor, ktorý treba napodobniť, ale iba návod.

PIATOK skupina 16.25 -18.40


1.Úloha: ZÁTIŠIE- ZLATÝ REZ
(Táto úloha je určená najmä pre žiakov - Lea J., Ondrej O., Viktória S., Veronika M., Radoslava A., Karin V., Tomáš O., Klára R., Nina B., Simona G., Aneta M., Paulína P., Mária M., Zuzana M., Andrej M., Kristína K.,.)

Vytvor z viacerých (minimálne 3) vecí z domácnosti, rôznych nádob a pomôcok z kuchyne, kompozíciu. Usporiadaj tieto veci svojho zátišia podľa zásad ideálnej kompozície.

Menšie veci umiestni pred väčšie a vyber jednu najvýraznejšiu vec, ktorá bude z celej skupiny najvýznamnejšia. V ideálnej kompozícii má táto vec miesto v oblasti zlatého rezu. Nemá to nič spoločné so zlatou farbou. Pojem zlatá vyjadruje ideál harmónie a vyváženosti. Tento princíp kompozície používajú umelci už od dôb starých Grékov.

Postup, ako rozdeliť plochu na princípe zlatého rezu:

  1. Nakresli štvorec
  2. Rozdeľ ho na polovice a v jednom obdĺžniku nakresli uhlopriečku(diagonálu).
  3. Zo stredu rozpolenej strany štvorca urob kružnicu s polomerom ako je dĺžka uhlopriečky. Vznikne obdĺžnik, ktorého strany sú v ideálnom (zlatom) pomere.

Postup, ako vytvoriť zátišie, ktoré vychádza z princípu zlatého rezu:

  1. Načrtnite si základné obrysy všetkých predmetov, odhadnite vzájomné proporcie a veľkosti predmetov. Prvé čiary nekreslite príliš výrazne, aby ste mohli umiestnenie a veľkosť vecí upravovať. V ďalšej fáze postupujte od celku k častiam, dokresľujte všetky detaily. Pomocou ceruzky v natiahnutej ruke merajte presne vzájomné proporcie tvarov a veľkosť predmetov. Potom preskúmajte smer a intenzitu dopadajúceho svetla. Vytieňujte časti najviac vzdialené od zdroja svetla. Najtmavšie plochy budú tie, na ktoré nedopadá žiadne svetlo. Miesta, ktoré sú najsvetlejšie (svetlo sa na týchto miestach odráža od povrchu vecí), nechajte biele.
Obr. č. 1 použi ako návod.